STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
42151 17000140/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100795ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

42152 000.00.04.G18-210514-0001 21000972CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM) Áo choàng phẫu thuật (Surgical Gown)

Còn hiệu lực

42153 17002963/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100578ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Máy X quang răng

Còn hiệu lực

42154 17001631/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100581ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan chậm đơn sợi

Còn hiệu lực

42155 17002329/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100848ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng SHBG

Còn hiệu lực

42156 17001012/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100849ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Pepsinogen I

Còn hiệu lực

42157 000.00.04.G18-211019-0008 21000037/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Còn hiệu lực

42158 17001580/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100582ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông ái nước can thiệp mạch vành

Còn hiệu lực

42159 000.00.04.G18-211001-0004 21000036/BYT-CCHNPL

NGUYỄN NGỌC SANG

Còn hiệu lực

42160 17000238/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100557ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ khâu cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ

Còn hiệu lực

42161 17001043/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100807ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng TSH

Còn hiệu lực

42162 170000303/HSDKLH_NK_CD_K_QG-BYT 2100733ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Chỉ khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực

42163 000.00.04.G18-211101-0032 21000035/BYT-CCHNPL

LÊ VIỆT PHÚ

Còn hiệu lực

42164 000.00.04.G18-211006-0020 21000034/BYT-CCHNPL

PHAN CÔNG TUYÊN

Còn hiệu lực

42165 17003755/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100516ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng IgE đặc hiệu dị nguyên Bụi nhà Greer

Còn hiệu lực

42166 17003785/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100522ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng cortisol

Còn hiệu lực

42167 17004124/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100503ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD lipoprotein: Apolipoprotein A-1

Còn hiệu lực

42168 17005513/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100498ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose

Còn hiệu lực

42169 17005679/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100514ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1

Còn hiệu lực

42170 000.00.04.G18-210927-0017 21000033/BYT-CCHNPL

ĐẶNG THÚY NGA

Còn hiệu lực

42171 000.00.04.G18-210920-0002 2100509ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin

Còn hiệu lực

42172 17003793/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100518ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng IgE đặc hiệu dị nguyên Hạt nhựa Latex

Còn hiệu lực

42173 18008031/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100851ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Protein

Còn hiệu lực

42174 17004122/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100528ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng kali, natri, clo

Còn hiệu lực

42175 19010061/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100837ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh tự động

Còn hiệu lực

42176 17003784/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100517ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blomia tropicalis

Còn hiệu lực

42177 000.00.04.G18-210629-0020 21000032/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ NÔNG

Còn hiệu lực

42178 000.00.04.G18-210728-0029 2100836ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

42179 000.00.04.G18-211018-0014 2100838ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy Realtime PCR

Còn hiệu lực

42180 19008188/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100839ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 38 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

42181 000.00.04.G18-210315-0028 2100810ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Máy xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori

Còn hiệu lực

42182 19010285/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100847ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

42183 000.00.04.G18-200521-0010 2100853ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng TSH

Còn hiệu lực

42184 19008870/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100852ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng nguyên Campylobacter

Còn hiệu lực

42185 000.00.04.G18-210614-0023 2100845ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA)

Còn hiệu lực

42186 19009867/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100840ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh tự động

Còn hiệu lực

42187 17004465/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100846ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 10 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

42188 000.00.04.G18-210614-0022 2100841ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Haptoglobin

Còn hiệu lực

42189 000.00.04.G18-210614-0012 2100842ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase

Còn hiệu lực

42190 000.00.04.G18-210614-0017 2100844ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Apolipoprotein B

Còn hiệu lực

42191 000.00.04.G18-210614-0004 2100843ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase

Còn hiệu lực

42192 17003824/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100523ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng vancomycin

Còn hiệu lực

42193 17004209/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100830ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng myoglobin

Còn hiệu lực

42194 18006230/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100834ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgM kháng CMV

Còn hiệu lực

42195 18006312/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100835ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng everolimus

Còn hiệu lực

42196 000.00.04.G18-210915-0004 2100833ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Digoxin

Còn hiệu lực

42197 17001709/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100504ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgE đặc hiệu với 12 dị nguyên

Còn hiệu lực

42198 18005974/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100811ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử chỉ thị oxidase

Còn hiệu lực

42199 17004318/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100831ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

42200 000.00.04.G18-210915-0008 2100832ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Digoxin

Còn hiệu lực

42201 18007641/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100808ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 66 thông số sinh hóa và miễn dịch

Còn hiệu lực

42202 19010346/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100608ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

42203 17004120/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100814ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bicarbonate

Còn hiệu lực

42204 17003112/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100829ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D

Còn hiệu lực

42205 17004119/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100812ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD các protein đặc thù khác: CRP

Còn hiệu lực

42206 17003138/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100826ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dấu ấn bệnh viêm khớp: ASO; RF

Còn hiệu lực

42207 17004126/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100813ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA

Còn hiệu lực

42208 000.00.04.G18-210524-0027 2100817ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Haptoglobin

Còn hiệu lực

42209 17003148/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100828ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng cystatin C

Còn hiệu lực

42210 000.00.04.G18-210524-0024 2100818ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

42211 000.00.04.G18-210524-0018 2100819ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Transferrin

Còn hiệu lực

42212 000.00.04.G18-210725-0001 2100821ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa

Còn hiệu lực

42213 17003134/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100827ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng Microalbumin

Còn hiệu lực

42214 000.00.04.G18-210524-0025 2100823ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng bổ thể C3

Còn hiệu lực

42215 17003123/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100825ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD enzymes : Amylase, Lactate Dehydrogenase, Lipase, Amylase tụy

Còn hiệu lực

42216 17003125/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100824ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng Fructosamine

Còn hiệu lực

42217 18007639/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100822ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 43 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

42218 000.00.04.G18-210524-0019 2100820ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM)

Còn hiệu lực

42219 000.00.04.G18-210830-0022 2100815ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbamazepine

Còn hiệu lực

42220 17005914/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100816ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Zn (Kẽm)

Còn hiệu lực

42221 17005533/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100499ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng CMV

Còn hiệu lực

42222 000.00.04.G18-210524-0030 2100611ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG)

Còn hiệu lực

42223 18006572/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100612ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD Môi trường nuôi cấy: Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí, kỵ khí

Còn hiệu lực

42224 000.00.04.G18-210315-0029 2100809ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Máy xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori

Còn hiệu lực

42225 18006247/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100609ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng tacrolimus

Còn hiệu lực