STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81151 170005507/HSCBA-HCM 170000490/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ HÓA CHẤT, THUỐC THỬ DÙNG CHO MÁY SINH HÓA

Còn hiệu lực

81152 170005232/HSCBA-HCM 170000492/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng keo lụa y tế DURAPORE

Còn hiệu lực

81153 170005233/HSCBA-HCM 170000493/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dính y tế vải mềm dạng cuộn SOFT CLOTH

Còn hiệu lực

81154 170005225/HSCBA-HCM 170000494/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dính y tế vải có gạc I.V.DRESSING

Còn hiệu lực

81155 170005226/HSCBA-HCM 170000499/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Túi gel chườm nóng lạnh y tế 3M

Còn hiệu lực

81156 170005231/HSCBA-HCM 170000501/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng keo trong y tế TRANSPORE

Còn hiệu lực

81157 170005502/HSCBA-HCM 170000502/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Kính sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

81158 170005503/HSCBA-HCM 170000504/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Kính soi cổ tử cung và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

81159 170005501/HSCBA-HCM 170000505/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Kính hiển vi và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

81160 170005214/HSCBA-HCM 170000512/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT Túi hấp tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

81161 170005215/HSCBA-HCM 170000513/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT Túi hấp tiệt trùng Tyvek dùng trong y tế

Còn hiệu lực

81162 170005216/HSCBA-HCM 170000515/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT Băng chỉ thị nhiệt dùng trong y tế

Còn hiệu lực

81163 170005217/HSCBA-HCM 170000516/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT Băng chỉ thị nhiệt EO dùng trong y tế

Còn hiệu lực

81164 170005218/HSCBA-HCM 170000517/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT Giấy gói tiệt trùng dùng trong y tế, chất liệu Crepe

Còn hiệu lực

81165 170005219/HSCBA-HCM 170000518/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT Giấy gói dùng cho tiệt khuẩn Plasma dùng trong y tế, chất liệu vải không dệt

Còn hiệu lực

81166 170005220/HSCBA-HCM 170000519/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT Que test kiểm tra gói y dụng cụ dùng trong y tế

Còn hiệu lực

81167 170005533/HSCBA-HCM 170000520/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Họ dụng cụ trong phẫu thuật nhãn khoa (các loại, các cỡ)

Còn hiệu lực

81168 170004511/HSCBA-HCM 170000527/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

81169 170005607/HSCBA-HCM 170000528/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ Băng bột bó

Còn hiệu lực

81170 170005709/HSCBA-HCM 170000568/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Túi đựng dụng cụ hấp tiệt trùng dạng cuộn dẹp

Còn hiệu lực

81171 170005726/HSCBA-HCM 170000570/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Dây đeo tay cho bệnh nhân

Còn hiệu lực

81172 170005729/HSCBA-HCM 170000572/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Tấm trải tiệt trùng

Còn hiệu lực

81173 170005727/HSCBA-HCM 170000573/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Túi đựng dụng cụ hấp tiệt trùng dạng cuộn phồng

Còn hiệu lực

81174 170005730/HSCBA-HCM 170000574/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

81175 170005728/HSCBA-HCM 170000575/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Ống thông tiểu 2 nhánh

Còn hiệu lực

81176 170005508/HSCBA-HCM 170000576/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Hệ thống đệm bóng khí giảm áp dùng để chống loét cho bệnh nhân và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

81177 170005601/HSCBA-HCM 170000577/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Điện cực loại dùng 1 lần

Còn hiệu lực

81178 170005713/HSCBA-HCM 170000578/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Bàn mổ

Còn hiệu lực

81179 170005706/HSCBA-HCM 170000579/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Đèn mổ

Còn hiệu lực

81180 170000401/HSCBA-HP 170000002/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Máy và hóa chất phân tích huyết học - Hãng Diatron MI Plc

Còn hiệu lực

81181 170001201/HSCBMB-HP 170000009/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC

Còn hiệu lực

81182 170006009/HSCBA-HN 170000421/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Chất thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

81183 170005918/HSCBA-HN 170000426/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi ép áp lực truyền dịch 500ml

Còn hiệu lực

81184 170005919/HSCBA-HN 170000427/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm

Còn hiệu lực

81185 170005914/HSCBA-HN 170000428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo hai mảnh Flexima 3S, loại xả

Còn hiệu lực

81186 170005913/HSCBA-HN 170000429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo hai mảnh Flexima 3S, loại kín

Còn hiệu lực

81187 170005912/HSCBA-HN 170000430/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi dẫn lưu niệu Flexima Uro Silk

Còn hiệu lực

81188 170005917/HSCBA-HN 170000431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

81189 170005916/HSCBA-HN 170000432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

81190 170005202/HSCBA-HCM 170000541/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Đầu tip dùng hút hóa chất/mẫu thử, Lọ, Đĩa dùng chứa hóa chất/mẫu thử thực hiện xét nghiệm

Còn hiệu lực

81191 170005520/HSCBA-HCM 170000542/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĨNH ĐỨC Dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng, không tiệt trùng chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

81192 170005603/HSCBA-HCM 170000543/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Găng tay khám bệnh không tiệt trùng các cỡ

Còn hiệu lực

81193 170004907/HSCBA-HCM 170000544/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghiệm lấy máu chân không BD Vacutainer® Sodium Fluoride - BD Vacutainer® Sodium Fluoride: 3 mg. Na2 EDTA: 6 mg

Còn hiệu lực

81194 170005102/HSCBA-HCM 170000546/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Đầu tip nhựa dùng hút hóa chất/mẫu thử

Còn hiệu lực

81195 170005624/HSCBA-HCM 170000549/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Dụng cụ khám và điều trị răng hàm mặt

Còn hiệu lực

81196 170005532/HSCBA-HCM 170000550/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Ghế nha khoa

Còn hiệu lực

81197 170005604/HSCBA-HCM 170000553/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Hệ thống máy ghế răng và phụ kiện

Còn hiệu lực

81198 170005616/HSCBA-HCM 170000554/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT CARESTREAM CR Cassette

Còn hiệu lực

81199 170005623/HSCBA-HCM 170000557/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Chất tráng rửa phim

Còn hiệu lực

81200 170005606/HSCBA-HCM 170000558/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm máy phân tích điện giải đồ

Còn hiệu lực

81201 170005627/HSCBA-HCM 170000559/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

81202 170001101/HSCBMB-ĐNa 170000007/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81203 170000406/HSCBMB-ĐNa 170000005/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ SANG NAM

Còn hiệu lực

81204 170000001/HSCBA-TNg 170000002/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Vật liệu che nướu khi tẩy trắng - Bleach'n smile Dental Dam

Còn hiệu lực

81205 170007809/HSCBMB-HCM 170000280/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN

Còn hiệu lực

81206 170007807/HSCBMB-HCM 170000279/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH

Còn hiệu lực

81207 170007806/HSCBMB-HCM 170000278/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH LARISSA PHARMA

Còn hiệu lực

81208 170007804/HSCBMB-HCM 170000277/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT

Còn hiệu lực

81209 170007605/HSCBMB-HCM 170000275/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SONG THIÊN

Còn hiệu lực

81210 170007810/HSCBMB-HCM 170000274/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT - THIẾT BỊ Y TẾ AN QUỐC

Còn hiệu lực

81211 170007802/HSCBMB-HCM 170000273/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐẠI TÂY DƯƠNG

Còn hiệu lực

81212 170007801/HSCBMB-HCM 170000272/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ TÂM TRÍ

Còn hiệu lực

81213 170006510/HSCBMB-HCM 170000271/PCBMB-HCM

CONG TY TNHH THIET BI Y TE DO GIA

Còn hiệu lực

81214 170007703/HSCBMB-HCM 170000270/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT

Còn hiệu lực

81215 170007702/HSCBMB-HCM 170000268/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH

Còn hiệu lực

81216 170007701/HSCBMB-HCM 170000267/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI

Còn hiệu lực

81217 170007507/HSCBMB-HCM 170000266/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT

Còn hiệu lực

81218 170007603/HSCBMB-HCM 170000264/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MINH CHÂU

Còn hiệu lực

81219 170007005/HSCBMB-HCM 170000263/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI TÍN

Còn hiệu lực

81220 170007601/HSCBMB-HCM 170000262/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN

Còn hiệu lực

81221 170007310/HSCBMB-HCM 170000261/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY

Còn hiệu lực

81222 170007604/HSCBMB-HCM 170000260/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC MỸ VIỆT

Còn hiệu lực

81223 170005709/HSCBA-HN 170000320/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dính bản lớn

Còn hiệu lực

81224 170005449/HSCBA-HN 170000321/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cán dao không kèm lưỡi

Còn hiệu lực

81225 170005454/HSCBA-HN 170000322/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục, nạo xương

Còn hiệu lực