STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
31576 000.00.19.H29-220405-0035 220000714/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa

Còn hiệu lực

31577 000.00.19.H29-220405-0061 220000713/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa

Còn hiệu lực

31578 000.00.19.H29-220405-0062 220000712/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang

Còn hiệu lực

31579 000.00.19.H29-220405-0067 220000711/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

31580 000.00.19.H26-220403-0029 220001324/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGUYỄN LUẬN

Còn hiệu lực

31581 000.00.19.H29-220405-0069 220000710/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa

Còn hiệu lực

31582 000.00.19.H29-220405-0054 220000709/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa

Còn hiệu lực

31583 000.00.19.H26-220403-0021 220001323/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC SÁNG THANH

Còn hiệu lực

31584 000.00.19.H26-220403-0026 220001322/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC PHƯƠNG THẢO 1

Còn hiệu lực

31585 000.00.19.H26-220403-0028 220001321/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MAI HƯƠNG 1

Còn hiệu lực

31586 000.00.19.H29-220406-0002 220001068/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Máy trợ thính

Còn hiệu lực

31587 000.00.19.H29-220406-0001 220001067/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Máy trợ thính

Còn hiệu lực

31588 000.00.19.H26-220403-0037 220001320/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TUYẾT VINH

Còn hiệu lực

31589 000.00.19.H26-220402-0008 220001319/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC QUỲNH LONG

Còn hiệu lực

31590 000.00.19.H29-220405-0008 220000708/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI THUẬN PHÁT Gel silicon ngăn ngừa và điều trị sẹo

Còn hiệu lực

31591 000.00.19.H26-220401-0126 220001141/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU Skin Stapler

Còn hiệu lực

31592 000.00.19.H29-220406-0015 220000707/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Xe đẩy dùng trong Y tế

Còn hiệu lực

31593 000.00.19.H29-220406-0033 220001066/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Mặt nạ thở

Còn hiệu lực

31594 000.00.19.H29-220405-0058 220001065/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Mặt nạ thở

Còn hiệu lực

31595 000.00.04.G18-220302-0035 220001961/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

31596 000.00.19.H26-220406-0010 220001318/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THÁI AN

Còn hiệu lực

31597 000.00.19.H26-220405-0047 220001317/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực

31598 000.00.19.H26-220405-0023 220001316/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực

31599 000.00.19.H29-220331-0003 220001064/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH Lọc khuẩn sử dụng cho máy phế thân ký

Còn hiệu lực

31600 000.00.19.H29-220331-0007 220001063/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH Lọc khuẩn sử dụng cho máy FeNO

Còn hiệu lực

31601 000.00.19.H26-220402-0006 220001315/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THUỐC & SỨC KHỎE

Còn hiệu lực

31602 000.00.19.H26-220403-0039 220001314/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TRANG LĨNH

Còn hiệu lực

31603 000.00.19.H26-220403-0035 220001313/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC CHÂU GIANG 1

Còn hiệu lực

31604 000.00.19.H26-220403-0045 220001312/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THU TRANG

Còn hiệu lực

31605 000.00.19.H26-220403-0043 220001311/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC LINH TRANG

Còn hiệu lực

31606 000.00.19.H26-220403-0024 220001310/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC THẮNG HIÊN

Còn hiệu lực

31607 000.00.19.H26-220403-0031 220001309/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HÀ TÙNG

Còn hiệu lực

31608 000.00.19.H26-220403-0030 220001308/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KIỂM NGHIỆM

Còn hiệu lực

31609 000.00.19.H29-220404-0012 220000706/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Chai lăn giảm quấy khóc dạ đề

Còn hiệu lực

31610 000.00.19.H26-220331-0174 220001307/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRUNG TÂM PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

31611 000.00.19.H26-220402-0007 220001306/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRUNG HÀ

Còn hiệu lực

31612 000.00.19.H26-220402-0009 220001305/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC CHÂU ANH

Còn hiệu lực

31613 000.00.19.H26-220402-0011 220001304/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC MINH LONG

Còn hiệu lực

31614 000.00.19.H26-220402-0004 220001303/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THUỐC & SỨC KHỎE

Còn hiệu lực

31615 000.00.19.H26-220402-0015 220001302/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HOÀI ANH

Còn hiệu lực

31616 000.00.19.H26-220402-0010 220001301/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KIM NGỌC THẢO

Còn hiệu lực

31617 000.00.19.H29-220324-0016 220001062/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO Máy đo chức năng hô hấp

Còn hiệu lực

31618 000.00.19.H26-220403-0046 220001300/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

31619 000.00.19.H26-220331-0082 220001299/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHẠM THỊ KIỀU OANH

Còn hiệu lực

31620 000.00.19.H26-220401-0139 220001298/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MAI PHƯƠNG

Còn hiệu lực

31621 000.00.19.H29-220324-0033 220001061/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Thiết bị nội soi mũi xoang và phụ kiện

Còn hiệu lực

31622 000.00.19.H26-220331-0014 220001297/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HUYỀN TRANG

Còn hiệu lực

31623 000.00.19.H26-220403-0032 220001296/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

31624 000.00.19.H26-220403-0022 220001295/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 2A TRẦN DUY HƯNG

Còn hiệu lực

31625 000.00.19.H26-220401-0123 220001294/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THUMEDI STORE TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THUMEDI

Còn hiệu lực

31626 000.00.16.H60-220407-0001 220000001/PCBSX-TQ

HỘ KINH DOANH THANH HƯƠNG Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

31627 000.00.19.H26-220331-0168 220001140/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHỎE VIỆT NAM Viên nén dạ dày GOSTOMA

Còn hiệu lực

31628 000.00.19.H26-220401-0091 220001293/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ MEDILIFES

Còn hiệu lực

31629 000.00.19.H26-220401-0118 220001292/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THIÊN BÌNH

Còn hiệu lực

31630 000.00.19.H29-220401-0006 220000615/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC AN NHIÊN 1 PHARMACY

Còn hiệu lực

31631 000.00.19.H26-220402-0020 220001291/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH TUYẾT

Còn hiệu lực

31632 000.00.19.H26-220315-0042 220001290/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

31633 000.00.19.H26-220331-0004 220001289/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH 1

Còn hiệu lực

31634 000.00.19.H26-220331-0019 220001288/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỸ ANH

Còn hiệu lực

31635 000.00.19.H26-220331-0072 220001287/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TIẾN DŨNG

Còn hiệu lực

31636 000.00.19.H26-220331-0006 220001286/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ANH ĐỨC 1

Còn hiệu lực

31637 000.00.19.H26-220331-0091 220001285/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN VINH

Còn hiệu lực

31638 000.00.19.H26-220331-0125 220001284/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA HUY

Còn hiệu lực

31639 000.00.19.H26-220331-0068 220001283/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC TÂM

Còn hiệu lực

31640 000.00.19.H26-220331-0135 220001282/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MEDISTAR

Còn hiệu lực

31641 000.00.19.H26-220331-0139 220001281/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI CHÍNH

Còn hiệu lực

31642 000.00.19.H26-220331-0122 220001139/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SATON VIỆT NAM Máy Xông Khí Dung

Còn hiệu lực

31643 000.00.19.H26-220331-0111 220001280/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI MINH

Còn hiệu lực

31644 000.00.19.H26-220331-0075 220001138/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Mask khí dung

Còn hiệu lực

31645 000.00.19.H26-220331-0084 220001137/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Ống thông tiểu 2 nhánh

Còn hiệu lực

31646 000.00.19.H26-220331-0080 220001136/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Mask thở oxy có túi

Còn hiệu lực

31647 000.00.19.H26-220331-0132 220001279/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 1

Còn hiệu lực

31648 000.00.19.H26-220331-0127 220001278/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NHÂN DÂN SỐ 9

Còn hiệu lực

31649 000.00.19.H26-220331-0062 220001198/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LHM THÁI DƯƠNG Giường bệnh nhân điều khiển điện

Còn hiệu lực

31650 000.00.19.H26-220331-0090 220001277/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THU HỒNG

Còn hiệu lực