STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
33676 000.00.16.H34-210924-0001 210000001/PCBMB-KY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 132

Còn hiệu lực

33677 000.00.17.H62-210907-0001 210000010/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

33678 000.00.17.H62-210922-0001 210000006/PCBMB-VP

CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN LẠC VIỆT

Còn hiệu lực

33679 000.00.19.H26-211015-0018 210001866/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE XỊT HỌNG KEO ONG XANH

Còn hiệu lực

33680 000.00.19.H26-211013-0039 210000683/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TCT

Còn hiệu lực

33681 000.00.19.H26-211018-0006 210000682/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SMART BIOTECH

Còn hiệu lực

33682 000.00.19.H26-211005-0002 210001860/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR XỊT THÔNG XOANG

Còn hiệu lực

33683 000.00.19.H26-211005-0001 210001862/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR XỊT THÔNG XOANG THIÊN MINH

Còn hiệu lực

33684 000.00.19.H26-211004-0016 210001861/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

33685 000.00.19.H26-211013-0014 210000120/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH Dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương dạng nhỏ/ xịt tai, mũi, họng

Còn hiệu lực

33686 000.00.16.H05-211008-0005 210000092/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DŨNG PHÁT Khẩu trang y tế trẻ em

Còn hiệu lực

33687 000.00.16.H05-211013-0001 210000024/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IHL

Còn hiệu lực

33688 000.00.19.H26-211011-0020 210000118/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TCT Bộ trang phục phòng chống dịch;

Còn hiệu lực

33689 000.00.19.H26-211012-0018 210001854/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MEDCARE DIRECT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

33690 000.00.19.H26-211013-0016 210001855/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ KHẨU TRANG Y TẾ AN PHÚ N95

Còn hiệu lực

33691 000.00.19.H26-211011-0002 210001856/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC Gạc rơ lưỡi thảo dược Ích Nhi

Còn hiệu lực

33692 000.00.19.H26-211012-0003 210000676/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC

Còn hiệu lực

33693 000.00.19.H26-211008-0004 210001849/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM Dung dịch súc miệng – họng

Còn hiệu lực

33694 000.00.19.H26-210922-0005 210001838/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI VINUMAX

Còn hiệu lực

33695 000.00.19.H26-210929-0016 210001837/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Máy tách chiết acid nucleic tự động

Còn hiệu lực

33696 000.00.19.H26-211008-0003 210001848/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM Dung dịch súc miệng – họng

Còn hiệu lực

33697 000.00.19.H26-210927-0017 210001839/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÊU VIỆT Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

33698 000.00.19.H26-210927-0011 210000667/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

33699 000.00.19.H26-210924-0007 210001840/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Cụm Hóa Chất Môi Trường

Còn hiệu lực

33700 000.00.19.H26-210927-0021 210001841/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Cụm hóa chất thăm dò phản ứng vi sinh vật

Còn hiệu lực

33701 000.00.19.H26-211001-0004 210000668/PCBMB-HN

Công ty cổ phần Meiko Automation

Còn hiệu lực

33702 000.00.19.H26-210930-0014 210000669/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG

Còn hiệu lực

33703 000.00.19.H26-211004-0009 210001842/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Tròng Kính (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

33704 000.00.19.H26-211001-0015 210001843/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Tròng Kính (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

33705 000.00.19.H26-211001-0011 210001844/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC NAM VIỆT Hệ thống tách chiết DNA/ RNA tự động

Còn hiệu lực

33706 000.00.19.H26-211004-0014 210000670/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ NANO FRANCE

Còn hiệu lực

33707 000.00.19.H26-211005-0006 210000671/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EU VIỆT

Còn hiệu lực

33708 000.00.19.H26-211002-0002 210000672/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ AN THỊNH

Còn hiệu lực

33709 000.00.19.H26-211005-0014 210001846/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH Túi ép tiệt trùng

Còn hiệu lực

33710 000.00.19.H26-211005-0011 210000673/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TMC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

33711 000.00.19.H26-211004-0023 210001847/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Môi trường vận chuyển

Còn hiệu lực

33712 000.00.19.H26-211006-0013 210000674/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

33713 000.00.19.H26-211007-0003 210000675/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ECALL

Còn hiệu lực

33714 000.00.19.H26-211015-0003 210001851/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút

Còn hiệu lực

33715 000.00.19.H26-211013-0033 210001850/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM TỐT Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

33716 000.00.17.H39-211007-0001 210000069/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRUNG L.A Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

33717 000.00.17.H39-211004-0001 210000070/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMTEX PHARMA DUNG DỊCH RỬA MŨI

Còn hiệu lực

33718 000.00.17.H39-211005-0001 210000034/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ STEVIMED Bộ phòng chống dịch

Còn hiệu lực

33719 000.00.12.H19-211008-0001 210000050/PCBMB-ĐN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT

Còn hiệu lực

33720 000.00.16.H46-210921-0001 210000004/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 97

Còn hiệu lực

33721 000.00.19.H29-210828-0004 210000769/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN THỦY Khẩu trang y tế 5D

Còn hiệu lực

33722 000.00.19.H29-210828-0003 210000770/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN THỦY Khẩu trang y tế 4D

Còn hiệu lực

33723 000.00.19.H29-211015-0001 210000231/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TƯ VẤN DƯỢC PHẨM VỊ ĐỨC

Còn hiệu lực

33724 000.00.19.H29-210930-0006 210000771/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Đệm chống loét

Còn hiệu lực

33725 000.00.19.H29-210928-0004 210000232/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO

Còn hiệu lực

33726 000.00.19.H29-210924-0015 210000233/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH VƯƠNG

Còn hiệu lực

33727 000.00.19.H29-210708-0007 210000234/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

33728 000.00.19.H29-210829-0002 210000235/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRUNG NGUYÊN 2

Còn hiệu lực

33729 000.00.19.H29-210902-0005 210000236/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC TRUNG NGUYÊN

Còn hiệu lực

33730 000.00.19.H29-210907-0003 210000237/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LỘC PHÁT SÀI GÒN

Còn hiệu lực

33731 000.00.19.H29-210909-0008 210000238/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH RESANTIS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN

Còn hiệu lực

33732 000.00.19.H26-211012-0012 210001853/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS NƯỚC THƠM MIỆNG

Còn hiệu lực

33733 18006014/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100405ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

33734 19010263/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100395ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

33735 000.00.04.G18-210326-0026 2100417ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông can thiệp mạch thần kinh

Còn hiệu lực

33736 000.00.04.G18-210830-0001 2100427ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây thở oxy hai nhánh

Còn hiệu lực

33737 17000640/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100423ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

33738 19009423/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100413ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang vú

Còn hiệu lực

33739 000.00.04.G18-210408-0017 2100432ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Dây nối áp lực cao

Còn hiệu lực

33740 17000161/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100400ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Dụng cụ lấy sỏi

Còn hiệu lực

33741 000.00.04.G18-210625-0001 2100437ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ OMIGA Kim cánh bướm

Còn hiệu lực

33742 18007288/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100391ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ mở khí quản 2 nòng

Còn hiệu lực

33743 000.00.04.G18-210811-0021 2100428ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên

Còn hiệu lực

33744 17001497/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100396ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Còn hiệu lực

33745 000.00.04.G18-210820-0010 2100424ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

33746 000.00.04.G18-210408-0021 2100433ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

33747 17000630/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100418ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Máy tạo nhịp tạm thời

Còn hiệu lực

33748 17003372/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100392ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống thông tĩnh mạch trung tâm

Còn hiệu lực

33749 000.00.04.G18-200910-0009 2100401ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm kim tiêm insulin

Còn hiệu lực

33750 000.00.04.G18-210524-0028 2100419ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ đục động mạch chủ

Còn hiệu lực