STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
44101 000.00.19.H29-200623-0017 200001715/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi H2O2

Còn hiệu lực

44102 000.00.19.H29-200918-0004 200001716/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT GLOBAL FASHION khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44103 000.00.16.H05-200921-0004 200000143/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH KHẨU TRANG Y TẾ AJA

Còn hiệu lực

44104 000.00.16.H05-200918-0001 200000142/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH Khẩu trang y tế Toàn Thịnh

Còn hiệu lực

44105 000.00.16.H05-200910-0001 200000115/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY KHÁNH Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

44106 000.00.19.H29-200908-0011 200001689/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Băng bó bột

Còn hiệu lực

44107 000.00.19.H29-200914-0009 200001690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG GHẾ KHÁM (GHẾ BÁC SĨ)

Còn hiệu lực

44108 000.00.19.H29-200917-0020 200001691/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Móc dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44109 000.00.19.H29-200917-0019 200001692/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Tay khoan/ Mũi khoan dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44110 000.00.19.H29-200917-0018 200001693/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Gu / kềm gặm xương dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44111 000.00.19.H29-200916-0002 200001696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Kính hiển vi và phụ kiện

Còn hiệu lực

44112 000.00.19.H29-200916-0006 200000261/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GOOD NATURAL PRODUCTS

Còn hiệu lực

44113 000.00.19.H29-200917-0002 200001697/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HANJOY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44114 000.00.19.H29-200915-0003 200001698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ALKA GLUTA VIETNAM Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

44115 000.00.19.H29-200916-0008 200000336/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ GUNMA VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44116 000.00.19.H29-200922-0005 200000337/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV SX DDT VIỆT NAM Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

44117 18000411/HSCBMB-PT 200000003/PCBMB-PT

CÔNG TY TNHH THUONG MAI VÀ KỸ THUẬT MEDITECH

Còn hiệu lực

44118 000.00.19.H15-200923-0001 200000004/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH XÉT NGHIỆM VÀ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH PHÚC AN

Còn hiệu lực

44119 000.00.19.H26-200916-0004 200001658/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE SERUM TRỊ MỤN DR.KEN

Còn hiệu lực

44120 000.00.19.H26-200917-0004 200001657/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH FUJIN VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI FUNBON DHP

Còn hiệu lực

44121 000.00.19.H26-200916-0002 200000223/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH NĂM PHƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44122 000.00.19.H26-200917-0013 200001659/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINMAS POWER KHẨU TRANG Y TẾ TRẺ EM

Còn hiệu lực

44123 000.00.19.H26-200917-0002 200001660/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN Ý Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44124 000.00.19.H26-200903-0005 200001661/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VINANGO NAM ANH Khẩu trang y tế Thiên Phúc

Còn hiệu lực

44125 000.00.19.H26-200914-0004 200001662/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH RISEN FOOD VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44126 000.00.19.H26-200920-0001 200001663/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44127 000.00.19.H26-200921-0001 200001664/PCBA-HN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM IDC Khẩu trang y tế Dr.IDC

Còn hiệu lực

44128 000.00.17.H13-200914-0001 200000010/PCBMB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

44129 000.00.19.H26-200814-0011 200001648/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Túi chứa dịch dinh dưỡng truyền tĩnh mạch các cỡ

Còn hiệu lực

44130 000.00.19.H26-200920-0002 200001651/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂN CƯƠNG Đèn khám

Còn hiệu lực

44131 000.00.19.H26-200829-0002 200001652/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH NGÂN Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

44132 000.00.19.H26-200907-0016 200000337/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OCEANPHARMA

Còn hiệu lực

44133 000.00.19.H26-200911-0003 200001653/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VĨNH PHÚC SEAVIMAX

Còn hiệu lực

44134 000.00.19.H26-200911-0008 200001654/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Thiết bị soi đáy mắt

Còn hiệu lực

44135 000.00.19.H26-200911-0007 200000338/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S

Còn hiệu lực

44136 000.00.19.H26-200911-0022 200000339/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ DƯƠNG SINH

Còn hiệu lực

44137 000.00.19.H26-200911-0002 200001655/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tất lót

Còn hiệu lực

44138 000.00.19.H26-200911-0017 200001656/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Ống hút dịch

Còn hiệu lực

44139 000.00.19.H26-200903-0003 200000340/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT

Còn hiệu lực

44140 000.00.19.H26-200914-0003 200000341/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TPP HÀ NỘI

Còn hiệu lực

44141 000.00.16.H02-200918-0001 200000003/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH TÂM

Còn hiệu lực

44142 000.00.19.H29-200722-0013 200001683/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

44143 000.00.19.H29-200915-0002 200000259/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

Còn hiệu lực

44144 000.00.19.H29-200421-0004 200001684/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp kim nội soi 5 mm tái sử dụng

Còn hiệu lực

44145 000.00.19.H29-200421-0005 200001685/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp kim nội soi tự điều chỉnh cân bằng 5 mm tái sử dụng

Còn hiệu lực

44146 000.00.19.H29-200916-0001 200001686/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Gói đỡ đẻ sạch

Còn hiệu lực

44147 000.00.19.H29-200915-0013 200001687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44148 000.00.19.H29-200919-0004 200001688/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI GIA BẢO PHƯƠNG KHẨU TRANG Y TẾ AN PHÚC

Còn hiệu lực

44149 000.00.19.H26-200902-0007 200001649/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DEVOTE HOA KỲ Xịt mũi dạng phun sương

Còn hiệu lực

44150 000.00.19.H26-200902-0006 200001650/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DEVOTE HOA KỲ Xịt mũi dạng phun sương

Còn hiệu lực

44151 000.00.16.H05-200824-0002 200000111/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FCA GROUP KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44152 000.00.16.H05-200921-0001 200000112/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA AITECH 360 KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44153 000.00.16.H05-200921-0002 200000113/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44154 000.00.16.H05-200921-0003 200000114/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIM PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44155 000.00.10.H31-200825-0001 200000046/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH O - T PHARMA VIỆT NAM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44156 000.00.19.H26-200814-0010 200001647/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Vật tư dùng trong pha chế dịch dinh dưỡng truyền tĩnh mạch

Còn hiệu lực

44157 000.00.17.H39-200826-0001 200000064/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ ĐỨC HUY Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

44158 000.00.17.H39-200908-0001 200000003/PCBMB-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA

Còn hiệu lực

44159 000.00.16.H23-200916-0002 200000050/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VŨ HIẾU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44160 000.00.16.H05-200912-0001 200000140/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÀNH LONG KHẨU TRANG Y TẾ TL PHARMA

Còn hiệu lực

44161 000.00.16.H05-200912-0002 200000141/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HTD VINA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44162 000.00.17.H09-200914-0003 200000116/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Dụng cụ chứa hóa chất và mẫu

Còn hiệu lực

44163 000.00.17.H09-200914-0002 200000117/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

44164 000.00.17.H09-200920-0001 200000048/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN LABO A&B Răng sứ

Còn hiệu lực

44165 000.00.17.H09-200911-0004 200000115/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÚC LONG Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

44166 000.00.19.H29-200821-0052 200001669/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Phim X quang dùng trong y tế

Còn hiệu lực

44167 000.00.19.H29-200911-0012 200000257/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SERVIER (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

44168 000.00.19.H29-200913-0002 200000330/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH AZA 2020 Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

44169 000.00.19.H29-200912-0004 200001670/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

44170 000.00.19.H29-200912-0005 200001671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đèn mổ

Còn hiệu lực

44171 000.00.19.H29-200915-0004 200001672/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬP KHẨU TMA Máy làm đẹp da mặt FROZENC

Còn hiệu lực

44172 000.00.19.H29-200914-0011 200001673/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ phẫu thuật các loại trong nội soi thanh quản, bao gồm:

Còn hiệu lực

44173 000.00.19.H29-200914-0010 200001674/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dây dẫn sáng / bộ chuyển adapter dùng cho phẫu thuật nội soi các loại, bao gồm

Còn hiệu lực

44174 000.00.19.H29-200909-0020 200001675/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

44175 000.00.19.H29-200910-0017 200001676/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Dung dịch hỗ trợ xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực