STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
4276 000.00.19.H26-230918-0024 230001797/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ thay băng

Còn hiệu lực

4277 000.00.19.H26-230918-0013 230001796/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Lọ đựng mẫu tinh dịch

Còn hiệu lực

4278 000.00.19.H26-230914-0017 230002357/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THẮNG Máy đo tốc độ máu lắng tự động

Còn hiệu lực

4279 000.00.19.H26-230915-0007 230002356/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Kim chích máu loại đầu xoay

Còn hiệu lực

4280 000.00.19.H26-230915-0005 230002355/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Kim chích máu an toàn

Còn hiệu lực

4281 000.00.19.H26-230915-0010 230002354/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Kim lấy máu chân không

Còn hiệu lực

4282 000.00.19.H26-230915-0003 230002353/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Bơm kim tiêm Insulin

Còn hiệu lực

4283 000.00.19.H26-230913-0026 230002352/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ NỮ GIỚI Gel bơm phụ khoa Gelin

Còn hiệu lực

4284 000.00.19.H26-230913-0027 230002351/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHOẺ NỮ GIỚI Gel bơm phụ khoa Gelin

Còn hiệu lực

4285 000.00.19.H26-230914-0016 230001795/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Giường đón trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

4286 000.00.19.H26-230913-0024 230001794/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI Y TẾ SINGAPORE Muối y tế Anso

Còn hiệu lực

4287 000.00.19.H26-230913-0021 230002350/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Máy soi ven

Còn hiệu lực

4288 000.00.19.H26-230823-0050 230001793/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

4289 000.00.19.H26-230909-0002 230002349/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Kim cánh bướm truyền tĩnh mạch

Còn hiệu lực

4290 000.00.19.H26-230909-0001 230002348/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Kim tiêm nha khoa

Còn hiệu lực

4291 000.00.19.H26-230909-0005 230002347/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Đầu kim bút Insulin

Còn hiệu lực

4292 000.00.19.H26-230912-0005 230000435/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP XNK Á CHÂU

Còn hiệu lực

4293 000.00.19.H26-230816-0007 230002346/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Xe đạp gắng sức

Còn hiệu lực

4294 000.00.19.H26-230911-0021 230001792/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BIOMEDICO XỊT HỌNG BABY GOLA®

Còn hiệu lực

4295 000.00.19.H26-230908-0024 230002345/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Máy xét nghiệm sinh hóa hoàn toàn tự động

Còn hiệu lực

4296 000.00.19.H29-230909-0005 230001315/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

4297 000.00.19.H29-230919-0024 230001314/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Dụng cụ lấy dấu chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

4298 000.00.19.H29-230822-0012 230001313/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Máy đọc phim X-quang nha khoa

Còn hiệu lực

4299 000.00.19.H29-230912-0004 230002115/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Trợ cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

4300 000.00.19.H29-230914-0011 230001312/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Trợ cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

4301 000.00.48.H41-230920-0002 230000017/PCBB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Ghế nha khoa

Còn hiệu lực

4302 000.00.19.H29-230911-0012 230002114/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Máy phân tích hóa học nước tiểu

Còn hiệu lực

4303 000.00.19.H29-230719-0016 230002113/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol tự do

Còn hiệu lực

4304 000.00.19.H29-230915-0022 230002112/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Progesterone

Còn hiệu lực

4305 000.00.19.H29-230915-0021 230002111/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Estradiol

Còn hiệu lực

4306 000.00.19.H29-230915-0020 230002110/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng 1-84 PTH

Còn hiệu lực

4307 000.00.19.H29-230915-0018 230002109/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng 25 OH Vitamin D TOTAL

Còn hiệu lực

4308 000.00.19.H29-230915-0017 230002108/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Aldosterone

Còn hiệu lực

4309 000.00.19.H29-230915-0014 230002107/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Testosterone

Còn hiệu lực

4310 000.00.19.H29-230909-0002 230002106/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE

Còn hiệu lực

4311 000.00.19.H29-230912-0016 230001311/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đĩa giếng nano chứa mẫu

Còn hiệu lực

4312 000.00.19.H29-230912-0013 230001310/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đĩa giếng nano chứa mẫu

Còn hiệu lực

4313 000.00.19.H29-230912-0012 230001309/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đĩa giếng nano chứa mẫu

Còn hiệu lực

4314 000.00.19.H29-230912-0011 230001308/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy phân chia mẫu

Còn hiệu lực

4315 000.00.19.H29-230914-0010 230002105/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na+, Ca2+, Cl-, K+, và Li+

Còn hiệu lực

4316 000.00.19.H29-230908-0027 230001307/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là mô đun kết nối

Còn hiệu lực

4317 000.00.19.H29-230908-0013 230001306/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy hậu phân tích

Còn hiệu lực

4318 000.00.19.H29-230908-0008 230001305/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy hậu phân tích

Còn hiệu lực

4319 000.00.19.H29-230912-0017 230001304/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch phân chia mẫu và phủ kín giếng

Còn hiệu lực

4320 000.00.19.H29-230828-0016 230002104/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sử dụng tần số cao

Còn hiệu lực

4321 000.00.19.H29-230828-0019 230001303/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ dùng cho phẫu thuật nội soi khớp

Còn hiệu lực

4322 000.00.19.H29-230829-0005 230002103/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ đầu dò cổ từ cung / ống thông tử cung

Còn hiệu lực

4323 000.00.19.H29-230829-0007 230002102/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ cần nâng tử cung

Còn hiệu lực

4324 000.00.19.H29-230831-0014 230002101/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Sứ răng giả

Còn hiệu lực

4325 000.00.19.H29-230913-0012 230002100/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vecni nha khoa

Còn hiệu lực

4326 000.00.19.H29-230905-0023 230002099/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Bộ dây thở dùng một lần

Còn hiệu lực

4327 000.00.19.H29-230905-0022 230002098/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Bộ dây thở có bẫy nước dùng một lần

Còn hiệu lực

4328 000.00.19.H29-230907-0003 230001302/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Túi hơi (đệm hút chân không) bán thân

Còn hiệu lực

4329 000.00.19.H29-230911-0017 230002097/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN DỤNG CỤ ĐẶT THỦY TINH THỂ

Còn hiệu lực

4330 000.00.16.H22-230919-0001 230000008/PCBMB-HG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẮNG LỢI HÀ GIANG

Còn hiệu lực

4331 000.00.16.H22-230909-0001 230000007/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC ĐỨC MINH 2 – BẮC QUANG

Còn hiệu lực

4332 000.00.19.H29-230911-0001 230000042/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC GOTIME ECO Dung dịch vệ sinh tai, mũi, họng

Còn hiệu lực

4333 000.00.19.H29-230825-0016 230001301/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MB REGENTOX VIỆT NAM GĂNG TAY CAO SU Y TẾ CÓ BỘT

Còn hiệu lực

4334 000.00.19.H29-230908-0029 230002096/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm Ferritin

Còn hiệu lực

4335 000.00.19.H29-230830-0022 230002095/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Máy xét nghiệm nhanh và bộ ngoại kiểm đi kèm

Còn hiệu lực

4336 000.00.19.H29-230908-0002 230001300/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Hệ thống máy in phim X-quang dùng trong y tế

Còn hiệu lực

4337 000.00.19.H29-230906-0029 230001299/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH GIƯỜNG CHÂM CỨU, XOA BÓP, BẤM HUYỆT

Còn hiệu lực

4338 000.00.19.H29-230912-0002 230002094/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TM MINH VY Máy phân tích huyết học tự động và hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

4339 000.00.19.H29-230908-0014 230002093/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Phin lọc vi khuẩn các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

4340 000.00.19.H29-230909-0011 230002092/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN ỐNG THÔNG MŨI- DẠ DÀY (Ống thông dạ dày)

Còn hiệu lực

4341 000.00.19.H29-230829-0011 230002091/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Ống thông khí đường mũi

Còn hiệu lực

4342 000.00.19.H29-230908-0032 230002090/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Kim tiêm dưới da dùng một lần (Sterile Hypodermic Needle For Single Use)

Còn hiệu lực

4343 000.00.19.H29-230908-0031 230002089/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Kim bướm sử dụng một lần (Disposable Sterile Intravenous Needles)

Còn hiệu lực

4344 000.00.19.H29-230908-0030 230002088/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM Dụng cụ mở đường động mạch

Còn hiệu lực

4345 000.00.19.H29-230918-0012 230002087/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Bộ bơm bóng

Còn hiệu lực

4346 000.00.07.H27-230914-0001 230000008/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1457

Còn hiệu lực

4347 000.00.19.H26-230907-0005 230001791/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

4348 000.00.18.H24-230919-0002 230000028/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

4349 000.00.16.H40-230916-0001 230000008/PCBB-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ GIANG Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế PG BLUE

Còn hiệu lực

4350 000.00.16.H40-230911-0001 230000011/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1504

Còn hiệu lực