STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
30151 000.00.19.H26-210827-0012 210000505/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 729

Còn hiệu lực

30152 000.00.19.H26-210830-0029 210000506/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 432

Còn hiệu lực

30153 000.00.19.H26-210830-0028 210000507/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 293

Còn hiệu lực

30154 000.00.19.H26-210827-0014 210000508/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 615

Còn hiệu lực

30155 000.00.19.H26-210827-0011 210000509/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 742

Còn hiệu lực

30156 000.00.19.H26-210830-0026 210000510/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 510

Còn hiệu lực

30157 000.00.19.H26-210830-0018 210000511/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 266

Còn hiệu lực

30158 000.00.19.H26-210830-0005 210000512/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 566

Còn hiệu lực

30159 000.00.19.H26-210830-0027 210000513/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 257

Còn hiệu lực

30160 000.00.19.H26-210830-0011 210001481/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AKICO VIỆT NAM Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

30161 000.00.19.H26-210901-0009 210000514/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

30162 000.00.18.H56-201216-0001 210000004/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG GREEN

Còn hiệu lực

30163 000.00.19.H26-210827-0036 210001480/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Bộ ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

30164 000.00.16.H05-210819-0001 210000067/PCBA-BN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH CHUNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

30165 000.00.19.H26-210901-0011 210000094/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV Máy oxy dòng cao

Còn hiệu lực

30166 000.00.19.H26-210905-0005 210001465/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

30167 000.00.19.H29-210608-0002 210000637/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Máng đựng hóa chất

Còn hiệu lực

30168 000.00.19.H29-210609-0007 210000638/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Ống đựng mẫu/hóa chất

Còn hiệu lực

30169 000.00.10.H31-210824-0002 210000005/PCBMB-HY

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 616

Còn hiệu lực

30170 000.00.10.H31-210824-0001 210000006/PCBMB-HY

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 606

Còn hiệu lực

30171 000.00.10.H31-210824-0003 210000007/PCBMB-HY

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 637

Còn hiệu lực

30172 000.00.03.H50-210830-0001 210000001/PCBMB-QT

CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ BẢO CHÂU

Còn hiệu lực

30173 000.00.03.H50-210831-0001 210000002/PCBMB-QT

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN BẢO CHÂU

Còn hiệu lực

30174 000.00.12.H19-210830-0001 210000028/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI LONG PHÁT

Còn hiệu lực

30175 000.00.12.H19-210826-0004 210000027/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH TRẦN NGUYỄN PHẠM

Còn hiệu lực

30176 000.00.03.H42-210826-0001 210000004/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ thở oxy có túi

Còn hiệu lực

30177 000.00.16.H02-210904-0001 210000006/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAGIC POWER - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

30178 000.00.12.H19-210906-0001 210000026/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ MINH ĐỨC

Còn hiệu lực

30179 000.00.19.H26-210813-0026 210001433/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG KHỞI VNC Tấm che mặt

Còn hiệu lực

30180 000.00.19.H26-210526-0008 210001432/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG MINH Găng tay có bột chưa tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

30181 000.00.19.H26-210820-0009 210001434/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Bộ đặt nội khí quản có Camera

Còn hiệu lực

30182 000.00.19.H26-210820-0013 210001435/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

30183 000.00.19.H26-210820-0031 210000474/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CÁT PHÚC

Còn hiệu lực

30184 000.00.19.H26-210819-0011 210001438/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDI MIỀN BẮC XỊT HỌNG BEE BANG SPRAY

Còn hiệu lực

30185 000.00.19.H26-210821-0004 210001436/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Môi trường vận chuyển

Còn hiệu lực

30186 000.00.19.H26-210819-0013 210001437/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

30187 000.00.19.H26-210824-0012 210001439/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ bảo quản và trưng bày dược phẩm

Còn hiệu lực

30188 000.00.19.H26-210824-0020 210001440/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ an toàn sinh học

Còn hiệu lực

30189 000.00.19.H26-210824-0023 210001441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ cấy vi sinh

Còn hiệu lực

30190 000.00.19.H26-210825-0005 210000475/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KHÔI NGUYÊN

Còn hiệu lực

30191 000.00.19.H26-210824-0024 210000476/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HOÀNG MAI

Còn hiệu lực

30192 000.00.19.H26-210824-0010 210001442/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

30193 000.00.19.H26-210823-0011 210000477/PCBMB-HN

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM

Còn hiệu lực

30194 000.00.19.H26-210813-0006 210001443/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD đệm bất hoạt trong xét nghiệm LIAISON SARS-CoV-2 Ag

Còn hiệu lực

30195 000.00.19.H26-210813-0007 210001444/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD pha loãng trong xét nghiệm LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG

Còn hiệu lực

30196 000.00.19.H26-210825-0021 210000091/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIR PLASMA VIỆT NAM Máy khử trùng không khí

Còn hiệu lực

30197 000.00.19.H26-210826-0025 210000478/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NI VINA

Còn hiệu lực

30198 000.00.19.H26-210827-0035 210000092/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRẠCH MEDIC Kit test chẩn đoán SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

30199 000.00.19.H26-210830-0020 210001445/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

30200 000.00.19.H26-210828-0009 210001446/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UBI DUNG DỊCH NHA KHOA

Còn hiệu lực

30201 000.00.19.H26-210826-0036 210001448/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT CAMELI NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

30202 000.00.19.H26-210826-0037 210001447/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT CAMELI NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

30203 000.00.19.H26-210831-0004 210001449/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HABIMEC VIỆT NAM Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

30204 000.00.19.H26-210826-0015 210001450/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Dung dịch rửa mũi dạng phun sương

Còn hiệu lực

30205 000.00.19.H26-210826-0023 210001451/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TATRA ĐÔNG ANH Súc họng

Còn hiệu lực

30206 000.00.19.H26-210826-0016 210001452/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

30207 000.00.19.H26-210830-0015 210001454/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY Viên xông thảo dược Herna

Còn hiệu lực

30208 000.00.19.H26-210826-0024 210001453/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TATRA ĐÔNG ANH Xịt mũi

Còn hiệu lực

30209 000.00.19.H26-210829-0003 210001455/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HAMESCO VIỆT NAM Chất thử tách chiết axid nucleic

Còn hiệu lực

30210 000.00.19.H26-210827-0032 210001457/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY THÁI DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

30211 000.00.19.H26-210831-0010 210000479/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV

Còn hiệu lực

30212 000.00.19.H26-210825-0013 210001458/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Giường y tế

Còn hiệu lực

30213 000.00.19.H26-210831-0009 210000480/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PDA TOÀN CẦU

Còn hiệu lực

30214 000.00.19.H26-210820-0026 210000481/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 279

Còn hiệu lực

30215 000.00.19.H26-210830-0025 210000482/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 236

Còn hiệu lực

30216 000.00.19.H26-210827-0018 210000483/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 282

Còn hiệu lực

30217 000.00.19.H26-210818-0019 210000484/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 284

Còn hiệu lực

30218 000.00.19.H26-210827-0008 210000485/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 520

Còn hiệu lực

30219 000.00.19.H26-210826-0030 210000486/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 421

Còn hiệu lực

30220 000.00.19.H26-210830-0023 210000487/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 255

Còn hiệu lực

30221 000.00.19.H26-210826-0035 210000488/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 685

Còn hiệu lực

30222 000.00.19.H26-210830-0006 210000489/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 341

Còn hiệu lực

30223 000.00.19.H26-210830-0007 210000490/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 428

Còn hiệu lực

30224 000.00.19.H26-210827-0023 210000491/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 519

Còn hiệu lực

30225 000.00.19.H26-210830-0024 210000492/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 233

Còn hiệu lực