STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
32101 000.00.19.H29-210917-0005 210000053/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

32102 000.00.19.H29-210917-0006 210000191/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN SÀI GÒN

Còn hiệu lực

32103 000.00.16.H05-210901-0002 210000020/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ZORO AYA

Còn hiệu lực

32104 000.00.16.H05-210921-0001 210000079/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA NGUYỄN Gói muối tinh tự pha Salinesea

Còn hiệu lực

32105 000.00.16.H05-210922-0001 210000080/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HUY KHẨU TRANG Y TẾ 4D

Còn hiệu lực

32106 000.00.16.H05-210922-0002 210000081/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HUY KHẨU TRANG Y TẾ TRẺ EM 4D

Còn hiệu lực

32107 000.00.16.H05-210922-0003 210000082/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HUY KHẨU TRANG Y TẾ TH 95

Còn hiệu lực

32108 000.00.16.H05-210922-0004 210000083/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BẢO HUY KHẨU TRANG Y TẾ BẢO HUY - BH98

Còn hiệu lực

32109 000.00.19.H15-210918-0001 210000009/PCBMB-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-THIẾT BỊ Y TẾ BAN MÊ

Còn hiệu lực

32110 000.00.18.H20-210922-0003 210000006/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Muối y tế DMC

Còn hiệu lực

32111 000.00.18.H20-210922-0004 210000007/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Muối y tế DOMESCO

Còn hiệu lực

32112 000.00.16.H05-210920-0001 210000077/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HTP Que tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

32113 000.00.16.H05-210918-0001 210000019/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 108

Còn hiệu lực

32114 000.00.16.H05-210920-0002 210000078/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HTP Ống môi trường vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

32115 000.00.19.H29-210831-0003 210000676/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy định danh vi khuẩn

Còn hiệu lực

32116 000.00.17.H09-210825-0001 210000101/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG ENTADIN

Còn hiệu lực

32117 000.00.17.H09-210920-0001 210000099/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

32118 000.00.17.H09-210916-0001 210000098/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA Khẩu Trang Y Tế KF94 Anyguard

Còn hiệu lực

32119 000.00.17.H09-210913-0001 210000097/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay phẫu thuật không bột, chưa tiệt trùng

Còn hiệu lực

32120 000.00.17.H09-210911-0001 210000096/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay phẫu thuật có bột, chưa tiệt trùng

Còn hiệu lực

32121 000.00.19.H26-210907-0008 210001640/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG BẢO GĂNG TAY CAO SU Y TẾ HBGLOVE

Còn hiệu lực

32122 000.00.19.H26-210905-0002 210001639/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Chủng chuẩn vi sinh vật

Còn hiệu lực

32123 000.00.19.H26-210828-0007 210001638/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Bộ dụng cụ lấy mẫu

Còn hiệu lực

32124 000.00.17.H09-210913-0002 210000095/PCBA-BD

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỬU LONG Xịt Mũi Nước Biển Sâu

Còn hiệu lực

32125 000.00.16.H23-210922-0001 210000076/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỄN DƯƠNG Xịt họng AMBROTIS

Còn hiệu lực

32126 000.00.19.H29-210514-0006 210000185/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D

Còn hiệu lực

32127 000.00.19.H29-210915-0010 210000052/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN ĐẾ Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

32128 000.00.19.H29-210830-0004 210000186/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHỞI KỲ SON

Còn hiệu lực

32129 000.00.19.H29-210814-0001 210000187/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH IMARKET VIỆT NAM-CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

32130 000.00.19.H29-210817-0017 210000188/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

32131 000.00.19.H29-210817-0018 210000189/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KATOJI PHARMA

Còn hiệu lực

32132 000.00.48.H41-210831-0001 210000008/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Máy xử lý mô

Còn hiệu lực

32133 000.00.48.H41-210831-0002 210000009/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Máy đúc khuôn vùi mô

Còn hiệu lực

32134 000.00.48.H41-210831-0003 210000010/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Máy cắt mẫu bán tự động

Còn hiệu lực

32135 000.00.48.H41-210831-0004 210000011/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Bể căng mô

Còn hiệu lực

32136 000.00.48.H41-210831-0005 210000012/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Tủ trữ mô

Còn hiệu lực

32137 000.00.48.H41-210831-0006 210000013/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Máy sấy tiêu bản

Còn hiệu lực

32138 000.00.48.H41-210831-0007 210000014/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Bộ cốc nhuộm tiêu bản bằng tay

Còn hiệu lực

32139 000.00.16.H25-210906-0001 210000010/PCBSX-HNa

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ NHUNG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

32140 000.00.17.H13-210914-0002 210000028/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM MINH NGỌC

Còn hiệu lực

32141 000.00.17.H13-210914-0001 210000029/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH LAN THANH NATURAL

Còn hiệu lực

32142 000.00.18.H56-210914-0001 210000005/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ PHONG ĐỖ

Còn hiệu lực

32143 000.00.04.G18-210914-0009 210204GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

32144 000.00.04.G18-210903-0002 210201GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VIỆT Bộ kit test nhanh phát hiện kháng nguyên virus SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

32145 000.00.04.G18-210909-0012 210203GPNK/BYT-TB-CT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Hệ thống chụp mạch

Còn hiệu lực

32146 000.00.04.G18-210909-0004 210202GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

32147 000.00.19.H15-210915-0001 210000008/PCBMB-ĐL

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HÒA BÌNH

Còn hiệu lực

32148 000.00.17.H09-210816-0001 210000017/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH Y TẾ - THẨM MỸ MEDICAL BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

32149 000.00.16.H23-210917-0001 210000074/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Nước súc miệng

Còn hiệu lực

32150 000.00.16.H23-210917-0002 210000075/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG XỊT MŨI HỌNG HQ HITMA TRISAT

Còn hiệu lực

32151 000.00.19.H26-210714-0018 210000104/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ITECH VIỆT NAM Phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh iPACS

Còn hiệu lực

32152 000.00.19.H26-210906-0006 210001594/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN VIỆT XỊT MŨI - HỌNG - XOANG

Còn hiệu lực

32153 000.00.19.H26-210904-0001 210001596/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ PHÒNG XÉT NGHIỆM Ống môi trường vận chuyển virus

Còn hiệu lực

32154 000.00.19.H26-210901-0024 210001597/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

32155 000.00.19.H26-210901-0020 210001598/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM Ống môi trường vận chuyển Virus

Còn hiệu lực

32156 000.00.19.H26-210903-0012 210001599/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Que Tăm Bông Lấy Mẫu

Còn hiệu lực

32157 000.00.19.H26-210903-0011 210001600/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút

Còn hiệu lực

32158 000.00.19.H26-210901-0017 210000105/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT CỒN Y TẾ

Còn hiệu lực

32159 000.00.19.H26-210902-0003 210000563/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CODY

Còn hiệu lực

32160 000.00.19.H26-210906-0014 210000564/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG TUỆ

Còn hiệu lực

32161 000.00.19.H26-210908-0005 210001601/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Que lấy mẫu họng hầu

Còn hiệu lực

32162 000.00.19.H26-210908-0004 210001602/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Que lấy mẫu tỵ hầu

Còn hiệu lực

32163 000.00.19.H26-210827-0030 210001603/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Dung dịch vệ sinh mũi Medicare Pharmacy trẻ em

Còn hiệu lực

32164 000.00.19.H26-210827-0031 210001604/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Dung dịch vệ sinh mũi Medicare Pharmacy người lớn

Còn hiệu lực

32165 000.00.19.H26-210907-0001 210001605/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG KHỞI VNC Tấm che mặt - dành cho trẻ em; Tấm che mặt - dành cho người lớn

Còn hiệu lực

32166 000.00.19.H26-210901-0013 210001606/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống tách chiết Acid Nucleic tự động

Còn hiệu lực

32167 000.00.19.H26-210901-0015 210001607/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống tách chiết Acid Nucleic tự động

Còn hiệu lực

32168 000.00.19.H26-210907-0002 210000565/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MINH PHÚC

Còn hiệu lực

32169 000.00.19.H26-210909-0011 210001608/PCBA-HN

XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA BẢO HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

32170 000.00.19.H26-210826-0026 210001609/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY Dung dịch mũi họng

Còn hiệu lực

32171 000.00.19.H26-210913-0002 210001610/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

32172 000.00.19.H26-210911-0018 210001611/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA NẸP CỐ ĐỊNH ĐẦU KÈM CÁNG CỨU THƯƠNG

Còn hiệu lực

32173 000.00.19.H26-210911-0019 210001612/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA GIƯỜNG CÁNG CẤP CỨU

Còn hiệu lực

32174 000.00.19.H26-210805-0006 210000566/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ANH KHANG

Còn hiệu lực

32175 000.00.19.H26-210910-0010 210000567/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIR PLASMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực