STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
30451 000.00.19.H29-220413-0037 220001208/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy đo chiều dài ống tủy

Còn hiệu lực

30452 000.00.19.H29-220324-0026 220001206/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Mũi vệ sinh tủy răng

Còn hiệu lực

30453 000.00.19.H29-220316-0064 220001202/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM SẢN PHẨM Y TẾ QUỐC KHOA Máy hút y khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

30454 000.00.19.H29-220408-0041 220001201/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Bộ thuốc thử, vật liệu kiểm xét nghiệm định tính, bán định lượng và định lượng kháng thể kháng kháng nguyên sốt Salmonella

Còn hiệu lực

30455 000.00.19.H29-220412-0008 220000730/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FYC

Còn hiệu lực

30456 000.00.19.H29-220409-0003 220001200/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY MÁY TẠO OXY

Còn hiệu lực

30457 000.00.19.H29-220408-0048 220000033/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THIÊN Y KHẨU TRANG Y TẾ 4 Lớp – MinMask

Còn hiệu lực

30458 000.00.16.H10-220414-0001 220000020/PCBMB-BP

QUẦY THUỐC LONG NHẬT

Còn hiệu lực

30459 000.00.16.H60-220416-0001 220000034/PCBMB-TQ

NHÀ THUỐC HOÀNG THỊ THỦY

Còn hiệu lực

30460 000.00.16.H60-220416-0002 220000033/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THUẦN (QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ THUẦN)

Còn hiệu lực

30461 000.00.04.G18-220416-0009 220002047/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

30462 000.00.04.G18-220416-0008 220002046/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Pentax

Còn hiệu lực

30463 000.00.04.G18-220120-0049 220002045/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống tay giữ banh trong phẫu thuật nội sọ

Còn hiệu lực

30464 000.00.04.G18-220416-0004 220002044/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Olympus

Còn hiệu lực

30465 000.00.19.H29-211101-0010 220000841/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Bộ IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

30466 000.00.04.G18-220416-0005 220002043/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN

Còn hiệu lực

30467 000.00.04.G18-220416-0003 220002042/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim sinh thiết siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Pentax

Còn hiệu lực

30468 000.00.04.G18-220416-0002 220002041/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim sinh thiết siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Olympus

Còn hiệu lực

30469 000.00.04.G18-220416-0001 220002040/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim siêu âm nội soi

Còn hiệu lực

30470 000.00.04.G18-220415-0029 220002039/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim sinh thiết siêu âm HD

Còn hiệu lực

30471 000.00.04.G18-220415-0028 220002038/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

30472 000.00.04.G18-220415-0027 220002037/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực

30473 000.00.04.G18-220415-0026 220002036/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng ceruloplasmin

Còn hiệu lực

30474 000.00.04.G18-220415-0025 220002035/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ceruloplasmin, chuỗi nhẹ kappa và chuỗi nhẹ lambda

Còn hiệu lực

30475 000.00.19.H26-210506-0015 220001560/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN HOÀNG MINH

Còn hiệu lực

30476 000.00.16.H23-220415-0002 220000021/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH ASPEN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

30477 000.00.04.G18-220415-0023 220002034/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng acid mật toàn phần

Còn hiệu lực

30478 000.00.04.G18-220415-0022 220002033/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid mật toàn phần

Còn hiệu lực

30479 000.00.04.G18-220415-0021 220002032/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Hệ thống kéo giãn

Còn hiệu lực

30480 000.00.04.G18-220415-0020 220002031/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng chuỗi nhẹ lambda

Còn hiệu lực

30481 000.00.04.G18-220302-0025 220002030/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c và Total Haemoglobin

Còn hiệu lực

30482 000.00.16.H22-220405-0002 220000023/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC TIẾN NHUNG

Còn hiệu lực

30483 000.00.16.H22-220405-0001 220000022/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC TRÀ GIANG

Còn hiệu lực

30484 000.00.16.H22-220403-0002 220000021/PCBMB-HG

QUẦY THUỐC NGỌC HUYỀN

Còn hiệu lực

30485 000.00.16.H22-220402-0001 220000020/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC VÂN ANH

Còn hiệu lực

30486 000.00.04.G18-220304-0003 220002029/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Lipoprotein (a), Total Cholesterol, Triglycerides.

Còn hiệu lực

30487 000.00.04.G18-220415-0018 220002028/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase

Còn hiệu lực

30488 000.00.19.H26-220414-0016 220001265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM Muối rửa mũi

Còn hiệu lực

30489 000.00.04.G18-220404-0021 220002027/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hệ thống IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

30490 000.00.19.H26-220414-0024 220001279/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH Gel thụt táo bón

Còn hiệu lực

30491 000.00.04.G18-220415-0017 220002026/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase tụy

Còn hiệu lực

30492 000.00.19.H26-220408-0071 220001559/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HOA MINH

Còn hiệu lực

30493 000.00.19.H26-220409-0015 220001558/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN TÂM

Còn hiệu lực

30494 000.00.19.H26-220409-0017 220001557/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BIG FAMILY PHARMACY 98

Còn hiệu lực

30495 000.00.19.H26-220408-0072 220001278/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC KỲ Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

30496 000.00.19.H26-220409-0020 220001556/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HÀ TRUNG

Còn hiệu lực

30497 000.00.19.H26-220409-0027 220001555/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MAI PHƯƠNG

Còn hiệu lực

30498 000.00.19.H26-220408-0079 220001554/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯƠNG THỊ NHẠN

Còn hiệu lực

30499 000.00.19.H26-220408-0053 220001553/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99

Còn hiệu lực

30500 000.00.19.H26-220411-0006 220001552/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO PHÚC II

Còn hiệu lực

30501 000.00.19.H26-220409-0014 220001551/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH ĐỨC PHARMA

Còn hiệu lực

30502 000.00.19.H26-220409-0022 220001550/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LINH SƠN

Còn hiệu lực

30503 000.00.19.H26-220409-0016 220001549/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HƯNG NGUYỆT

Còn hiệu lực

30504 000.00.19.H26-220411-0004 220001548/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÙNG LỘC

Còn hiệu lực

30505 000.00.19.H26-220408-0070 220001277/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC KỲ Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

30506 000.00.18.H24-220415-0002 220000137/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC 303A

Còn hiệu lực

30507 000.00.18.H24-220415-0001 220000136/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC 303

Còn hiệu lực

30508 000.00.04.G18-220415-0016 220002025/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Máy điều trị nội nha (Máy lấy tủy răng)

Còn hiệu lực

30509 000.00.19.H26-220411-0007 220001547/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HÙNG PHÁT

Còn hiệu lực

30510 000.00.19.H26-220408-0080 220001546/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Còn hiệu lực

30511 000.00.19.H26-220411-0008 220001545/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC QUỲNH ĐẠT

Còn hiệu lực

30512 000.00.19.H29-220414-0052 220000840/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa

Còn hiệu lực

30513 000.00.19.H26-220411-0009 220001544/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÂM PHÚC 1

Còn hiệu lực

30514 000.00.19.H26-220409-0028 220001543/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG 2

Còn hiệu lực

30515 000.00.19.H26-220408-0073 220001276/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC KỲ Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

30516 000.00.19.H26-220406-0002 220001275/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Phin lọc khuẩn (một chức năng / ba chức năng)

Còn hiệu lực

30517 000.00.19.H26-220412-0003 220001274/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Mặt nạ oxy có túi / không túi

Còn hiệu lực

30518 000.00.19.H29-220414-0049 220000839/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy hậu phân tích

Còn hiệu lực

30519 000.00.19.H26-220412-0002 220001273/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Dây oxy hai nhánh / một nhánh

Còn hiệu lực

30520 000.00.19.H29-220414-0046 220000838/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phụ trợ dùng để tách chiết

Còn hiệu lực

30521 000.00.19.H29-220409-0012 220000837/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết ADN/ARN

Còn hiệu lực

30522 000.00.19.H26-220408-0075 220001272/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Mở khí quản

Còn hiệu lực

30523 000.00.19.H29-220409-0011 220000836/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết ADN/ARN

Còn hiệu lực

30524 000.00.19.H26-220409-0023 220001542/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC A6

Còn hiệu lực

30525 000.00.19.H26-220408-0066 220001271/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Rọ lấy sỏi

Còn hiệu lực