STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
40426 000.00.19.H29-200429-0022 200000725/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BAT FRESHWAY Băng keo dán Silk Tape

Còn hiệu lực

40427 000.00.19.H29-200429-0024 200000119/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MBA

Còn hiệu lực

40428 000.00.19.H29-200429-0018 200000726/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OTTO BOCK VIỆT NAM Linh kiện tay giả

Còn hiệu lực

40429 000.00.19.H29-200504-0050 200000727/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ampu giúp thở

Còn hiệu lực

40430 000.00.19.H29-200504-0033 200000120/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NOVACARE

Còn hiệu lực

40431 000.00.19.H29-200429-0025 200000088/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MEDICAL GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40432 000.00.19.H29-200429-0019 200000728/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn (Medical face mask preventing bacteria)

Còn hiệu lực

40433 000.00.19.H29-200504-0051 200000729/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Giường nằm bệnh nhân

Còn hiệu lực

40434 000.00.19.H29-200504-0054 200000089/PCBSX-HCM

CÔNG TY CP SX XNK TBYT VÀ KHẨU TRANG HD MASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40435 000.00.19.H29-200505-0001 200000730/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ GIA BẢO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40436 20000331/CFS-BYT-TB-CT 20000069CFS/BYT-TB-CT

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Khẩu trang y tế (thông thường, phòng nhiễm khuẩn, phòng độc hóa chất)/ Medical Face Mask (Normal, Preventing bacteria, Preventing of toxic Chemicals)/ Single-use Face Mask, Surgical Mask, Respirator Mask

Còn hiệu lực

40437 20000353/CFS-BYT-TB-CT 20000068CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI UY Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

40438 20000366/CFS-BYT-TB-CT 20000067CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM Khẩu trang y tế/Medical face mask

Còn hiệu lực

40439 20000390/CFS-BYT-TB-CT 20000066CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU AN BÌNH Khẩu trang y tế - Medical Mask

Còn hiệu lực

40440 20000389/CFS-BYT-TB-CT 20000065CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Khẩu trang y tế TOMIHU / TOMIHU Medical Face Mask

Còn hiệu lực

40441 20000393/CFS-BYT-TB-CT 20000064CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang Y tế / MEDICAL FACE MASK (PREMIUM FACE MASK PAVO)

Còn hiệu lực

40442 20000358/CFS-BYT-TB-CT 20000063CFS/BYT-TB-CT

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO (Bộ) Trang phục phẫu thuật; Trang phục chống dịch; Trang phục phòng hộ; Áo, Quần, Mũ (rời, may liền); Giày, Tạp dề, Tấm che mặt / (Set) Surgical, Protective, Anti-epidemic (Gown, Clothing, Suit, Coveralls), Trousers, Net Cap, Shoes, Apron, Face Shield

Còn hiệu lực

40443 20000391/CFS-BYT-TB-CT 20000062CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA Khẩu trang y tế- Medical Mask

Còn hiệu lực

40444 000.00.04.G18-200421-0017 20000061CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HỒNG MINH Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

40445 000.00.04.G18-200421-0028 20000060CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CƯỜNG THUỶ Khẩu trang y tế Cường Thủy (CUONG THUY MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

40446 000.00.04.G18-200422-0005 20000059CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S BAO CAO SU (MALE LATEX CONDOM)

Còn hiệu lực

40447 000.00.04.G18-200422-0017 20000058CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH Khẩu trang y tế Dr Santa (Dr Santa medical masks)

Còn hiệu lực

40448 000.00.04.G18-200425-0006 20000057CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM Trang phục phòng dịch/Protective coveralls

Còn hiệu lực

40449 000.00.04.G18-200425-0007 20000056CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM Bọc giày phòng dịch/Protective shoes cover

Còn hiệu lực

40450 000.00.04.G18-200427-0010 20000055CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB HÀ NỘI Khẩu trang y tế thông thường (Common Medical Mask)

Còn hiệu lực

40451 000.00.04.G18-200425-0005 20000054CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VIỆT Khẩu trang y tế StarMask/ StarMask medical mask

Còn hiệu lực

40452 000.00.04.G18-200421-0025 20000053CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH RISEN FOOD VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ/MEDICAL FACEMASK

Còn hiệu lực

40453 000.00.04.G18-200503-0003 20000052CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DANA PLYWOOD KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP VÀ KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP/FACE MASK 3 LAYERS FILTER PROTECT AND FACE MASK 4 LAYERS FILTER PROTECT

Còn hiệu lực

40454 000.00.16.H40-200508-0002 200000021/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Khẩu trang Y tế (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

40455 000.00.18.H20-200508-0001 200000010/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH Khẩu trang y tế H.A.T MASK

Còn hiệu lực

40456 000.00.18.H56-200508-0001 200000008/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN TATSU

Còn hiệu lực

40457 000.00.18.H56-200507-0001 200000003/PCBSX-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN TATSU

Còn hiệu lực

40458 000.00.19.H26-200423-0019 200000088/PCBSX-HN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ SARS-CoV-2 IgG ELISA Kit (Phát hiện kháng thể IgG SARS-CoV-2 (COVID-19) trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng kỹ thuật ELISA)

Còn hiệu lực

40459 000.00.19.H26-200505-0012 200000833/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

40460 000.00.19.H26-200505-0028 200000834/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 3F VIỆT NAM Khẩu trang y tế 3F Green Mask

Còn hiệu lực

40461 000.00.19.H26-200505-0013 200000835/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40462 000.00.19.H26-200507-0004 200000836/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ÚC DUNG DỊCH YOGU COOL CURMIN

Còn hiệu lực

40463 000.00.19.H26-200424-0007 200000837/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TRƯƠNG TRỌNG CẢNH XỊT XOANG SINUZON

Còn hiệu lực

40464 000.00.19.H26-200427-0002 200000838/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C KEM LÀNH DA BETAFEN

Còn hiệu lực

40465 000.00.19.H26-200424-0006 200000839/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE VÀ NHÂN ÁI TRƯỜNG AN XỊT XOANG HỈ LẠC XOAN

Còn hiệu lực

40466 000.00.19.H26-200505-0007 200000089/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN HỒNG ANH Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

40467 000.00.19.H26-200507-0008 200000840/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAREPLUS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP VÀ KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP /4-PLY MEDICAL FACE MASK AND 3-PLY MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

40468 000.00.19.H26-200508-0002 200000090/PCBSX-HN

XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA BẢO HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40469 000.00.16.H05-200505-0002 200000038/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM TIẾN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40470 000.00.16.H05-200507-0001 200000050/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH PROTEC VINA Khẩu trang y tế PROTEC

Còn hiệu lực

40471 000.00.04.G18-200505-0004 20000051CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFEPRO Khẩu trang y tế VICTORY Mask ( VICTORY Mask Medical face mask)

Còn hiệu lực

40472 000.00.16.H25-200507-0001 200000014/PCBSX-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Quần áo bảo hộ phòng dịch

Còn hiệu lực

40473 000.00.16.H40-200507-0002 200000006/PCBSX-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC - THÀNH NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40474 000.00.16.H40-200428-0001 200000020/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH VIỆT CƯỜNG Khẩu Trang Kháng Khuẩn

Còn hiệu lực

40475 000.00.16.H25-200506-0001 200000059/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

40476 000.00.18.H24-200428-0001 200000002/PCBMB-HP

CƠ SỞ KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH 307

Còn hiệu lực

40477 000.00.10.H31-200504-0001 200000002/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HAPPY FAMILY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40478 000.00.19.H29-200427-0001 200000715/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang Y tế Pavo (MEDICAL FACE MASK PAVO)

Còn hiệu lực

40479 000.00.19.H29-200428-0007 200000716/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang Y tế Pavo (MEDICAL FACE MASK PAVO)

Còn hiệu lực

40480 000.00.19.H29-200428-0006 200000717/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang y tế Dr Oh

Còn hiệu lực

40481 000.00.19.H29-200428-0005 200000718/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang cao cấp Dr Oh

Còn hiệu lực

40482 20009544/HSCBMB-HCM 200000115/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIỀN PHONG

Còn hiệu lực

40483 000.00.19.H29-200503-0001 200000083/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LẠC QUANG Khẩu trang kháng khuẩn cao cấp KATOJI

Còn hiệu lực

40484 000.00.19.H29-200503-0003 200000719/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GOGREEN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

40485 000.00.19.H29-200427-0005 200000720/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

40486 000.00.19.H29-200429-0012 200000721/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE BỘ TRANG PHỤC ÁO CHOÀNG CÁCH LY (ISOLATION GOWN)

Còn hiệu lực

40487 000.00.19.H29-200428-0017 200000722/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ECOM NET Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

40488 20009527/HSCBMB-HCM 200000116/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HY

Còn hiệu lực

40489 000.00.19.H29-200429-0014 200000084/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DADA CONCEPT Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

40490 000.00.19.H29-200429-0015 200000085/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ SAO VIỆT Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

40491 000.00.19.H29-200429-0020 200000723/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH KHATRACO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40492 19013395/HSCBA-HCM 200000724/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA NỘI THẤT Y TẾ - SIGMA CARE

Còn hiệu lực

40493 000.00.19.H29-200429-0021 200000086/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIÊN KHÔI Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

40494 000.00.19.H29-200428-0004 200000087/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV XNK THÀNH CÔNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40495 20009554/HSCBMB-HCM 200000117/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

40496 000.00.20.H63-200427-0001 200000001/PCBSX-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW Khẩu trang 4 lớp kháng giọt bắn, kháng khuẩn White Rose

Còn hiệu lực

40497 200283/NKTTB-BYT 200011/NKTTB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Trang thiết bị y tế chẩn đoán Mycobacteria trong nước tiểu người

Còn hiệu lực

40498 200306/NKTTB-BYT 200010/NKTTB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Thanh thử xét nghiệm nhanh phát hiện kháng thể IgG/IgM kháng SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

40499 200291/HSNKTTB-BYT 200009/NKTTB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Trang thiết bị y tế chẩn đoán HIV đường dịch miệng; Quy cách: hộp 25 xét nghiệm

Còn hiệu lực

40500 000.00.04.G18-200428-0013 200008/NKTTB-BYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮCXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1 Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro định tính gen (gen E, gen RdRp) của vi rút corona (SARS-CoV-2) bằng kỹ thuật Real - time RT-PCR

Còn hiệu lực