STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2326 000.00.04.G18-240217-0002 240000018/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

2327 000.00.16.H23-231226-0001 240000002/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG PHÚC

Còn hiệu lực

2328 000.00.04.G18-240216-0004 240000017/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

2329 000.00.04.G18-240217-0001 240000016/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

2330 000.00.19.H26-240216-0002 240000324/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM MÁY HÚT DỊCH

Còn hiệu lực

2331 000.00.16.H05-240131-0002 240000007/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FANYU Kính áp tròng

Còn hiệu lực

2332 000.00.16.H05-240201-0004 240000005/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY PHACOGEN Bộ tách chiết DNA

Còn hiệu lực

2333 000.00.19.H26-240203-0005 240000323/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

2334 000.00.19.H26-240203-0006 240000322/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

2335 000.00.19.H26-240130-0010 240000321/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV

Còn hiệu lực

2336 000.00.19.H26-240131-0001 240000320/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Rotavirus và Adenovirus

Còn hiệu lực

2337 000.00.19.H26-240203-0003 240000243/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VPC Nước súc miệng

Còn hiệu lực

2338 000.00.19.H26-240203-0002 240000242/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VPC Dung dịch xịt mũi.

Còn hiệu lực

2339 000.00.19.H26-240201-0005 240000319/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Bộ đo huyết áp xâm lấn dùng một lần

Còn hiệu lực

2340 000.00.19.H26-240116-0018 240000318/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Kim nha khoa

Còn hiệu lực

2341 000.00.19.H26-240202-0005 240000241/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TEETH CARE NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

2342 000.00.19.H26-240202-0006 240000240/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TEETH CARE NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

2343 000.00.19.H26-240131-0017 240000317/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Chất thử IVD định tính kháng thể

Còn hiệu lực

2344 000.00.19.H26-240131-0009 240000239/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Máy nhuộm kháng thể tự động

Còn hiệu lực

2345 000.00.19.H26-240131-0012 240000238/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Hóa chất phụ trợ cho xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

2346 000.00.19.H26-240202-0020 240000047/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỨC TĐG

Còn hiệu lực

2347 000.00.19.H26-240202-0019 240000237/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI PHÁT Xịt mũi họng

Còn hiệu lực

2348 000.00.19.H26-240201-0011 240000316/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Họ máy phết lam tế bào tự động

Còn hiệu lực

2349 000.00.19.H26-240202-0011 240000315/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN C&U VIỆT NAM Hệ thống khí y tế trung tâm

Còn hiệu lực

2350 000.00.19.H26-240131-0010 240000314/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ Đèn hồng ngoại trị liệu

Còn hiệu lực

2351 000.00.19.H26-240202-0007 240000236/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM XỊT VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

2352 000.00.19.H26-240202-0009 240000235/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM XỊT VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

2353 000.00.19.H26-240202-0010 240000234/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM XỊT VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

2354 000.00.19.H26-240201-0006 240000233/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB Đèn đọc phim X quang

Còn hiệu lực

2355 000.00.19.H26-240129-0016 240000232/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đèn mổ

Còn hiệu lực

2356 000.00.19.H26-231223-0003 240000313/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG LINH Hỗn dịch nhỏ giọt Rilefast ACE Boulardii

Còn hiệu lực

2357 000.00.19.H26-240201-0014 240000312/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DƯỢC PHẨM SKV Hỗn dịch uống

Còn hiệu lực

2358 000.00.19.H26-240201-0012 240000046/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THÚ Y MINH KHANG

Còn hiệu lực

2359 000.00.19.H26-240201-0007 240000231/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME - CHI NHÁNH HÀ NỘI KEM BÔI DA

Còn hiệu lực

2360 000.00.19.H26-240201-0013 240000045/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ VIỆT

Còn hiệu lực

2361 000.00.19.H26-240201-0002 240000311/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Phôi khớp nối chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

2362 000.00.19.H26-240201-0003 240000310/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Trâm nội nha

Còn hiệu lực

2363 000.00.19.H26-240131-0002 240000044/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

2364 000.00.19.H26-240205-0002 240000309/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

2365 000.00.19.H26-240131-0005 240000230/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO TỦ Y TẾ

Còn hiệu lực

2366 000.00.19.H26-240201-0001 240000308/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Máy đo SPO2

Còn hiệu lực

2367 000.00.17.H13-240131-0001 240000004/PCBMB-CT

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH NHÂN

Còn hiệu lực

2368 000.00.17.H13-240124-0001 240000003/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PVD

Còn hiệu lực

2369 000.00.19.H26-240131-0011 240000307/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm

Còn hiệu lực

2370 000.00.19.H26-240130-0009 240000306/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Máy laser CO2

Còn hiệu lực

2371 000.00.19.H26-240119-0006 240000229/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Sản phẩm

Còn hiệu lực

2372 000.00.19.H26-240119-0010 240000305/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Sản phẩm

Còn hiệu lực

2373 000.00.19.H26-240119-0007 240000304/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Sản phẩm

Còn hiệu lực

2374 000.00.19.H29-240206-0005 240000365/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Bộ bơm bóng áp lực cao

Còn hiệu lực

2375 000.00.19.H29-240206-0006 240000364/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Bộ phân phối manifold 3 cổng

Còn hiệu lực

2376 000.00.19.H29-240205-0010 240000302/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ĐÀO TIẾN Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

2377 000.00.19.H29-240206-0009 240000301/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ĐÀO TIẾN Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

2378 000.00.19.H29-240206-0001 240000049/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N&T VIETNAM

Còn hiệu lực

2379 000.00.19.H29-231026-0001 240000363/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dụng cụ mở đường can thiệp mạch thành mỏng

Còn hiệu lực

2380 000.00.19.H29-231023-0004 240000362/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây nối đường truyền tĩnh mạch có đầu nối an toàn không kim

Còn hiệu lực

2381 000.00.19.H29-231023-0008 240000361/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim bướm lấy máu chân không có nút kích hoạt an toàn

Còn hiệu lực

2382 000.00.19.H29-231023-0013 240000300/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm bóng nong mạch máu áp lực cao

Còn hiệu lực

2383 000.00.10.H31-240201-0001 240000001/PCBB-HY

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠT TOÀN Que thử thai

Còn hiệu lực

2384 000.00.10.H31-240122-0003 240000003/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LINH ĐẠT XỊT MŨI

Còn hiệu lực

2385 000.00.10.H31-240122-0002 240000002/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LINH ĐẠT XỊT MŨI

Còn hiệu lực

2386 000.00.10.H31-240122-0001 240000003/PCBMB-HY

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ THU THỦY

Còn hiệu lực

2387 000.00.24.H49-240126-0001 240000001/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Dung dịch xịt mũi Incefcom 2%

Còn hiệu lực

2388 000.00.19.H29-240205-0004 240000360/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

2389 000.00.19.H29-240205-0002 240000048/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

Còn hiệu lực

2390 000.00.19.H29-240118-0017 240000299/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Que nong bóng Achalasia thực quản sử dụng một lần

Còn hiệu lực

2391 000.00.19.H29-240205-0007 240000359/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Hệ thống kích thích và phản hồi sinh học kèm phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

2392 000.00.19.H29-240111-0027 240000358/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Bộ khay niềng răng trong suốt

Còn hiệu lực

2393 000.00.19.H29-240111-0026 240000357/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Sứ nha khoa

Còn hiệu lực

2394 000.00.19.H29-240205-0005 240000298/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR VIỆT NAM Tròng kính nhựa

Còn hiệu lực

2395 000.00.19.H29-240204-0001 240000356/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CAO KHẢ Đinh cố định xương

Còn hiệu lực

2396 000.00.19.H29-240211-0001 240000355/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CAO KHẢ Mũi khoan xương dùng một lần

Còn hiệu lực

2397 000.00.19.H29-240202-0016 240000354/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU Bộ bơm xi măng cột sống

Còn hiệu lực

2398 000.00.19.H29-240207-0002 240000353/PCBB-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM THÀNH PHỐ Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Sinh hóa

Còn hiệu lực

2399 000.00.19.H29-240207-0003 240000352/PCBB-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM THÀNH PHỐ Mẫu ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Huyết học

Còn hiệu lực

2400 000.00.19.H29-240202-0003 240000351/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀY MAI Máy theo dõi huyết áp / Máy Holter huyết áp

Còn hiệu lực