STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
4051 000.00.19.H29-220601-0022 220001204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Que thử nhanh Malaria

Còn hiệu lực

4052 000.00.19.H29-220530-0016 220001203/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Urine Reagent Test Strips

Còn hiệu lực

4053 000.00.19.H29-220530-0009 220001202/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Que thử nhanh troponin I

Còn hiệu lực

4054 000.00.04.G18-220602-0022 220002364/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (HDL)

Còn hiệu lực

4055 000.00.19.H29-220531-0017 220001851/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Dây thở, gây mê dùng cho trẻ em, người lớn, sơ sinh và phụ kiện thay thế

Còn hiệu lực

4056 000.00.19.H29-220531-0015 220001850/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bóp bóng giúp thở sử dụng cho người lớn, trẻ em, sơ sinh và phụ kiện

Còn hiệu lực

4057 000.00.19.H29-220531-0013 220001201/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Dụng cụ tập cơ hô hấp, lưu lượng đỉnh phụ kiện

Còn hiệu lực

4058 000.00.19.H29-220531-0018 220001849/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bộ bình đế tạo ấm, ẩm máy thở phụ kiện

Còn hiệu lực

4059 000.00.19.H29-220531-0034 220001848/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Máy hút áp lực âm và phụ kiện

Còn hiệu lực

4060 000.00.04.G18-220602-0020 220002363/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbon dioxide

Còn hiệu lực

4061 000.00.19.H26-210920-0015 220001869/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y SINH THẾ KỶ

Còn hiệu lực

4062 000.00.04.G18-220520-0028 220002362/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Gel tra mắt

Còn hiệu lực

4063 000.00.04.G18-220602-0015 220002361/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin

Còn hiệu lực

4064 000.00.17.H08-220529-0001 220000008/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THIỆN NHÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

4065 000.00.17.H08-220601-0001 220000007/PCBA-BĐ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIẾN TẠO Tủ an toàn sinh học cấp 2, type A2

Còn hiệu lực

4066 000.00.04.G18-220520-0029 220002360/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Mỡ bôi trơn mắt

Còn hiệu lực

4067 000.00.04.G18-220602-0013 220002359/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase

Còn hiệu lực

4068 000.00.04.G18-220601-0018 220002358/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần

Còn hiệu lực

4069 000.00.19.H26-220601-0019 220001868/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 5S VIỆT NAM

Còn hiệu lực

4070 000.00.04.G18-220602-0012 220002357/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT)

Còn hiệu lực

4071 000.00.19.H29-220530-0008 220001847/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM DÂY TRUYỀN DỊCH TRẺ EM

Còn hiệu lực

4072 000.00.19.H29-220526-0014 220001200/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO ĐAI NHÁM KIM LOẠI

Còn hiệu lực

4073 000.00.19.H29-220526-0010 220001846/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO VẬT LIỆU TRÁM RĂNG

Còn hiệu lực

4074 000.00.19.H29-220529-0003 220001199/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MI VI TI Bàn sanh

Còn hiệu lực

4075 000.00.04.G18-220601-0010 220002356/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

4076 000.00.19.H29-220527-0031 220001845/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Lưỡi bào, mài khớp các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

4077 000.00.19.H26-220527-0037 220001935/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

4078 000.00.19.H26-220527-0010 220001934/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy điều trị kết hợp đa chức năng

Còn hiệu lực

4079 000.00.19.H26-220530-0010 220001933/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Dao phẫu thuật dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

4080 000.00.19.H26-220527-0025 220001932/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

4081 000.00.19.H26-220527-0033 220001931/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

4082 000.00.19.H26-220527-0036 220001930/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

4083 000.00.19.H26-220529-0002 220001929/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ IMED Máy điều trị chứng tăng tiết mồ hôi và mùi hôi dưới cánh tay kèm phụ kiện tiêu chuẩn của máy.

Còn hiệu lực

4084 000.00.19.H26-220529-0001 220001928/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ IMED Giấy đánh dấu vị trí khi điều trị

Còn hiệu lực

4085 000.00.19.H26-220529-0011 220001927/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DALAPHAR Que thử thai

Còn hiệu lực

4086 000.00.19.H26-220527-0032 220001926/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Bộ dẫn lưu thận, mật qua da nhiều chi tiết các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

4087 000.00.19.H26-220527-0035 220001925/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Kim luồn tĩnh mạch an toàn

Còn hiệu lực

4088 000.00.19.H26-220526-0012 220001924/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Đĩa nuôi cấy phôi

Còn hiệu lực

4089 000.00.19.H26-220527-0023 220001923/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Kim cánh bướm

Còn hiệu lực

4090 000.00.19.H26-220527-0021 220001922/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Khớp nối thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

4091 000.00.19.H26-220513-0028 220001867/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG ĐĂNG

Còn hiệu lực

4092 000.00.04.G18-220601-0009 220002355/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp

Còn hiệu lực

4093 000.00.19.H26-220530-0025 220001866/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SINH PHÚC

Còn hiệu lực

4094 000.00.19.H26-220524-0024 220001864/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TM & DV TÙNG BÁCH NHẬT

Còn hiệu lực

4095 000.00.19.H26-220529-0010 220001698/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy chiết tách nucleic acid tự động hoàn toàn

Còn hiệu lực

4096 000.00.19.H26-220526-0039 220001697/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ONCY VIET NAM XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

4097 000.00.19.H26-220527-0013 220001696/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ GIA AN Họ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

4098 000.00.19.H26-220527-0005 220001921/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Mask và dây thở oxy

Còn hiệu lực

4099 000.00.19.H26-220526-0037 220001920/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Hoá chất sử dụng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

4100 000.00.19.H26-220510-0010 220001919/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Dụng cụ kim tiêm cổn ứng,kim đánh dấu u vú và ống dẫn kim

Còn hiệu lực

4101 000.00.19.H26-220523-0005 220001918/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

4102 000.00.19.H26-220526-0038 220001863/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ISU

Còn hiệu lực

4103 000.00.19.H26-220517-0026 220001917/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ISU KÍNH ÁP TRÒNG

Còn hiệu lực

4104 000.00.19.H26-220512-0017 220001916/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ISU KÍNH ÁP TRÒNG

Còn hiệu lực

4105 000.00.19.H26-220518-0004 220001915/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ISU KÍNH ÁP TRÒNG

Còn hiệu lực

4106 000.00.19.H26-220527-0007 220001695/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MEDICINES XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

4107 000.00.19.H26-220527-0006 220001694/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MEDICINES XỊT MŨI

Còn hiệu lực

4108 000.00.19.H29-220526-0038 220001168/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ - KHO CHỨA HÀNG

Còn hiệu lực

4109 000.00.19.H26-220526-0019 220001693/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ xe đẩy thuốc tiêm

Còn hiệu lực

4110 000.00.19.H26-220523-0025 220001692/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Ống nghiệm lấy máu chân không

Còn hiệu lực

4111 000.00.19.H26-220527-0017 220001691/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ BÀN KHÁM BỆNH VÀ SIÊU ÂM INOX

Còn hiệu lực

4112 000.00.19.H26-220525-0050 220001690/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÙNG GIA PHƯƠNG Máy phân tích ELISA tự động

Còn hiệu lực

4113 000.00.19.H26-220526-0015 220001689/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ xe cáng vận chuyển bệnh nhân inox

Còn hiệu lực

4114 000.00.19.H26-220527-0018 220001688/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ Bàn để dụng cụ y tế( bàn tuýp dụng cụ mổ)

Còn hiệu lực

4115 000.00.19.H26-220527-0019 220001687/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ Bàn đón trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

4116 000.00.19.H26-220527-0022 220001686/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ TỦ ĐỰNG THUỐC VÀ DỤNG CỤ Y TẾ

Còn hiệu lực

4117 000.00.19.H29-220510-0026 220001844/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu trám nha khoa

Còn hiệu lực

4118 000.00.19.H29-220510-0021 220001198/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu lấy dấu răng

Còn hiệu lực

4119 000.00.19.H29-220510-0022 220001197/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu lấy dấu răng

Còn hiệu lực

4120 000.00.19.H29-220510-0020 220001196/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu lấy dấu răng

Còn hiệu lực

4121 000.00.19.H29-220510-0023 220001843/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

4122 000.00.19.H29-220510-0024 220001842/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Trâm điều trị tủy răng

Còn hiệu lực

4123 000.00.04.G18-220601-0007 220002354/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

4124 000.00.18.H57-220530-0003 220000017/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

4125 000.00.18.H57-220530-0002 220000016/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực