STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
31651 000.00.19.H26-201209-0010 200002178/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT SANYREL

Còn hiệu lực

31652 000.00.19.H26-201026-0009 200002152/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ BẢO NAM GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (GIƯỜNG NGHIÊNG XOAY)

Còn hiệu lực

31653 000.00.18.H24-200811-0002 200000003/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

31654 000.00.18.H24-201110-0001 200000005/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC PHÚ

Còn hiệu lực

31655 000.00.18.H24-200811-0001 200000002/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

31656 000.00.19.H26-201209-0014 200002116/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA XỊT HỌNG KEO ONG XIHOLIS

Còn hiệu lực

31657 000.00.19.H26-201209-0015 200002117/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA GEL GIẢM ĐAU XƯƠNG KHỚP SINSINPASS

Còn hiệu lực

31658 000.00.19.H26-201123-0012 200000446/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ AD

Còn hiệu lực

31659 000.00.19.H26-201208-0007 200000261/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VIHELM Thiết bị bảo vệ đường hô hấp cho người

Còn hiệu lực

31660 000.00.19.H26-201123-0016 200000447/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐỨC THẮNG

Còn hiệu lực

31661 000.00.19.H26-201201-0003 200002118/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Bộ trợ cụ cho vít xốp rỗng nòng đk 7.0mm

Còn hiệu lực

31662 000.00.19.H26-201201-0002 200002119/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Bộ trợ cụ cho vít xốp rỗng nòng đk 4.0mm

Còn hiệu lực

31663 000.00.19.H26-201126-0012 200002120/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM Máy đo và cảnh báo bức xạ dùng trong y tế (Máy đo nhiễm xạ bề mặt, máy đo bức xạ, thiết bị cảnh báo bức xạ và phụ kiện)

Còn hiệu lực

31664 000.00.19.H26-201126-0010 200002121/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM Hệ thống máy đo độ tập trung I-ốt (Iodine) và phụ kiện dùng trong y tế

Còn hiệu lực

31665 000.00.19.H26-201126-0011 200002122/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM Máy chuẩn liều phóng xạ và phụ kiện

Còn hiệu lực

31666 000.00.19.H26-201118-0004 200002123/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA Giường hồi sức cấp cứu chạy điện

Còn hiệu lực

31667 000.00.19.H26-201127-0003 200000448/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

31668 000.00.19.H26-201130-0014 200002124/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đo tốc độ máu lắng

Còn hiệu lực

31669 000.00.19.H26-201130-0015 200002125/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đo độ bão hoà oxy trong máu

Còn hiệu lực

31670 000.00.19.H26-201130-0013 200002126/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

31671 000.00.19.H26-201130-0011 200002127/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hoá

Còn hiệu lực

31672 000.00.19.H26-201130-0012 200002128/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

31673 000.00.19.H26-201130-0010 200002129/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm khí máu

Còn hiệu lực

31674 000.00.19.H26-201130-0009 200002130/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

31675 000.00.19.H26-201130-0008 200002131/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

31676 000.00.19.H26-201202-0010 200000449/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3TK

Còn hiệu lực

31677 000.00.19.H26-201202-0009 200002132/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống đựng máu

Còn hiệu lực

31678 000.00.19.H26-200617-0008 200002133/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIAMED Môi trường vận chuyển virus

Còn hiệu lực

31679 000.00.19.H26-201202-0004 200000450/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG

Còn hiệu lực

31680 000.00.19.H26-201022-0010 200000451/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BẮC THĂNG LONG II

Còn hiệu lực

31681 000.00.19.H26-201130-0029 200002134/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật chung

Còn hiệu lực

31682 000.00.19.H26-201202-0015 200002135/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ y tế, họ soi khám ngũ quan và phụ kiện

Còn hiệu lực

31683 000.00.19.H26-201204-0007 200000452/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

31684 000.00.19.H26-201202-0014 200002136/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Ống đựng máu chứa chất chống đông

Còn hiệu lực

31685 000.00.19.H26-201203-0006 200002137/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Máy nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

31686 000.00.19.H26-201130-0023 200002138/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Cáng vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

31687 000.00.19.H26-201129-0001 200002139/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

31688 000.00.19.H26-201202-0013 200002140/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG Dung dịch làm sạch dụng cụ

Còn hiệu lực

31689 000.00.19.H26-201203-0011 200002141/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG Vật liệu và dụng cụ nắn chỉnh răng trong nha khoa

Còn hiệu lực

31690 000.00.19.H26-201130-0021 200002142/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

31691 000.00.19.H26-201130-0020 200002143/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường đẻ điều khiển điện

Còn hiệu lực

31692 000.00.19.H26-201130-0019 200002144/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường nhi

Còn hiệu lực

31693 000.00.19.H26-201130-0018 200002145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ đựng dụng cụ cấp cứu

Còn hiệu lực

31694 000.00.19.H26-201204-0006 200002146/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT MỸ Đèn khám

Còn hiệu lực

31695 000.00.19.H26-201204-0011 200002147/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT MỸ Đèn mổ

Còn hiệu lực

31696 000.00.19.H26-201201-0005 200002148/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy soi cổ tử cung

Còn hiệu lực

31697 000.00.19.H26-201207-0004 200002149/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VIÊN MINH DUNG DỊCH NHỎ TAI VIMITAI

Còn hiệu lực

31698 000.00.19.H26-201207-0005 200002150/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE DUNG DỊCH XOA BÓP NGẢI CỨU

Còn hiệu lực

31699 000.00.19.H26-201207-0014 200002151/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH OPTIMAL VIỆT NAM XỊT MŨI AGERNIN PLUS

Còn hiệu lực

31700 000.00.18.H56-201203-0002 200000016/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Ống nghiệm chân không

Còn hiệu lực

31701 000.00.18.H56-201203-0003 200000017/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Băng dính lụa y tế

Còn hiệu lực

31702 000.00.18.H56-201203-0004 200000018/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Băng dính cá nhân

Còn hiệu lực

31703 000.00.18.H56-201203-0005 200000019/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Băng dính lụa y tế và băng dính cá nhân

Còn hiệu lực

31704 000.00.19.H29-201204-0001 200002143/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Dầu xịt bôi trơn tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

31705 000.00.19.H29-201026-0021 200002144/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Vật liệu lấy dấu

Còn hiệu lực

31706 000.00.19.H29-201130-0013 200000332/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG PHÚ

Còn hiệu lực

31707 000.00.19.H29-201207-0013 200002145/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MEDICARE Găng tay y tế Nitrile không bột

Còn hiệu lực

31708 000.00.17.H13-201204-0001 200000017/PCBMB-CT

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ KHOA HỌC KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

31709 000.00.17.H13-201204-0002 200000018/PCBMB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẤT HUY

Còn hiệu lực

31710 000.00.31.H36-201203-0001 200000002/PCBA-LĐ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Đèn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

31711 000.00.19.H29-201127-0003 200000328/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NHÃN KHOA THÔNG MINH

Còn hiệu lực

31712 000.00.19.H29-201130-0010 200000329/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO HỢP LỰC

Còn hiệu lực

31713 000.00.19.H29-201203-0001 200000330/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DOLL EYES

Còn hiệu lực

31714 000.00.19.H29-201130-0014 200000331/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH

Còn hiệu lực

31715 000.00.19.H29-201130-0005 200002140/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BÍCH QUỲNH Găng tay y tế

Còn hiệu lực

31716 000.00.19.H29-200729-0015 200002141/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đèn đặt nội khí quản có camera

Còn hiệu lực

31717 000.00.19.H29-201127-0004 200002142/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT Dụng cụ dùng cho phẫu thuật thay khớp háng

Còn hiệu lực

31718 000.00.16.H23-201207-0001 200000117/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Xịt họng Nano Bạc

Còn hiệu lực

31719 000.00.16.H23-201207-0002 200000118/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Xịt họng Nano Bạc KID'S

Còn hiệu lực

31720 000.00.16.H23-201202-0001 200000119/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DP THIẾT BỊ Y TẾ MIVURO-VIE FOMED Khẩu trang y tế Mivuro

Còn hiệu lực

31721 000.00.19.H29-201201-0001 200000390/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT TỊNH PHÁT Khẩu trang y tế 3 lớp, 4 lớp kháng khuẩn TP-MEDIMASK ; khẩu trang y tế 3 lớp, 4 lớp TP-MEDIMASK

Còn hiệu lực

31722 000.00.16.H40-201110-0001 200000016/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DELAVY Nước súc miệng

Còn hiệu lực

31723 000.00.25.H47-201128-0001 200000001/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUẢNG NAM

Còn hiệu lực

31724 000.00.19.H26-201205-0002 200002113/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Xe đẩy monitor theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

31725 000.00.19.H26-201111-0022 200002114/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BE'AUTHENTIC VN DUNG DỊCH ĐỈNH XOAN VƯƠNG

Còn hiệu lực