STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
27001 000.00.16.H05-220524-0001 220000071/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY-LINK Khẩu trang y tế Duy Link

Còn hiệu lực

27002 000.00.19.H26-220520-0032 220001845/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG

Còn hiệu lực

27003 000.00.04.G18-220527-0005 220002318/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol

Còn hiệu lực

27004 000.00.19.H29-220524-0019 220001148/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

27005 000.00.19.H29-220524-0017 220001147/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD vận chuyển giá chứa mẫu

Còn hiệu lực

27006 000.00.19.H29-220524-0016 220001146/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ phận nhận giá chứa mẫu

Còn hiệu lực

27007 000.00.19.H29-220525-0003 220001145/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ phận cung cấp nguồn điện và truyền tải dữ liệu

Còn hiệu lực

27008 000.00.19.H29-220516-0035 220001759/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu

Còn hiệu lực

27009 000.00.19.H29-220524-0035 220001144/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là chất phụ gia

Còn hiệu lực

27010 000.00.19.H29-220524-0034 220001143/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

27011 000.00.19.H29-220516-0056 220001757/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

27012 000.00.19.H29-220524-0015 220001142/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ phận bật/tắt hệ thống, nạp/xuất và đọc mã vạch của giá chứa mẫu

Còn hiệu lực

27013 000.00.19.H29-220524-0020 220001141/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ kết nối máy phân tích cobas pro vào hệ thống tự động hóa

Còn hiệu lực

27014 000.00.19.H29-220524-0021 220001140/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

27015 000.00.19.H29-220525-0005 220001139/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là chất pha loãng mẫu

Còn hiệu lực

27016 000.00.19.H29-220525-0007 220001138/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

27017 000.00.19.H29-220524-0018 220001137/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

27018 000.00.19.H29-220525-0016 220001150/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VI NA

Còn hiệu lực

27019 000.00.19.H29-220523-0002 220001136/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VI NA Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực

27020 000.00.19.H29-220527-0001 220001756/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH UNION MEDICAL Máy tiêm áp lực chân không

Còn hiệu lực

27021 000.00.19.H26-220523-0007 220001844/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

27022 000.00.19.H26-220523-0021 220001843/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ BẢO LINH

Còn hiệu lực

27023 000.00.19.H26-220523-0013 220001850/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Dụng cụ tập cơ bàn, ngón tay

Còn hiệu lực

27024 000.00.19.H26-220521-0007 220001847/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Dây hút phẫu thuật

Còn hiệu lực

27025 000.00.19.H26-220522-0003 220001846/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITECH Máy cắt trĩ dùng một lần

Còn hiệu lực

27026 000.00.19.H26-220519-0029 220001845/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Máy hỗ trợ nhổ răng Piezo dùng trong nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

27027 000.00.19.H26-220521-0013 220001844/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITECH Máy cắt bao quy đầu dùng một lần

Còn hiệu lực

27028 000.00.19.H26-220519-0025 220001843/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Khoan dùng trong nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

27029 000.00.19.H26-220519-0032 220001842/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Khoan dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

27030 000.00.19.H26-220519-0027 220001841/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Khoan dùng trong nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

27031 000.00.19.H26-220520-0049 220001840/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

27032 000.00.19.H26-220521-0001 220001839/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DALAPHAR Bơm kim tiêm nhựa tự khoá

Còn hiệu lực

27033 000.00.19.H26-220521-0005 220001838/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Máy nghe tim thai

Còn hiệu lực

27034 000.00.19.H26-220521-0003 220001837/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Monitor theo dõi sản khoa

Còn hiệu lực

27035 000.00.19.H26-220521-0002 220001836/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Máy điện tim

Còn hiệu lực

27036 000.00.19.H26-220520-0041 220001835/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Dây truyền máu

Còn hiệu lực

27037 000.00.19.H26-220520-0045 220001834/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

27038 000.00.19.H29-220514-0003 220001755/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN BỘ MỞ KHÍ QUẢN

Còn hiệu lực

27039 000.00.19.H29-220521-0009 220001754/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bình Dẫn Lưu Vết Thương (Dẫn Lưu Áp Lực Âm)

Còn hiệu lực

27040 000.00.19.H29-220519-0038 220001753/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Ống thông dạ dày 2 nòng

Còn hiệu lực

27041 000.00.16.H23-220523-0003 220000012/PCBSX-HD

CÔNG TY THHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TÂM ĐỨC HD Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

27042 000.00.10.H37-220526-0001 220000036/PCBMB-LS

CÔNG TY TNHH MTV VŨ GIA

Còn hiệu lực

27043 000.00.19.H26-220218-0007 220001833/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Hệ thống cấy máu tự động

Còn hiệu lực

27044 000.00.19.H26-220520-0050 220001832/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Ống soi (optic) mềm nội soi thận, bàng quang

Còn hiệu lực

27045 000.00.19.H26-220523-0031 220001831/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy điều trị từ trường dùng trong y tế

Còn hiệu lực

27046 000.00.19.H26-220523-0023 220001842/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ALODUOCSI

Còn hiệu lực

27047 000.00.19.H26-220523-0012 220001841/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CP PHÚ THUƠNG

Còn hiệu lực

27048 000.00.19.H26-220521-0009 220001840/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 3P PHARMACY

Còn hiệu lực

27049 000.00.19.H26-220521-0011 220001839/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 3P PHARMACY 8

Còn hiệu lực

27050 000.00.19.H26-220521-0010 220001838/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 3P PHARMACY

Còn hiệu lực

27051 000.00.19.H26-220520-0046 220001837/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH

Còn hiệu lực

27052 000.00.19.H26-220520-0034 220001629/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Xe lăn

Còn hiệu lực

27053 000.00.19.H26-220520-0033 220001628/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Ghế bô đi vệ sinh

Còn hiệu lực

27054 000.00.19.H26-220520-0036 220001627/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM GẬY TẬP ĐI

Còn hiệu lực

27055 000.00.17.H39-220519-0001 220000033/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HURO Xịt mũi sinh học SPEROVID

Còn hiệu lực

27056 000.00.19.H26-220520-0030 220001626/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Khung tập đi

Còn hiệu lực

27057 000.00.19.H26-220523-0009 220001625/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Bàn trị liệu

Còn hiệu lực

27058 000.00.19.H26-220517-0006 220001624/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Gel tắm ngừa mụn

Còn hiệu lực

27059 000.00.19.H29-220522-0001 220001752/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-KỸ THUẬT QUANG ANH Máy áp lạnh chuyên dùng điều trị mắt

Còn hiệu lực

27060 000.00.19.H29-220519-0042 220001751/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

27061 000.00.19.H29-220521-0005 220001750/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL MÁY TRỢ THÍNH (Interton)

Còn hiệu lực

27062 000.00.19.H29-220316-0006 220001749/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hệ thống máy cấy máu

Còn hiệu lực

27063 000.00.19.H29-220316-0004 220001748/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử phát hiện enzym β-lactamase

Còn hiệu lực

27064 000.00.19.H17-220524-0002 220000058/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ chăm sóc Catheter

Còn hiệu lực

27065 000.00.19.H17-220523-0002 220000249/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC SỐ 22

Còn hiệu lực

27066 000.00.19.H17-220524-0003 220000248/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC NGỌC CHÂU

Còn hiệu lực

27067 000.00.19.H17-220524-0001 220000247/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ KTV

Còn hiệu lực

27068 000.00.04.G18-220517-0023 220002317/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Ống nội soi tá tràng

Còn hiệu lực

27069 000.00.19.H15-220526-0002 220000052/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH RITAS MEDICAL

Còn hiệu lực

27070 000.00.19.H15-220526-0001 220000008/PCBB-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Họ kim sinh thiết tủy xương

Còn hiệu lực

27071 000.00.19.H15-220525-0001 220000007/PCBB-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Nút chặn kim luồn

Còn hiệu lực

27072 000.00.19.H15-220524-0002 220000006/PCBB-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Gel uống đường tiêu hóa Silicea

Còn hiệu lực

27073 000.00.19.H26-220505-0009 220000073/PCBMB-BV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 720

Còn hiệu lực

27074 000.00.19.H15-220524-0001 220000051/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ - DƯỢC NAM VIỆT

Còn hiệu lực

27075 000.00.19.H15-220516-0001 220000005/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH RITAS MEDICAL Găng tay cao su y tế

Còn hiệu lực