STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
18076 18006012/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300660ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Vít neo cố định dây chằng có thể điều chỉnh

Còn hiệu lực

18077 000.00.04.G18-210603-0005 2300659ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Vòng van tim nhân tạo

Còn hiệu lực

18078 19008425/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300658ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Xi măng xương

Còn hiệu lực

18079 19008508/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300657ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD - Xét nghiệm định tính Bence Jones trên thạch

Còn hiệu lực

18080 17001117/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300656ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Methotrexate

Còn hiệu lực

18081 19009888/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300655ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CA 125

Còn hiệu lực

18082 17001446/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300654ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng DNA của HBV

Còn hiệu lực

18083 17001146/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300653ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng nguyên SCC

Còn hiệu lực

18084 17001461/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300652ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng RNA của HCV

Còn hiệu lực

18085 19008902/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300651ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Thyroglobulin

Còn hiệu lực

18086 17003998/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300650ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định tính HBsAg

Còn hiệu lực

18087 000.00.04.G18-211206-0010 2300649ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng nguyên Adenovirus

Còn hiệu lực

18088 18007495/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300648ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên vỏ capsid (VCA) của virus Epstein-Bar

Còn hiệu lực

18089 18006151/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300647ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Varicella-zoster virus (VZV)

Còn hiệu lực

18090 18006442/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300646ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (HCV)

Còn hiệu lực

18091 17001412/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300645ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1

Còn hiệu lực

18092 000.00.04.G18-201026-0020 2300644ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng CK‑MB

Còn hiệu lực

18093 18006227/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300643ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng hAFP

Còn hiệu lực

18094 18006059/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300642ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng hCG

Còn hiệu lực

18095 19009702/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300641ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Rivaroxaban

Còn hiệu lực

18096 000.00.04.G18-210820-0019 2300640ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng quần thể tế bào CD3+/CD4+

Còn hiệu lực

18097 000.00.04.G18-201022-0003 2300639ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 28 thông số miễn dịch và thuốc điều trị

Còn hiệu lực

18098 000.00.04.G18-220412-0037 2300638ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8

Còn hiệu lực

18099 000.00.04.G18-220412-0030 2300637ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20

Còn hiệu lực

18100 17004867/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300636ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen

Còn hiệu lực

18101 17005150/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300635ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen

Còn hiệu lực

18102 17003924/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300634ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3/CD8/CD45/CD4

Còn hiệu lực

18103 000.00.04.G18-220215-0040 2300633ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu

Còn hiệu lực

18104 19010190/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300632ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên B (ABO2)

Còn hiệu lực

18105 000.00.04.G18-220412-0040 2300631ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b

Còn hiệu lực

18106 000.00.04.G18-211201-0014 2300630ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD64

Còn hiệu lực

18107 000.00.04.G18-211213-0009 2300629ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Lambda

Còn hiệu lực

18108 000.00.04.G18-211213-0029 2300628ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD56

Còn hiệu lực

18109 000.00.04.G18-211213-0039 2300627ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

18110 000.00.04.G18-211213-0031 2300626ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

18111 000.00.04.G18-211201-0003 2300625ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

18112 000.00.04.G18-211125-0020 2300624ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD41

Còn hiệu lực

18113 000.00.04.G18-211213-0038 2300623ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4

Còn hiệu lực

18114 000.00.04.G18-211213-0008 2300622ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38

Còn hiệu lực

18115 000.00.04.G18-211213-0043 2300621ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34

Còn hiệu lực

18116 000.00.04.G18-211201-0001 2300620ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3

Còn hiệu lực

18117 000.00.04.G18-211201-0002 2300619ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3

Còn hiệu lực

18118 000.00.04.G18-211213-0021 2300618ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3

Còn hiệu lực

18119 000.00.04.G18-211213-0006 2300617ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD25

Còn hiệu lực

18120 000.00.04.G18-211201-0015 2300616ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2

Còn hiệu lực

18121 000.00.04.G18-211201-0011 2300615ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2

Còn hiệu lực

18122 000.00.04.G18-211125-0019 2300614ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD1a

Còn hiệu lực

18123 000.00.04.G18-211201-0013 2300613ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14

Còn hiệu lực

18124 000.00.04.G18-211213-0042 2300612ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14

Còn hiệu lực

18125 000.00.04.G18-211125-0022 2300611ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138

Còn hiệu lực

18126 000.00.04.G18-211213-0041 2300610ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD13

Còn hiệu lực

18127 000.00.04.G18-211213-0040 2300609ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11c

Còn hiệu lực

18128 000.00.04.G18-210727-0016 2300608ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) đa kháng thuốc

Còn hiệu lực

18129 000.00.04.G18-220219-0016 2300607ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin

Còn hiệu lực

18130 000.00.04.G18-211026-0004 2300606ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố V

Còn hiệu lực

18131 000.00.04.G18-210717-0010 2300605ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gentamicin

Còn hiệu lực

18132 000.00.04.G18-220219-0012 2300604ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin

Còn hiệu lực

18133 000.00.04.G18-210914-0017 2300603ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin

Còn hiệu lực

18134 19010027/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300602ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thẻ xét nghiệm định tính Treponema pallidum

Còn hiệu lực

18135 000.00.04.G18-211108-0001 2300601ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể hồng cầu trong định nhóm máu

Còn hiệu lực

18136 000.00.04.G18-220119-0038 2300600ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu

Còn hiệu lực

18137 000.00.04.G18-201021-0017 2300599ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu Jk a, Jk b

Còn hiệu lực

18138 000.00.04.G18-211206-0014 2300598ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thẻ xét nghiệm định tính HBsAg

Còn hiệu lực

18139 000.00.04.G18-201021-0005 2300596ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định danh nhóm máu AB/Rh

Còn hiệu lực

18140 000.00.04.G18-220504-0002 2300595ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm influenza A và influenza B

Còn hiệu lực

18141 17001382/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300550ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tay dao mổ điện đơn cực

Còn hiệu lực

18142 000.00.04.G18-210622-0007 2300549ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tay dao cắt hàn mạch

Còn hiệu lực

18143 18007373/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300548ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Stent graft động mạch chủ

Còn hiệu lực

18144 000.00.04.G18-211011-0019 2300547ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục có chức năng thải bỏ CO2

Còn hiệu lực

18145 000.00.04.G18-220715-0015 2300546ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Stent động mạch ngoại vi (chi, chậu, dưới đòn) tự giãn nở

Còn hiệu lực

18146 000.00.04.G18-220126-0014 2300545ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Quả lọc thận nhân tạo

Còn hiệu lực

18147 19008277/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300544ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Quả lọc máu tách huyết tương kèm hệ thống dây dẫn sử dụng cho máy lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

18148 20011343/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300543ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu trong lọc máu liên tục và hấp phụ

Còn hiệu lực

18149 17005039/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300542ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Quả lọc máu dùng cho liệu pháp thay thế thận liên tục

Còn hiệu lực

18150 17001879/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300541ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Ổ cối kim loại không xi măng

Còn hiệu lực