STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38851 000.00.16.H33-220124-0001 220000004/PCBMB-KG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 524

Còn hiệu lực

38852 000.00.19.H26-220122-0005 220000201/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MED-PHARMA

Còn hiệu lực

38853 000.00.19.H26-220126-0025 220000267/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy hút đờm cầm tay

Còn hiệu lực

38854 000.00.19.H26-220125-0045 220000266/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Ống thông đường tiểu 2 nhánh, 3 nhánh

Còn hiệu lực

38855 000.00.19.H29-211228-0001 220000282/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH DỤNG CỤ PHẪU THUẬT DÙNG TRONG TAI MŨI HỌNG, CHỈNH HÌNH VÀ SẢN KHOA

Còn hiệu lực

38856 000.00.04.G18-220129-0002 220001125/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Vật liệu sửa soạn ống tủy

Còn hiệu lực

38857 000.00.04.G18-220125-0024 220001124/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-B27

Còn hiệu lực

38858 000.00.04.G18-220125-0025 220001123/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD55

Còn hiệu lực

38859 000.00.04.G18-220125-0021 220001122/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD59

Còn hiệu lực

38860 000.00.19.H29-211229-0011 220000281/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG DU LỊCH BÁCH TÙNG Khẩu trang y tế Surgical Face Mask (Ear-Friendly Mask)

Còn hiệu lực

38861 000.00.04.G18-220127-0032 220001121/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TS VIỆT NAM Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

38862 000.00.19.H26-211217-0023 220000343/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

38863 000.00.19.H26-211215-0008 220000342/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

38864 000.00.19.H26-211223-0021 220000341/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

38865 000.00.19.H26-211223-0020 220000340/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

38866 000.00.19.H26-211103-0009 220000337/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA Dung dịch bảo vệ da

Còn hiệu lực

38867 000.00.04.G18-220128-0007 220001120/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh linezolid, novobiocin, rifampin

Còn hiệu lực

38868 000.00.19.H29-211110-0046 220000277/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 30

Còn hiệu lực

38869 000.00.04.G18-220124-0017 220001119/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng holoTC

Còn hiệu lực

38870 000.00.04.G18-220127-0047 220001118/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng BAP

Còn hiệu lực

38871 000.00.19.H29-211110-0045 220000276/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 27

Còn hiệu lực

38872 000.00.04.G18-220127-0046 220001117/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV

Còn hiệu lực

38873 000.00.04.G18-220127-0044 220001116/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể toàn phần kháng HAV

Còn hiệu lực

38874 000.00.04.G18-220127-0040 220001115/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng insulin

Còn hiệu lực

38875 000.00.19.H29-211110-0013 220000275/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 21

Còn hiệu lực

38876 000.00.04.G18-220127-0048 220001114/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng estradiol

Còn hiệu lực

38877 000.00.19.H26-220112-0006 220000336/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực

38878 000.00.19.H26-220112-0005 220000335/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực

38879 000.00.19.H26-220112-0004 220000334/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực

38880 000.00.19.H29-211110-0007 220000274/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 19

Còn hiệu lực

38881 000.00.19.H26-220112-0008 220000333/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu mao mạch

Còn hiệu lực

38882 000.00.19.H26-220112-0007 220000332/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực

38883 000.00.04.G18-220127-0036 220001112/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng estriol tự do

Còn hiệu lực

38884 000.00.19.H29-211109-0007 220000273/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 7

Còn hiệu lực

38885 000.00.19.H29-211112-0012 220000272/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 47

Còn hiệu lực

38886 000.00.19.H29-211112-0011 220000271/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 45

Còn hiệu lực

38887 000.00.19.H29-211115-0005 220000270/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 70

Còn hiệu lực

38888 000.00.19.H29-211115-0006 220000269/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 69

Còn hiệu lực

38889 000.00.19.H29-211112-0010 220000268/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 44

Còn hiệu lực

38890 000.00.04.G18-220128-0006 220001111/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh bacitracin, clindamycin, fosfomycin

Còn hiệu lực

38891 000.00.19.H29-211115-0007 220000267/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 64

Còn hiệu lực

38892 000.00.19.H29-211112-0007 220000266/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 40

Còn hiệu lực

38893 000.00.19.H29-211115-0008 220000265/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 67

Còn hiệu lực

38894 000.00.19.H29-211112-0006 220000264/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 41

Còn hiệu lực

38895 000.00.19.H29-211115-0009 220000263/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 63

Còn hiệu lực

38896 000.00.19.H29-211115-0015 220000262/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 62

Còn hiệu lực

38897 000.00.16.H23-220128-0001 220000004/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA Viên xông thảo dược

Còn hiệu lực

38898 000.00.19.H29-211115-0011 220000261/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 61

Còn hiệu lực

38899 000.00.19.H29-211112-0004 220000260/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 42

Còn hiệu lực

38900 000.00.19.H29-211110-0039 220000259/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 23

Còn hiệu lực

38901 000.00.19.H29-211115-0013 220000258/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 59

Còn hiệu lực

38902 000.00.19.H29-211112-0002 220000257/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 43

Còn hiệu lực

38903 000.00.19.H29-211110-0044 220000256/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 28

Còn hiệu lực

38904 000.00.19.H29-211115-0014 220000255/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 60

Còn hiệu lực

38905 000.00.19.H29-211112-0001 220000254/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 36

Còn hiệu lực

38906 000.00.19.H29-211114-0004 220000253/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 58

Còn hiệu lực

38907 000.00.19.H26-220106-0003 220000331/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD cài đặt bù màu trên máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

38908 000.00.19.H26-220105-0014 220000330/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy kéo lam và nhuộm lam tự động

Còn hiệu lực

38909 000.00.19.H29-211110-0014 220000252/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 22

Còn hiệu lực

38910 000.00.19.H29-211127-0012 220000280/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38911 000.00.19.H29-211111-0018 220000251/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 34

Còn hiệu lực

38912 000.00.19.H29-211110-0011 220000250/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 25

Còn hiệu lực

38913 000.00.19.H29-211113-0003 220000249/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 56

Còn hiệu lực

38914 000.00.19.H29-211111-0017 220000248/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 38

Còn hiệu lực

38915 000.00.19.H29-211113-0002 220000247/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 54

Còn hiệu lực

38916 000.00.19.H29-211127-0011 220000279/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD tiền xử lý cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38917 000.00.19.H29-211112-0016 220000246/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 48

Còn hiệu lực

38918 000.00.19.H29-211110-0009 220000245/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 20

Còn hiệu lực

38919 000.00.19.H29-211112-0015 220000244/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 53

Còn hiệu lực

38920 000.00.19.H29-211111-0009 220000243/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 37

Còn hiệu lực

38921 000.00.19.H29-211127-0010 220000278/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD tiền xử lý cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38922 000.00.19.H29-211111-0005 220000242/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 39

Còn hiệu lực

38923 000.00.19.H29-211111-0003 220000241/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 32

Còn hiệu lực

38924 000.00.19.H29-211112-0014 220000240/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH  DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 50

Còn hiệu lực

38925 000.00.19.H29-211127-0009 220000277/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực