STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
41326 000.00.04.G18-200626-0004 20000335CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ KHANG VIỆT Khẩu trang y tế (Medical Masks)

Còn hiệu lực

41327 000.00.04.G18-200630-0014 20000334CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN Khẩu trang y tế PM2.5 (PM2.5 Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

41328 000.00.04.G18-200630-0008 20000333CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KNA APPAREL SOURCING (VIỆT NAM) KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

41329 000.00.04.G18-200701-0005 20000332CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH GIA Khẩu trang Y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

41330 000.00.04.G18-200618-0005 20000331CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ SAO VIỆT Khẩu Trang Y Tế - Medical Mask

Còn hiệu lực

41331 000.00.04.G18-200619-0001 20000330CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO Bộ trang phục phòng, chống dịch (Coverall Medical Protective Clothing)

Còn hiệu lực

41332 000.00.04.G18-200619-0003 20000329CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY ÁO THUN SÀI GÒN PHÚ THÀNH Khẩu trang Y tế MPM (MPM Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

41333 000.00.04.G18-200625-0019 20000328CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN WORLD HEALTH KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

41334 000.00.04.G18-200606-0001 20000327CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Máy x-quang kỹ thuật số và phụ kiện (Digital Radiography System)

Còn hiệu lực

41335 000.00.04.G18-200627-0001 20000326CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÚC HƯNG YÊN Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

41336 000.00.04.G18-200529-0021 20000325CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế (Medical Masks)

Còn hiệu lực

41337 000.00.04.G18-200610-0015 20000324CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

41338 000.00.04.G18-200609-0013 20000323CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM QUANG ANH Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

41339 000.00.04.G18-200612-0003 20000322CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN NGUYÊN Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

41340 20000377/CFS-BYT-TB-CT 20000321CFS/BYT-TB-CT

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN BỘ ÁO CHOÀNG Y TẾ PHÒNG DỊCH/PROTECTIVE GEAR FOR NON-WOVEN JUMPSUITS

Còn hiệu lực

41341 20000485/HSHNPL-BYT 20000084/BYT-CCHNPL

BÙI QUANG SANG

Còn hiệu lực

41342 20000487/HSHNPL-BYT 20000083/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

Còn hiệu lực

41343 000.00.04.G18-200625-0020 20000082/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ HÒA

Còn hiệu lực

41344 000.00.04.G18-200427-0015 20000320CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ CỬU LONG Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

41345 000.00.04.G18-200429-0016 20000319CFS/BYT-TB-CT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Khẩu trang y tế / Medical mask

Còn hiệu lực

41346 000.00.04.G18-200429-0006 20000318CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ trang phục phòng chống dịch (Disposable Protective Clothing)

Còn hiệu lực

41347 000.00.04.G18-200515-0004 20000317CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM VIỆT Bộ trang phục phòng, chống dịch (Medical protective clothing)

Còn hiệu lực

41348 000.00.04.G18-200520-0004 20000316CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MỸ PHẨM THUẦN VIỆT Khẩu trang y tế 04 lớp (04 ply Medical Masks)

Còn hiệu lực

41349 000.00.04.G18-200529-0005 20000315CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG Khẩu trang Y tế (Medical Masks)

Còn hiệu lực

41350 000.00.04.G18-200529-0009 20000314CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG Khẩu trang Y tế (Medical Masks)

Còn hiệu lực

41351 000.00.04.G18-200611-0001 20000313CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

41352 000.00.04.G18-200612-0011 20000312CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM KHÍ THANH PHONG KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP ( 4-PLY MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

41353 000.00.04.G18-200609-0020 20000311CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VẠN CƯỜNG PHÁT Khẩu trang y tế / Medical Mask

Còn hiệu lực

41354 000.00.04.G18-200608-0010 20000310CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM Catheter chụp tim, chụp mạch vành, chụp mạch não và mạch ngoại biên lòng rộng (Radifocus Optitorque Angiographic Catheter )

Còn hiệu lực

41355 000.00.04.G18-200608-0009 20000309CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM Catheter chụp tim, chụp mạch vành, chụp mạch não và mạch ngoại biên (Radifocus Angiographic Catheter)

Còn hiệu lực

41356 000.00.04.G18-200604-0013 20000308CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào động mạch (Radifocus Introducer II)

Còn hiệu lực

41357 000.00.04.G18-200616-0018 20000307CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI NAM KHẨU TRANG Y TẾ / Medical Masks

Còn hiệu lực

41358 000.00.04.G18-200608-0001 20000306CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM Dây dẫn đường cho Catheter (Radifocus Guide Wire M)

Còn hiệu lực

41359 000.00.04.G18-200703-0001 20000305CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRƯỜNG VIỆT Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

41360 000.00.04.G18-200703-0016 20000304CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CAM RANH KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

41361 000.00.04.G18-200703-0017 20000303CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CAM RANH Bộ trang phục phòng, chống dịch (CRC Protective Clothing Including Hats and Shoes)

Còn hiệu lực

41362 000.00.04.G18-200704-0001 20000302CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT DAE-HDN Khẩu trang y tế 3 lớp / 3-layer medical mask

Còn hiệu lực

41363 000.00.04.G18-200706-0003 20000301CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT KẾ AN PHÚ Khẩu trang y tế 3 lớp (3-layer medical mask)

Còn hiệu lực

41364 000.00.04.G18-200706-0006 20000300CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM) Khẩu trang y tế 3 lớp (3 layers medical mask)

Còn hiệu lực

41365 000.00.04.G18-200701-0008 20000299CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MEDIC INTERNATIONAL KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

41366 000.00.04.G18-200707-0017 20000298CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VINMAS POWER KHẨU TRANG Y TẾ PRO MASK/ MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

41367 000.00.04.G18-200705-0003 20000297CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔI SAO TÂY ĐÔ KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

41368 000.00.04.G18-200707-0004 20000296CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NUTICA KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL MASK)

Còn hiệu lực

41369 000.00.04.G18-200630-0009 20000295CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MTV TM-DV-SX CÔNG NGHỆ CAO DIAMOND KHẨU TRANG DIAMOND KHÁNG KHUẨN CAO CẤP (HIGH QUALITY ANTIBACTERIAL DIAMOND MASK)

Còn hiệu lực

41370 000.00.04.G18-200606-0002 20000294CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG VCĐ KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

41371 000.00.04.G18-200709-0010 20000293CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DELATECH ÁO CHOÀNG Y TẾ / Medical Protective Gown

Còn hiệu lực

41372 000.00.04.G18-200618-0006 20000292CFS/BYT-TB-CT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGUYỄN LỢI/ BRANCH OF NGUYEN LOI COMPANY LIMITED Khẩu trang y tế thông thường HAI LÚA/ HAI LUA normal medical face mask

Còn hiệu lực

41373 000.00.04.G18-200713-0005 20000291CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẶP TÚI HỒNG HÀ Khẩu trang y tế ( Medical Mask )

Còn hiệu lực

41374 000.00.04.G18-200612-0008 20000290CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN Khẩu trang Y tế 4 lớp (4 ply Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

41375 000.00.04.G18-200612-0009 20000289CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN Khẩu trang Y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

41376 000.00.04.G18-200605-0002 20000288CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN ĐÔNG TIẾN/ TAN DONG TIEN TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED Khẩu trang y tế TADOTICO/ TADOTICO Medical face mask

Còn hiệu lực

41377 000.00.04.G18-200625-0018 20000287CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KJ VINA Khẩu trang y tế KJ KIDS/ Medical Face Mask KJ KIDS

Còn hiệu lực

41378 000.00.16.H11-200716-0001 200000002/PCBA-BT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINH HẢI BÌNH THUẬN Khẩu trang y tế SUBIN

Còn hiệu lực

41379 000.00.19.H17-200629-0001 200000027/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH TANACARE

Còn hiệu lực

41380 000.00.19.H17-200617-0001 200000028/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHANG MINH

Còn hiệu lực

41381 000.00.16.H05-200716-0001 200000071/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

41382 000.00.19.H26-200710-0010 200001246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN Dung dịch thụt trực tràng SODILAX ENTEROCLISMA 120 ml

Còn hiệu lực

41383 000.00.19.H26-200504-0009 200001247/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ QUỐC TẾ AIC SÀI GÒN Máy in phim nhiệt

Còn hiệu lực

41384 000.00.19.H26-200706-0002 200001248/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN PHƯỚC LỢI Khẩu trang y tế cao cấp

Còn hiệu lực

41385 000.00.19.H26-200710-0009 200001249/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

41386 000.00.19.H26-200709-0011 200001250/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

41387 000.00.19.H26-200712-0002 200001251/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ LÂM ANH HỆ THỐNG DỤNG CỤ CỐ ĐỊNH BỆNH NHÂN TRONG CAN THIỆP VÀ XẠ TRỊ

Còn hiệu lực

41388 000.00.19.H26-200713-0003 200001252/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÒA PHÁT Túi bơm áp lực

Còn hiệu lực

41389 000.00.19.H26-200710-0008 200001253/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Băng dính y tế cá nhân

Còn hiệu lực

41390 000.00.19.H26-200713-0002 200001254/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHATHUCO DUNG DỊCH XỊT MŨI XOANG TOXANA PLUS

Còn hiệu lực

41391 000.00.19.H26-200713-0001 200001255/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN MINH PHÚ DUNG DỊCH XỊT MŨI SEAFRESH

Còn hiệu lực

41392 000.00.19.H26-200706-0013 200000234/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA VŨ

Còn hiệu lực

41393 000.00.19.H26-200716-0019 200001256/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM SUNPHARMA TRUY MÃ VƯƠNG

Còn hiệu lực

41394 000.00.19.H26-200720-0006 200001257/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOKYO VIỆT NAM GEL PHỤ KHOA TOKYO LADY

Còn hiệu lực

41395 000.00.19.H26-200720-0008 200001258/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NOVAMIN VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT NOVASINUS

Còn hiệu lực

41396 000.00.19.H26-200715-0010 200001259/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ EDKGROUP Khẩu trang y tế EDK MASK - 3 lớp

Còn hiệu lực

41397 000.00.19.H26-200720-0011 200000235/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

41398 000.00.19.H26-200716-0026 200001260/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ EDKGROUP Khẩu trang y tế EDK MASK - 4 Lớp

Còn hiệu lực

41399 000.00.19.H26-200717-0007 200001261/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DP THIÊN DƯƠNG nước muối sinh lý Natri clorid 0,9%

Còn hiệu lực

41400 000.00.19.H26-200716-0006 200001263/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN PHÚ HƯNG Khẩu trang Y tế 3 lớp

Còn hiệu lực