STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81376 170007205/HSCBMB-HCM 170000258/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

81377 170007307/HSCBMB-HCM 170000256/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

81378 170007401/HSCBMB-HCM 170000255/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG GIA QUÂN

Còn hiệu lực

81379 170007309/HSCBMB-HCM 170000252/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ

Còn hiệu lực

81380 170007503/HSCBMB-HCM 170000251/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực

81381 170005103/HSCBMB-HCM 170000250/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI ĐÔNG

Còn hiệu lực

81382 170007402/HSCBMB-HCM 170000249/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH

Còn hiệu lực

81383 170007505/HSCBMB-HCM 170000248/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM ĐẠT

Còn hiệu lực

81384 170007504/HSCBMB-HCM 170000247/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT

Còn hiệu lực

81385 170007305/HSCBMB-HCM 170000246/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG

Còn hiệu lực

81386 170007602/HSCBMB-HCM 170000245/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY

Còn hiệu lực

81387 170008801/HSCBMB-HN 170000665/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM

Còn hiệu lực

81388 170009105/HSCBMB-HN 170000666/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT THÀNH HƯNG

Còn hiệu lực

81389 170009230/HSCBMB-HN 170000667/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

Còn hiệu lực

81390 170009227/HSCBMB-HN 170000668/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ

Còn hiệu lực

81391 170008804/HSCBMB-HN 170000669/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ

Còn hiệu lực

81392 170009217/HSCBMB-HN 170000670/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH

Còn hiệu lực

81393 170009214/HSCBMB-HN 170000671/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA

Còn hiệu lực

81394 170009215/HSCBMB-HN 170000672/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGUYỄN HOÀNG PHÁT

Còn hiệu lực

81395 170009201/HSCBMB-HN 170000674/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MAI

Còn hiệu lực

81396 170009204/HSCBMB-HN 170000676/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81397 170009213/HSCBMB-HN 170000677/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ Y TẾ AN PHÚ

Còn hiệu lực

81398 170009218/HSCBMB-HN 170000678/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ĐỒNG TÂM

Còn hiệu lực

81399 170009219/HSCBMB-HN 170000679/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THẢO LINH

Còn hiệu lực

81400 170007601/HSCBMB-HN 170000680/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP

Còn hiệu lực

81401 170009505/HSCBMB-HN 170000681/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ SAO VIỆT

Còn hiệu lực

81402 170009601/HSCBMB-HN 170000683/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN

Còn hiệu lực

81403 170006514/HSCBMB-HN 170000684/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81404 170009604/HSCBMB-HN 170000685/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINALONG

Còn hiệu lực

81405 170009508/HSCBMB-HN 170000686/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA VŨ

Còn hiệu lực

81406 170009703/HSCBMB-HN 170000688/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH QUANG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81407 170009606/HSCBMB-HN 170000689/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81408 170009801/HSCBMB-HN 170000690/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SAO MAI

Còn hiệu lực

81409 170009503/HSCBMB-HN 170000664/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Còn hiệu lực

81410 170000401/HSCBMB-TH 170000002/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Còn hiệu lực

81411 170000001/HSCBMB-TH 170000001/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH

Còn hiệu lực

81412 170000401/HSCBMB-NA 170000002/PCBMB-NA

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MIỀN TRUNG

Còn hiệu lực

81413 170005015/HSCBA-HCM 170000436/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

81414 170004003/HSCBA-HCM 170000437/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Phụ kiện của máy cắt đốt

Còn hiệu lực

81415 170002501/HSCBSX-HCM 170000023/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH AIR LIQUIDE VIỆT NAM Ôxy y tế dạng khí và lỏng

Còn hiệu lực

81416 170004417/HSCBA-HCM 170000438/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc nhuộm, bộ kít, ống nhỏ giọt và hóa chất nhuộm BD (BD Stains, Kits, Droppers & reagents)

Còn hiệu lực

81417 170004413/HSCBA-HCM 170000439/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất và ống nhỏ giọt BD dùng trong chẩn đoán (BD Diagnostic Reagent & dropper)

Còn hiệu lực

81418 170004004/HSCBA-HCM 170000442/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hệ thống BD PhaSeal™

Còn hiệu lực

81419 170004207/HSCBA-HCM 170000443/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm tiêm BD Syringe Luer-Lok™ Tip

Còn hiệu lực

81420 170004901/HSCBA-HCM 170000444/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Họ dụng cụ đặt thủy tinh thể Unfolder ( các cỡ, các loại)

Còn hiệu lực

81421 170005012/HSCBA-HCM 170000447/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Dầu tra tay khoan và nước vệ sinh tay khoan

Còn hiệu lực

81422 170005010/HSCBA-HCM 170000451/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Máy phân tích HbA1c

Còn hiệu lực

81423 170005018/HSCBA-HCM 170000452/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Máy phân tích HbA1c

Còn hiệu lực

81424 170005006/HSCBA-HCM 170000453/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

81425 170005016/HSCBA-HCM 170000454/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống tiền phân tích

Còn hiệu lực

81426 170007203/HSCBMB-HCM 170000244/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XUÂN VY

Còn hiệu lực

81427 170007304/HSCBMB-HCM 170000242/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN

Còn hiệu lực

81428 170007004/HSCBMB-HCM 170000241/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICAL

Còn hiệu lực

81429 170007204/HSCBMB-HCM 170000240/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

Còn hiệu lực

81430 170006706/HSCBMB-HCM 170000238/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XIN

Còn hiệu lực

81431 170007001/HSCBMB-HCM 170000237/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH

Còn hiệu lực

81432 170000301/HSCBMB-NA 170000001/PCBMB-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

81433 170005403/HSCBA-HN 170000261/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tuốt gân, tĩnh mạch

Còn hiệu lực

81434 170005404/HSCBA-HN 170000262/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tùn, nghiền xương

Còn hiệu lực

81435 170005306/HSCBA-HN 170000263/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dao phẫu thuật liền cán

Còn hiệu lực

81436 170005406/HSCBA-HN 170000264/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh tự giữ

Còn hiệu lực

81437 170005212/HSCBA-HN 170000265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Móc dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

81438 170005224/HSCBA-HN 170000268/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nạo trong phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực

81439 170005217/HSCBA-HN 170000269/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Nguồn sáng dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

81440 170005220/HSCBA-HN 170000270/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống hút tưới trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

81441 170004501/HSCBA-HN 170000272/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Phim chụp X-quang

Còn hiệu lực

81442 170005238/HSCBA-HN 170000273/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Tay cầm cho rọ tán sỏi

Còn hiệu lực

81443 170005227/HSCBA-HN 170000275/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Rọ tán sỏi cơ học, loại xoay được, dùng một lần

Còn hiệu lực

81444 170005230/HSCBA-HN 170000276/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bộ rọ tán sỏi cơ học (gồm vỏ sắt, vỏ nhựa và rọ lấy sỏi loại xoay được dùng một lần)

Còn hiệu lực

81445 170005231/HSCBA-HN 170000277/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bong bóng lấy sỏi 3 khoang sử dụng một lần

Còn hiệu lực

81446 170005233/HSCBA-HN 170000278/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Cannula đường mật, dùng một lần (loại V)

Còn hiệu lực

81447 170005236/HSCBA-HN 170000279/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Đầu gắn ống soi, dùng một lần

Còn hiệu lực

81448 170005409/HSCBA-HN 170000280/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Bộ ống soi và phụ kiện

Còn hiệu lực

81449 170005410/HSCBA-HN 170000281/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Camera và phụ kiện

Còn hiệu lực

81450 170005241/HSCBA-HN 170000285/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực