STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81526 170004503/HSCBA-HCM 170000408/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa và miễn dịch

Còn hiệu lực

81527 170004435/HSCBA-HCM 170000409/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ LIKA

Còn hiệu lực

81528 170004605/HSCBA-HCM 170000410/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy hút và phân phối mẫu tự động

Còn hiệu lực

81529 170002801/HSCBSX-HCM 170000020/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CAO KHẢ Khung cố định ngoài cẳng chân

Còn hiệu lực

81530 170004604/HSCBA-HCM 170000411/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

81531 170002702/HSCBSX-HCM 170000021/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HUY HẠNH Nẹp đùi

Còn hiệu lực

81532 170003808/HSCBA-HCM 170000405/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN PHÁT Găng tay cao su khám bệnh dạng có bột, SAFLEADER

Còn hiệu lực

81533 170004506/HSCBA-HCM 170000404/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Gel siêu âm dùng cho máy siêu âm

Còn hiệu lực

81534 170004505/HSCBA-HCM 170000406/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Giấy in siêu âm dùng cho máy siêu âm,Giấy in điện tim dùng cho máy điện tim

Còn hiệu lực

81535 170006602/HSCBMB-HCM 170000224/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L

Còn hiệu lực

81536 170006804/HSCBMB-HCM 170000223/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BIOLEADER

Còn hiệu lực

81537 170006705/HSCBMB-HCM 170000222/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC

Còn hiệu lực

81538 170006701/HSCBMB-HCM 170000221/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

81539 170006803/HSCBMB-HCM 170000220/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT Y TẾ THIÊN PHÁT HIỀN LƯƠNG

Còn hiệu lực

81540 170000001/HSCBMB-QN 170000002/PCBMB-QN

CÔNG TY TNHH MEDITECH VIỆT

Còn hiệu lực

81541 170000102/HSCBMB-QN 170000001/PCBMB-QN

CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

81542 170000401/HSCBMB-CT 170000005/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN THƯ

Còn hiệu lực

81543 170002601/HSCBSX-HCM 170000018/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT CHỈ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

81544 170004424/HSCBA-HCM 170000371/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN Chi tiết theo phụ lục đính kèm

Còn hiệu lực

81545 170004422/HSCBA-HCM 170000372/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Máy in phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

81546 170003804/HSCBA-HCM 170000374/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

81547 170003805/HSCBA-HCM 170000375/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

81548 170003801/HSCBA-HCM 170000376/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Dung dịch rửa điện giải đồ dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

81549 170004515/HSCBA-HCM 170000377/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

81550 170004510/HSCBA-HCM 170000379/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích huyết học tích hợp

Còn hiệu lực

81551 170004508/HSCBA-HCM 170000381/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

81552 170004504/HSCBA-HCM 170000383/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICAL Thiết bị bơm bóng Presto™

Còn hiệu lực

81553 170003702/HSCBA-HCM 170000384/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Ống nghiệm Glucose

Còn hiệu lực

81554 170003703/HSCBA-HCM 170000385/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Ống nghiệm Citrate

Còn hiệu lực

81555 170003423/HSCBA-HCM 170000386/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Ống nghiệm Serum

Còn hiệu lực

81556 170003706/HSCBA-HCM 170000387/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Ống nghiệm EDTA

Còn hiệu lực

81557 170003705/HSCBA-HCM 170000388/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Ống nghiệm Heparin

Còn hiệu lực

81558 170004431/HSCBA-HCM 170000389/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Phim dùng cho chụp X-quang y tế

Còn hiệu lực

81559 170004432/HSCBA-HCM 170000390/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Máy in phim X-Quang khô y tế Drypix Smart

Còn hiệu lực

81560 170004433/HSCBA-HCM 170000391/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Tấm nhận ảnh X-Quang Kỹ thuật số

Còn hiệu lực

81561 170004434/HSCBA-HCM 170000392/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Hộp đựng tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

81562 170004436/HSCBA-HCM 170000393/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Máy in phim X-Quang khô y tế DRYPIX LITE

Còn hiệu lực

81563 170004513/HSCBA-HCM 170000394/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Phim dùng cho chụp X-Quang y tế

Còn hiệu lực

81564 170004512/HSCBA-HCM 170000395/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Máy in phim y tế Drypix Plus

Còn hiệu lực

81565 170004518/HSCBA-HCM 170000396/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Đai cố định Flamingo

Còn hiệu lực

81566 170004519/HSCBA-HCM 170000397/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Tấm chườm nhiệt Flamingo

Còn hiệu lực

81567 170004520/HSCBA-HCM 170000398/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Vớ y khoa Flamingo

Còn hiệu lực

81568 170004521/HSCBA-HCM 170000399/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Băng cố tay Flamingo

Còn hiệu lực

81569 170004522/HSCBA-HCM 170000400/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Đai chỉnh hình nhiệt Flamingo

Còn hiệu lực

81570 170004523/HSCBA-HCM 170000401/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Túi treo tay cao cấp Flamingo

Còn hiệu lực

81571 170004302/HSCBA-HCM 170000403/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Hệ thống phân tích nhóm máu

Còn hiệu lực

81572 170000401/HSCBMB-NĐ 170000004/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DƯỢC PHẨM & DỊCH VỤ Y TẾ NAM ĐỊNH

Còn hiệu lực

81573 170006903/HSCBMB-HCM 170000219/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH INOVA

Còn hiệu lực

81574 170006703/HSCBMB-HCM 170000218/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT

Còn hiệu lực

81575 170006607/HSCBMB-HCM 170000217/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH

Còn hiệu lực

81576 170005807/HSCBMB-HCM 170000216/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DUY TÂN

Còn hiệu lực

81577 170006507/HSCBMB-HCM 170000215/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỨC KHỎE VÀNG

Còn hiệu lực

81578 170006606/HSCBMB-HCM 170000214/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ

Còn hiệu lực

81579 170006702/HSCBMB-HCM 170000213/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN

Còn hiệu lực

81580 170006601/HSCBMB-HCM 170000211/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

81581 170004427/HSCBA-HCM 170000359/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Dụng cụ khám và điều trị răng hàm mặt

Còn hiệu lực

81582 170004421/HSCBA-HCM 170000360/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Mũi khoan nha khoa

Còn hiệu lực

81583 170004407/HSCBA-HCM 170000361/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Máy vệ sinh và tra dầu tay khoan

Còn hiệu lực

81584 170004404/HSCBA-HCM 170000362/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Máy kiểm tra màu răng

Còn hiệu lực

81585 170004426/HSCBA-HCM 170000363/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Vật liệu đánh bóng răng

Còn hiệu lực

81586 170004429/HSCBA-HCM 170000364/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Máy ép áp suất đa năng và các phụ kiện, vật liệu

Còn hiệu lực

81587 170004410/HSCBA-HCM 170000365/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Điện Cực Tim

Còn hiệu lực

81588 170003901/HSCBA-HCM 170000366/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng keo lụa

Còn hiệu lực

81589 170006516/HSCBMB-HCM 170000209/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH

Còn hiệu lực

81590 170004251/HSCBA-HN 170000157/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ lấy bệnh phẩm

Còn hiệu lực

81591 170004245/HSCBA-HN 170000158/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Vòng thắt trĩ

Còn hiệu lực

81592 170004250/HSCBA-HN 170000159/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm mang kim

Còn hiệu lực

81593 170004243/HSCBA-HN 170000160/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nong

Còn hiệu lực

81594 170004240/HSCBA-HN 170000161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Thước đo phẫu thuật

Còn hiệu lực

81595 170004224/HSCBA-HN 170000162/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dùi

Còn hiệu lực

81596 170004216/HSCBA-HN 170000163/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cưa tay phẫu thuật

Còn hiệu lực

81597 170004213/HSCBA-HN 170000164/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp (Clip) mạch máu

Còn hiệu lực

81598 170000103/HSCBMB-HB 170000003/PCBMB-HB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN HÀ

Còn hiệu lực

81599 170000001/HSCBMB-HB 170000004/PCBMB-HB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HBI

Còn hiệu lực

81600 170004103/HSCBA-HCM 170000342/PCBA-HCM

VPDD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TAI TP HO CHI MINH Thiết bị bơm ống thông bóng Encore™ 26

Còn hiệu lực