STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
4051 000.00.19.H26-230919-0003 230002376/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG HỌC QINGMOU Kính áp tròng

Còn hiệu lực

4052 000.00.19.H26-230918-0001 230002375/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

4053 000.00.19.H26-230919-0010 230000437/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEDATEK

Còn hiệu lực

4054 000.00.19.H26-230831-0005 230001808/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS Bách Diệp Hương

Còn hiệu lực

4055 000.00.19.H26-230914-0015 230001807/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM Máy soi tai

Còn hiệu lực

4056 000.00.19.H26-230919-0001 230001806/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM Camera nội soi tai, mũi, họng và phụ kiện

Còn hiệu lực

4057 000.00.19.H26-230914-0018 230002374/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Bộ kim chọc tạo đường thông cửa chủ trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh, các loại, các cỡ.

Còn hiệu lực

4058 000.00.19.H26-230919-0005 230002373/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ QUE THỬ XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH HCG

Còn hiệu lực

4059 000.00.19.H26-230919-0006 230001805/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND DUNG DỊCH NHỎ MŨI

Còn hiệu lực

4060 000.00.19.H26-230919-0002 230000436/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN ANH

Còn hiệu lực

4061 000.00.19.H26-230910-0008 230001804/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CÔNG SỞ EVYCLASIC VIỆT NAM BỘT DÙNG NGOÀI DA

Còn hiệu lực

4062 000.00.19.H26-230912-0008 230002372/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ IVD xét nghiệm định lượng FT4

Còn hiệu lực

4063 000.00.19.H26-230915-0014 230002371/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy chụp X-quang nha khoa

Còn hiệu lực

4064 000.00.19.H26-230915-0008 230001803/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI AN GENETIC VIỆT NAM Thuốc thử phân lập và tinh chế axit nucleic

Còn hiệu lực

4065 000.00.19.H29-230912-0008 230002116/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Động cơ tay khoan Pro M Class và phụ kiện

Còn hiệu lực

4066 000.00.19.H29-230913-0009 230001317/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TINH HOA TC Đại Thần Thông

Còn hiệu lực

4067 000.00.19.H29-230913-0001 230001316/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Giấy in siêu âm 110S

Còn hiệu lực

4068 000.00.19.H29-230912-0018 230000369/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT Y TẾ KHAI MINH

Còn hiệu lực

4069 000.00.19.H26-230905-0028 230002370/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng phosphorus

Còn hiệu lực

4070 000.00.19.H26-230905-0027 230002369/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng phosphorus

Còn hiệu lực

4071 000.00.19.H26-230905-0026 230002368/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

4072 000.00.19.H26-230905-0025 230002367/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

4073 000.00.19.H26-230905-0024 230002366/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma-glutamyl transferase

Còn hiệu lực

4074 000.00.19.H26-230905-0023 230002365/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium

Còn hiệu lực

4075 000.00.19.H26-230905-0022 230002364/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea Nitrogen

Còn hiệu lực

4076 000.00.19.H26-230905-0021 230002363/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid lactic

Còn hiệu lực

4077 000.00.19.H26-230905-0020 230002362/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol

Còn hiệu lực

4078 000.00.19.H26-230918-0011 230001802/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Kính hiển vi soi ngược

Còn hiệu lực

4079 000.00.19.H26-230918-0026 230001801/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Kính hiển vi soi thẳng

Còn hiệu lực

4080 000.00.19.H26-230914-0027 230001800/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VIỆT NGA PHARMA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

4081 000.00.19.H26-230916-0009 230002361/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Đĩa nuôi cấy 40 mm

Còn hiệu lực

4082 000.00.19.H26-230916-0010 230002360/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Đĩa nuôi cấy 15 x 90 mm

Còn hiệu lực

4083 000.00.19.H26-230818-0012 230002359/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL Bộ bơm áp lực cao

Còn hiệu lực

4084 000.00.19.H26-230916-0011 230002358/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính hCG

Còn hiệu lực

4085 000.00.19.H26-230918-0021 230001799/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ mở khí quản

Còn hiệu lực

4086 000.00.19.H26-230918-0022 230001798/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Còn hiệu lực

4087 000.00.19.H26-230918-0024 230001797/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ thay băng

Còn hiệu lực

4088 000.00.19.H26-230918-0013 230001796/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Lọ đựng mẫu tinh dịch

Còn hiệu lực

4089 000.00.19.H26-230914-0017 230002357/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THẮNG Máy đo tốc độ máu lắng tự động

Còn hiệu lực

4090 000.00.19.H26-230915-0007 230002356/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Kim chích máu loại đầu xoay

Còn hiệu lực

4091 000.00.19.H26-230915-0005 230002355/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Kim chích máu an toàn

Còn hiệu lực

4092 000.00.19.H26-230915-0010 230002354/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Kim lấy máu chân không

Còn hiệu lực

4093 000.00.19.H26-230915-0003 230002353/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Bơm kim tiêm Insulin

Còn hiệu lực

4094 000.00.19.H26-230913-0026 230002352/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ NỮ GIỚI Gel bơm phụ khoa Gelin

Còn hiệu lực

4095 000.00.19.H26-230913-0027 230002351/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ NỮ GIỚI Gel bơm phụ khoa Gelin

Còn hiệu lực

4096 000.00.19.H26-230914-0016 230001795/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Giường đón trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

4097 000.00.19.H26-230913-0024 230001794/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI Y TẾ SINGAPORE Muối y tế Anso

Còn hiệu lực

4098 000.00.19.H26-230913-0021 230002350/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Máy soi ven

Còn hiệu lực

4099 000.00.19.H26-230823-0050 230001793/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

4100 000.00.19.H26-230909-0002 230002349/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Kim cánh bướm truyền tĩnh mạch

Còn hiệu lực

4101 000.00.19.H26-230909-0001 230002348/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Kim tiêm nha khoa

Còn hiệu lực

4102 000.00.19.H26-230909-0005 230002347/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Đầu kim bút Insulin

Còn hiệu lực

4103 000.00.19.H26-230912-0005 230000435/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP XNK Á CHÂU

Còn hiệu lực

4104 000.00.19.H26-230816-0007 230002346/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Xe đạp gắng sức

Còn hiệu lực

4105 000.00.19.H26-230911-0021 230001792/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BIOMEDICO XỊT HỌNG BABY GOLA®

Còn hiệu lực

4106 000.00.19.H26-230908-0024 230002345/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Máy xét nghiệm sinh hóa hoàn toàn tự động

Còn hiệu lực

4107 000.00.19.H29-230909-0005 230001315/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

4108 000.00.19.H29-230919-0024 230001314/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Dụng cụ lấy dấu chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

4109 000.00.19.H29-230822-0012 230001313/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Máy đọc phim X-quang nha khoa

Còn hiệu lực

4110 000.00.19.H29-230912-0004 230002115/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Trợ cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

4111 000.00.19.H29-230914-0011 230001312/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Trợ cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

4112 000.00.48.H41-230920-0002 230000017/PCBB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Ghế nha khoa

Còn hiệu lực

4113 000.00.19.H29-230911-0012 230002114/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Máy phân tích hóa học nước tiểu

Còn hiệu lực

4114 000.00.19.H29-230719-0016 230002113/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol tự do

Còn hiệu lực

4115 000.00.19.H29-230915-0022 230002112/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Progesterone

Còn hiệu lực

4116 000.00.19.H29-230915-0021 230002111/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Estradiol

Còn hiệu lực

4117 000.00.19.H29-230915-0020 230002110/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng 1-84 PTH

Còn hiệu lực

4118 000.00.19.H29-230915-0018 230002109/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng 25 OH Vitamin D TOTAL

Còn hiệu lực

4119 000.00.19.H29-230915-0017 230002108/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Aldosterone

Còn hiệu lực

4120 000.00.19.H29-230915-0014 230002107/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Testosterone

Còn hiệu lực

4121 000.00.19.H29-230909-0002 230002106/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE

Còn hiệu lực

4122 000.00.19.H29-230912-0016 230001311/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đĩa giếng nano chứa mẫu

Còn hiệu lực

4123 000.00.19.H29-230912-0013 230001310/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đĩa giếng nano chứa mẫu

Còn hiệu lực

4124 000.00.19.H29-230912-0012 230001309/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đĩa giếng nano chứa mẫu

Còn hiệu lực

4125 000.00.19.H29-230912-0011 230001308/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy phân chia mẫu

Còn hiệu lực