STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
29776 000.00.19.H29-220210-0018 220000378/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG BỘ DÂY DẪN TIM PHỔI NHÂN TẠO

Còn hiệu lực

29777 000.00.19.H26-211110-0009 220000411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Giường Khám Bệnh

Còn hiệu lực

29778 000.00.19.H29-220210-0017 220000327/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT HỌ CO NỐI

Còn hiệu lực

29779 000.00.19.H26-211112-0007 220000410/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Bàn khám sản

Còn hiệu lực

29780 000.00.19.H29-220210-0007 220000377/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Máy hút chân không áp lực âm điều trị vết thương

Còn hiệu lực

29781 000.00.19.H26-211110-0027 220000409/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Cọc Treo Dịch Truyền

Còn hiệu lực

29782 000.00.19.H29-220127-0034 220000376/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy khoan xương nha khoa

Còn hiệu lực

29783 000.00.19.H29-220127-0032 220000375/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Ghế nha khoa điều trị

Còn hiệu lực

29784 000.00.19.H26-211112-0005 220000408/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Xe Lăn

Còn hiệu lực

29785 000.00.19.H29-220209-0008 220000374/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy cắt nướu răng

Còn hiệu lực

29786 000.00.19.H29-220209-0013 220000373/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Bộ dụng cụ phẫu thuật nha khoa

Còn hiệu lực

29787 000.00.19.H26-211112-0006 220000407/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Xe Nôi

Còn hiệu lực

29788 000.00.19.H29-220209-0012 220000372/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Mũi khoan nha khoa

Còn hiệu lực

29789 000.00.19.H29-220209-0011 220000371/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Thiết bị khoan dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

29790 000.00.19.H26-211110-0002 220000406/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

29791 000.00.19.H26-211110-0010 220000405/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Giường Bệnh Nhân Điều Khiển Bằng Tay

Còn hiệu lực

29792 000.00.19.H29-220209-0014 220000370/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

29793 000.00.19.H26-211111-0002 220000404/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Xe Đẩy Y Tế

Còn hiệu lực

29794 000.00.19.H29-220210-0003 220000369/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Ống nuôi ăn qua mũi

Còn hiệu lực

29795 000.00.19.H29-220210-0012 220000368/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Mũi khoan xương răng

Còn hiệu lực

29796 000.00.19.H29-220210-0001 220000367/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Miếng xốp phủ vết thương bằng hút chân không áp lực âm

Còn hiệu lực

29797 000.00.19.H26-220211-0005 220000329/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NINH Họ máy khoan cưa xương

Còn hiệu lực

29798 000.00.19.H29-220210-0028 220000366/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI Máy đo huyết áp tự động loại bắp tay

Còn hiệu lực

29799 000.00.04.G18-220211-0005 220001219/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TS VIỆT NAM Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

29800 000.00.19.H29-220210-0005 220000365/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI Kim vô trùng sử dụng 1 lần

Còn hiệu lực

29801 000.00.19.H26-211228-0033 220000300/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 452

Còn hiệu lực

29802 000.00.19.H26-211228-0032 220000299/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 437

Còn hiệu lực

29803 000.00.19.H26-211228-0031 220000298/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 427

Còn hiệu lực

29804 000.00.19.H26-211228-0022 220000297/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 403

Còn hiệu lực

29805 000.00.19.H26-211228-0020 220000296/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 411

Còn hiệu lực

29806 000.00.19.H26-211228-0019 220000295/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 388

Còn hiệu lực

29807 000.00.19.H26-211227-0021 220000294/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 385

Còn hiệu lực

29808 000.00.19.H26-211227-0022 220000293/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 379

Còn hiệu lực

29809 000.00.19.H26-211228-0030 220000292/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 373

Còn hiệu lực

29810 000.00.19.H26-211228-0029 220000291/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 363

Còn hiệu lực

29811 000.00.19.H26-211227-0019 220000290/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 362

Còn hiệu lực

29812 000.00.04.G18-220103-0053 220001218/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ cô lập phổi

Còn hiệu lực

29813 000.00.19.H26-220210-0027 220000403/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM OLYMPUS GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

29814 000.00.19.H29-220210-0011 220000364/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

29815 000.00.19.H29-220209-0018 220000363/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

29816 000.00.19.H29-220125-0008 220000325/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IBS IMPLANT VIỆT NAM Mũi khoan nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

29817 000.00.19.H29-220126-0005 220000362/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IBS IMPLANT VIỆT NAM Bộ khớp nối và trụ lành thương

Còn hiệu lực

29818 000.00.19.H29-211229-0017 220000324/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT Máy tách chiết DNA/RNA tự động

Còn hiệu lực

29819 000.00.19.H26-220128-0008 220000328/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ- CÔNG NGHỆ Y TẾ DHL MÁY HÚT SỮA SẢN KHOA

Còn hiệu lực

29820 000.00.04.G18-220211-0020 220001217/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh nhóm beta-lactam

Còn hiệu lực

29821 000.00.04.G18-220118-0023 220001216/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Túi làm ấm máu

Còn hiệu lực

29822 000.00.19.H26-210614-0009 220000402/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

29823 000.00.19.H29-211229-0008 220000323/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Dụng cụ hút nước bọt nha khoa

Còn hiệu lực

29824 000.00.19.H26-210830-0044 220000401/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG Dụng cụ Vệ sinh Xoang, Mũi

Còn hiệu lực

29825 000.00.19.H15-220110-0001 220000003/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ AN MEDIC

Còn hiệu lực

29826 000.00.19.H15-220119-0001 220000002/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC 481

Còn hiệu lực

29827 000.00.19.H15-220121-0001 220000001/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 507

Còn hiệu lực

29828 000.00.19.H15-220211-0001 220000003/PCBB-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Kim châm cứu các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

29829 000.00.19.H29-211026-0001 220000322/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT Máy tách chiết DNA/RNA tự động

Còn hiệu lực

29830 000.00.24.H49-220209-0001 220000058/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC THU HIỀN

Còn hiệu lực

29831 000.00.19.H26-220208-0017 220000400/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROPHAR FRANCE Erophar Kidbe

Còn hiệu lực

29832 000.00.19.H26-220209-0034 220000399/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROPHAR FRANCE EROPHAR SEABABY

Còn hiệu lực

29833 000.00.19.H26-220210-0001 220000398/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROPHAR FRANCE EROPHAR SEAZONE

Còn hiệu lực

29834 000.00.19.H26-220210-0031 220000327/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAIKA Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

29835 000.00.19.H29-220208-0016 220000361/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Máy hút dịch

Còn hiệu lực

29836 000.00.19.H29-220208-0014 220000360/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Đèn cực tím

Còn hiệu lực

29837 000.00.19.H29-220208-0012 220000359/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Đèn soi vàng da trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

29838 000.00.19.H29-220208-0008 220000358/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Máy cắt đốt cao tần

Còn hiệu lực

29839 000.00.19.H29-220208-0005 220000357/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Máy điện châm

Còn hiệu lực

29840 000.00.19.H29-220113-0041 220000356/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

29841 000.00.19.H29-220121-0012 220000321/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Đầu Côn (Pipette Tip)

Còn hiệu lực

29842 000.00.19.H29-220128-0010 220000355/PCBB-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Hệ thống thu phát, xử lý hình ảnh và dữ liệu trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

29843 000.00.19.H29-220208-0006 220000320/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ hóa chất dùng cho tách chiết Axit Nucleic

Còn hiệu lực

29844 000.00.04.G18-220211-0012 220001215/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh nhóm beta-lactam

Còn hiệu lực

29845 000.00.19.H26-211124-0017 220000289/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG Y TẾ MINH LONG

Còn hiệu lực

29846 000.00.19.H26-211225-0008 220000397/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM Viên xông

Còn hiệu lực

29847 000.00.19.H26-211118-0018 220000288/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TDN GROUP

Còn hiệu lực

29848 000.00.04.G18-220210-0028 220001214/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Kim lấy máu chân không

Còn hiệu lực

29849 000.00.04.G18-220211-0008 220001213/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ lấy máu chân không

Còn hiệu lực

29850 000.00.19.H29-220121-0011 220000354/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Máy chụp hình đáy mắt trẻ em

Còn hiệu lực