STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
42376 000.00.04.G18-210614-0006 2100698ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PEARL DENT Tăm nhựa dùng trám bít lỗ ống tủy sử dụng trong nha khoa

Còn hiệu lực

42377 18006721/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100765ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

42378 17000200/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100796ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5

Còn hiệu lực

42379 19008988/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100766ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang chụp vú

Còn hiệu lực

42380 000.00.04.G18-210402-0018 2100767ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông thăm dò

Còn hiệu lực

42381 000.00.04.G18-210402-0015 2100768ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Giá đỡ thực quản

Còn hiệu lực

42382 18007734/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100769ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm nuôi ăn đường ruột

Còn hiệu lực

42383 000.00.04.G18-210218-0004 2100778ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp

Còn hiệu lực

42384 000.00.04.G18-210326-0029 2100789ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khóa ba ngã chống nứt gãy

Còn hiệu lực

42385 000.00.04.G18-210809-0015 2100779ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Kim tách nước dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

42386 000.00.04.G18-210417-0001 2100753ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Dung dịch làm ẩm vết thương

Còn hiệu lực

42387 17004918/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100780ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay dao cắt và hàn mạch

Còn hiệu lực

42388 17003360/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100781ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bột thẩm phân máu Natri bicarbonate

Còn hiệu lực

42389 000.00.04.G18-210701-0009 2100788ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ZINMED VIỆT NAM Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

42390 000.00.04.G18-210326-0003 2100782ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Dung dịch chống đông máu, sử dụng trong quy trình chiết tách thành phần máu

Còn hiệu lực

42391 000.00.04.G18-201218-0012 2100801ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Máy X-quang C-Arm

Còn hiệu lực

42392 17000503/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100783ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim luồn tĩnh mạch an toàn không có cổng tiêm thuốc

Còn hiệu lực

42393 17001932/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100806ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khung giá đỡ động mạch cảnh

Còn hiệu lực

42394 000.00.04.G18-210819-0013 2100784ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống thông chụp mạch có bóng

Còn hiệu lực

42395 000.00.04.G18-210504-0001 2100799ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Máy xông thuốc Đông y cục bộ 1 kênh

Còn hiệu lực

42396 17002488/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100805ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bóng nong động mạch vành

Còn hiệu lực

42397 000.00.04.G18-210803-0003 2100804ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Khung giá đỡ niệu quản

Còn hiệu lực

42398 000.00.04.G18-200810-0002 2100802ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống nội khí quản bóng quả lê

Còn hiệu lực

42399 170000801/HSDKLH_NK_B_K_QG-BYT 2100785ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Dây nuôi ăn đường mũi, dạ dày, ruột

Còn hiệu lực

42400 19010436/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100797ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Dụng cụ hỗ trợ đặt thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

42401 19010723/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100798ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ghim kẹp sọ não loại tự tiêu

Còn hiệu lực

42402 000.00.04.G18-210225-0014 2100786ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Giá đỡ kim loại đại tràng

Còn hiệu lực

42403 17001928/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100794ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dụng cụ đóng mạch sau can thiệp

Còn hiệu lực

42404 17005449/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100791ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU Chỉ phẫu thuật

Còn hiệu lực

42405 17005248/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100793ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Nhiệt kế hồng ngoại đo trán

Còn hiệu lực

42406 17005591/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100792ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Máy đo huyết áp cổ tay

Còn hiệu lực

42407 000.00.19.H29-211207-0011 210000498/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG

Còn hiệu lực

42408 000.00.04.G18-210417-0006 2100787ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Máy hấp tiệt trùng hơi nước

Còn hiệu lực

42409 17003168/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100790ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dao mổ điện cao tần

Còn hiệu lực

42410 000.00.04.G18-211027-0020 2100770ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vi ống thông

Còn hiệu lực

42411 000.00.04.G18-210819-0012 2100771ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống thông chụp mạch

Còn hiệu lực

42412 20011422/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100772ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

42413 000.00.04.G18-200518-0017 2100773ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

42414 000.00.04.G18-200518-0019 2100774ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

42415 000.00.04.G18-210528-0009 2100775ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ca-nuyn động mạch đầu cong kim loại

Còn hiệu lực

42416 000.00.04.G18-201208-0003 2100776ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

42417 000.00.04.G18-210907-0010 2100777ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Máy phá rung tim và tạo nhịp

Còn hiệu lực

42418 000.00.16.H23-211231-0001 210000023/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42419 000.00.31.H36-211230-0002 210000043/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIÊN ANH 2

Còn hiệu lực

42420 000.00.31.H36-211230-0001 210000042/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIÊN ANH

Còn hiệu lực

42421 000.00.31.H36-211229-0001 210000041/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC AN LẠC

Còn hiệu lực

42422 000.00.31.H36-211228-0002 210000040/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIÊN AN

Còn hiệu lực

42423 000.00.19.H29-211216-0012 210001057/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI NAM QUE LẤY MẪU DỊCH TỴ HẦU / Specimen Collection Swab

Còn hiệu lực

42424 000.00.19.H29-211216-0013 210001058/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI NAM ỐNG MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN MẪU/ Disposable Vius Specimen Collection Tube

Còn hiệu lực

42425 000.00.19.H29-211210-0013 210001059/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GĂNG TAY SRI TRANG VIỆT NAM Găng tay cao su y tế

Còn hiệu lực

42426 000.00.19.H29-211210-0016 210000499/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYỄN PHAN

Còn hiệu lực

42427 000.00.19.H29-211220-0022 210000500/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT VƯỢNG

Còn hiệu lực

42428 000.00.19.H29-211216-0010 210001060/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là ống nối cho dụng cụ đựng mẫu

Còn hiệu lực

42429 000.00.19.H29-211215-0012 210001061/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LYNH FARMA Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

42430 000.00.19.H29-211201-0010 210000501/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM KIM THUỶ

Còn hiệu lực

42431 000.00.19.H29-210924-0019 210000502/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 10

Còn hiệu lực

42432 000.00.19.H29-211002-0004 210001062/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Tròng kính (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

42433 000.00.19.H29-211112-0017 210000503/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀNG HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

42434 000.00.19.H29-211115-0002 210000504/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN

Còn hiệu lực

42435 000.00.19.H29-211124-0005 210001063/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN NGOẠI KHOA SANTE Giường bệnh nhân dùng trong phòng chờ

Còn hiệu lực

42436 000.00.19.H29-211127-0020 210001064/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Dụng cụ cầm tay dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

42437 000.00.19.H29-211123-0009 210000505/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THANH NGỌC

Còn hiệu lực

42438 000.00.19.H29-211126-0002 210001065/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN LỘC Dụng cụ chỉnh nha

Còn hiệu lực

42439 000.00.19.H29-211119-0009 210000506/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP

Còn hiệu lực

42440 000.00.19.H29-211223-0010 210000507/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT THANH

Còn hiệu lực

42441 000.00.19.H29-210921-0036 210000508/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 29

Còn hiệu lực

42442 000.00.19.H29-210928-0008 210000509/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-NHÀ THUỐC LONG CHÂU CỦ CHI

Còn hiệu lực

42443 000.00.19.H29-211227-0025 210000510/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HƯƠNG THẢO

Còn hiệu lực

42444 000.00.07.H28-211224-0004 210000005/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

42445 000.00.16.H22-211225-0001 210000002/PCBMB-HG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG

Còn hiệu lực

42446 000.00.09.H61-211230-0002 210000013/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC CÂY CÒNG 3

Còn hiệu lực

42447 000.00.09.H61-211230-0003 210000014/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC CÂY CÒNG

Còn hiệu lực

42448 000.00.09.H61-211230-0001 210000015/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC CÂY CÒNG 2

Còn hiệu lực

42449 000.00.10.H31-211213-0001 210000026/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

42450 000.00.10.H31-211222-0001 210000027/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ BIOSANTIS GẠC RƠ LƯỠI

Còn hiệu lực