STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
16051 000.00.19.H17-230815-0001 230000036/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa (Abutment)

Còn hiệu lực

16052 000.00.19.H17-230815-0002 230000035/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa (Abutment)

Còn hiệu lực

16053 000.00.19.H26-230817-0002 230002008/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM Human Papillomavirus DNA (23 genotypes) Diagnostic Kit

Còn hiệu lực

16054 000.00.19.H29-230724-0017 230001173/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Găng tay khám bệnh

Còn hiệu lực

16055 000.00.19.H17-230814-0001 230000034/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa (Abutment)

Còn hiệu lực

16056 000.00.19.H17-230813-0005 230000032/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo (ETC)

Còn hiệu lực

16057 000.00.16.H23-230809-0001 230000008/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 972

Còn hiệu lực

16058 000.00.16.H23-230809-0002 230000007/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1377

Còn hiệu lực

16059 000.00.19.H29-230816-0002 230001899/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vật liệu dán hàn răng

Còn hiệu lực

16060 000.00.19.H26-230816-0016 230002006/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỊNH PHÁT Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

16061 000.00.19.H29-230815-0008 230001172/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Máy phết tế bào tự động

Còn hiệu lực

16062 000.00.19.H29-230815-0016 230001171/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Máy nhuộm tiêu bản tự động

Còn hiệu lực

16063 000.00.19.H29-230815-0019 230001170/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Máy phết tế bào tự động

Còn hiệu lực

16064 000.00.19.H29-230815-0018 230001169/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Máy ly tâm dịch phết tế bào

Còn hiệu lực

16065 000.00.19.H29-230808-0006 230001168/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Tủ làm ấm

Còn hiệu lực

16066 000.00.19.H26-230816-0031 230001535/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Dụng cụ phẫu thuật thay thế khớp nhân tạo

Còn hiệu lực

16067 000.00.19.H29-230808-0005 230001898/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Máy làm ấm máu và dịch truyền

Còn hiệu lực

16068 000.00.19.H29-230808-0007 230001897/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Máy làm ấm bệnh nhân

Còn hiệu lực

16069 000.00.19.H17-230813-0001 230000031/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo (ETC)

Còn hiệu lực

16070 000.00.19.H17-230813-0002 230000030/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo bằng nhựa (ETC plastic)

Còn hiệu lực

16071 000.00.19.H17-230813-0003 230000029/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo (ETC)

Còn hiệu lực

16072 000.00.19.H17-230813-0004 230000028/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo bằng nhựa (ETC plastic)

Còn hiệu lực

16073 000.00.19.H17-230813-0006 230000027/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA Dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo bằng nhựa (ETC plastic)

Còn hiệu lực

16074 000.00.19.H29-230627-0007 230001167/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Máy ly tâm

Còn hiệu lực

16075 000.00.19.H29-230818-0004 230001896/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Enzymes

Còn hiệu lực

16076 000.00.19.H29-230818-0005 230001895/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Dấu ấn

Còn hiệu lực

16077 000.00.19.H29-230818-0002 230001894/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng Galactose

Còn hiệu lực

16078 000.00.19.H29-230801-0011 230001893/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Khả năng sinh sản/Hormone thai kỳ

Còn hiệu lực

16079 000.00.19.H29-230801-0014 230001892/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng 25-Hydroxyvitamin D (25-OH Vitamin D)

Còn hiệu lực

16080 000.00.19.H29-230801-0013 230001891/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD xét nghiệm Đái tháo đường

Còn hiệu lực

16081 000.00.19.H29-230801-0012 230001890/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Bệnh thiếu máu

Còn hiệu lực

16082 000.00.19.H29-230814-0011 230001889/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Nhiễm khuẩn - Miễn dịch

Còn hiệu lực

16083 000.00.19.H29-230814-0008 230001888/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Khả năng sinh sản/ Hormone thai kỳ

Còn hiệu lực

16084 000.00.19.H29-230814-0009 230001887/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Khả năng sinh sản/Hormone thai kỳ

Còn hiệu lực

16085 000.00.19.H29-230801-0018 230001166/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA IVD là dung dịch rửa đầu dò

Còn hiệu lực

16086 000.00.19.H29-230801-0017 230001165/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA IVD là dung dịch kiểm chuẩn đầu dò

Còn hiệu lực

16087 000.00.19.H29-230801-0016 230001164/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA IVD là thuốc thử tạo môi trường kiềm

Còn hiệu lực

16088 000.00.19.H29-230801-0015 230001163/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA IVD là thuốc thử tạo môi trường acid

Còn hiệu lực

16089 000.00.19.H29-230802-0010 230001162/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA IVD là dung dịch rửa đậm đặc

Còn hiệu lực

16090 000.00.19.H29-230816-0001 230001886/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SG PHARMA DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NGOÀI DA AQUADINE-05

Còn hiệu lực

16091 000.00.19.H29-230815-0006 230001161/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

16092 000.00.19.H29-230815-0021 230000335/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM GIA TẤN PHÚC

Còn hiệu lực

16093 000.00.19.H29-230815-0017 230001885/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AZ VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa khô

Còn hiệu lực

16094 000.00.19.H29-230814-0002 230001884/PCBB-HCM

CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Máy phân tích đông máu tự động

Còn hiệu lực

16095 000.00.19.H29-230815-0007 230001883/PCBB-HCM

CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Máy phân tích điện giải tự động và hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải tự động

Còn hiệu lực

16096 000.00.19.H29-230814-0014 230001160/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng sức căng ngắn Mollelast®

Còn hiệu lực

16097 000.00.19.H29-230820-0001 230001882/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN AN Que thử nước tiểu

Còn hiệu lực

16098 000.00.16.H40-230810-0001 230000041/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ Dung dịch vệ sinh mũi OSPAY® SEA

Còn hiệu lực

16099 000.00.16.H40-230810-0002 230000040/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ Dung dịch xịt mũi OSPAY natural with Eucalyptus

Còn hiệu lực

16100 000.00.16.H40-230809-0001 230000006/PCBB-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ GIANG Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế CỒN Y TẾ 90

Còn hiệu lực

16101 000.00.19.H26-230807-0010 230001534/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD cố định mẫu tế bào phụ khoa

Còn hiệu lực

16102 000.00.19.H26-230816-0030 230002005/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Dung dịch nhỏ mắt thảo dược Ovital Daily

Còn hiệu lực

16103 000.00.19.H26-230816-0017 230002004/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ĐÔNG Dung dịch nhỏ mắt SOYES

Còn hiệu lực

16104 000.00.19.H26-230809-0027 230002003/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS Kit phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B HbsAg

Còn hiệu lực

16105 000.00.19.H26-230809-0019 230002002/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS Kit phát hiện định tính kháng thể HIV-1 & 2

Còn hiệu lực

16106 000.00.19.H26-230815-0009 230002001/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS Kit định tính kháng thể sốt xuất huyết IgG & IgM

Còn hiệu lực

16107 000.00.19.H26-230808-0017 230000386/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS

Còn hiệu lực

16108 000.00.19.H26-230816-0029 230002000/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Kim gây tê nha khoa bằng kim loại dùng một lần

Còn hiệu lực

16109 000.00.19.H26-230728-0005 230001533/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

16110 000.00.19.H26-230816-0022 230001998/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIÊN PHONG Dung dịch nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

16111 000.00.19.H26-230816-0020 230001532/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Ambu bóp bóng

Còn hiệu lực

16112 000.00.19.H26-230816-0019 230000385/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SOKA U.S.A PHARMA

Còn hiệu lực

16113 000.00.19.H26-230816-0005 230001531/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

16114 000.00.19.H26-230808-0012 230001997/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BMB Máy đo huyết áp bắp tay điện tử

Còn hiệu lực

16115 000.00.19.H26-230810-0025 230001530/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Máy cắt tiêu bản

Còn hiệu lực

16116 000.00.19.H26-230810-0026 230001529/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Máy cắt lạnh bệnh phẩm

Còn hiệu lực

16117 000.00.19.H26-230816-0006 230000384/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VIỆT PHÁT

Còn hiệu lực

16118 000.00.19.H26-230814-0036 230001996/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ SỐ IC2 Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

16119 000.00.19.H26-230814-0040 230001995/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ SỐ IC2 Nhiệt kế thông minh

Còn hiệu lực

16120 000.00.19.H26-230814-0034 230001994/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ SỐ IC2 Thiết bị theo dõi đường huyết/ Cholesterol toàn phần/Axit uric

Còn hiệu lực

16121 000.00.19.H26-230814-0038 230001993/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ SỐ IC2 Máy đo nồng độ oxy trong máu

Còn hiệu lực

16122 000.00.19.H26-230814-0037 230001992/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ SỐ IC2 Máy ghi điện tâm đồ

Còn hiệu lực

16123 000.00.19.H26-230815-0023 230001528/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Tủ đầu giường bệnh nhân có khung Inox

Còn hiệu lực

16124 000.00.19.H26-230815-0025 230001527/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Đèn laser cố định

Còn hiệu lực

16125 000.00.17.H54-230817-0001 230000016/PCBB-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG BÚT THỬ XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH HCG

Còn hiệu lực