STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
10201 19010379/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300423ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy đọc huỳnh quang sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Còn hiệu lực

10202 000.00.04.G18-220503-0003 2300422ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kháng huyết thanh định tính kháng nguyên Salmonella O và Vi

Còn hiệu lực

10203 000.00.04.G18-211213-0016 2300421ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG2a-FITC

Còn hiệu lực

10204 000.00.04.G18-211213-0019 2300420ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG2a-APC

Còn hiệu lực

10205 000.00.04.G18-211213-0035 2300419ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-PC5

Còn hiệu lực

10206 000.00.04.G18-211130-0027 2300418ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-APC

Còn hiệu lực

10207 000.00.04.G18-210514-0013 2300417ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyclosporine

Còn hiệu lực

10208 000.00.04.G18-220330-0016 2300416ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Bộ xét nghiệm định type vi rút HIV

Còn hiệu lực

10209 000.00.04.G18-200518-0015 2300415ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng PAPP-A và hCGβ tự do

Còn hiệu lực

10210 18006060/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300414ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng hCG

Còn hiệu lực

10211 000.00.04.G18-221103-0008 2300413ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực

10212 000.00.04.G18-210730-0021 2300412ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Plasmodium Falciparum và các loài Plasmodium khác

Còn hiệu lực

10213 000.00.04.G18-201026-0010 2300411ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính và định lượng alen JAK2 V617F/G1849T

Còn hiệu lực

10214 000.00.18.H20-230505-0001 230000002/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1288

Còn hiệu lực

10215 000.00.19.H29-230508-0002 230000569/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Băng dán cố định kim luồn

Còn hiệu lực

10216 000.00.19.H29-230331-0006 230000958/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Đầu Đốt Đĩa Đệm Cột Sống

Còn hiệu lực

10217 000.00.19.H29-230403-0007 230000957/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Ống thông

Còn hiệu lực

10218 000.00.19.H29-230508-0021 230000175/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FD

Còn hiệu lực

10219 000.00.19.H29-230506-0005 230000174/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH EYEIYAGI

Còn hiệu lực

10220 000.00.19.H29-230508-0013 230000173/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT DƯỢC

Còn hiệu lực

10221 000.00.19.H29-230508-0010 230000568/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Máy quét hình ảnh răng dùng trong nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

10222 000.00.19.H29-230506-0002 230000172/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MINTHACARE

Còn hiệu lực

10223 000.00.19.H29-230508-0003 230000956/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Bình hút dịch phẫu thuật

Còn hiệu lực

10224 000.00.19.H29-230209-0016 230000955/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Ống thông động mạch

Còn hiệu lực

10225 000.00.19.H29-230505-0005 230000954/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ABC GROUP Bộ vật liệu chỉnh nha

Còn hiệu lực

10226 000.00.19.H26-230509-0017 230000839/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHARMA NHÂN PHÚ Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

10227 000.00.19.H26-230509-0011 230000838/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SAM PHARMA VIỆT NAM Xịt họng

Còn hiệu lực

10228 000.00.19.H29-230412-0028 230000953/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin

Còn hiệu lực

10229 000.00.19.H29-230412-0027 230000952/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin

Còn hiệu lực

10230 000.00.19.H29-230412-0026 230000951/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol

Còn hiệu lực

10231 000.00.19.H29-230412-0025 230000950/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol

Còn hiệu lực

10232 000.00.19.H29-230506-0004 230000171/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1231

Còn hiệu lực

10233 000.00.19.H29-230506-0003 230000170/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1317

Còn hiệu lực

10234 000.00.19.H29-230506-0001 230000169/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1316

Còn hiệu lực

10235 000.00.19.H29-230426-0013 230000949/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM BỘ KIM HUBER AN TOÀN KẾT NỐI VỚI BUỒNG TIÊM DƯỚI DA

Còn hiệu lực

10236 000.00.19.H29-230505-0014 230000948/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Máy hút áp lực âm CNP P3

Còn hiệu lực

10237 000.00.19.H29-230505-0011 230000947/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Vật tư sử dụng trong hệ thống điều trị áp lực âm

Còn hiệu lực

10238 000.00.19.H29-230505-0008 230000567/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Vật tư sử dụng trong hệ thống điều trị áp lực âm

Còn hiệu lực

10239 000.00.19.H29-230505-0013 230000946/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH META CORE Hard contact lens, extended wear (Kính áp tròng cứng, đeo ban đêm)

Còn hiệu lực

10240 000.00.19.H29-230426-0001 230000013/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bộ dây hút đàm

Còn hiệu lực

10241 000.00.19.H29-230505-0004 230000944/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH DƯƠNG Bộ dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật Implant

Còn hiệu lực

10242 000.00.19.H29-230505-0018 230000566/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

10243 000.00.19.H29-230417-0013 230000565/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Bộ dụng cụ hỗ trợ chuẩn đoán, phẫu thuật nha khoa

Còn hiệu lực

10244 000.00.19.H29-230418-0037 230000943/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Bộ dụng cụ hỗ trợ chuẩn đoán, phẫu thuật nha khoa

Còn hiệu lực

10245 000.00.19.H29-230505-0017 230000564/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SAKURA Xịt họng húng chanh

Còn hiệu lực

10246 000.00.19.H29-230421-0002 230000942/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

10247 000.00.04.G18-230510-0003 230000254/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein p16INK4a và Ki-67

Còn hiệu lực

10248 17000942/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300410ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GOLD LITE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hệ thống chụp mạch

Còn hiệu lực

10249 17001571/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300409ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

10250 000.00.04.G18-220414-0005 2300408ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Gel làm mềm vết thương và loại bỏ biofilm

Còn hiệu lực

10251 17001953/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300407ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gạc dây chứa Alginate

Còn hiệu lực

10252 17004533/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300406ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dung dịch khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế mức độ trung bình

Còn hiệu lực

10253 17003909/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300405ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Dụng cụ mở đường vào mạch máu dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

10254 000.00.04.G18-220325-0016 2300404ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Dù đóng lỗ còn ống động mạch

Còn hiệu lực

10255 19008722/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300403ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CA19-9

Còn hiệu lực

10256 000.00.04.G18-211209-0002 2300402ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Xi măng sinh học

Còn hiệu lực

10257 000.00.04.G18-220105-0036 2300401ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch

Còn hiệu lực

10258 19009324/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300400ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Vi ống thông can thiệp mạch máu thần kinh

Còn hiệu lực

10259 000.00.04.G18-210316-0016 2300399ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

10260 000.00.04.G18-220113-0007 2300398ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tấm điện cực trung tính

Còn hiệu lực

10261 19009348/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300397ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Ống thông chẩn đoán mạch máu

Còn hiệu lực

10262 18006625/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300396ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Ống thông chẩn đoán điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

10263 17002536/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300395ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

10264 000.00.04.G18-200617-0005 2300394ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Miếng vá màng tim sinh học

Còn hiệu lực

10265 000.00.04.G18-220104-0015 2300393ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

10266 000.00.04.G18-220113-0022 2300392ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Máy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

10267 000.00.04.G18-211019-0014 2300391ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Máy X-quang di động kỹ thuật số

Còn hiệu lực

10268 000.00.04.G18-220907-0018 2300390ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy X-quang di động

Còn hiệu lực

10269 000.00.04.G18-220712-0009 2300389ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy X-quang chụp vú

Còn hiệu lực

10270 000.00.04.G18-221220-0014 2300388ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

10271 000.00.04.G18-220818-0015 2300387ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

10272 000.00.04.G18-220704-0004 2300386ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

10273 000.00.04.G18-220704-0005 2300385ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

10274 17001464/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300384ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng DNA của CMV

Còn hiệu lực

10275 17001111/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300383ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng nguyên HE4

Còn hiệu lực