STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
16726 000.00.19.H26-230803-0022 230001819/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Cụm IVD chất nền: Albumin, Bilirubin trực tiếp, Bilirubin toàn phần, Cholesterol, Creatinin, Glucose, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Microalbumin, Prealbumin, Protein toàn phần, Triglycerid, Uric Acid, Urea.

Còn hiệu lực

16727 000.00.19.H26-230803-0008 230001818/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ T&Q Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

16728 000.00.19.H26-230802-0029 230001412/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ T&Q Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

16729 000.00.19.H26-230802-0022 230001411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực (đại phẫu)

Còn hiệu lực

16730 000.00.19.H26-230802-0023 230001410/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ mở và dẫn lưu màng phổi

Còn hiệu lực

16731 000.00.19.H26-230802-0025 230001409/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ trung phẫu

Còn hiệu lực

16732 000.00.19.H26-230707-0009 230001408/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Ghế khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

16733 000.00.19.H26-230714-0002 230001407/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Giường hồi sức cấp cứu

Còn hiệu lực

16734 000.00.19.H26-230731-0020 230000350/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1393

Còn hiệu lực

16735 000.00.19.H26-230801-0006 230001817/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Đèn chiếu vàng da

Còn hiệu lực

16736 000.00.19.H26-230718-0008 230001816/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Máy laser trị liệu

Còn hiệu lực

16737 000.00.19.H26-230729-0004 230001815/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy xung kích nâng cơ

Còn hiệu lực

16738 000.00.19.H26-230728-0002 230001814/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy tập cơ sàn chậu

Còn hiệu lực

16739 000.00.19.H26-230728-0004 230001406/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Bộ cố định bệnh nhân dùng trong chẩn đoán và xạ trị

Còn hiệu lực

16740 000.00.24.H49-230524-0003 230000009/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 01266

Còn hiệu lực

16741 000.00.24.H49-230524-0002 230000008/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1212

Còn hiệu lực

16742 000.00.19.H26-230727-0006 230001813/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT Máy trị liệu bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

16743 000.00.19.H26-230727-0011 230001812/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điều trị sóng xung kích

Còn hiệu lực

16744 000.00.19.H26-230727-0015 230001811/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Giường kéo giãn nâng hạ

Còn hiệu lực

16745 000.00.19.H26-230727-0009 230001405/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

16746 000.00.24.H49-230731-0001 230000007/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP TRANG GIA KIỆT

Còn hiệu lực

16747 000.00.04.G18-230808-0002 230000323/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Claudin 18 (CLDN18)

Còn hiệu lực

16748 000.00.19.H26-230731-0019 230001404/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VICOPHARMA Dung dịch xịt

Còn hiệu lực

16749 000.00.19.H26-230728-0019 230001403/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Bộ nạp mẫu tự động, phụ kiện dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

16750 000.00.19.H26-230728-0021 230000349/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QD-MELIPHAR

Còn hiệu lực

16751 000.00.19.H26-230727-0017 230001810/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM Máy cấy ghép nha khoa và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

16752 000.00.19.H26-230727-0010 230001809/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM Máy phẫu thuật xương và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

16753 000.00.19.H26-230731-0015 230001402/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

16754 000.00.19.H26-230531-0014 230001401/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Bộ tách chiết DNA từ mẫu máu

Còn hiệu lực

16755 000.00.19.H26-230728-0012 230000348/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI AN ĐỨC GROUP

Còn hiệu lực

16756 000.00.19.H26-230726-0010 230000021/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU NGUYỆT ÁNH Dung dịch nhỏ tai, mũi họng, mắt

Còn hiệu lực

16757 000.00.19.H26-230729-0002 230001808/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG DŨNG Dụng cụ cắt trĩ

Còn hiệu lực

16758 000.00.19.H26-230724-0022 230001400/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

16759 000.00.19.H26-230724-0023 230001399/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

16760 000.00.19.H26-230724-0025 230001398/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

16761 000.00.19.H26-230729-0008 230001807/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ SALUMED Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

16762 000.00.19.H26-230729-0010 230001806/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ SALUMED Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

16763 000.00.19.H26-230729-0009 230001805/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ SALUMED Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

16764 000.00.19.H26-230731-0008 230001804/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNVIN GROUP Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

16765 000.00.19.H26-230731-0007 230001803/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNVIN GROUP Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

16766 000.00.19.H26-230728-0013 230001802/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TAEYEON MEDICAL VIỆT NAM Kim chọc dò cuống sống

Còn hiệu lực

16767 000.00.19.H26-230731-0006 230001801/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH Máy siêu âm

Còn hiệu lực

16768 000.00.19.H26-230728-0017 230000347/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN KHÁNH ND

Còn hiệu lực

16769 000.00.19.H26-230718-0030 230001800/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Holter huyết áp

Còn hiệu lực

16770 000.00.04.G18-230621-0007 230000322/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD: Globulin miễn dịch

Còn hiệu lực

16771 000.00.19.H26-230727-0020 230001397/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC Đèn mổ

Còn hiệu lực

16772 000.00.19.H26-230729-0007 230000346/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ SALUMED

Còn hiệu lực

16773 000.00.19.H26-230729-0006 230000345/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THỊNH PHARMA

Còn hiệu lực

16774 000.00.19.H26-230729-0005 230001396/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA POST TREATMENT GEL INNOFUSION

Còn hiệu lực

16775 000.00.19.H26-230724-0011 230001395/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC GREENTECH PHARM Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

16776 000.00.19.H26-230728-0022 230001394/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Đèn treo trán

Còn hiệu lực

16777 000.00.19.H26-230728-0023 230001393/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

16778 000.00.19.H29-230801-0010 230001802/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

16779 000.00.19.H29-230731-0001 230001801/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN GIA Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

16780 000.00.04.G18-230704-0005 230000321/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Mũi khoan nha khoa

Còn hiệu lực

16781 000.00.19.H26-230729-0001 230000344/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG DŨNG

Còn hiệu lực

16782 000.00.48.H41-230803-0003 230000023/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SỐ 2 - BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH

Còn hiệu lực

16783 000.00.19.H29-230802-0002 230001800/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Ống mở khí quản

Còn hiệu lực

16784 000.00.19.H29-230728-0004 230001799/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Ống nội phế quản (nội khí quản 2 nòng)

Còn hiệu lực

16785 000.00.19.H29-230731-0007 230001798/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT Ngõ ra khí y tế

Còn hiệu lực

16786 000.00.19.H29-230731-0028 230001797/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU Dụng cụ cầm máu

Còn hiệu lực

16787 000.00.19.H29-230721-0022 230001077/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU Khoá ba chạc

Còn hiệu lực

16788 000.00.19.H29-230802-0007 230001796/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SG PHARMA DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NGOÀI DA AQUADINE

Còn hiệu lực

16789 000.00.19.H29-230801-0004 230001795/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SG PHARMA DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NGOÀI DA WELLCARE 4%

Còn hiệu lực

16790 000.00.19.H29-230802-0004 230001794/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MEKONG VIỆT NAM Gel hỗ trợ giảm trào ngược dạ dày

Còn hiệu lực

16791 000.00.19.H29-230801-0019 230001793/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

16792 000.00.19.H29-230802-0001 230001076/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ 2A Dụng cụ dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh

Còn hiệu lực

16793 000.00.19.H29-230731-0021 230001075/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDECO Họ dung dịch làm sạch có chứa enzyme

Còn hiệu lực

16794 000.00.17.H39-230803-0001 230000014/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

16795 000.00.17.H39-230804-0001 230000017/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Bộ hóa chất xét nghiệm định lượng RNA Virus

Còn hiệu lực

16796 000.00.19.H29-230801-0021 230001792/PCBB-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ tưới hút trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

16797 000.00.19.H29-230727-0005 230001074/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ đỡ ống soi thanh quản

Còn hiệu lực

16798 000.00.19.H29-230731-0017 230001791/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED Nồi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

16799 000.00.19.H29-230801-0022 230000310/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN Y TẾ T&H

Còn hiệu lực

16800 000.00.19.H29-230727-0016 230001073/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI Nôi trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực