STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
30001 000.00.19.H26-211226-0012 220000250/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 610

Còn hiệu lực

30002 000.00.19.H26-211224-0018 220000249/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 670

Còn hiệu lực

30003 000.00.19.H26-211226-0014 220000248/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 557

Còn hiệu lực

30004 000.00.19.H26-211226-0015 220000247/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 655

Còn hiệu lực

30005 000.00.19.H26-211225-0024 220000246/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 831

Còn hiệu lực

30006 000.00.19.H26-211226-0008 220000245/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 636

Còn hiệu lực

30007 000.00.19.H26-211225-0018 220000244/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 632

Còn hiệu lực

30008 000.00.19.H26-211225-0021 220000243/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 654

Còn hiệu lực

30009 000.00.19.H26-211225-0015 220000242/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 480

Còn hiệu lực

30010 000.00.19.H26-211224-0031 220000241/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 932

Còn hiệu lực

30011 000.00.19.H26-211224-0009 220000240/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 790

Còn hiệu lực

30012 000.00.19.H26-211225-0023 220000239/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 608

Còn hiệu lực

30013 000.00.19.H26-211224-0026 220000238/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 415

Còn hiệu lực

30014 000.00.19.H26-211225-0025 220000237/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 571

Còn hiệu lực

30015 000.00.19.H26-211225-0016 220000236/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 728

Còn hiệu lực

30016 000.00.19.H26-211224-0006 220000235/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 684

Còn hiệu lực

30017 000.00.19.H26-211225-0020 220000234/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 629

Còn hiệu lực

30018 000.00.19.H26-211226-0011 220000233/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 840

Còn hiệu lực

30019 000.00.19.H26-211227-0011 220000232/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 825

Còn hiệu lực

30020 000.00.19.H26-211224-0008 220000231/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 811

Còn hiệu lực

30021 000.00.19.H26-211227-0002 220000230/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 882

Còn hiệu lực

30022 000.00.19.H26-211225-0017 220000229/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 782

Còn hiệu lực

30023 000.00.19.H26-211225-0009 220000228/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 866

Còn hiệu lực

30024 000.00.19.H26-211226-0013 220000227/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 880

Còn hiệu lực

30025 000.00.19.H26-220207-0017 220000305/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIDETOX Máy rửa đại tràng

Còn hiệu lực

30026 000.00.19.H26-211225-0019 220000226/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 628

Còn hiệu lực

30027 000.00.19.H26-220209-0024 220000371/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VCP PHARMA DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

30028 000.00.19.H26-220118-0039 220000304/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hệ thống IVD máy và ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

30029 000.00.19.H26-220118-0014 220000303/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hệ thống IVD máy và ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

30030 000.00.19.H26-220112-0043 220000302/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Kim ICSI có đầu nhọn, góc 35o (ICSI Pipette)

Còn hiệu lực

30031 000.00.19.H26-220114-0021 220000301/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

30032 000.00.19.H26-220113-0014 220000300/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU MÁY HÚT DỊCH DẪN LƯU MÀNG PHỔI VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

30033 000.00.19.H26-220112-0016 220000299/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Lưỡi bào, lưỡi cắt, lưỡi đốt dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

30034 000.00.19.H26-220112-0014 220000298/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Lưỡi bào, đốt bằng sóng cao tần sử dụng công nghệ RF

Còn hiệu lực

30035 000.00.19.H26-220113-0006 220000297/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Hệ thống khoan cưa xương và phụ kiện đồng bộ đi kèm

Còn hiệu lực

30036 000.00.19.H26-220111-0027 220000296/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Lưỡi bào, đốt bằng sóng cao tần sử dụng công nghệ RF

Còn hiệu lực

30037 000.00.19.H26-220113-0007 220000295/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Vật tư tiêu hao dùng trong phẫu thuật nội soi khớp

Còn hiệu lực

30038 000.00.19.H26-220121-0040 220000225/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH RAPITEST

Còn hiệu lực

30039 000.00.19.H26-220118-0048 220000294/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ KHANG Máy thủy liệu đại tràng COLON THERAPY APPARATUS

Còn hiệu lực

30040 000.00.19.H26-220121-0007 220000293/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HNH MEDICAL JBP Nanoneedle

Còn hiệu lực

30041 000.00.19.H26-220121-0041 220000292/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Dao phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

30042 000.00.19.H26-220121-0017 220000291/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN Khoá ba chạc

Còn hiệu lực

30043 000.00.19.H26-220122-0002 220000224/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN

Còn hiệu lực

30044 000.00.19.H26-220121-0015 220000290/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN Kim luồn mạch máu

Còn hiệu lực

30045 000.00.19.H26-220122-0007 220000223/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH CHÂU

Còn hiệu lực

30046 000.00.19.H26-220122-0006 220000222/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT STARLA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

30047 000.00.19.H26-220121-0011 220000289/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN Bơm tiêm Insulin

Còn hiệu lực

30048 000.00.19.H26-211225-0006 220000221/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ QB

Còn hiệu lực

30049 000.00.04.G18-220209-0012 220001177/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dụng cụ khâu sụn chêm khớp gối

Còn hiệu lực

30050 000.00.19.H26-220121-0023 220000288/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy rửa khử khuẩn và sấy khô dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

30051 000.00.19.H26-220121-0028 220000287/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy sấy và làm khô dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

30052 000.00.19.H26-220122-0003 220000220/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT VỊ Y TẾ HÀ LINH 123

Còn hiệu lực

30053 000.00.19.H26-220123-0004 220000219/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 5G

Còn hiệu lực

30054 000.00.19.H26-220123-0001 220000218/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HAPHACO

Còn hiệu lực

30055 000.00.19.H26-220123-0002 220000217/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HATAPHAR

Còn hiệu lực

30056 000.00.19.H26-220122-0004 220000216/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

30057 000.00.17.H39-220119-0001 220000015/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 324

Còn hiệu lực

30058 000.00.17.H39-220119-0002 220000014/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 338

Còn hiệu lực

30059 000.00.17.H39-220119-0003 220000013/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 340

Còn hiệu lực

30060 000.00.17.H39-220119-0004 220000012/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 348

Còn hiệu lực

30061 000.00.17.H39-220119-0005 220000011/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 389

Còn hiệu lực

30062 000.00.17.H39-220119-0006 220000010/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 433

Còn hiệu lực

30063 000.00.17.H39-220119-0007 220000009/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 435

Còn hiệu lực

30064 000.00.17.H39-220119-0008 220000008/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 457

Còn hiệu lực

30065 000.00.17.H39-220119-0009 220000007/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 870

Còn hiệu lực

30066 000.00.17.H39-220119-0010 220000006/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 871

Còn hiệu lực

30067 000.00.17.H39-220119-0011 220000005/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 872

Còn hiệu lực

30068 000.00.17.H39-220128-0001 220000006/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRUNG L.A KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

30069 000.00.17.H13-220130-0001 220000035/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T-TRADING

Còn hiệu lực

30070 000.00.17.H13-220124-0005 220000034/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1013

Còn hiệu lực

30071 000.00.17.H13-220124-0004 220000033/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 945

Còn hiệu lực

30072 000.00.17.H13-220124-0003 220000032/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 943

Còn hiệu lực

30073 000.00.17.H13-220124-0002 220000031/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 848

Còn hiệu lực

30074 000.00.17.H13-220117-0003 220000030/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 562

Còn hiệu lực

30075 000.00.17.H13-220117-0002 220000029/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 512

Còn hiệu lực