STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
15151 000.00.19.H29-230817-0025 230001923/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ SAO VIỆT MEDICAL Máy chăm sóc da

Còn hiệu lực

15152 000.00.19.H29-230817-0023 230001922/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Hệ thống làm ấm, làm ẩm

Còn hiệu lực

15153 000.00.19.H29-230817-0005 230001921/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FORICH Bộ đồng hồ oxy

Còn hiệu lực

15154 000.00.19.H29-230817-0010 230001193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD cung cấp môi trường nước phù hợp trên tiêu bản

Còn hiệu lực

15155 000.00.19.H29-230817-0012 230001192/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

15156 000.00.19.H29-230817-0014 230001191/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD hòa tan và loại bỏ thuốc thử tan trong nước

Còn hiệu lực

15157 000.00.19.H29-230817-0017 230001190/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD loại bỏ sự bắt màu hematoxylin không đặc hiệu

Còn hiệu lực

15158 000.00.19.H29-230817-0018 230001189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD thay đổi màu của hematoxylin

Còn hiệu lực

15159 000.00.19.H29-230817-0019 230001188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD khử parafin, loại bỏ thuốc thử tan trong nước trong quá trình phủ bảo vệ

Còn hiệu lực

15160 000.00.19.H29-230817-0020 230001187/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD rửa tiêu bản và cung cấp môi trường ổn định

Còn hiệu lực

15161 000.00.19.H29-230817-0021 230001920/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu

Còn hiệu lực

15162 000.00.19.H29-230817-0016 230001919/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu

Còn hiệu lực

15163 000.00.19.H29-230816-0011 230001918/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các chất điện giải Na+, Ca2+, K+, Cl- và Li+

Còn hiệu lực

15164 000.00.19.H29-230817-0022 230001917/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng sản phẩm giáng hóa fibrin (D‑dimer và X‑oligomer)

Còn hiệu lực

15165 000.00.19.H29-230818-0010 230001916/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố kích thích nang trứng

Còn hiệu lực

15166 000.00.19.H29-230818-0014 230001915/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng antithrombin

Còn hiệu lực

15167 000.00.19.H29-230821-0006 230001914/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hoạt tính antithrombin

Còn hiệu lực

15168 000.00.19.H29-230822-0019 230001913/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính antithrombin

Còn hiệu lực

15169 000.00.19.H29-230822-0025 230001912/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hoạt tính antithrombin

Còn hiệu lực

15170 000.00.19.H29-230823-0024 230001911/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein DLL3

Còn hiệu lực

15171 000.00.19.H29-230817-0001 230000340/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC BẢO TÂM AN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO TÂM AN

Còn hiệu lực

15172 000.00.19.H29-230817-0015 230001910/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC Hệ thống điều trị da không xâm lấn

Còn hiệu lực

15173 000.00.19.H29-230818-0007 230001909/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC Hệ thống điều trị da không xâm lấn

Còn hiệu lực

15174 000.00.19.H29-230817-0004 230001185/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH NOBITA TRÒNG KÍNH THUỐC BẰNG NHỰA

Còn hiệu lực

15175 000.00.16.H23-230817-0003 230000059/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ZURIG THUỴ SỸ GEL BÔI ZURITRI

Còn hiệu lực

15176 000.00.03.H42-230410-0001 230000002/PCBB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Kim tiêm sử dụng một lần

Còn hiệu lực

15177 000.00.16.H23-230819-0002 230000058/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG SOOTHER CLEAN++

Còn hiệu lực

15178 000.00.16.H23-230821-0001 230000057/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA XỊT XOANG BẢO BẢO

Còn hiệu lực

15179 000.00.16.H23-230818-0001 230000056/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN Dung dịch nhỏ mũi cho trẻ em

Còn hiệu lực

15180 000.00.16.H23-230818-0002 230000015/PCBB-HD

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN Dung dịch hỗ trợ chức năng tiêu hóa

Còn hiệu lực

15181 000.00.16.H23-230821-0004 230000055/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ZURIG THUỴ SỸ GEL TRỊ MỤN ZURIACNE CLEAN

Còn hiệu lực

15182 000.00.16.H23-230821-0003 230000054/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ZURIG THUỴ SỸ GEL ZURINANO BẠC

Còn hiệu lực

15183 000.00.19.H26-230823-0044 230001569/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UNIFACO Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

15184 000.00.19.H29-230807-0003 230001184/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG Bể dàn tiêu bản - HistoCore Water Bath M

Còn hiệu lực

15185 000.00.19.H29-230817-0009 230001183/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG Máy quét tiêu bản tự động Aperio GT 450 DX , Phần mềm truy cập đọc tiêu bản Aperio WebVieview DX, Phần mềm quản lý Aperio GT450 SAM Dx Software

Còn hiệu lực

15186 000.00.19.H29-230822-0014 230001182/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG Máy ly tâm để bàn Allegra V-15R- Allegra X-30- Allegra X-30R- Microfuge 20R- Microfuge 20 và phụ kiện

Còn hiệu lực

15187 000.00.19.H29-230817-0008 230001908/PCBB-HCM

VIỆN TẾ BÀO GỐC SPRP Kit

Còn hiệu lực

15188 000.00.17.H13-230817-0001 230000023/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ANH PHÁP ĐỨC

Còn hiệu lực

15189 000.00.17.H13-230812-0001 230000022/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ TOÀN TÂN

Còn hiệu lực

15190 000.00.16.H05-230823-0001 230000011/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH S&S MED VINA Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

15191 000.00.48.H41-230821-0003 230000024/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NAM ĐÀN

Còn hiệu lực

15192 000.00.19.H26-230822-0027 230002082/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED BÚT BÔI TRƠN DR.WET

Còn hiệu lực

15193 000.00.19.H26-230822-0024 230002081/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc

Còn hiệu lực

15194 000.00.19.H26-230822-0019 230001568/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

15195 000.00.19.H26-230822-0007 230001567/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Khóa 3 chạc( Khóa 3 ngã)

Còn hiệu lực

15196 000.00.19.H26-230822-0023 230002080/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Sâu máy thở

Còn hiệu lực

15197 000.00.19.H26-230822-0021 230002079/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

15198 000.00.19.H26-230822-0015 230001566/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Đèn mổ

Còn hiệu lực

15199 000.00.19.H26-230816-0003 230002078/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

15200 000.00.19.H26-230816-0004 230001565/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Cao su lấy dấu răng

Còn hiệu lực

15201 000.00.19.H26-230822-0013 230002077/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA PHÁT DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ SẮC TỐ DA P.C.D EYEBROW LIQUID PIGMENT

Còn hiệu lực

15202 000.00.19.H26-230822-0012 230002076/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA PHÁT DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ SẮC TỐ DA P.C.D DREAM LIP PIGMENT

Còn hiệu lực

15203 000.00.19.H26-230822-0011 230002075/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA PHÁT Dung dịch điều trị sắc tố da P.C.D PERMANENT LIGHT MAKE-UP

Còn hiệu lực

15204 000.00.19.H26-230822-0010 230002074/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV

Còn hiệu lực

15205 000.00.19.H26-230818-0025 230001564/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN I Miếng dán tĩnh mạch cho bệnh nhân sau lọc máu Eleban Prestat

Còn hiệu lực

15206 000.00.19.H26-230818-0022 230000025/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM Răng giả

Còn hiệu lực

15207 000.00.19.H26-230821-0001 230000390/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM

Còn hiệu lực

15208 000.00.19.H26-230821-0016 230001563/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC Bộ dụng cụ cắt cổ tử cung đường bụng

Còn hiệu lực

15209 000.00.19.H26-230821-0014 230001562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC Bộ dụng cụ nạo phá thai

Còn hiệu lực

15210 000.00.19.H26-230821-0013 230001561/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC Bộ dụng cụ cắt tử cung đường âm đạo

Còn hiệu lực

15211 000.00.19.H26-230823-0024 230002073/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Bộ nong

Còn hiệu lực

15212 000.00.19.H26-230823-0025 230002072/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Rọ bắt sỏi

Còn hiệu lực

15213 000.00.19.H26-230823-0026 230002071/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Ống soi mềm

Còn hiệu lực

15214 000.00.19.H26-230823-0021 230002070/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Vỏ đỡ niệu quản

Còn hiệu lực

15215 000.00.19.H26-230823-0023 230002069/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Dây dẫn (PTFE)

Còn hiệu lực

15216 000.00.19.H26-230819-0001 230002068/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Phụ kiện Hệ thống khí y tế

Còn hiệu lực

15217 000.00.19.H26-230821-0017 230002067/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Xịt mũi METALIN

Còn hiệu lực

15218 000.00.19.H26-230807-0025 230002066/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống IVD xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

15219 000.00.19.H26-230808-0004 230002065/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD chất nền: Bilirubin trực tiếp, Bilirubin toàn phần, Cholesterol toàn phần, Albumin, Creatinine, Glucose, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Protein toàn phần, Triglycerides, TPUC, Urea, Uric Acid

Còn hiệu lực

15220 000.00.19.H26-230808-0003 230002064/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Enzymes: ALT, AST, Creatine Kinase, GGT, LDH, α-Amylase, Angiotensin Converting Enzyme, Adenosine Deaminase

Còn hiệu lực

15221 000.00.19.H26-230802-0004 230002063/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy điều trị bằng sóng xung kích

Còn hiệu lực

15222 000.00.19.H26-230709-0011 230002062/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD dấu ấn bệnh viêm khớp: ASO, CRP, HS-CRP, RF

Còn hiệu lực

15223 000.00.19.H26-230818-0018 230002061/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực

15224 000.00.19.H26-230818-0013 230002060/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

15225 000.00.19.H26-230819-0007 230002059/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT Bộ dụng phẫu thuật nội soi phụ khoa tổng quát

Còn hiệu lực