STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38776 000.00.19.H26-220112-0007 220000332/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực

38777 000.00.04.G18-220127-0036 220001112/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng estriol tự do

Còn hiệu lực

38778 000.00.19.H29-211109-0007 220000273/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 7

Còn hiệu lực

38779 000.00.19.H29-211112-0012 220000272/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 47

Còn hiệu lực

38780 000.00.19.H29-211112-0011 220000271/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 45

Còn hiệu lực

38781 000.00.19.H29-211115-0005 220000270/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 70

Còn hiệu lực

38782 000.00.19.H29-211115-0006 220000269/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 69

Còn hiệu lực

38783 000.00.19.H29-211112-0010 220000268/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 44

Còn hiệu lực

38784 000.00.04.G18-220128-0006 220001111/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh bacitracin, clindamycin, fosfomycin

Còn hiệu lực

38785 000.00.19.H29-211115-0007 220000267/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 64

Còn hiệu lực

38786 000.00.19.H29-211112-0007 220000266/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 40

Còn hiệu lực

38787 000.00.19.H29-211115-0008 220000265/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 67

Còn hiệu lực

38788 000.00.19.H29-211112-0006 220000264/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 41

Còn hiệu lực

38789 000.00.19.H29-211115-0009 220000263/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 63

Còn hiệu lực

38790 000.00.19.H29-211115-0015 220000262/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 62

Còn hiệu lực

38791 000.00.16.H23-220128-0001 220000004/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA Viên xông thảo dược

Còn hiệu lực

38792 000.00.19.H29-211115-0011 220000261/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 61

Còn hiệu lực

38793 000.00.19.H29-211112-0004 220000260/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 42

Còn hiệu lực

38794 000.00.19.H29-211110-0039 220000259/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 23

Còn hiệu lực

38795 000.00.19.H29-211115-0013 220000258/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 59

Còn hiệu lực

38796 000.00.19.H29-211112-0002 220000257/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 43

Còn hiệu lực

38797 000.00.19.H29-211110-0044 220000256/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 28

Còn hiệu lực

38798 000.00.19.H29-211115-0014 220000255/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 60

Còn hiệu lực

38799 000.00.19.H29-211112-0001 220000254/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 36

Còn hiệu lực

38800 000.00.19.H29-211114-0004 220000253/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 58

Còn hiệu lực

38801 000.00.19.H26-220106-0003 220000331/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD cài đặt bù màu trên máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

38802 000.00.19.H26-220105-0014 220000330/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy kéo lam và nhuộm lam tự động

Còn hiệu lực

38803 000.00.19.H29-211110-0014 220000252/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 22

Còn hiệu lực

38804 000.00.19.H29-211127-0012 220000280/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38805 000.00.19.H29-211111-0018 220000251/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 34

Còn hiệu lực

38806 000.00.19.H29-211110-0011 220000250/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 25

Còn hiệu lực

38807 000.00.19.H29-211113-0003 220000249/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 56

Còn hiệu lực

38808 000.00.19.H29-211111-0017 220000248/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 38

Còn hiệu lực

38809 000.00.19.H29-211113-0002 220000247/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 54

Còn hiệu lực

38810 000.00.19.H29-211127-0011 220000279/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD tiền xử lý cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38811 000.00.19.H29-211112-0016 220000246/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 48

Còn hiệu lực

38812 000.00.19.H29-211110-0009 220000245/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 20

Còn hiệu lực

38813 000.00.19.H29-211112-0015 220000244/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 53

Còn hiệu lực

38814 000.00.19.H29-211111-0009 220000243/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 37

Còn hiệu lực

38815 000.00.19.H29-211127-0010 220000278/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD tiền xử lý cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38816 000.00.19.H29-211111-0005 220000242/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 39

Còn hiệu lực

38817 000.00.19.H29-211111-0003 220000241/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 32

Còn hiệu lực

38818 000.00.19.H29-211112-0014 220000240/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 50

Còn hiệu lực

38819 000.00.19.H29-211127-0009 220000277/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38820 000.00.19.H29-211111-0002 220000239/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 31

Còn hiệu lực

38821 000.00.19.H29-211111-0001 220000238/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 35

Còn hiệu lực

38822 000.00.19.H29-211112-0013 220000237/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 49

Còn hiệu lực

38823 000.00.19.H29-211127-0008 220000276/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38824 000.00.19.H26-211230-0015 220000329/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM SUMOPHACO Dung dịch súc miệng, họng

Còn hiệu lực

38825 000.00.19.H29-211110-0006 220000236/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 17

Còn hiệu lực

38826 000.00.19.H29-211127-0007 220000275/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38827 000.00.19.H29-211127-0006 220000274/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Vitamin: Vitamin B12

Còn hiệu lực

38828 000.00.19.H29-211127-0005 220000273/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38829 000.00.19.H29-210929-0006 220000235/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH POWER TRANS

Còn hiệu lực

38830 000.00.19.H29-211110-0005 220000234/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 16

Còn hiệu lực

38831 000.00.19.H29-211127-0004 220000272/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Bệnh thiếu máu: Folate

Còn hiệu lực

38832 000.00.19.H26-211230-0014 220000328/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IZIFALY VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

38833 000.00.19.H29-211110-0004 220000233/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 14

Còn hiệu lực

38834 000.00.04.G18-220127-0012 220001110/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Chỉ luồn khớp vai

Còn hiệu lực

38835 000.00.19.H29-211127-0003 220000271/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD tiền xử lý cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38836 000.00.04.G18-220127-0042 220001109/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Máy đo chức năng hô hấp

Còn hiệu lực

38837 000.00.19.H26-211230-0013 220000327/PCBA-HN

CÔNG TY CP PROHEALTH VIỆT NAM Xịt họng

Còn hiệu lực

38838 000.00.43.H48-220128-0002 220000001/PCBSX-QNg

CÔNG TY TNHH M.E.NIKKISO VIỆT NAM Dây truyền máu (dùng cho lọc thận) /Blood Tubing Line (for Haemodialysis)

Còn hiệu lực

38839 000.00.04.G18-220127-0018 220001108/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Nút chặn đường hầm xương

Còn hiệu lực

38840 000.00.19.H29-211127-0002 220000270/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD tiền xử lý cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38841 000.00.19.H17-220128-0001 220000009/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc củ ấu

Còn hiệu lực

38842 000.00.19.H17-220128-0002 220000008/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc Meche phẫu thuật

Còn hiệu lực

38843 000.00.19.H17-220128-0003 220000007/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc Meche phẫu thuật không dệt

Còn hiệu lực

38844 000.00.19.H17-220128-0004 220000006/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc phẫu thuật không dệt

Còn hiệu lực

38845 000.00.19.H17-220128-0005 220000005/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc phẫu thuật ổ bụng

Còn hiệu lực

38846 000.00.19.H17-220128-0006 220000004/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc phẫu thuật

Còn hiệu lực

38847 000.00.19.H17-220128-0007 220000003/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc cầm máu nha khoa

Còn hiệu lực

38848 000.00.04.G18-220127-0028 220001107/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ dẫn hướng mũi khoan

Còn hiệu lực

38849 000.00.19.H26-211230-0012 220000326/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C Xịt họng

Còn hiệu lực

38850 000.00.19.H29-211110-0001 220000232/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 11

Còn hiệu lực