STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
40951 000.00.19.H29-200922-0015 200001770/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Vớ điều trị, suy giãn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

40952 000.00.19.H29-200922-0017 200001771/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Vớ dự phòng huyết khối

Còn hiệu lực

40953 000.00.19.H29-200928-0005 200001772/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40954 000.00.19.H29-200928-0003 200001773/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Bao giầy phẫu thuật

Còn hiệu lực

40955 000.00.19.H29-200925-0011 200001774/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Nón phẫu thuật

Còn hiệu lực

40956 000.00.19.H29-200925-0008 200000269/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PT

Còn hiệu lực

40957 000.00.19.H29-200929-0001 200001775/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ MÁY LÀM MẮT KÍNH Hộp kính điều khiển từ xa

Còn hiệu lực

40958 000.00.19.H29-200929-0004 200001776/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH GEL BÔI GIẢM ĐAU CƠ XƯƠNG KHỚP

Còn hiệu lực

40959 000.00.19.H29-200929-0005 200001777/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH GEL BÔI GIẢM ĐAU CƠ XƯƠNG KHỚP

Còn hiệu lực

40960 000.00.19.H29-200929-0013 200001778/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MINH MINH Găng tay y tế

Còn hiệu lực

40961 000.00.17.H09-201001-0001 200000125/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NEWSKY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40962 000.00.19.H17-200914-0001 200000050/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC MEDEC Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

40963 000.00.12.H19-200923-0002 200000030/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ MIDORI Bộ khăn phẫu thuật

Còn hiệu lực

40964 000.00.17.H09-201002-0002 200000124/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG PHƯƠNG NAM ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

40965 000.00.15.H01-200928-0001 200000009/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng gạc tiệt trùng đắp vết thương không dệt

Còn hiệu lực

40966 000.00.15.H01-200928-0002 200000010/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng keo cuộn cố định không dệt

Còn hiệu lực

40967 000.00.15.H01-200928-0007 200000013/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng vết thương không thấm nước

Còn hiệu lực

40968 000.00.15.H01-200928-0003 200000014/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Báng keo lụa phẫu thuật

Còn hiệu lực

40969 000.00.15.H01-200928-0004 200000015/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng keo dán vết thương vô trùng

Còn hiệu lực

40970 000.00.15.H01-200928-0005 200000016/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng vết thương có viền loại xốp

Còn hiệu lực

40971 000.00.15.H01-200928-0006 200000017/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng vết thương không viền loại xốp

Còn hiệu lực

40972 000.00.15.H01-200929-0001 200000005/PCBMB-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI AN

Còn hiệu lực

40973 000.00.19.H15-200908-0001 200000004/PCBSX-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN OCEANMASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40974 000.00.18.H57-200904-0001 200000006/PCBMB-TTH

CÔNG TY TNHH DP-TBYT BẢO MINH

Còn hiệu lực

40975 000.00.25.H47-200922-0001 200000002/PCBSX-QNa

CÔNG TY TNHH INDOCHINA GLOVES Sản xuất, san lẻ, đóng gói, hoàn thiện găng tay y tế

Còn hiệu lực

40976 000.00.19.H29-200923-0014 200001763/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOHUB KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

40977 000.00.19.H29-200922-0016 200001766/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Máy rửa vi đĩa dùng trong ELISA

Còn hiệu lực

40978 000.00.19.H29-200925-0001 200001767/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

40979 000.00.19.H29-200908-0017 200000266/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE

Còn hiệu lực

40980 000.00.19.H29-200925-0002 200000267/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HIỂN THÔNG

Còn hiệu lực

40981 000.00.19.H29-200925-0013 200001768/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

40982 000.00.19.H29-200918-0009 200001769/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ GIỚI LINH KIỆT Khẩu trang y tế Linh Kiệt

Còn hiệu lực

40983 000.00.19.H29-200925-0010 200000268/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN

Còn hiệu lực

40984 000.00.19.H26-201001-0021 200001734/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO Giàn giá đỡ bơm tiêm truyền

Còn hiệu lực

40985 000.00.19.H26-200923-0012 200000232/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

40986 000.00.04.G18-200627-0002 20000614CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MỸ PHẨM ĐĂNG DƯƠNG KHẨU TRANG Y YẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

40987 000.00.04.G18-200628-0001 20000613CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THỊNH GIA HUY L.A KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

40988 000.00.04.G18-200716-0007 20000612CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch (Anti-Epidemic Costumes)

Còn hiệu lực

40989 000.00.04.G18-200722-0018 20000611CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN KHẢU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

40990 000.00.04.G18-200803-0017 20000610CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI A1 Á CHÂU KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP/ MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

40991 000.00.04.G18-200810-0028 20000609CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN VAHINVEST KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL MASKS)

Còn hiệu lực

40992 000.00.04.G18-200813-0002 20000608CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LÝ ĐAN Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

40993 000.00.04.G18-200813-0005 20000607CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM TIẾN Khẩu trang Y tế 4 Lớp (MEDICAL FACE MASK 4 LAYERS)

Còn hiệu lực

40994 000.00.04.G18-200814-0005 20000606CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ITKT HD DIAMOND KHẨU TRANG Y TẾ DR HUYNH/ DR HUYNH MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

40995 000.00.04.G18-200819-0007 20000605CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHỰA GỖ CHÂU ÂU Khẩu trang y tế Eurostark (Eurostark Medical Face Mask )

Còn hiệu lực

40996 000.00.04.G18-200824-0007 20000604CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC SẤM TRINH 4-Layer Medical Mask

Còn hiệu lực

40997 000.00.04.G18-200827-0014 20000603CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÁN KHẨU TRANG Y TẾ/ MEDICALMASK

Còn hiệu lực

40998 000.00.04.G18-200827-0015 20000602CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HABIMEC VIỆT NAM Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

40999 000.00.04.G18-200828-0002 20000601CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HIỀN LONG KHẨU TRANG Y TẾ - MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

41000 000.00.04.G18-200828-0010 20000600CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ALKA GLUTA VIETNAM KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP (4LAYERS MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

41001 000.00.04.G18-200828-0009 20000599CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN AAB VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

41002 000.00.04.G18-200903-0004 20000598CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DRAGON PEOPLE Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

41003 000.00.04.G18-200903-0005 20000597CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ SUPER ANTIBACTERIAL MASK Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

41004 000.00.04.G18-200901-0015 20000596CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN LYSINE VIỆT NAM Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

41005 000.00.04.G18-200901-0005 20000595CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWDAY VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ NEWDAY (NEWDAY MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

41006 000.00.04.G18-200901-0007 20000594CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWDAY VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

41007 000.00.04.G18-200831-0008 20000593CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆP HÙNG PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN ASANTE/ASANTE ANTIBACTERIAL MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

41008 000.00.04.G18-200904-0006 20000592CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SVN KHẨU TRANG Y TẾ SVN FACE MASK

Còn hiệu lực

41009 000.00.04.G18-200907-0017 20000591CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỊNH TRUNG Khẩu trang y tế/ Medical Masks

Còn hiệu lực

41010 000.00.04.G18-200904-0008 20000590CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY PHƯƠNG NAM Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực

41011 000.00.04.G18-200907-0002 20000589CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TUẤN NHUNG Khẩu trang y tế 4 lớp BOPA ( Medical Face Mask 4 Ply BOPA )

Còn hiệu lực

41012 000.00.04.G18-200904-0011 20000588CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM TỐT Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

41013 000.00.04.G18-200904-0010 20000587CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAZA Khẩu trang y tế/Medical Face Mask

Còn hiệu lực

41014 000.00.04.G18-200827-0001 20000586CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIMIKO Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

41015 000.00.04.G18-200904-0001 20000585CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ALVALO KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP ALVALO/ 4-PLY ALVALO MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

41016 000.00.04.G18-200813-0006 20000584CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HT PHẠM NGUYỄN Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

41017 000.00.04.G18-200910-0004 20000583CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MINH ANH PHÚ Khẩu trang y tế kháng khuẩn ( Antibacterial Medical Grade Masks)

Còn hiệu lực

41018 000.00.04.G18-200910-0006 20000582CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

41019 000.00.04.G18-200910-0012 20000581CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH GIA Bộ trang phục phòng, chống dịch (Medical protective clothing)

Còn hiệu lực

41020 000.00.04.G18-200910-0007 20000580CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SHM VINA KHẨU TRANG Y TẾ DENTAL / DENTAL MASK MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

41021 000.00.04.G18-200910-0005 20000579CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ÁNH VIỆT KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

41022 000.00.04.G18-200912-0001 20000578CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NGỌC BẢO MINH Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

41023 000.00.04.G18-200831-0009 20000577CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI SƠN Khẩu trang y tế (Medical Mask)

Còn hiệu lực

41024 000.00.04.G18-200914-0007 20000576CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC SINH Khẩu trang y tế Nice- life Face Mask ( Nice- Life Face Mask Medical Mask)

Còn hiệu lực

41025 000.00.04.G18-200911-0005 20000575CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SMARTS SOLUTION CEV Trang phục phòng dịch (Epidemic prevent Dress)

Còn hiệu lực