STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
30001 000.00.19.H17-220418-0002 220000041/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bông gạc đắp vết thương vải không dệt

Còn hiệu lực

30002 000.00.19.H26-220414-0032 220001294/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED Máy vi sóng điều trị

Còn hiệu lực

30003 000.00.19.H26-220414-0031 220001293/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED Máy điện xung 2 kênh kết hợp chẩn đoán điện

Còn hiệu lực

30004 000.00.19.H26-220414-0028 220001292/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED Máy điều trị bằng điện từ trường

Còn hiệu lực

30005 000.00.17.H13-220407-0012 220000126/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 95 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30006 000.00.17.H13-220407-0011 220000125/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN PHONG ĐIỀN - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30007 000.00.17.H13-220407-0010 220000124/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN TRƯỜNG LONG - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30008 000.00.17.H13-220407-0009 220000123/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 62-CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30009 000.00.17.H13-220407-0008 220000122/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 56 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30010 000.00.17.H13-220407-0007 220000121/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC NGÔ QUYỀN

Còn hiệu lực

30011 000.00.17.H13-220407-0006 220000120/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 54-CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30012 000.00.19.H26-220413-0051 220001589/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LONG PHÚ

Còn hiệu lực

30013 000.00.17.H13-220407-0005 220000119/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN THỚI LAI - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30014 000.00.19.H26-220414-0034 220001291/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG Tủ bảo quản Vaccine

Còn hiệu lực

30015 000.00.17.H13-220407-0004 220000118/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN THỐT NỐT 2 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30016 000.00.17.H13-220407-0003 220000117/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN Ô MÔN 2 -CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30017 000.00.19.H26-220414-0027 220001588/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC VƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG

Còn hiệu lực

30018 000.00.17.H13-220407-0002 220000116/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 40- CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30019 000.00.17.H13-220407-0001 220000115/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 38 -CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30020 000.00.17.H13-220406-0011 220000114/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 37 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30021 000.00.17.H13-220406-0010 220000113/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 35 -CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30022 000.00.19.H26-220405-0064 220001587/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM

Còn hiệu lực

30023 000.00.17.H13-220406-0008 220000112/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 25-CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30024 000.00.19.H26-220414-0013 220001586/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH HẢI HÀ

Còn hiệu lực

30025 000.00.19.H26-220412-0070 220001585/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC LƯU THỊ HỒNG THẮM

Còn hiệu lực

30026 000.00.19.H26-220412-0069 220001584/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KHÁNH HỒNG

Còn hiệu lực

30027 000.00.17.H13-220406-0007 220000111/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 18 - CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30028 000.00.19.H26-220409-0024 220001583/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC XUYẾN

Còn hiệu lực

30029 000.00.19.H26-220414-0006 220001582/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KHÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

30030 000.00.17.H13-220406-0006 220000110/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 23-CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30031 000.00.19.H26-220413-0012 220001581/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC QUANG HỒNG

Còn hiệu lực

30032 000.00.17.H13-220406-0005 220000109/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH TMDV LONG HOÀNG

Còn hiệu lực

30033 000.00.19.H26-220413-0022 220001580/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH BÁCH

Còn hiệu lực

30034 000.00.17.H13-220406-0004 220000108/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN Ô MÔN -CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30035 000.00.19.H26-220413-0035 220001579/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THẢO MY

Còn hiệu lực

30036 000.00.19.H26-220413-0040 220001578/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO TRANG

Còn hiệu lực

30037 000.00.17.H13-220406-0003 220000107/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 20 -CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30038 000.00.17.H13-220406-0002 220000106/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN THỐT NỐT- CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30039 000.00.19.H26-220413-0055 220001577/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THIỆN MINH 56

Còn hiệu lực

30040 000.00.17.H13-220406-0001 220000105/PCBMB-CT

HỆ THỐNG NHÀ THUỐC TRUNG SƠN - CÁI RĂNG-CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

30041 000.00.19.H26-220413-0044 220001576/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC

Còn hiệu lực

30042 000.00.17.H13-220405-0009 220000104/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1010

Còn hiệu lực

30043 000.00.17.H13-220405-0008 220000103/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 944

Còn hiệu lực

30044 000.00.17.H13-220405-0007 220000102/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1003

Còn hiệu lực

30045 000.00.17.H13-220405-0006 220000101/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1105

Còn hiệu lực

30046 000.00.19.H26-220413-0042 220001575/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO AN

Còn hiệu lực

30047 000.00.17.H13-220405-0005 220000100/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1096

Còn hiệu lực

30048 000.00.19.H26-220413-0050 220001574/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC

Còn hiệu lực

30049 000.00.17.H13-220405-0004 220000099/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1177

Còn hiệu lực

30050 000.00.19.H26-220413-0056 220001573/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LƯU QUANG NGỌC

Còn hiệu lực

30051 000.00.17.H13-220405-0003 220000098/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1063

Còn hiệu lực

30052 000.00.17.H13-220405-0002 220000097/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1054

Còn hiệu lực

30053 000.00.19.H26-220414-0037 220001572/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TUỆ TÂM

Còn hiệu lực

30054 000.00.17.H13-220405-0001 220000096/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1057

Còn hiệu lực

30055 000.00.19.H26-220414-0038 220001571/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y KHOA VĂN MINH

Còn hiệu lực

30056 000.00.19.H26-220414-0030 220001570/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚC AN KHANG

Còn hiệu lực

30057 000.00.19.H26-220413-0009 220001282/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Bàn đẻ và làm thủ thuật

Còn hiệu lực

30058 000.00.19.H26-220413-0010 220001281/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Bàn khám phụ khoa Inox

Còn hiệu lực

30059 000.00.19.H26-220413-0016 220001280/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giá treo dịch truyền

Còn hiệu lực

30060 000.00.19.H26-220413-0015 220001279/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Bàn để dụng cụ

Còn hiệu lực

30061 000.00.19.H26-220413-0017 220001278/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

30062 000.00.19.H26-220412-0016 220001277/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Bộ dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật

Còn hiệu lực

30063 000.00.19.H26-220413-0038 220001276/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

30064 000.00.19.H26-220409-0007 220001275/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Máy in nhiệt màu dùng cho hệ thống siêu âm

Còn hiệu lực

30065 000.00.19.H26-220412-0017 220001274/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Giấy in kết quả siêu âm màu

Còn hiệu lực

30066 000.00.19.H26-220413-0034 220001273/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Bàn mổ phẫu thuật và phụ kiện

Còn hiệu lực

30067 000.00.19.H26-220412-0014 220001290/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Nắp thân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

30068 000.00.19.H26-220406-0039 220001569/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

30069 000.00.19.H26-220412-0026 220001289/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG SƠN Dây nối oxy

Còn hiệu lực

30070 000.00.19.H26-220409-0009 220000062/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG SƠN Dây nối oxy

Còn hiệu lực

30071 000.00.19.H26-220418-0019 220001272/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NEGI Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

30072 000.00.19.H26-220412-0063 220001288/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A Máy nâng cơ trẻ hóa da bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

30073 000.00.19.H26-220412-0065 220001287/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

30074 000.00.19.H26-220331-0144 220001286/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Bộ dây truyền máu

Còn hiệu lực

30075 000.00.19.H26-220412-0046 220001285/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực