STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
30376 000.00.19.H29-220125-0027 220000225/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 544

Còn hiệu lực

30377 000.00.19.H29-220124-0022 220000224/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 447

Còn hiệu lực

30378 000.00.19.H29-220126-0024 220000266/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

30379 000.00.19.H29-220126-0023 220000265/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

30380 000.00.19.H29-220127-0002 220000264/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Phụ kiện dùng cho thiết bị theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

30381 000.00.19.H29-220125-0023 220000315/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Kim giữ trứng

Còn hiệu lực

30382 000.00.19.H29-220125-0022 220000314/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Kim tiêm trứng

Còn hiệu lực

30383 000.00.19.H29-220125-0020 220000313/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Kim sinh thiết phôi

Còn hiệu lực

30384 000.00.19.H29-220126-0015 220000223/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT

Còn hiệu lực

30385 000.00.19.H29-220122-0002 220000310/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Súng sinh thiết mô mềm

Còn hiệu lực

30386 000.00.19.H29-220121-0013 220000263/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V Bồn rửa tay y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

30387 000.00.19.H29-220125-0025 220000309/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ruột huyết áp kế

Còn hiệu lực

30388 000.00.19.H29-220126-0001 220000222/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CARTERX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

30389 000.00.17.H54-220126-0001 220000006/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI KOREA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

30390 000.00.19.H26-220104-0010 220000307/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

30391 000.00.18.H57-220127-0005 220000060/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC PHÚC KHANH

Còn hiệu lực

30392 000.00.43.H48-220127-0001 220000003/PCBMB-QNg

NHÀ THUỐC THU THÀNH

Còn hiệu lực

30393 000.00.17.H39-220124-0001 220000002/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIETNAM MEDICAL LONG AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

30394 000.00.04.G18-220124-0026 220001101/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Răng nhựa cứng cấy ghép lâu dài trong cơ thể

Còn hiệu lực

30395 000.00.04.G18-220127-0053 220001099/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

30396 000.00.16.H23-220127-0001 220000003/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI SẢN XUẤT SKYBLUE BỘ QUẦN ÁO BẢO HỘ PHÒNG DỊCH

Còn hiệu lực

30397 000.00.04.G18-220127-0009 220001097/PCBB-BYT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Dây truyền dịch có bầu pha thuốc

Còn hiệu lực

30398 000.00.17.H39-211229-0001 220000005/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ STEVIMED Họ dụng cụ bằng nhựa (Cốc nhựa, khay nhựa, que nhựa, kẹp rốn em bé, kẹp Kocher)

Còn hiệu lực

30399 000.00.04.G18-220126-0029 220001096/PCBB-BYT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Chạc ba tiêm

Còn hiệu lực

30400 000.00.17.H39-220125-0001 220000004/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Đầu tip nhựa/Đầu côn có lọc/Đầu col có lọc

Còn hiệu lực

30401 000.00.17.H39-220120-0002 220000004/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 497

Còn hiệu lực

30402 000.00.17.H39-220120-0001 220000003/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 442

Còn hiệu lực

30403 000.00.04.G18-220127-0024 220001095/PCBB-BYT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

30404 000.00.17.H39-220118-0001 220000003/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG SEN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

30405 000.00.04.G18-220127-0022 220001094/PCBB-BYT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Bộ truyền máu

Còn hiệu lực

30406 000.00.04.G18-220117-0028 220001093/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Hệ thống máy khoan cắt Tai-Mũi-Họng

Còn hiệu lực

30407 000.00.19.H29-211110-0003 220000221/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 12

Còn hiệu lực

30408 000.00.22.H44-220126-0001 220000006/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TUẤN THANH

Còn hiệu lực

30409 000.00.22.H44-220124-0001 220000005/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TIẾN DUNG

Còn hiệu lực

30410 000.00.19.H29-211110-0043 220000220/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 26

Còn hiệu lực

30411 000.00.19.H26-211210-0014 220000306/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Khẩu trang y tế than hoạt tính KN95

Còn hiệu lực

30412 000.00.12.H19-220127-0002 220000009/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ MINH ANH PHARMACY

Còn hiệu lực

30413 000.00.04.G18-220127-0041 220001092/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VIN SON Máy điều trị da

Còn hiệu lực

30414 000.00.04.G18-220127-0039 220001091/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bóng nong có dao dùng một lần

Còn hiệu lực

30415 000.00.19.H26-211210-0013 220000305/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Khẩu trang y tế KN95

Còn hiệu lực

30416 000.00.19.H29-220125-0004 220000016/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ADN LOCI Bộ ly trích DNA tự động từ mẫu máu và mô - Magbead Blood & Tissue DNA kit  

Còn hiệu lực

30417 000.00.19.H29-220118-0028 220000219/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI NAM ANH

Còn hiệu lực

30418 000.00.04.G18-220127-0037 220001090/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Máy thở không xâm nhập CPAP

Còn hiệu lực

30419 000.00.19.H26-220127-0013 220000199/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HẢI CHIẾN

Còn hiệu lực

30420 000.00.19.H26-220126-0040 220000304/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DEVERLOP PHARMA XỊT MŨI

Còn hiệu lực

30421 000.00.19.H26-220126-0038 220000303/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DEVERLOP PHARMA XỊT MŨI

Còn hiệu lực

30422 000.00.19.H26-220124-0001 220000302/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DEVERLOP PHARMA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

30423 000.00.19.H26-220126-0044 220000301/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE XÔNG MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

30424 000.00.19.H26-220126-0015 220000300/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH DUNG DỊCH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

30425 000.00.19.H26-220126-0014 220000299/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH NHỎ XOANG

Còn hiệu lực

30426 000.00.19.H26-220126-0013 220000298/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

30427 000.00.19.H17-211228-0001 220000013/PCBMB-ĐNa

HKD CỬA HÀNG VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC YẾN

Còn hiệu lực

30428 000.00.04.G18-220127-0034 220001088/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Hệ thống chăm sóc điều trị vết thương dùng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

30429 000.00.07.H27-220118-0002 220000002/PCBA-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Viên đặt

Còn hiệu lực

30430 000.00.07.H27-220118-0001 220000001/PCBA-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Viên đặt

Còn hiệu lực

30431 000.00.04.G18-220126-0036 220001087/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ bơm bóng áp lực cao

Còn hiệu lực

30432 000.00.04.G18-220126-0035 220001086/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Kim chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

30433 000.00.04.G18-220127-0029 220001085/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Bộ dây thở cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

30434 000.00.04.G18-220127-0031 220001084/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Máy oxy dòng cao

Còn hiệu lực

30435 000.00.04.G18-220127-0030 220001083/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dây máu cho thận nhân tạo

Còn hiệu lực

30436 000.00.19.H26-220126-0054 220000198/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HOÀNG MINH

Còn hiệu lực

30437 000.00.19.H26-220125-0063 220000197/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HỒNG NHUNG

Còn hiệu lực

30438 000.00.19.H26-220126-0053 220000196/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

30439 000.00.04.G18-220126-0011 220001082/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

30440 000.00.04.G18-220122-0003 220001081/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng WBC, RBC, HGB, PLT

Còn hiệu lực

30441 000.00.19.H29-211217-0005 220000262/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng sơ cứu trong suốt

Còn hiệu lực

30442 000.00.04.G18-220120-0055 220001080/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

30443 000.00.19.H29-220125-0029 220000218/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH DUY

Còn hiệu lực

30444 000.00.19.H29-211110-0012 220000261/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

30445 000.00.19.H29-220124-0003 220000217/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ HÀO

Còn hiệu lực

30446 000.00.19.H29-220121-0023 220000216/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ Y TẾ Á CHÂU

Còn hiệu lực

30447 000.00.19.H26-211230-0016 220000297/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN Sản phẩm hỗ trợ giảm đau

Còn hiệu lực

30448 000.00.19.H29-220124-0005 220000308/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN BỘ MỞ KHÍ QUẢN QUA DA/ BỘ MỞ KHÍ QUẢN TẠI GIƯỜNG

Còn hiệu lực

30449 000.00.31.H36-220124-0001 220000016/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 530

Còn hiệu lực

30450 000.00.19.H29-220125-0016 220000307/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Bơm tiêm

Còn hiệu lực