STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
40276 000.00.04.G18-220115-0025 220000695/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Bơm tiêm insulin sử dụng một lần

Còn hiệu lực

40277 000.00.04.G18-220115-0026 220000694/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dụng cụ hỗ trợ chụp mạch vành

Còn hiệu lực

40278 000.00.04.G18-220115-0024 220000693/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dụng cụ khâu / thắt chỉ

Còn hiệu lực

40279 000.00.04.G18-220115-0023 220000692/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ kết nối

Còn hiệu lực

40280 000.00.04.G18-220115-0022 220000691/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào tĩnh mạch

Còn hiệu lực

40281 000.00.04.G18-220115-0021 220000690/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ mở đường cho điện cực tạo nhịp tạm thời

Còn hiệu lực

40282 000.00.04.G18-220115-0019 220000689/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ phá van tĩnh mạch

Còn hiệu lực

40283 000.00.04.G18-211231-0041 220000688/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống nội khí quản lò xo

Còn hiệu lực

40284 000.00.04.G18-211231-0040 220000687/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống nội khí quản cong mũi

Còn hiệu lực

40285 000.00.04.G18-211231-0038 220000686/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống nội khí quản cong miệng

Còn hiệu lực

40286 000.00.04.G18-211231-0031 220000685/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống nội khí quản có bóng

Còn hiệu lực

40287 000.00.04.G18-220115-0018 220000684/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dụng cụ tuốt tĩnh mạch

Còn hiệu lực

40288 000.00.04.G18-211222-0012 220000683/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ dẫn lưu nước tiểu nối sẵn

Còn hiệu lực

40289 000.00.04.G18-211231-0028 220000682/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Mặt nạ thanh quản

Còn hiệu lực

40290 000.00.04.G18-211231-0027 220000681/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Mặt nạ thanh quản

Còn hiệu lực

40291 000.00.04.G18-220115-0017 220000680/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống hút và tưới rửa

Còn hiệu lực

40292 000.00.04.G18-220115-0015 220000679/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống thông dò

Còn hiệu lực

40293 000.00.04.G18-220115-0016 220000678/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim chọc động mạch

Còn hiệu lực

40294 000.00.04.G18-220107-0060 220000677/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng thyroxine (T4)

Còn hiệu lực

40295 000.00.04.G18-220114-0055 220000676/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (FT4)

Còn hiệu lực

40296 000.00.04.G18-220115-0013 220000675/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim dùng với buồng tiêm dưới da

Còn hiệu lực

40297 000.00.04.G18-220114-0052 220000674/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng C-Peptide

Còn hiệu lực

40298 000.00.04.G18-220115-0012 220000673/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim dùng với buồng tiêm dưới da

Còn hiệu lực

40299 000.00.04.G18-220115-0011 220000672/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim dùng với buồng tiêm dưới da

Còn hiệu lực

40300 000.00.04.G18-220115-0007 220000671/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Đầu nối

Còn hiệu lực

40301 000.00.04.G18-220115-0006 220000670/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Kim AVF dùng trong lọc máu thận nhân tạo

Còn hiệu lực

40302 000.00.04.G18-220113-0034 220000669/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM ĐẠT Bộ dây truyền máu

Còn hiệu lực

40303 000.00.04.G18-220113-0031 220000668/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM ĐẠT BƠM KIM TIÊM

Còn hiệu lực

40304 000.00.17.H54-220112-0001 220000002/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y KEM BÔI DA

Còn hiệu lực

40305 000.00.17.H54-220110-0001 220000001/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

40306 000.00.17.H54-220107-0001 220000001/PCBSX-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI KOREA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40307 000.00.04.G18-220115-0004 220000667/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED Dung dịch nhỏ mắt đa liều không chất bảo quản HYE

Còn hiệu lực

40308 000.00.04.G18-220115-0003 220000666/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED Dung dịch nhỏ mắt đơn liều không chất bảo quản Hye mono

Còn hiệu lực

40309 000.00.04.G18-220115-0002 220000665/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED Gel tra mắt EyeGel

Còn hiệu lực

40310 000.00.04.G18-220115-0001 220000664/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED Dung dịch nhỏ mắt đơn liều không chất bảo quản HydraMed

Còn hiệu lực

40311 000.00.04.G18-220114-0062 220000663/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED Mỡ tra mắt không chất bảo quản HydraMed Night Sensitive

Còn hiệu lực

40312 000.00.04.G18-220114-0061 220000662/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Máy đo khúc xạ tự động

Còn hiệu lực

40313 000.00.04.G18-220107-0061 220000661/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp (TSH)

Còn hiệu lực

40314 000.00.19.H26-220108-0025 220000131/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Kim chọc dẫn đường;Kim dẫn đường ;Kim sinh thiết;Kim sinh thiết bán tự động;Kim sinh thiết đầu J, khay đựng và ống thông

Còn hiệu lực

40315 000.00.19.H26-220104-0059 220000130/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm Iron

Còn hiệu lực

40316 000.00.19.H26-220111-0029 220000111/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA Nước súc miệng

Còn hiệu lực

40317 000.00.19.H26-220111-0037 220000129/PCBB-HN

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT MÁY TRỢ THÍNH

Còn hiệu lực

40318 000.00.19.H26-220104-0058 220000128/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm Urine protein

Còn hiệu lực

40319 000.00.19.H26-220104-0057 220000127/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm Cholesterol

Còn hiệu lực

40320 000.00.19.H26-220104-0055 220000126/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm Bilirubin total

Còn hiệu lực

40321 000.00.04.G18-220107-0062 220000660/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Insulin

Còn hiệu lực

40322 000.00.04.G18-220114-0059 220000659/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Banh bảo vệ đường mổ dùng 1 lần

Còn hiệu lực

40323 000.00.19.H26-220104-0056 220000125/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm Albumin

Còn hiệu lực

40324 000.00.19.H26-220111-0041 220000124/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Bơm tiêm thuốc cản quang

Còn hiệu lực

40325 000.00.19.H26-220111-0048 220000123/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Dung dịch khử khuẩn thiết bị y tế mức độ cao

Còn hiệu lực

40326 000.00.19.H26-220112-0010 220000045/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG HÓA CHẤT VẬT TƯ KHKT THIẾT BỊ Y TẾ

Còn hiệu lực

40327 000.00.19.H26-220110-0028 220000044/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

40328 000.00.19.H26-220110-0010 220000122/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Thiết bị điều trị sử dụng công nghệ vi sóng và Kim đốt nhiệt sử dụng công nghệ vi sóng

Còn hiệu lực

40329 000.00.19.H26-220111-0046 220000121/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDWAY VIỆT NAM Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

40330 000.00.19.H26-220112-0019 220000043/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NHẬT THIÊN AN

Còn hiệu lực

40331 000.00.19.H26-220111-0034 220000120/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Máy đo độ bão hòa ô xy kẹp tay

Còn hiệu lực

40332 000.00.19.H26-220111-0022 220000119/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Máy phân tích điện giải kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

40333 000.00.19.H26-220112-0028 220000118/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

40334 000.00.19.H26-220112-0009 220000042/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG

Còn hiệu lực

40335 000.00.19.H26-211218-0009 220000117/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Ống bơm tiêm thuốc cản quang và phụ kiện

Còn hiệu lực

40336 000.00.19.H26-220111-0036 220000116/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM Máy điện châm đa năng

Còn hiệu lực

40337 000.00.19.H26-220112-0021 220000115/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Máy soi cổ tử cung

Còn hiệu lực

40338 000.00.19.H26-220112-0034 220000114/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN Tủ lạnh bảo quản âm sâu kết hợp

Còn hiệu lực

40339 000.00.04.G18-220107-0058 220000658/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng triiodothyronine tự do (FT3)

Còn hiệu lực

40340 000.00.19.H26-220112-0033 220000113/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN Tủ bảo quản máu

Còn hiệu lực

40341 000.00.19.H26-220112-0032 220000109/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNC QUỐC TẾ XỊT XOANG

Còn hiệu lực

40342 000.00.19.H26-220107-0018 220000041/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC SỐ 4

Còn hiệu lực

40343 000.00.19.H26-220107-0003 220000112/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Clip cầm máu

Còn hiệu lực

40344 000.00.19.H26-220107-0002 220000111/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Kìm sinh thiết dùng một lần

Còn hiệu lực

40345 000.00.19.H26-220107-0006 220000110/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Thòng lọng

Còn hiệu lực

40346 000.00.19.H26-220107-0004 220000109/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Kim tiêm cầm máu

Còn hiệu lực

40347 000.00.19.H26-220107-0034 220000108/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHI DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

40348 000.00.19.H26-220110-0023 220000106/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Dụng cụ kích thích tủy xương

Còn hiệu lực

40349 000.00.19.H26-220110-0024 220000107/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT LÊ ANH Bộ vật tư trong xét nghiệm giải phẫu bệnh học – tế bào học

Còn hiệu lực

40350 000.00.19.H26-220110-0034 220000040/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MED-PHARMA

Còn hiệu lực