STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
32176 000.00.19.H26-210910-0038 210000568/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM SẠCH TY

Còn hiệu lực

32177 000.00.19.H26-210908-0033 210001613/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Giấy in kết quả cho hệ thống máy C-Arm

Còn hiệu lực

32178 000.00.19.H26-210910-0025 210001614/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Giấy in kết quả siêu âm màu

Còn hiệu lực

32179 000.00.19.H26-210910-0026 210001615/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Màn hình chuyên dụng

Còn hiệu lực

32180 000.00.19.H26-210910-0028 210001616/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Camera dùng cho kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

32181 000.00.19.H26-210910-0030 210001617/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Đầu ghi chuyên dụng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

32182 000.00.19.H26-210908-0030 210001618/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Màn hình chuyên dụng

Còn hiệu lực

32183 000.00.19.H26-210910-0032 210001619/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Máy in nhiệt dùng cho hệ thống máy C-Arm

Còn hiệu lực

32184 000.00.19.H26-210910-0034 210001620/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Máy in nhiệt màu dùng cho hệ thống siêu âm

Còn hiệu lực

32185 000.00.19.H26-210908-0022 210001621/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Giấy in kết quả siêu âm đen trắng

Còn hiệu lực

32186 000.00.19.H26-210908-0032 210001622/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Giấy in kết quả siêu âm đen trắng

Còn hiệu lực

32187 000.00.19.H26-210908-0029 210001623/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Máy in nhiệt đen trắng dùng cho hệ thống siêu âm

Còn hiệu lực

32188 000.00.19.H26-210913-0020 210001625/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NGUYỄN Găng tay Y tế

Còn hiệu lực

32189 000.00.19.H26-210826-0027 210001626/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

32190 000.00.19.H26-210914-0008 210000569/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GIA HƯNG GROUP VIÊT NAM

Còn hiệu lực

32191 000.00.19.H26-210915-0010 210001627/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM ĐỒ BẢO HỘ PHÒNG DỊCH/ PROCTECTIVE CLOTHING

Còn hiệu lực

32192 000.00.19.H26-210916-0023 210001628/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Bộ trang phục bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

32193 000.00.19.H26-210830-0043 210000570/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BIOPHARMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

32194 000.00.19.H26-210918-0001 210001633/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Kit tách chiết acid nucleic DNA/RNA

Còn hiệu lực

32195 000.00.19.H26-210519-0016 210001634/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Tấm đế cố định đầu mở rộng đầu bàn

Còn hiệu lực

32196 000.00.19.H26-210519-0015 210001635/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Mặt bàn phẳng dùng cho mô phỏng xạ trị

Còn hiệu lực

32197 000.00.19.H26-210519-0013 210001636/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Thanh chỉ mục

Còn hiệu lực

32198 000.00.19.H26-210802-0029 210000571/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ TKG

Còn hiệu lực

32199 000.00.19.H26-210821-0001 210001637/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM Đèn đọc phim Xquang LED

Còn hiệu lực

32200 000.00.19.H26-210830-0013 210000572/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ TRUYỀN THÔNG THT

Còn hiệu lực

32201 000.00.18.H57-210913-0002 210000006/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32202 000.00.18.H57-210915-0004 210000007/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 1 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32203 000.00.18.H57-210915-0006 210000008/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 2 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32204 000.00.18.H57-210915-0007 210000009/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 9 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32205 000.00.18.H57-210915-0008 210000010/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 11 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32206 000.00.18.H57-210915-0009 210000011/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 12 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32207 000.00.18.H57-210915-0010 210000012/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 18 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32208 000.00.18.H57-210915-0013 210000013/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 26 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32209 000.00.18.H57-210915-0014 210000014/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 30 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32210 000.00.18.H57-210915-0015 210000015/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 31 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32211 000.00.18.H57-210915-0016 210000016/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 43 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32212 000.00.18.H57-210915-0017 210000017/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 41 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32213 000.00.18.H57-210917-0001 210000018/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Còn hiệu lực

32214 000.00.18.H57-210917-0002 210000019/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT

Còn hiệu lực

32215 000.00.18.H57-210916-0003 210000020/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 10 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

32216 000.00.18.H57-210916-0005 210000021/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 2 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

32217 000.00.18.H57-210917-0003 210000022/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 6 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

32218 000.00.18.H57-210918-0002 210000023/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 27 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32219 000.00.18.H57-210918-0003 210000024/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 4 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32220 000.00.18.H57-210918-0004 210000025/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 6 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32221 000.00.18.H57-210918-0005 210000026/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 21 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32222 000.00.18.H57-210915-0011 210000027/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 20 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32223 000.00.19.H29-210622-0012 210000666/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm da và chứng khô da

Còn hiệu lực

32224 000.00.19.H29-210818-0003 210000667/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỬU LONG Xịt Mũi Nước Biển Sâu

Còn hiệu lực

32225 000.00.19.H29-210821-0003 210000668/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Bộ đặt nội khí quản có camera và phụ kiện

Còn hiệu lực

32226 000.00.19.H29-210525-0001 210000669/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

32227 000.00.19.H29-210705-0007 210000670/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Tấm che mặt

Còn hiệu lực

32228 000.00.19.H29-210705-0013 210000671/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

32229 000.00.19.H29-210713-0005 210000672/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Vớ y khoa medi các loại

Còn hiệu lực

32230 000.00.19.H29-210714-0015 210000673/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Hệ thống bơm hơi cảm biến, tự kiểm soát thời gian và áp suất, đa chức năng Auralis

Còn hiệu lực

32231 000.00.19.H29-210714-0013 210000674/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Hệ thống bơm hơi cơ học đa chức năng Alpha active 3

Còn hiệu lực

32232 000.00.19.H29-210714-0014 210000675/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Hệ thống bơm hơi cơ học, tự kiểm soát thời gian, đa chức năng Alpha active 4

Còn hiệu lực

32233 000.00.19.H29-210722-0003 210000184/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ZEN

Còn hiệu lực

32234 000.00.18.H57-210918-0001 210000028/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 15 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32235 000.00.18.H57-210920-0002 210000029/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 7 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

32236 000.00.18.H57-210913-0001 210000030/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HÀ QUYÊN

Còn hiệu lực

32237 000.00.16.H46-210914-0004 210000003/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH TBYT AN THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

32238 000.00.19.H26-210911-0005 210001624/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

32239 000.00.04.G18-210824-00004 21000244/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Chỉ phẫu thuật tự tiêu Polydioxanone liền kim

Còn hiệu lực

32240 000.00.04.G18-210624-00001 21000243/2021/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (Alinity i STAT High Sensitive Troponin-I Reagent Kit)

Còn hiệu lực

32241 000.00.04.G18-210811-0033 210194GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DALAPHAR Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

32242 000.00.18.H24-210824-0001 210000013/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 702

Còn hiệu lực

32243 000.00.18.H24-210824-0003 210000014/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 753

Còn hiệu lực

32244 000.00.18.H24-210908-0001 210000015/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 701

Còn hiệu lực

32245 000.00.18.H57-210909-0001 210000001/PCBMB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ AN KHANG THÀNH ĐẠT

Còn hiệu lực

32246 000.00.18.H57-210911-0002 210000006/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Ống môi trường vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

32247 000.00.18.H57-210919-0002 210000002/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC ĐĂNG KHÔI

Còn hiệu lực

32248 000.00.18.H57-210919-0003 210000003/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC ĐĂNG KHOA

Còn hiệu lực

32249 000.00.18.H57-210916-0001 210000004/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THUỶ LƯƠNG

Còn hiệu lực

32250 000.00.18.H57-210915-0003 210000005/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THÀNH ĐẠT

Còn hiệu lực