STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
34051 000.00.18.H20-220310-0003 220000007/PCBMB-ĐT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI ĐỒNG THÁP - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐỒNG THÁP SỐ 4

Còn hiệu lực

34052 000.00.18.H20-220310-0002 220000006/PCBMB-ĐT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI ĐỒNG THÁP - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐỒNG THÁP SỐ 3

Còn hiệu lực

34053 000.00.04.G18-220304-0013 220001641/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ lọc bạch cầu cho khối tiểu cầu tại giường

Còn hiệu lực

34054 000.00.18.H20-220310-0001 220000005/PCBMB-ĐT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI ĐỒNG THÁP - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐỒNG THÁP SỐ 2

Còn hiệu lực

34055 000.00.19.H17-220315-0002 220000133/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC MAI ANH

Còn hiệu lực

34056 000.00.04.G18-220304-0009 220001640/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ lọc bạch cầu cho khối tiểu cầu tại giường

Còn hiệu lực

34057 000.00.16.H05-220315-0002 220000037/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN STECH VINA GIA BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

34058 000.00.16.H05-220315-0001 220000036/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT BẢO LONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

34059 000.00.16.H05-220312-0001 220000035/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH MINH TIẾN BẮC NINH Khẩu trang y tế Minh Tiến Mask

Còn hiệu lực

34060 000.00.48.H41-220315-0004 220000209/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN THÀNH HẰNG

Còn hiệu lực

34061 000.00.48.H41-220315-0003 220000208/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN DUNG HẰNG

Còn hiệu lực

34062 000.00.48.H41-220315-0001 220000207/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC LÊ DUNG

Còn hiệu lực

34063 000.00.48.H41-220311-0002 220000206/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC CỦA CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ HDT

Còn hiệu lực

34064 000.00.48.H41-220315-0002 220000205/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC NGỌC TÚ

Còn hiệu lực

34065 000.00.16.H33-220301-0004 220000018/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KIÊN GIANG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 859

Còn hiệu lực

34066 000.00.16.H33-220310-0001 220000017/PCBMB-KG

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC KIÊN GIANG

Còn hiệu lực

34067 000.00.16.H33-220310-0002 220000016/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC KIÊN GIANG SỐ 1

Còn hiệu lực

34068 000.00.16.H33-220310-0003 220000015/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC KIÊN GIANG SỐ 2

Còn hiệu lực

34069 000.00.16.H33-220311-0001 220000014/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC KIÊN GIANG SỐ 5

Còn hiệu lực

34070 000.00.16.H33-220311-0002 220000013/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC KIÊN GIANG SỐ 4

Còn hiệu lực

34071 000.00.16.H33-220311-0003 220000012/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC KIÊN GIANG SỐ 3

Còn hiệu lực

34072 000.00.16.H33-220311-0004 220000011/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC KIÊN GIANG SỐ 6

Còn hiệu lực

34073 000.00.16.H33-220301-0003 220000010/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KIÊN GIANG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 924

Còn hiệu lực

34074 000.00.16.H33-220301-0002 220000009/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH KIÊN GIANG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 972

Còn hiệu lực

34075 000.00.16.H33-220301-0001 220000008/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 779

Còn hiệu lực

34076 000.00.04.G18-220309-0006 220001639/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử dùng cho xét nghiệm đông máu chẩn đoán hội chứng giảm tiểu cầu do Heparin (HIT)

Còn hiệu lực

34077 000.00.19.H26-220307-0011 220000708/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TIẾN ĐỨC SỐ 5

Còn hiệu lực

34078 000.00.19.H26-220228-0015 220000707/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN XÂY DỰNG

Còn hiệu lực

34079 000.00.19.H26-220307-0022 220000754/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 45 thông số xét nghiệm huyết học 3 mức nồng độ

Còn hiệu lực

34080 000.00.19.H26-220307-0025 220000753/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số xét nghiệm protein đặc biệt 3 mức nồng độ

Còn hiệu lực

34081 000.00.19.H26-220307-0014 220000752/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c 6 mức nồng độ

Còn hiệu lực

34082 000.00.19.H26-220307-0019 220000751/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c 2 mức nồng độ

Còn hiệu lực

34083 000.00.19.H26-220307-0024 220000750/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu 3 mức nồng độ

Còn hiệu lực

34084 000.00.19.H26-220307-0012 220000749/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 2 mức nồng độ

Còn hiệu lực

34085 000.00.19.H26-220307-0026 220000748/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Thuốc thử xét nghiệm định lượng G-6-PDH

Còn hiệu lực

34086 000.00.19.H26-220305-0008 220000747/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M Nhiệt kế đo trán hồng ngoại

Còn hiệu lực

34087 000.00.19.H26-220219-0018 220000746/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M Máy đo huyết áp bắp tay

Còn hiệu lực

34088 000.00.19.H26-220219-0021 220000745/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M Máy đo huyết áp bắp tay

Còn hiệu lực

34089 000.00.19.H26-220307-0038 220000706/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN

Còn hiệu lực

34090 000.00.19.H26-220307-0031 220000705/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN

Còn hiệu lực

34091 000.00.19.H26-220305-0015 220000704/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VĂN PHÒNG PHẨM SINH PHÚC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

34092 000.00.19.H26-220305-0014 220000703/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BVT THANH NHÀN

Còn hiệu lực

34093 000.00.19.H26-211223-0032 220000702/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ HSVN TOÀN CẦU

Còn hiệu lực

34094 000.00.04.G18-220315-0039 220001638/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED MÁY NÉN KHÍ Y TẾ

Còn hiệu lực

34095 000.00.04.G18-220315-0024 220001637/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống nối dây máy thở không gập góc

Còn hiệu lực

34096 000.00.19.H26-220303-0084 220000744/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Dây dẫn đường (Guide wire)

Còn hiệu lực

34097 000.00.19.H26-220304-0016 220000742/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng ANTISTREPTOLYSIN (O) ( ASO )

Còn hiệu lực

34098 000.00.19.H26-220304-0021 220000741/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng C-REACTIVE PROTEIN (CRP)

Còn hiệu lực

34099 000.00.19.H26-220304-0015 220000739/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Họ thuốc thử chất hiệu chuẩn vật liệu kiểm soát in vitro

Còn hiệu lực

34100 000.00.04.G18-220315-0035 220001635/PCBB-BYT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Kim luồn tĩnh mạch vô trùng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

34101 000.00.19.H26-220302-0015 220000738/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Họ thuốc thử xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

34102 000.00.19.H26-220304-0018 220000737/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng FERRITIN

Còn hiệu lực

34103 000.00.19.H26-220303-0085 220000736/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Bộ trocar chọc dẫn lưu bàng quang qua xương mu

Còn hiệu lực

34104 000.00.19.H26-220304-0012 220000735/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng HBA1C

Còn hiệu lực

34105 000.00.19.H26-220307-0007 220000701/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÙNG LINH

Còn hiệu lực

34106 000.00.19.H26-220305-0001 220000700/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AMICO

Còn hiệu lực

34107 000.00.19.H26-220307-0066 220000699/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN HẢI DƯƠNG

Còn hiệu lực

34108 000.00.19.H26-220314-0020 220000919/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ROYAL GROUP Xịt chống sâu răng

Còn hiệu lực

34109 000.00.19.H26-220309-0054 220000698/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRUNG THÀNH 1

Còn hiệu lực

34110 000.00.19.H26-220307-0006 220000697/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG KHỞI VNC

Còn hiệu lực

34111 000.00.04.G18-220315-0026 220001634/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Bộ thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Helicobacter pylori

Còn hiệu lực

34112 000.00.19.H26-220303-0012 220000918/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC VIÊN XÔNG EUCA OPC

Còn hiệu lực

34113 000.00.17.H54-220311-0002 220000021/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

34114 000.00.17.H54-220311-0001 220000020/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

34115 000.00.17.H54-220304-0003 220000019/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y DUNG DỊCH XỊT HỌNG CHÂU LONG

Còn hiệu lực

34116 000.00.17.H54-220301-0001 220000017/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU PHƯƠNG ANH Xịt mũi - họng P.A

Còn hiệu lực

34117 000.00.17.H54-220226-0002 220000016/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

34118 000.00.17.H54-220226-0001 220000015/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

34119 000.00.17.H54-220311-0003 220000014/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y XỊT MŨI XOANG CHÂU LONG

Còn hiệu lực

34120 000.00.04.G18-220224-0008 220001633/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED HỆ THỐNG PHUN KHÍ DUNG

Còn hiệu lực

34121 000.00.19.H26-220304-0059 220000696/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 506

Còn hiệu lực

34122 000.00.19.H26-220304-0058 220000695/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 487

Còn hiệu lực

34123 000.00.19.H26-220304-0057 220000694/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 450

Còn hiệu lực

34124 000.00.19.H26-220301-0040 220000734/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM QUE THỬ RỤNG TRỨNG

Còn hiệu lực

34125 000.00.19.H26-220307-0003 220000693/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 75 YÊN PHỤ

Còn hiệu lực