STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
32176 000.00.19.H29-220113-0010 220000164/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

32177 000.00.19.H29-211114-0003 220000129/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Bình chứa dịch vết thương 250mL

Còn hiệu lực

32178 000.00.19.H29-220107-0043 220000163/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT Máy bơm rửa vệ sinh ống nội soi (Endoscope Flushing)

Còn hiệu lực

32179 000.00.19.H29-220114-0023 220000128/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG GIA ABC KHẨU TRANG Y TẾ 4D

Còn hiệu lực

32180 000.00.19.H29-211020-0014 220000127/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Bộ bình chứa dịch vết thương 300mL dùng cho hệ thống trị liệu vết thương bằng áp lực âm

Còn hiệu lực

32181 000.00.19.H29-220114-0031 220000074/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDIVISION

Còn hiệu lực

32182 000.00.04.G18-220118-0015 220000755/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Thiết bị điều trị lạnh cục bộ

Còn hiệu lực

32183 000.00.19.H29-220116-0008 220000162/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN ỐNG THÔNG DẠ DÀY SILICONE

Còn hiệu lực

32184 000.00.19.H29-210427-0014 220000126/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ khăn (săng) chụp can thiệp mạch vành

Còn hiệu lực

32185 000.00.19.H29-211116-0010 220000125/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Miếng đệm hydrocolloid bảo vệ da và hỗ trợ dán vết thương

Còn hiệu lực

32186 000.00.19.H29-220113-0042 220000161/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN ỐNG MỞ KHÍ QUẢN

Còn hiệu lực

32187 000.00.19.H29-220114-0004 220000160/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN ỐNG THÔNG TIỂU

Còn hiệu lực

32188 000.00.19.H29-220112-0033 220000159/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN ỐNG THÔNG CHO ĂN/ ỐNG THÔNG DẠ DÀY

Còn hiệu lực

32189 000.00.19.H29-211221-0015 220000124/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Vật liệu cầm máu chống ê buốt nội nha

Còn hiệu lực

32190 000.00.19.H29-220113-0013 220000123/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA Tấm chườm nhiệt

Còn hiệu lực

32191 000.00.19.H29-211125-0014 220000073/PCBMB-HCM

SIM MEDICAL CENTER - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIM MED

Còn hiệu lực

32192 000.00.19.H29-220113-0011 220000122/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA Vớ y khoa

Còn hiệu lực

32193 000.00.19.H29-220113-0012 220000121/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA Đai chỉnh hình nhiệt

Còn hiệu lực

32194 000.00.19.H29-220113-0001 220000120/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA Tấm chườm mát

Còn hiệu lực

32195 000.00.19.H29-211020-0011 220000119/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Bộ bình chứa dịch vết thương

Còn hiệu lực

32196 000.00.19.H29-220117-0033 220000158/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy đo chiều dài ống tủy

Còn hiệu lực

32197 000.00.04.G18-220118-0014 220000754/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Thiết bị ổn định thân nhiệt bệnh nhân bằng nước

Còn hiệu lực

32198 000.00.19.H29-220117-0029 220000157/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Mũi nội nha

Còn hiệu lực

32199 000.00.19.H29-220112-0015 220000156/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy nội nha

Còn hiệu lực

32200 000.00.04.G18-220118-0013 220000753/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Đèn điều trị vàng da công nghệ Led và phụ kiện

Còn hiệu lực

32201 000.00.19.H29-220113-0023 220000118/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ Miếng dán hạ sốt LIONHiepita for Adult

Còn hiệu lực

32202 000.00.19.H29-211111-0016 220000117/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Gel dán cố định thiết bị trên da

Còn hiệu lực

32203 000.00.19.H26-210729-0010 220000074/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN SỐ LIỆU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

32204 000.00.19.H29-220113-0073 220000072/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Còn hiệu lực

32205 000.00.19.H29-220113-0028 220000116/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Hóa chất tách chiết DNA, RNA virus từ tế bào

Còn hiệu lực

32206 000.00.19.H29-220113-0025 220000115/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Khay đựng mẫu 96 giếng 2ml

Còn hiệu lực

32207 000.00.19.H29-210528-0003 220000071/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 4-LIFE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

32208 000.00.19.H29-220113-0022 220000114/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Đĩa đựng hóa chất

Còn hiệu lực

32209 000.00.19.H29-220113-0017 220000113/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Ống đựng mẫu/hóa chất

Còn hiệu lực

32210 000.00.19.H29-220113-0014 220000112/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Máng đựng hóa chất

Còn hiệu lực

32211 000.00.19.H29-220113-0005 220000111/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Đầu côn có màng lọc

Còn hiệu lực

32212 000.00.19.H29-220113-0066 220000110/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Cáp nối dùng cho ống thông cắt đốt điện sinh lý

Còn hiệu lực

32213 000.00.19.H29-220113-0062 220000109/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Cáp nối dùng cho ống thông chẩn đoán điện sinh lý

Còn hiệu lực

32214 000.00.04.G18-220118-0009 220000752/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Thiết bị kiểm soát nhiệt độ máu

Còn hiệu lực

32215 000.00.19.H29-220113-0072 220000108/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HC GĂNG TAY Y TẾ KHÁM BỆNH

Còn hiệu lực

32216 000.00.19.H26-211222-0017 220000073/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PANAX

Còn hiệu lực

32217 000.00.19.H29-220113-0049 220000107/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Khẩu trang y tế BIOMEQ MASK N95

Còn hiệu lực

32218 000.00.19.H29-220111-0040 220000155/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VIN SON Máy điều trị da

Còn hiệu lực

32219 000.00.19.H26-211125-0004 220000124/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LAT PHARMA Dung dịch xịt dạng bạc

Còn hiệu lực

32220 000.00.19.H29-220112-0028 220000106/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Nẹp cổ chân dạng vòng xoắn điện

Còn hiệu lực

32221 000.00.19.H29-220112-0032 220000105/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Băng đầu gối

Còn hiệu lực

32222 000.00.19.H29-220113-0044 220000104/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Nẹp xương đòn

Còn hiệu lực

32223 000.00.19.H29-220113-0046 220000103/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Đai cổ tay

Còn hiệu lực

32224 000.00.19.H29-220113-0050 220000102/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Nẹp đầu gối

Còn hiệu lực

32225 000.00.19.H29-220113-0052 220000101/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Đai cổ mềm

Còn hiệu lực

32226 000.00.19.H29-220113-0067 220000100/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Nẹp ngón tay cái

Còn hiệu lực

32227 000.00.19.H29-220113-0068 220000099/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Nẹp cổ tay

Còn hiệu lực

32228 000.00.19.H29-220113-0069 220000098/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Nẹp cổ chân

Còn hiệu lực

32229 000.00.19.H29-220113-0064 220000070/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 911 VIỆT NAM

Còn hiệu lực

32230 000.00.19.H29-220113-0036 220000154/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BAN MAI Bộ trợ cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

32231 000.00.19.H29-220113-0070 220000153/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THANH NGỌC Máy ghế nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

32232 000.00.19.H29-220113-0057 220000069/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA HOÀNG VINH

Còn hiệu lực

32233 000.00.17.H09-211216-0002 220000001/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN N.J VIỆT

Còn hiệu lực

32234 000.00.03.H42-220115-0001 220000002/PCBB-NB

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ Hệ thống khí y tế trung tâm

Còn hiệu lực

32235 000.00.03.H42-220106-0001 220000001/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VŨ DUYÊN

Còn hiệu lực

32236 000.00.19.H29-211022-0004 220000097/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

32237 000.00.19.H26-211222-0006 220000072/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ MINH LONG

Còn hiệu lực

32238 000.00.19.H26-210928-0010 220000123/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

32239 000.00.19.H29-211224-0011 220000068/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BEEONE

Còn hiệu lực

32240 000.00.19.H26-220117-0002 220000006/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁNH HƯNG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

32241 000.00.12.H19-211214-0002 220000002/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 337

Còn hiệu lực

32242 000.00.19.H29-211105-0006 220000096/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu lấy dấu răng

Còn hiệu lực

32243 000.00.19.H29-211012-0010 220000067/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MERCK HEALTHCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

32244 000.00.04.G18-220117-0049 220000747/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH LEGATEK Dao phẫu thuật dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

32245 000.00.17.H09-211030-0004 220000002/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN FINETECH VIỆT NAM Ống ly tâm

Còn hiệu lực

32246 000.00.19.H26-211220-0011 220000071/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NUTRIVIFA VIỆT PHÁP

Còn hiệu lực

32247 000.00.19.H26-211222-0020 220000070/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ PHÚC AN SINH

Còn hiệu lực

32248 000.00.04.G18-220117-0046 220000746/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Bộ xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

32249 000.00.19.H26-211115-0016 220000069/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ XUÂN SƠN

Còn hiệu lực

32250 000.00.04.G18-220103-0051 220000745/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ mở khí quản

Còn hiệu lực