STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
18001 000.00.19.H29-230607-0016 230001341/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi bàng quang - Niệu đạo

Còn hiệu lực

18002 000.00.19.H29-230607-0018 230000792/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Kềm và kéo quang học

Còn hiệu lực

18003 000.00.19.H29-230607-0020 230000791/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Hệ thống kềm kẹp gắp dạng mô-đun nhỏ HySafe

Còn hiệu lực

18004 000.00.19.H29-230606-0019 230000790/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bơm hút Piranha

Còn hiệu lực

18005 000.00.19.H29-230607-0019 230001340/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi mũi, hầu, thanh quản bằng sợi quang

Còn hiệu lực

18006 000.00.19.H29-230523-0028 230000789/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi thận

Còn hiệu lực

18007 000.00.19.H29-230614-0016 230000788/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Tuốc nơ vít, máy cắt ren và dây dẫn hướng

Còn hiệu lực

18008 000.00.19.H29-230614-0017 230001339/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ chuyển đổi xịt-hút

Còn hiệu lực

18009 000.00.19.H29-230614-0022 230000787/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống tiêm bàng quang

Còn hiệu lực

18010 000.00.19.H29-230614-0023 230000786/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ giá đỡ dùng với ong soi thanh quản

Còn hiệu lực

18011 000.00.19.H29-230523-0019 230000785/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Kềm và kéo quang học

Còn hiệu lực

18012 000.00.19.H29-230607-0013 230000784/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi bàng quang - Niệu đạo

Còn hiệu lực

18013 000.00.19.H29-230607-0010 230001338/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ mở niệu đạo

Còn hiệu lực

18014 000.00.19.H29-230607-0022 230000783/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Kềm quang học

Còn hiệu lực

18015 000.00.19.H29-230607-0008 230000782/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Giá đỡ kim SARBU

Còn hiệu lực

18016 000.00.19.H29-230607-0007 230000781/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Kẹp mạch máu

Còn hiệu lực

18017 000.00.19.H29-230614-0025 230000780/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ cầm tay cho phẫu thuật vi phẫu

Còn hiệu lực

18018 000.00.19.H29-230614-0026 230000779/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Cáp kết nối tần số cao

Còn hiệu lực

18019 000.00.19.H29-230614-0029 230000778/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Tay cầm lò xo lưỡng cực

Còn hiệu lực

18020 000.00.19.H29-230614-0031 230001337/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Kềm lưỡng cực

Còn hiệu lực

18021 000.00.19.H29-230614-0032 230000777/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Vỏ trocar và trocar

Còn hiệu lực

18022 000.00.19.H29-230614-0034 230001336/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Vỏ trocar và trocar

Còn hiệu lực

18023 000.00.19.H29-230614-0009 230000776/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi cắt đoạn E-Line

Còn hiệu lực

18024 000.00.19.H29-230620-0011 230001335/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG Bộ kiểm tra ma túy bằng nước tiểu

Còn hiệu lực

18025 000.00.04.G18-230620-0015 230000295/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng antistreptolysin O

Còn hiệu lực

18026 000.00.04.G18-220104-0079 2300594ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

18027 000.00.04.G18-220104-0078 2300593ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

18028 19010356/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300592ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy xét nghiệm sinh hóa-miễn dịch

Còn hiệu lực

18029 19010331/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300591ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

18030 19009928/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300590ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm hóa sinh tự động

Còn hiệu lực

18031 19009832/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300589ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm hóa sinh tự động

Còn hiệu lực

18032 17005824/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300588ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy đo đường huyết cá nhân

Còn hiệu lực

18033 17003068/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300587ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy đo đường huyết cá nhân

Còn hiệu lực

18034 18006341/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300586ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kháng huyết thanh định tính kháng nguyên Salmonella O

Còn hiệu lực

18035 000.00.04.G18-211213-0018 2300585ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG2a-PE

Còn hiệu lực

18036 000.00.04.G18-201222-0003 2300584ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kháng huyết thanh định tính kháng nguyên Salmonella H

Còn hiệu lực

18037 000.00.04.G18-211230-0014 2300583ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Hệ thống theo dõi đường huyết

Còn hiệu lực

18038 19009703/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300582ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Apixaban

Còn hiệu lực

18039 17003706/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300581ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng vi rút Hepatitis E

Còn hiệu lực

18040 17003713/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300580ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B

Còn hiệu lực

18041 18007519/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300579ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng PAPP-A

Còn hiệu lực

18042 18007517/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300578ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng PAPP-A

Còn hiệu lực

18043 19009933/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300577ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ xét nghiệm định lượng kháng thể IgM kháng Measles virus (virus sởi)

Còn hiệu lực

18044 000.00.04.G18-201021-0049 2300576ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ xét nghiệm định lượng kháng thể IgM kháng HSV-1/2

Còn hiệu lực

18045 17002364/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300575ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Thiết bị hỗ trợ can thiệp mạch máu bằng robot

Còn hiệu lực

18046 000.00.04.G18-230326-0001 2300574ĐKLH/BYT-HTTB

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Vít cấy ghép tự tiêu sinh học

Còn hiệu lực

18047 000.00.04.G18-230327-0016 2300573ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Vít xương dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

18048 000.00.04.G18-211020-0012 2300572ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng HEV

Còn hiệu lực

18049 19010433/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300571ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với Toxoplasma gondii

Còn hiệu lực

18050 19010417/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300570ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV

Còn hiệu lực

18051 19010411/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300569ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii

Còn hiệu lực

18052 19010469/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300568ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgG kháng virus Rubella

Còn hiệu lực

18053 19010458/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300567ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể IgM kháng virus Cytomegalo (CMV)

Còn hiệu lực

18054 000.00.04.G18-210726-0006 2300566ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thanh thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV

Còn hiệu lực

18055 000.00.04.G18-210820-0025 2300565ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thanh thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Streptococcus pneumoniae

Còn hiệu lực

18056 000.00.04.G18-210820-0024 2300564ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thanh thử xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV

Còn hiệu lực

18057 000.00.04.G18-201124-0006 2300563ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thanh thử xét nghiệm định tính HBsAg

Còn hiệu lực

18058 18007310/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300562ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Que thử/Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Syphilis

Còn hiệu lực

18059 000.00.04.G18-210705-0020 2300561ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Que thử/ khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV

Còn hiệu lực

18060 000.00.04.G18-201211-0001 2300560ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBs của HBV

Còn hiệu lực

18061 000.00.04.G18-201228-0028 2300559ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM, IgG kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

18062 000.00.04.G18-200916-0011 2300558ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút hợp bào hô hấp (RSV)

Còn hiệu lực

18063 000.00.04.G18-200624-0007 2300557ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B

Còn hiệu lực

18064 000.00.04.G18-201210-0006 2300556ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1, kháng thể IgM, IgG của vi rút Dengue

Còn hiệu lực

18065 000.00.04.G18-220504-0012 2300555ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

18066 000.00.04.G18-201030-0004 2300554ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue

Còn hiệu lực

18067 000.00.04.G18-210705-0016 2300553ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B

Còn hiệu lực

18068 000.00.04.G18-210205-0019 2300552ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính HBsAg

Còn hiệu lực

18069 000.00.04.G18-201026-0013 2300551ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính 7 đột biến gen IDH1 và 5 đột biến gen IDH2

Còn hiệu lực

18070 000.00.04.G18-210315-0032 2300666ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

18071 000.00.04.G18-210317-0009 2300665ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

18072 000.00.04.G18-210329-0020 2300664ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

18073 000.00.04.G18-210329-0014 2300663ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

18074 19010655/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300662ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn

Còn hiệu lực

18075 17000513/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300661ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Vật liệu nút mạch tải thuốc điều trị ung thư gan

Còn hiệu lực