STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81601 170002403/HSCBSX-HCM 170000017/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y NHA KHOA KHÁNH QUANG Ghế máy nha khoa

Còn hiệu lực

81602 170004208/HSCBA-HCM 170000343/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa và miễn dịch

Còn hiệu lực

81603 170004211/HSCBA-HCM 170000344/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa và miễn dịch

Còn hiệu lực

81604 170003604/HSCBA-HCM 170000345/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

81605 170004210/HSCBA-HCM 170000350/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Chất làm khuôn răng, Dụng cụ hỗ trợ sử dụng chất làm khuôn răng

Còn hiệu lực

81606 170003410/HSCBA-HCM 170000351/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ mài kẽ răng

Còn hiệu lực

81607 170004218/HSCBA-HCM 170000352/PCBA-HCM

VPDD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TAI TP HO CHI MINH Que nong bóng Achalasia thực quản sử dụng một lần Rigiflex™ II

Còn hiệu lực

81608 170004209/HSCBA-HCM 170000353/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Hóa chất rửa phim

Còn hiệu lực

81609 170008208/HSCBMB-HN 170000605/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN

Còn hiệu lực

81610 170006505/HSCBMB-HCM 170000208/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT

Còn hiệu lực

81611 170006519/HSCBMB-HCM 170000207/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH

Còn hiệu lực

81612 170006508/HSCBMB-HCM 170000206/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG

Còn hiệu lực

81613 170006509/HSCBMB-HCM 170000205/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN

Còn hiệu lực

81614 170006512/HSCBMB-HCM 170000204/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPEXCO

Còn hiệu lực

81615 170006517/HSCBMB-HCM 170000203/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LỘC

Còn hiệu lực

81616 170006520/HSCBMB-HCM 170000201/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

81617 170006503/HSCBMB-HCM 170000199/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỲ PHONG

Còn hiệu lực

81618 170006514/HSCBMB-HCM 170000198/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN BẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

81619 170006504/HSCBMB-HCM 170000197/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIETMED HCM

Còn hiệu lực

81620 170006518/HSCBMB-HCM 170000196/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ KIẾN ĐỨC

Còn hiệu lực

81621 170006302/HSCBMB-HCM 170000195/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI

Còn hiệu lực

81622 170004249/HSCBA-HN 170000165/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống nội soi thanh quản

Còn hiệu lực

81623 170000306/HSCBA-BD 170000008/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM bàn ăn

Còn hiệu lực

81624 170000307/HSCBA-BD 170000009/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM giá treo truyền dịch

Còn hiệu lực

81625 170000308/HSCBA-BD 170000010/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM Nệm

Còn hiệu lực

81626 170000309/HSCBA-BD 170000011/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM xe lăn

Còn hiệu lực

81627 170000310/HSCBA-BD 170000012/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM xe tập đi

Còn hiệu lực

81628 170000302/HSCBA-BD 170000002/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM giường hồi sức tay quay

Còn hiệu lực

81629 170000305/HSCBA-BD 170000003/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM bàn ăn di động

Còn hiệu lực

81630 170000301/HSCBA-BD 170000004/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM giường y tế điều khiển điện

Còn hiệu lực

81631 170000304/HSCBA-BD 170000005/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM tủ đầu giường

Còn hiệu lực

81632 170000303/HSCBA-BD 170000006/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM giường hồi sức điều khiển điện

Còn hiệu lực

81633 170000201/HSCBA-BD 170000007/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM giường y tế tay quay

Còn hiệu lực

81634 170008111/HSCBMB-HN 170000604/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Còn hiệu lực

81635 170003101/HSCBA-HCM 170000290/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Phụ kiện dùng cho ống soi, sử dụng 1 lần

Còn hiệu lực

81636 170003802/HSCBA-HCM 170000293/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Lò nung sườn sứ và các phụ kiện

Còn hiệu lực

81637 170003707/HSCBA-HCM 170000294/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Dung dịch làm sạch bề mặt trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

81638 170003803/HSCBA-HCM 170000296/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Bảng so màu răng

Còn hiệu lực

81639 170002213/HSCBSX-HCM 170000014/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA

Còn hiệu lực

81640 170003523/HSCBA-HCM 170000298/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không BD Vacutainer® Heparin

Còn hiệu lực

81641 170003522/HSCBA-HCM 170000299/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không BD Vacutainer® Heparin

Còn hiệu lực

81642 170003521/HSCBA-HCM 170000300/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không BD Vacutainer® Heparin

Còn hiệu lực

81643 170003520/HSCBA-HCM 170000301/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghiệm chân không BD Seditainer™ - BD Seditainer™ 4NC 0.105M 0.45mL Blood Collection tubes

Còn hiệu lực

81644 170003517/HSCBA-HCM 170000302/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghiệm chân không BD Vacutainer® Trace Element

Còn hiệu lực

81645 170003512/HSCBA-HCM 170000303/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy mẫu tế bào đơn nhân BD Vacutainer® CPT Cell Preparation

Còn hiệu lực

81646 170003508/HSCBA-HCM 170000304/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Các loại giá đỡ đi kèm với các loại kim chân không BD Vacutainer® Holder

Còn hiệu lực

81647 170003421/HSCBA-HCM 170000306/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghiệm lấy máu chân không BD Vacutainer® Sodium Fluoride

Còn hiệu lực

81648 170003418/HSCBA-HCM 170000307/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghiệm chân không BD Vacutainer® ACD

Còn hiệu lực

81649 170003416/HSCBA-HCM 170000308/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghiệm chân không BD Vacutainer® EDTA - Mỹ

Còn hiệu lực

81650 170003902/HSCBA-HCM 170000310/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT GĂNG TAY KHÁM Y TẾ

Còn hiệu lực

81651 170003525/HSCBA-HCM 170000311/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không BD Vacutainer® Serum Tubes

Còn hiệu lực

81652 170004204/HSCBA-HCM 170000312/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Băng cố định vết gãy trong chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

81653 170003709/HSCBA-HCM 170000313/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Đầu nối theo dõi áp lực xâm lấn ( 3CC Flush Device)

Còn hiệu lực

81654 170003614/HSCBA-HCM 170000314/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất QC dùng cho Hệ thống máy phân tích dòng chảy tế bào của BD

Còn hiệu lực

81655 170003611/HSCBA-HCM 170000315/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Garo Stretch Latex Free - BD Vacutainer® Stretch Latex Tourniquet/ Tourniquet Stretch Latex Free

Còn hiệu lực

81656 170003527/HSCBA-HCM 170000316/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm tiêm khí máu động mạch - BD Preset™ Arterial Blood Collection Syringe/ SYR ABG PRESET 1(.6) S/T CE

Còn hiệu lực

81657 170003621/HSCBA-HCM 170000317/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môi trường BBL™ Lowenstein – Jensen Medium

Còn hiệu lực

81658 170003417/HSCBA-HCM 170000318/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống nghiệm chân không BD Vacutainer® EDTA - Anh

Còn hiệu lực

81659 170003524/HSCBA-HCM 170000319/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không BD Vacutainer® Serum

Còn hiệu lực

81660 170003634/HSCBA-HCM 170000320/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy phân tích dòng chảy tế bào BD FACSCanto 10 màu – BD FACSCanto™ Flow Cytometer/ FACSCanto IVD 10 Color Configuration

Còn hiệu lực

81661 170004241/HSCBA-HN 170000150/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nạo trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

81662 170004253/HSCBA-HN 170000152/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ bẩy

Còn hiệu lực

81663 170004701/HSCBA-HN 170000153/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo Proxima một mảnh, loại kín

Còn hiệu lực

81664 170004702/HSCBA-HN 170000154/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo Proxima một mảnh, loại xả

Còn hiệu lực

81665 170008304/HSCBMB-HN 170000603/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

81666 170004402/HSCBA-HN 170000155/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CARL ZEISS PTE LTD TẠI HÀ NỘI Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

81667 170004403/HSCBA-HN 170000156/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CARL ZEISS PTE LTD TẠI HÀ NỘI Máy đo thị trường

Còn hiệu lực

81668 170005209/HSCBSX-HN 170000019/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ

Còn hiệu lực

81669 170003629/HSCBA-HCM 170000321/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống chuẩn bị huyết tương - BD Vacutainer® PPT (Plasma Preparation Tubes)

Còn hiệu lực

81670 170003647/HSCBA-HCM 170000323/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hệ thống máy phân tích dòng chảy tế bào BD FACSVia™ - BD FACSVia™ System

Còn hiệu lực

81671 170003620/HSCBA-HCM 170000324/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môi trường BBL™ CTA Medium™

Còn hiệu lực

81672 170003622/HSCBA-HCM 170000326/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đĩa thạch BBL™ Trypticase™ (chứa thạch Agar Soybean-Casein) - BBL™ Trypticase™ Soy Agar (Soybean-Casein Digest Agar)

Còn hiệu lực

81673 170004205/HSCBA-HCM 170000328/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG Chân răng nhân tạo và nắp chụp chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

81674 170004101/HSCBA-HCM 170000330/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Thiết bị chống loét

Còn hiệu lực

81675 170002205/HSCBSX-HCM 170000015/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỨC TÂN Giường Y tế nâng đầu bằng Inox

Còn hiệu lực