STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38026 20014010/HSCBA-HCM 200000539/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VOLGA VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN VOLGA

Còn hiệu lực

38027 20000007/HSCBSX-VP 200000005/PCBSX-VP

CÔNG TY TNHH SHOWA JUSHI VIỆT NAM Bình đựng dịch thải y tế

Còn hiệu lực

38028 20012439/HSCBMB-HN 200000101/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀN KIẾM

Còn hiệu lực

38029 20015271/HSCBA-HN 200000580/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GEL PHỤ KHOA EVA GYNO

Còn hiệu lực

38030 20015272/HSCBA-HN 200000581/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GEL PHỤ KHOA GYNE CLEAN

Còn hiệu lực

38031 20015282/HSCBA-HN 200000582/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEDUPHARM VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA LADYCHARM

Còn hiệu lực

38032 20015292/HSCBA-HN 200000583/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38033 20015293/HSCBA-HN 200000584/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TH Khẩu trang kháng khuẩn cao cấp 4 lớp

Còn hiệu lực

38034 20000007/HSCBSX-NB 200000001/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM Bộ quần áo phẫu thuật - phòng dịch

Còn hiệu lực

38035 20000011/HSCBMB-HT 200000001/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH

Còn hiệu lực

38036 20001022/HSCBSX-ĐNa 200000004/PCBSX-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc phẫu thuật

Còn hiệu lực

38037 20006487/HSCBSX-HN 200000045/PCBSX-HN

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN Khẩu trang ty tế thông thường

Còn hiệu lực

38038 20000624/HSCBMB-CT 200000003/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SAO NAM

Còn hiệu lực

38039 20000623/HSCBMB-CT 200000002/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GTK

Còn hiệu lực

38040 20000006/HSCBSX-TB 200000005/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHHLD CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý GEL , KEM BÔI DA VÀ VẬT TƯ ĐI KÈM

Còn hiệu lực

38041 20000313/HSCBA-TNg 200000001/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG Khẩu trang Nano Kháng khuẩn

Còn hiệu lực

38042 20000314/HSCBA-TNg 200000002/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG Bộ quần áo bảo hộ y tế phòng dịch (Áo có mũ liền quần, áo có mũ, quần rời, chụp bao giày)

Còn hiệu lực

38043 20001362/HSCBA-BD 200000028/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL TINH LUYỆN 70% (v/v)

Còn hiệu lực

38044 20001363/HSCBA-BD 200000029/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL TINH LUYỆN 90% (v/v)

Còn hiệu lực

38045 20001364/HSCBA-BD 200000030/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG DR SMILE

Còn hiệu lực

38046 20000754/HSCBSX-BD 200000005/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

38047 20000755/HSCBSX-BD 200000004/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á LightPower iVASARS-CoV-2 PCR Kit

Còn hiệu lực

38048 20000756/HSCBSX-BD 200000003/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA VẠN ĐẠT Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

38049 20001366/HSCBA-BD 200000031/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA VẠN ĐẠT Khẩu trang y tế Vạn đạt

Còn hiệu lực

38050 20001365/HSCBA-BD 200000032/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Bộ trang phục phòng, chống dịch cấp độ 2

Còn hiệu lực

38051 20000758/HSCBSX-BD 200000006/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38052 20001367/HSCBA-BD 200000033/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL 96 % (v/v)

Còn hiệu lực

38053 20001368/HSCBA-BD 200000034/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL 99,5 % (v/v)

Còn hiệu lực

38054 20000762/HSCBSX-BD 200000009/PCBSX-BD

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGỌC HỒNG Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

38055 20015228/HSCBA-HN 200000572/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SUN HEALTH KHẨU TRANG Y TẾ SUN HEALTH

Còn hiệu lực

38056 20015243/HSCBA-HN 200000573/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA NƯỚC SÚC HỌNG, SÚC MIỆNG FRESH T2

Còn hiệu lực

38057 20006488/HSCBSX-HN 200000044/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TH khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38058 20015235/HSCBA-HN 200000575/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL NƯỚC MUỐI BIỂN SÂU SEAFRESH AG+

Còn hiệu lực

38059 20015239/HSCBA-HN 200000576/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MICHA VIỆT NAM TH OTLIVIN

Còn hiệu lực

38060 20015240/HSCBA-HN 200000577/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE TINH DẦU XIXO BABY

Còn hiệu lực

38061 20015241/HSCBA-HN 200000578/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE NƯỚC SÚC MIỆNG NANO BẠC ANITA

Còn hiệu lực

38062 20000622/HSCBMB-CT 200000001/PCBMB-CT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM THÁI DƯƠNG

Còn hiệu lực

38063 000.00.04.G18-191118-0225 20000022/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

38064 19000386/HSHNPL-BYT 20000022/BYT-CCHNPL

LÊ NGỌC QUỲNH GIAO

Còn hiệu lực

38065 19000411/HSHNPL-BYT 20000032/BYT-CCHNPL

TRẦN ĐÌNH THĂNG

Còn hiệu lực

38066 19000422/HSHNPL-BYT 20000031/BYT-CCHNPL

TRƯƠNG THỊ DIỆU HỒNG

Còn hiệu lực

38067 19000392/HSHNPL-BYT 20000024/BYT-CCHNPL

TRẦN HỮU PHÚC

Còn hiệu lực

38068 19000395/HSHNPL-BYT 20000030/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ HỒNG NGỌC

Còn hiệu lực

38069 19000399/HSHNPL-BYT 20000029/BYT-CCHNPL

NGUYỄN BÁ QUÂN

Còn hiệu lực

38070 19000397/HSHNPL-BYT 20000021/BYT-CCHNPL

TRƯƠNG VĂN THANH

Còn hiệu lực

38071 19000394/HSHNPL-BYT 20000028/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN DUY

Còn hiệu lực

38072 000.00.04.G18-200106-0233 20000038/2020/XNQC-TTBYT

Công ty TNHH Roche Việt Nam

Còn hiệu lực

38073 000.00.04.G18-200120-0239 20000037/2020/XNQC-TTBYT

Công ty TNHH Roche Việt Nam

Còn hiệu lực

38074 19000449/HSHNPL-BYT 20000027/BYT-CCHNPL

NGUYỄN MINH CHÂU

Còn hiệu lực

38075 000.00.04.G18-200114-0237 20000036/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

38076 19000311/HSHNPL-BYT 20000026/BYT-CCHNPL

HỒ THỊ TRÚC LY

Còn hiệu lực

38077 19000398/HSHNPL-BYT 20000025/BYT-CCHNPL

TRẦN VĂN OẢN

Còn hiệu lực

38078 000.00.04.G18-191217-0228 20000035/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE

Còn hiệu lực

38079 000.00.04.G18-200309-0302 20000031/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38080 20013979/HSCBA-HCM 200000530/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Hóa chất nhuộm lam kính

Còn hiệu lực

38081 20013963/HSCBA-HCM 200000531/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Hóa chất nhuộm lam kính

Còn hiệu lực

38082 20013961/HSCBA-HCM 200000532/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme

Còn hiệu lực

38083 20013969/HSCBA-HCM 200000533/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIPEXCO BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

38084 20013985/HSCBA-HCM 200000534/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH Máy tách chiết DNA/RNA tự động

Còn hiệu lực

38085 20013983/HSCBA-HCM 200000535/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM LÊ Bộ dụng cụ phẫu thuật dùng cho cột sống lưng và cột sống cổ

Còn hiệu lực

38086 20009535/HSCBMB-HCM 200000088/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CIREM MEDICAL

Còn hiệu lực

38087 20013978/HSCBA-HCM 200000536/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Túi dẫn lưu chứa nước tiểu (Túi nước tiểu)

Còn hiệu lực

38088 20013984/HSCBA-HCM 200000537/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Phim X-Quang dùng trong y tế

Còn hiệu lực

38089 20000014/HSCBSX-VP 200000003/PCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Gel siêu âm

Còn hiệu lực

38090 20000013/HSCBSX-VP 200000004/PCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38091 20000546/HSCBA-ĐN 200000012/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khẩu trang sử dụng một lần

Còn hiệu lực

38092 20001657/HSCBSX-ĐN 200000004/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT KẾ AN PHÚ Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

38093 20001656/HSCBSX-ĐN 200000003/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khẩu trang

Còn hiệu lực

38094 20015254/HSCBA-HN 200000569/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XUÂN NGUYÊN KHẨU TRANG Y TẾ HECXIN

Còn hiệu lực

38095 20015257/HSCBA-HN 200000570/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 24H KHẨU TRANG Y TẾ 24H

Còn hiệu lực

38096 20015231/HSCBA-HN 200000571/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Máy đặt nội khí quản có camera

Còn hiệu lực

38097 20003358/HSCBSX-HCM 200000024/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VOLGA VIỆT NAM Khẩu trang Y tế kháng khuẩn VOLGA

Còn hiệu lực

38098 20000539/HSCBMB-NA 200000003/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AT

Còn hiệu lực

38099 20000538/HSCBMB-NA 200000002/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

Còn hiệu lực

38100 20000004/HSCBSX-NA 200000002/PCBSX-NA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HCD KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực