STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80776 170006902/HSCBA-HN 170000623/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ mũi khoan dẫn hướng có ren

Còn hiệu lực

80777 17007207/HSCBA-HN 170000624/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Khớp nối nhanh cho tay cầm chữ T

Còn hiệu lực

80778 17007208/HSCBA-HN 170000625/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ đo độ sâu

Còn hiệu lực

80779 17007206/HSCBA-HN 170000626/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ dẫn hướng cho dây thép

Còn hiệu lực

80780 17007215/HSCBA-HN 170000627/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ ống dẫn taro

Còn hiệu lực

80781 17007211/HSCBA-HN 170000628/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ dẫn hướng cho Ender

Còn hiệu lực

80782 17007209/HSCBA-HN 170000629/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Khớp nối nhanh rỗng nòng

Còn hiệu lực

80783 17007203/HSCBA-HN 170000630/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ kẹp đinh

Còn hiệu lực

80784 17007202/HSCBA-HN 170000631/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Kìm uốn

Còn hiệu lực

80785 17007247/HSCBA-HN 170000637/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ tuốc nơ vít

Còn hiệu lực

80786 17007235/HSCBA-HN 170000638/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ cờ lê

Còn hiệu lực

80787 17007232/HSCBA-HN 170000639/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Tay định vị đầu gần

Còn hiệu lực

80788 17007219/HSCBA-HN 170000640/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ khớp nối nhanh cho tay bắt vít

Còn hiệu lực

80789 17007234/HSCBA-HN 170000641/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ mũi khoan nội tủy

Còn hiệu lực

80790 17007230/HSCBA-HN 170000642/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ khung định vị chữ L

Còn hiệu lực

80791 17007231/HSCBA-HN 170000643/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ cố định đinh vào cán chữ L

Còn hiệu lực

80792 17007233/HSCBA-HN 170000644/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ ống dẫn mũi khoan

Còn hiệu lực

80793 17007245/HSCBA-HN 170000645/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Vít cố định tay định vị đầu gần vào cán chữ L

Còn hiệu lực

80794 17007236/HSCBA-HN 170000646/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ lục lăng hai đầu vặn vít cố định

Còn hiệu lực

80795 17007243/HSCBA-HN 170000647/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ kéo dài định vị đầu xa

Còn hiệu lực

80796 17007238/HSCBA-HN 170000648/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ ống định vị

Còn hiệu lực

80797 170006604/HSCBA-HN 170000649/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chụp đáy mắt không nhỏ giãn

Còn hiệu lực

80798 17011019/HSCBMB-HN 170000788/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO HOÀNG PHÁT

Còn hiệu lực

80799 17011012/HSCBMB-HN 170000791/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEFACO

Còn hiệu lực

80800 170010603/HSCBMB-HN 170000792/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ CHARLES WEMBLEY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80801 170008806/HSCBMB-HN 170000793/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHƯƠNG MINH

Còn hiệu lực

80802 170006601/HSCBA-HN 170000654/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bóng kéo sỏi/lấy sỏi 2 khoang / 3 khoang sử dụng một lần

Còn hiệu lực

80803 170006671/HSCBA-HN 170000655/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG Icon-3; Icon-5

Còn hiệu lực

80804 17011015/HSCBMB-HN 170000794/PCBMB-HN

CÔNG TY CÔ PHẦN Y KHOA DIAMOND

Còn hiệu lực

80805 170005811/HSCBA-HN 170000656/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Hoa chat xet nghiem hoa mo mien dich

Còn hiệu lực

80806 17007237/HSCBA-HN 170000657/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

80807 17011002/HSCBMB-HN 170000796/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÂU ÂU

Còn hiệu lực

80808 17011004/HSCBMB-HN 170000797/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN KHANG

Còn hiệu lực

80809 170006401/HSCBA-HN 170000658/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NGUYÊN Bông tẩm cồn, Bông tẩm I ốt

Còn hiệu lực

80810 17007217/HSCBA-HN 170000659/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Chạc ba tiêm có dây nối

Còn hiệu lực

80811 170007102/HSCBA-HN 170000660/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

80812 17007210/HSCBA-HN 170000661/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Dây truyền dịch có bầu pha thuốc

Còn hiệu lực

80813 17007216/HSCBA-HN 170000664/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Chạc ba tiêm không dây nối

Còn hiệu lực

80814 17011018/HSCBMB-HN 170000798/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80815 170006617/HSCBA-HN 170000665/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

80816 170006618/HSCBA-HN 170000666/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

80817 170006620/HSCBA-HN 170000669/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

80818 170006621/HSCBA-HN 170000670/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

80819 170006916/HSCBA-HN 170000672/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ILIFE Dung dịch làm ẩm nhãn khoa

Còn hiệu lực

80820 170006636/HSCBA-HN 170000676/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Alinity

Còn hiệu lực

80821 170006623/HSCBA-HN 170000678/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

80822 170006614/HSCBA-HN 170000690/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

80823 170004502/HSCBA-HN 170000691/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

80824 17007257/HSCBA-HN 170000692/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Đèn mổ SATURNO-LED

Còn hiệu lực

80825 170006629/HSCBA-HN 170000693/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Viral DNA/RNA Kit

Còn hiệu lực

80826 170006631/HSCBA-HN 170000694/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Viral RNA Kit

Còn hiệu lực

80827 170010402/HSCBMB-HN 170000799/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ NAM PHONG

Còn hiệu lực

80828 170006669/HSCBA-HN 170000695/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Bacteria Genomic DNA Kit

Còn hiệu lực

80829 170006625/HSCBA-HN 170000696/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Mycobacteria Genomic DNA Kit

Còn hiệu lực

80830 170006627/HSCBA-HN 170000697/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Viral DNA Kit

Còn hiệu lực

80831 170006603/HSCBA-HN 170000698/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chụp huỳnh quang đáy mắt

Còn hiệu lực

80832 170006622/HSCBA-HN 170000699/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ 16Dx

Còn hiệu lực

80833 17006347/HSCBA-HCM 170000687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Giấy lấy dấu răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

80834 17006309/HSCBA-HCM 170000696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

80835 17006307/HSCBA-HCM 170000697/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

80836 17006317/HSCBA-HCM 170000698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

80837 17006370/HSCBA-HCM 170000705/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Smith & Nephew MELOLIN absorbent dressing

Còn hiệu lực

80838 17006380/HSCBA-HCM 170000706/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ, vật liệu sử dụng trong nội nha

Còn hiệu lực

80839 170005401/HSCBA-HCM 170000707/PCBA-HCM

VPDD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TAI TP HO CHI MINH Que nong bóng Achalasia thực quản sử dụng một lần Rigiflex™ II

Còn hiệu lực

80840 170004404/HSCBA-HN 170000650/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH PHÁT Trang thiết bị sử dụng chiếu sáng

Còn hiệu lực

80841 170008206/HSCBMB-HCM 170000315/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ DƯỢC PHẨM TIẾN PHÁT

Còn hiệu lực

80842 17008514/HSCBMB-HCM 170000314/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP ĐỨC

Còn hiệu lực

80843 17008511/HSCBMB-HCM 170000313/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TIA CHỚP BẠC

Còn hiệu lực

80844 17008509/HSCBMB-HCM 170000312/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀO NAM

Còn hiệu lực

80845 17008512/HSCBMB-HCM 170000311/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH THY

Còn hiệu lực

80846 170006907/HSCBA-HN 170000651/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AGE Xe cáng vận chuyển bệnh nhân loại 1 tay quay

Còn hiệu lực

80847 170000901/HSCBA-BD 170000014/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay khám bệnh Latex có bột

Còn hiệu lực

80848 170000601/HSCBSX-BD 170000004/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA Khăn, bộ khăn phẫu thuật

Còn hiệu lực

80849 170005224/HSCBA-HCM 170000675/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ phát kết nối easypod™/ easypod™ Connect Transmitter

Còn hiệu lực

80850 170010309/HSCBMB-HN 170000752/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 4V

Còn hiệu lực