STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26551 000.00.17.H09-220531-0003 220000031/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Dây lọc máu thận nhân tạo

Còn hiệu lực

26552 000.00.17.H09-220531-0002 220000030/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Ống nội khí quản có bóng chèn, Ống nội khí quản có bóng chèn

Còn hiệu lực

26553 000.00.17.H09-220531-0004 220000029/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Ống thông các loại ( Ống thông hậu môn;Ống thông dạ dày;Ống thông tá tràng;Ống cho ăn sơ sinh)

Còn hiệu lực

26554 000.00.17.H09-220526-0001 220000022/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

26555 000.00.19.H29-220513-0032 220001913/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Hệ thống bơm trộn xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng nong

Còn hiệu lực

26556 000.00.19.H29-220521-0004 220001237/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Túi cuộn tiệt trùng

Còn hiệu lực

26557 000.00.19.H29-220531-0050 220001911/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Máy Xét Nghiệm Nước Tiểu

Còn hiệu lực

26558 000.00.18.H20-220527-0001 220000009/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Dung dịch Xông Thảo Dược DOHERBA

Còn hiệu lực

26559 000.00.19.H29-220527-0023 220001910/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG Mũi Khoan nha khoa

Còn hiệu lực

26560 000.00.19.H29-220531-0036 220001909/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ 2A Lưỡi cắt đốt cao tần Monopolar Ablator

Còn hiệu lực

26561 000.00.19.H29-220518-0025 220001908/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 19 chỉ số sinh hóa

Còn hiệu lực

26562 000.00.19.H29-220518-0024 220001907/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng LDL

Còn hiệu lực

26563 000.00.19.H29-220518-0023 220001906/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng HDL

Còn hiệu lực

26564 000.00.19.H29-220518-0022 220001905/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA

Còn hiệu lực

26565 000.00.19.H29-220518-0021 220001904/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD enzymes: AMY, AST, ALT, CK

Còn hiệu lực

26566 000.00.19.H29-220518-0020 220001903/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD chất nền

Còn hiệu lực

26567 000.00.19.H29-220418-0003 220001235/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Bàn phẫu thuật tổng quát

Còn hiệu lực

26568 000.00.19.H29-220418-0004 220001234/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Bàn phẫu thuật tổng quát

Còn hiệu lực

26569 000.00.19.H29-220418-0009 220001902/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dung dịch nhỏ mắt đa liều

Còn hiệu lực

26570 000.00.19.H29-220418-0007 220001901/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dung dịch nhỏ mắt đơn liều

Còn hiệu lực

26571 000.00.04.G18-220606-0001 220002411/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy rửa khử khuẩn

Còn hiệu lực

26572 000.00.12.H19-220523-0001 220000089/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 732

Còn hiệu lực

26573 000.00.12.H19-220523-0002 220000088/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 756

Còn hiệu lực

26574 000.00.19.H29-220510-0005 220001232/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Băng keo chỉ thị hóa học

Còn hiệu lực

26575 000.00.18.H56-220603-0001 220000134/PCBMB-TH

THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ AN PHÁT

Còn hiệu lực

26576 000.00.03.H42-220523-0002 220000009/PCBB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Ống thông hậu môn

Còn hiệu lực

26577 000.00.04.G18-220602-0046 220002409/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci

Còn hiệu lực

26578 000.00.04.G18-220602-0051 220002408/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin

Còn hiệu lực

26579 000.00.04.G18-220602-0048 220002405/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin

Còn hiệu lực

26580 000.00.04.G18-220603-0009 220002404/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol

Còn hiệu lực

26581 000.00.04.G18-220604-0005 220002401/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Thuốc thử Điện giải: Ca (Calci) toàn phần, Fe (Sắt)

Còn hiệu lực

26582 000.00.04.G18-220603-0019 220002400/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma-glutamyltransferase

Còn hiệu lực

26583 000.00.17.H62-220531-0001 220000021/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH LAVICHEM Miếng dán sau phẫu thuật

Còn hiệu lực

26584 000.00.04.G18-220603-0017 220002399/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

26585 000.00.04.G18-220603-0005 220002398/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol

Còn hiệu lực

26586 000.00.04.G18-220603-0003 220002397/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci

Còn hiệu lực

26587 000.00.04.G18-220602-0045 220002396/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt

Còn hiệu lực

26588 000.00.19.H29-220530-0002 220001900/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

26589 000.00.04.G18-220603-0028 220002395/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Uroplakin

Còn hiệu lực

26590 000.00.19.H29-220519-0020 220001895/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TPO

Còn hiệu lực

26591 000.00.19.H29-220527-0029 220001231/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Họ IVD là giá đặt mẫu

Còn hiệu lực

26592 000.00.19.H29-220527-0028 220001230/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là giá đặt dung dịch rửa

Còn hiệu lực

26593 000.00.19.H29-220527-0027 220001229/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Họ IVD là giá đặt mẫu khẩn

Còn hiệu lực

26594 000.00.19.H29-220527-0026 220001228/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Họ IVD là giá đặt vật liệu kiểm soát

Còn hiệu lực

26595 000.00.19.H29-220527-0025 220001227/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Họ IVD là giá đặt chất hiệu chuẩn

Còn hiệu lực

26596 000.00.19.H29-220527-0019 220001226/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Họ IVD là giá đặt mẫu

Còn hiệu lực

26597 000.00.19.H29-220527-0017 220001225/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là giá đặt vật liệu kiểm soát

Còn hiệu lực

26598 000.00.19.H29-220527-0015 220001224/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là giá đặt dung dịch rửa

Còn hiệu lực

26599 000.00.19.H29-220603-0004 220001223/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là chất nhuộm tương phản dùng để nhuộm nhân tế bào

Còn hiệu lực

26600 000.00.19.H29-220603-0002 220001222/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD điều chỉnh màu của chất nhuộm tương phản hematoxylin

Còn hiệu lực

26601 000.00.19.H29-220603-0001 220001221/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD loại bỏ sự bắt màu hematoxylin không đặc hiệu

Còn hiệu lực

26602 000.00.19.H29-220523-0017 220001894/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

26603 000.00.19.H29-220519-0018 220001893/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên ty thể của tế bào gan

Còn hiệu lực

26604 000.00.19.H29-220519-0017 220001892/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Caldesmon

Còn hiệu lực

26605 000.00.19.H29-220519-0016 220001891/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính FSH

Còn hiệu lực

26606 000.00.04.G18-220603-0020 220002394/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD dấu ấn viêm khớp: CRP, ASO

Còn hiệu lực

26607 000.00.04.G18-220603-0027 220002393/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VIN SON Máy điều trị da

Còn hiệu lực

26608 000.00.19.H29-220427-0021 220001887/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

26609 000.00.19.H29-220427-0023 220001886/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

26610 000.00.19.H29-220519-0019 220001885/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng lactate

Còn hiệu lực

26611 000.00.19.H29-220530-0029 220001169/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

26612 000.00.19.H29-220531-0012 220001884/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Kim điện cơ dùng một lần

Còn hiệu lực

26613 000.00.19.H29-220425-0026 220001883/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN KHÓA 3 NGÃ

Còn hiệu lực

26614 000.00.19.H29-220425-0032 220001882/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Dây Nối (Dây Theo Dõi Áp Lực Cao )

Còn hiệu lực

26615 000.00.19.H29-220425-0030 220001881/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN KIM LUỒN TĨNH MẠCH

Còn hiệu lực

26616 000.00.16.H23-220603-0001 220000027/PCBMB-HD

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

Còn hiệu lực

26617 000.00.19.H29-220527-0016 220001220/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG Khẩu trang y tế OriShield

Còn hiệu lực

26618 000.00.19.H29-220527-0024 220001219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

26619 000.00.04.G18-220603-0025 220002392/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein GP200

Còn hiệu lực

26620 000.00.04.G18-220603-0024 220002391/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính Smooth Muscle Myosin chuỗi nặng

Còn hiệu lực

26621 000.00.19.H26-220530-0012 220001699/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT VIỆT PHÁP Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

26622 000.00.04.G18-220603-0023 220002390/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein INI-1

Còn hiệu lực

26623 000.00.19.H29-220531-0009 220001878/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Hệ thống máy điều khiển lưỡi bào trong phẫu thuật chỉnh hình

Còn hiệu lực

26624 000.00.19.H29-220526-0018 220001877/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG Mặt nạ khí dung

Còn hiệu lực

26625 000.00.04.G18-220603-0022 220002389/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein sợi thần kinh đệm có tính acid

Còn hiệu lực