STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81451 170005411/HSCBA-HN 170000286/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Nguồn sáng và phụ kiện

Còn hiệu lực

81452 170004114/HSCBA-HN 170000288/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc

Còn hiệu lực

81453 170005304/HSCBA-HN 170000290/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

81454 170005417/HSCBA-HN 170000293/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG máy đo khúc xạ tự động

Còn hiệu lực

81455 170005416/HSCBA-HN 170000294/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Phim chụp X-quang khô

Còn hiệu lực

81456 170005414/HSCBA-HN 170000295/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Máy in phim khô bằng laser

Còn hiệu lực

81457 170001901/HSCBA-HN 170000296/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đèn đọc phim X-quang

Còn hiệu lực

81458 170005243/HSCBA-HN 170000297/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG Hóa chất chẩn đoán, chất thử, chất rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

81459 170005438/HSCBA-HN 170000299/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Buồng đo thính lực

Còn hiệu lực

81460 170005425/HSCBA-HN 170000300/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

81461 170005432/HSCBA-HN 170000303/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM DBB Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

81462 170005440/HSCBA-HN 170000305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy đọc khay vi thể và phụ kiện

Còn hiệu lực

81463 170005442/HSCBA-HN 170000306/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy rửa khay vi thể và phụ kiện

Còn hiệu lực

81464 170005123/HSCBA-HN 170000307/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT MÁY TRỊ LIỆU CƠ HỌC (AUTO EXERCISE BIKE) DẠNG XE ĐẠP

Còn hiệu lực

81465 170004008/HSCBA-HN 170000311/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

81466 170004007/HSCBA-HN 170000314/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG SINH HIỂN VI PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

81467 170005246/HSCBA-HN 170000315/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Bảng thử thị lực điện tử

Còn hiệu lực

81468 170005711/HSCBA-HN 170000316/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC Kim tiêm cầm máu dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

81469 170005710/HSCBA-HN 170000317/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC Kìm sinh thiết dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

81470 170005901/HSCBSX-HN 170000022/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH CÔNG VIỆT NAM Máy trị liệu VN-V3.0

Còn hiệu lực

81471 170005601/HSCBSX-HN 170000023/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM Hệ thống chụp X-quang cao tần

Còn hiệu lực

81472 170005801/HSCBA-HN 170000318/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Dung môi dẫn điện cho điện cực dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

81473 170005401/HSCBA-HN 170000319/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Bộ kính thử thị lực điện tử

Còn hiệu lực

81474 170002905/HSCBPL-BYT 170000069/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN

Còn hiệu lực

81475 170002803/HSCBPL-BYT 170000070/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH

Còn hiệu lực

81476 170001003/HSCBPL-BYT 170000071/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Còn hiệu lực

81477 170003906/HSCBPL-BYT 170000072/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG

Còn hiệu lực

81478 170003903/HSCBPL-BYT 170000073/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES

Còn hiệu lực

81479 170002702/HSCBPL-BYT 170000066/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG

Còn hiệu lực

81480 170003702/HSCBPL-BYT 170000067/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC

Còn hiệu lực

81481 170003602/HSCBPL-BYT 170000068/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X

Còn hiệu lực

81482 170000502/HSCBMB-BD 170000004/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC

Còn hiệu lực

81483 170000401/HSCBMB-BD 170000005/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHOA Y

Còn hiệu lực

81484 170009121/HSCBMB-HN 170000663/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GNT TOÀN CẦU

Còn hiệu lực

81485 170009203/HSCBMB-HN 170000662/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH LDMED

Còn hiệu lực

81486 170009206/HSCBMB-HN 170000661/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SAO NAM

Còn hiệu lực

81487 170009115/HSCBMB-HN 170000660/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOANGSA

Còn hiệu lực

81488 170009208/HSCBMB-HN 170000659/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ LINH AN

Còn hiệu lực

81489 170009207/HSCBMB-HN 170000657/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ

Còn hiệu lực

81490 170009205/HSCBMB-HN 170000656/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Còn hiệu lực

81491 170009108/HSCBMB-HN 170000655/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ

Còn hiệu lực

81492 170009003/HSCBMB-HN 170000654/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ HÙNG DŨNG

Còn hiệu lực

81493 170009112/HSCBMB-HN 170000653/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC

Còn hiệu lực

81494 170008403/HSCBMB-HN 170000652/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE

Còn hiệu lực

81495 170009010/HSCBMB-HN 170000651/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BÔNG SEN VÀNG

Còn hiệu lực

81496 170009117/HSCBMB-HN 170000650/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG HÀ

Còn hiệu lực

81497 170008305/HSCBMB-HN 170000649/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC

Còn hiệu lực

81498 170008802/HSCBMB-HN 170000648/PCBMB-HN

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN

Còn hiệu lực

81499 170008602/HSCBMB-HN 170000647/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NGỌC MINH

Còn hiệu lực

81500 170008604/HSCBMB-HN 170000646/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BESTECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81501 170008603/HSCBMB-HN 170000645/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VINASE

Còn hiệu lực

81502 170008803/HSCBMB-HN 170000644/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DEXA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81503 170009020/HSCBMB-HN 170000616/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHẠM TRẦN

Còn hiệu lực

81504 170008809/HSCBMB-HN 170000617/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĨNH THÀNH

Còn hiệu lực

81505 170009006/HSCBMB-HN 170000618/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81506 170008303/HSCBMB-HN 170000619/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY

Còn hiệu lực

81507 170009103/HSCBMB-HN 170000620/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ STD VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81508 170005003/HSCBSX-HN 170000021/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X GO Lubricant - Gel bôi trơn âm đạo

Còn hiệu lực

81509 170008411/HSCBMB-HN 170000621/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK

Còn hiệu lực

81510 170009102/HSCBMB-HN 170000622/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS

Còn hiệu lực

81511 170009107/HSCBMB-HN 170000623/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KA CHI

Còn hiệu lực

81512 170009101/HSCBMB-HN 170000625/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI UYÊN

Còn hiệu lực

81513 170009120/HSCBMB-HN 170000626/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CIC QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

81514 170003907/HSCBA-HN 170000244/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Dây dẫn hướng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

81515 170009109/HSCBMB-HN 170000627/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á

Còn hiệu lực

81516 170008810/HSCBMB-HN 170000628/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM PHONG

Còn hiệu lực

81517 170009106/HSCBMB-HN 170000629/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHYMED

Còn hiệu lực

81518 170009113/HSCBMB-HN 170000630/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀN CẦU

Còn hiệu lực

81519 170009110/HSCBMB-HN 170000631/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GMED

Còn hiệu lực

81520 170005218/HSCBA-HN 170000246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Giường kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực

81521 170005216/HSCBA-HN 170000247/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Ghế kéo giãn đốt sống cổ

Còn hiệu lực

81522 170005214/HSCBA-HN 170000248/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

81523 170005213/HSCBA-HN 170000249/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Ghế truyền dịch

Còn hiệu lực

81524 170005211/HSCBA-HN 170000250/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Tủ đầu giường y tế

Còn hiệu lực

81525 170005209/HSCBA-HN 170000251/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực