STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
41401 000.00.04.G18-220107-0010 220000344/PCBB-BYT

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần

Còn hiệu lực

41402 000.00.04.G18-220107-0009 220000343/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Máy đo nồng độ bảo hòa oxy trong máu

Còn hiệu lực

41403 000.00.04.G18-220107-0005 220000341/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ ống hút phẫu thuật kèm đầu hút

Còn hiệu lực

41404 000.00.19.H29-220105-0009 220000010/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ XMED

Còn hiệu lực

41405 000.00.17.H62-220107-0001 220000010/PCBMB-VP

NHÀ THUỐC SỐ 1 – BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÚC YÊN

Còn hiệu lực

41406 000.00.18.H57-220107-0002 220000048/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THANH TRÚC

Còn hiệu lực

41407 000.00.18.H57-220106-0005 220000047/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

Còn hiệu lực

41408 000.00.16.H34-220107-0001 220000002/PCBMB-KY

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM

Còn hiệu lực

41409 000.00.16.H34-220106-0001 220000001/PCBMB-KY

HỘ KINH DOAN NHÀ THUỐC TÂM AN

Còn hiệu lực

41410 000.00.19.H29-211227-0008 220000063/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM SẢN PHẨM Y TẾ QUỐC KHOA Máy xông khí dung và phụ kiện

Còn hiệu lực

41411 000.00.19.H29-220101-0026 220000062/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường trữ lạnh tinh trùng

Còn hiệu lực

41412 000.00.19.H29-220101-0025 220000061/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ

Còn hiệu lực

41413 000.00.19.H29-220101-0024 220000060/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường rửa tinh trùng

Còn hiệu lực

41414 000.00.19.H29-220101-0014 220000059/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường chọc hút và rửa noãn

Còn hiệu lực

41415 000.00.19.H29-220104-0014 220000001/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

41416 000.00.19.H29-220101-0001 220000058/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐỨC TUẤN Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo

Còn hiệu lực

41417 000.00.10.H55-220104-0001 220000001/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐĂNG NHI Dung dịch xịt xoang

Còn hiệu lực

41418 000.00.04.G18-220105-0001 220000338/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HÀ Robot phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

41419 000.00.04.G18-220106-0080 220000334/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây nối dài bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

41420 000.00.04.G18-220106-0079 220000333/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy trị liệu tần số thấp

Còn hiệu lực

41421 000.00.04.G18-220106-0068 220000331/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Mũi mài

Còn hiệu lực

41422 000.00.04.G18-220106-0055 220000330/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

41423 000.00.04.G18-220106-0058 220000329/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

41424 000.00.04.G18-220106-0045 220000325/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay khoan

Còn hiệu lực

41425 000.00.04.G18-220106-0072 220000324/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Kim nha khoa

Còn hiệu lực

41426 000.00.04.G18-220106-0070 220000321/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VINA EYE Kính áp tròng (cận thị)

Còn hiệu lực

41427 000.00.17.H62-220106-0001 220000009/PCBMB-VP

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM DƯƠNG

Còn hiệu lực

41428 000.00.04.G18-220106-0067 220000319/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Dao phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

41429 000.00.04.G18-220106-0065 220000318/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

41430 000.00.04.G18-220106-0059 220000317/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị quang trị liệu

Còn hiệu lực

41431 000.00.04.G18-220106-0028 220000316/PCBB-BYT

CÔNG TY THHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Thuốc thử và chất hiệu chuẩn

Còn hiệu lực

41432 000.00.04.G18-220106-0027 220000314/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO Que/Khay/Bút thử xét nghiệm định tính hCG (Que/Khay/Bút thử thai)

Còn hiệu lực

41433 000.00.19.H29-220101-0013 220000057/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường tách khối tế bào bao quanh noãn

Còn hiệu lực

41434 000.00.19.H29-220101-0012 220000056/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường thụ tinh

Còn hiệu lực

41435 000.00.19.H29-220101-0011 220000055/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường thụ tinh hệ chuyển tiếp

Còn hiệu lực

41436 000.00.19.H29-220101-0010 220000054/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi phôi giai đoạn phân chia hệ chuyển tiếp

Còn hiệu lực

41437 000.00.04.G18-211230-0003 220000313/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH Y SINH DƯỢC PASTEUR Thuốc thử phân tích sinh hóa HbA1c-FW

Còn hiệu lực

41438 000.00.19.H29-220101-0009 220000053/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước

Còn hiệu lực

41439 000.00.19.H29-220101-0008 220000052/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường rửa tinh trùng

Còn hiệu lực

41440 000.00.19.H29-220101-0007 220000051/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường làm chậm sự di động của tinh trùng

Còn hiệu lực

41441 000.00.19.H29-220101-0006 220000050/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ

Còn hiệu lực

41442 000.00.19.H29-220101-0015 220000049/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi trưởng thành trứng non

Còn hiệu lực

41443 000.00.19.H29-220101-0016 220000048/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường sinh thiết phôi

Còn hiệu lực

41444 000.00.19.H29-220101-0017 220000047/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường phủ đĩa cấy tế bào trong hỗ trợ sinh sản

Còn hiệu lực

41445 000.00.19.H29-220101-0018 220000046/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường đông phôi

Còn hiệu lực

41446 000.00.19.H29-220101-0019 220000045/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường rã phôi

Còn hiệu lực

41447 000.00.19.H29-220101-0020 220000044/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi cấy và thụ tinh noãn

Còn hiệu lực

41448 000.00.19.H29-220101-0021 220000043/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường chọc hút và rửa noãn

Còn hiệu lực

41449 000.00.19.H29-220101-0022 220000042/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường phủ đĩa cấy tế bào trong hỗ trợ sinh sản

Còn hiệu lực

41450 000.00.19.H29-220101-0023 220000041/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi cấy có bổ sung HEPES

Còn hiệu lực

41451 000.00.19.H29-220104-0004 220000010/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM ĐĂNG KHOA VIÊN XÔNG HƯƠNG TRÀM DK

Còn hiệu lực

41452 000.00.04.G18-220106-0044 220000311/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN Băng thấm hút dịch vết thương, không gel

Còn hiệu lực

41453 000.00.18.H24-220105-0001 220000001/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH ĐƯỢC PHẨM VIỆT DŨNG - NHÀ THUỐC VIỆT DŨNG

Còn hiệu lực

41454 000.00.04.G18-220106-0051 220000309/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim hút phẫu thuật

Còn hiệu lực

41455 000.00.04.G18-211221-0001 220000308/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên

Còn hiệu lực

41456 000.00.04.G18-220105-0008 220000306/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NIHON SELF MEDICAL VIỆT NAM Máy điện xung trị liệu tại nhà

Còn hiệu lực

41457 000.00.04.G18-220106-0042 220000305/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy siêu âm

Còn hiệu lực

41458 000.00.04.G18-220106-0041 220000304/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Tủ bảo quản mẫu máu

Còn hiệu lực

41459 000.00.04.G18-220104-0050 220000303/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Kính tiếp xúc phi cầu soi võng mạc

Còn hiệu lực

41460 000.00.04.G18-220106-0016 220000302/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Thiết bị điều chỉnh lưu lượng; làm ẩm khí oxy dòng cao & phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

41461 000.00.04.G18-220106-0037 220000301/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dụng cụ banh sườn bên

Còn hiệu lực

41462 000.00.04.G18-220106-0026 220000300/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Tủ bảo quản mẫu máu huyết tương

Còn hiệu lực

41463 000.00.04.G18-220104-0098 220000299/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Kéo dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc

Còn hiệu lực

41464 000.00.04.G18-220106-0025 220000298/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Điện cực xét nghiệm định lượng natri

Còn hiệu lực

41465 000.00.04.G18-220106-0035 220000297/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Bộ mặt nạ oxy có túi

Còn hiệu lực

41466 000.00.04.G18-220104-0089 220000296/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Kẹp dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc

Còn hiệu lực

41467 000.00.04.G18-220106-0033 220000295/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Ống đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

41468 000.00.04.G18-220106-0032 220000294/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Hệ thống ghế nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

41469 000.00.24.H49-220105-0003 220000015/PCBMB-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

41470 000.00.04.G18-220106-0024 220000292/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

41471 000.00.04.G18-211227-0015 220000291/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Bóng nong mạch máu ngoại vi

Còn hiệu lực

41472 000.00.19.H26-211213-0019 220000003/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

41473 000.00.04.G18-220106-0023 220000290/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI ống thông tiểu

Còn hiệu lực

41474 000.00.04.G18-220106-0021 220000289/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ hút dịch tử cung

Còn hiệu lực

41475 000.00.04.G18-220106-0020 220000288/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây truyền máu cho máy truyền dịch

Còn hiệu lực