STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
40651 000.00.19.H26-220112-0036 220000060/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIA HƯNG GROUP VIỆT NAM Máy nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực

40652 000.00.19.H26-220112-0035 220000059/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIA HƯNG GROUP VIỆT NAM Máy đo nồng độ oxy kẹp tay

Còn hiệu lực

40653 000.00.19.H29-220108-0009 220000069/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy đọc phim X-quang nha khoa

Còn hiệu lực

40654 000.00.19.H29-220110-0028 220000136/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Phim X-quang nha khoa

Còn hiệu lực

40655 000.00.19.H29-220112-0021 220000068/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa có tính acid

Còn hiệu lực

40656 000.00.16.H02-220113-0001 220000003/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM TIẾN HƯNG

Còn hiệu lực

40657 000.00.19.H29-220112-0018 220000067/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa có tính kiềm

Còn hiệu lực

40658 000.00.19.H29-220112-0016 220000066/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là chất phụ gia cho buồng phản ứng

Còn hiệu lực

40659 000.00.19.H29-220112-0014 220000065/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là chất pha loãng mẫu

Còn hiệu lực

40660 000.00.19.H29-220112-0011 220000064/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

40661 000.00.19.H29-220112-0010 220000063/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

40662 000.00.19.H29-220111-0024 220000062/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là thuốc thử xét nghiệm phát hiện kháng nguyên dư

Còn hiệu lực

40663 000.00.19.H26-220107-0019 220000063/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Viên xông mũi họng

Còn hiệu lực

40664 000.00.18.H57-220113-0009 220000009/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

40665 000.00.18.H57-220113-0008 220000008/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

40666 000.00.18.H57-220113-0007 220000007/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

40667 000.00.18.H57-220113-0006 220000006/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Chất pha loãng mẫu dùng trong xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

40668 000.00.19.H26-220109-0008 220000062/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SANOFA FRANCE Dung dịch Xịt họng

Còn hiệu lực

40669 000.00.18.H57-220113-0005 220000005/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Ống lấy mẫu phân

Còn hiệu lực

40670 000.00.18.H57-220113-0004 220000004/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Ống lấy mẫu phân

Còn hiệu lực

40671 000.00.18.H57-220113-0003 220000003/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Bộ tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ

Còn hiệu lực

40672 000.00.19.H26-220104-0003 220000061/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIÊN PHONG GẠC VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

40673 000.00.18.H57-220113-0002 220000002/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Bộ tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ

Còn hiệu lực

40674 000.00.18.H57-220113-0001 220000001/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Bộ tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ

Còn hiệu lực

40675 000.00.19.H26-220104-0006 220000060/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NARI XỊT MŨI

Còn hiệu lực

40676 000.00.19.H26-220106-0044 220000059/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

40677 000.00.18.H57-220111-0003 220000001/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Bộ thuốc thử xét nghiệm dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

40678 000.00.19.H26-220106-0043 220000058/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

40679 000.00.19.H29-220113-0071 220000040/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN GIA MINH

Còn hiệu lực

40680 000.00.19.H26-220107-0020 220000057/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG

Còn hiệu lực

40681 000.00.04.G18-220114-0005 220000620/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Máy đo điện tim

Còn hiệu lực

40682 000.00.19.H26-220111-0031 220000026/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐỨC

Còn hiệu lực

40683 000.00.04.G18-220114-0004 220000619/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

40684 000.00.19.H26-220110-0019 220000055/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM XỊT MŨI MUỐI BIỂN

Còn hiệu lực

40685 000.00.19.H26-220110-0018 220000054/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM XỊT MŨI MUỐI BIỂN

Còn hiệu lực

40686 000.00.19.H26-220103-0036 220000053/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM - KHANG Xịt mũi họng

Còn hiệu lực

40687 000.00.19.H26-220103-0035 220000052/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC FITOLABS GẠC RĂNG MIỆNG THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

40688 000.00.19.H26-220103-0034 220000051/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG VIỆT XỊT TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

40689 000.00.19.H26-220103-0032 220000050/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA XỊT MŨI MUỐI BIỂN

Còn hiệu lực

40690 000.00.19.H26-220103-0033 220000049/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM XỊT XOANG

Còn hiệu lực

40691 000.00.04.G18-220114-0002 220000618/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Đầu nối

Còn hiệu lực

40692 000.00.04.G18-220114-0001 220000617/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Điện cực tim

Còn hiệu lực

40693 000.00.24.H49-220113-0002 220000028/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 2A - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẠ LONG

Còn hiệu lực

40694 000.00.24.H49-220113-0001 220000027/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HÙNG MẠNH

Còn hiệu lực

40695 000.00.24.H49-220107-0001 220000026/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ

Còn hiệu lực

40696 000.00.04.G18-220113-0032 220000616/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Kim lấy máu

Còn hiệu lực

40697 000.00.04.G18-220111-0001 220000615/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bộ dụng cụ kìm kẹp mang kim

Còn hiệu lực

40698 000.00.04.G18-220113-0042 220000614/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Vật liệu trám răng composite

Còn hiệu lực

40699 000.00.04.G18-220113-0045 220000613/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM KHÁNH NGUYÊN Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

40700 000.00.04.G18-220113-0043 220000612/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chai cấy máu phát hiện vi nấm

Còn hiệu lực

40701 000.00.19.H26-220110-0013 220000048/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPYPHARM VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

40702 000.00.19.H26-220110-0014 220000047/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPYPHARM VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

40703 000.00.04.G18-220113-0041 220000611/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC GẠC BĂNG VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

40704 000.00.04.G18-220113-0040 220000610/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC HỆ THỐNG IMPLANT CHO PHẪU THUẬT CẮM VÀO XƯƠNG HÀM MẤT RĂNG TOÀN HÀM HOẶC BÁN HÀM

Còn hiệu lực

40705 000.00.04.G18-220104-0001 220000609/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN LƯỠI DAO MỔ

Còn hiệu lực

40706 000.00.04.G18-211230-0055 220000608/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Máy hút sữa

Còn hiệu lực

40707 000.00.04.G18-211230-0054 220000607/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Máy xông khí dung

Còn hiệu lực

40708 000.00.04.G18-211230-0057 220000606/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

40709 000.00.04.G18-211230-0058 220000605/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Máy đo huyết áp bắp tay

Còn hiệu lực

40710 000.00.04.G18-220113-0036 220000604/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hệ thống kẹp bắn chỉ kèm kim

Còn hiệu lực

40711 000.00.04.G18-211230-0059 220000603/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Máy đo huyết áp cổ tay

Còn hiệu lực

40712 000.00.04.G18-211221-0011 220000602/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Nhiệt kế điện tử đo trán

Còn hiệu lực

40713 000.00.04.G18-220107-0026 220000601/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng estradiol (E2)

Còn hiệu lực

40714 000.00.03.H42-220111-0001 220000001/PCBB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm đầu xoắn sử dụng một lần

Còn hiệu lực

40715 000.00.04.G18-220113-0004 220000600/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT)

Còn hiệu lực

40716 000.00.04.G18-220113-0005 220000599/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng PTH (1-84)

Còn hiệu lực

40717 000.00.04.G18-220107-0054 220000598/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Kìm gắp dị vật

Còn hiệu lực

40718 000.00.19.H29-220111-0047 220000135/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Mão răng bằng kim loại dùng để tái tạo và bảo vệ răng thật

Còn hiệu lực

40719 000.00.19.H29-220105-0021 220000061/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Bộ trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

40720 000.00.19.H29-220107-0033 220000060/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Kính bảo hộ

Còn hiệu lực

40721 000.00.19.H29-220108-0006 220000059/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Găng tay y tế

Còn hiệu lực

40722 000.00.19.H29-220105-0011 220000058/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40723 000.00.19.H29-220111-0042 220000057/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BAN MAI Bộ trợ cụ phẫu thuật Rejoin

Còn hiệu lực

40724 000.00.19.H29-220111-0012 220000134/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL Bộ kim chọc qua da

Còn hiệu lực

40725 000.00.04.G18-220111-0062 220000596/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT Dây truyền thuốc sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực