STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
44176 000.00.19.H29-200909-0013 200000326/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT NHẬP KHẨU PNTD VINA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44177 000.00.10.H31-200911-0004 200000043/PCBSX-HY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ROYAL VIỆT NAM Kính bảo hộ, kính chống giọt bắn

Còn hiệu lực

44178 000.00.10.H31-200911-0001 200000044/PCBSX-HY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ROYAL VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44179 000.00.10.H31-200911-0003 200000045/PCBSX-HY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM - NHÀ MÁY SẢN XUẤT ROYAL VIỆT NAM Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

44180 000.00.17.H09-200910-0002 200000113/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO HỘ LỢI KHANG Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

44181 000.00.17.H09-200911-0003 200000114/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44182 000.00.18.H57-200910-0001 200000006/PCBA-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUMED Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44183 000.00.19.H29-200907-0002 200000247/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

44184 000.00.19.H29-200909-0022 200001646/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÁN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44185 000.00.19.H29-200909-0024 200001647/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GMC Khẩu trang y tế GMC

Còn hiệu lực

44186 000.00.19.H29-200909-0009 200001648/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Ống nghe

Còn hiệu lực

44187 000.00.19.H29-200908-0002 200001649/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA Vật tư giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

44188 000.00.19.H29-200909-0018 200001650/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KIM ĐÔNG BANG Khuôn nhựa y tế định hình hỗ trợ phẩu thuật mũi

Còn hiệu lực

44189 000.00.19.H29-200909-0001 200001651/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Hệ thống máy nhuộm lam

Còn hiệu lực

44190 000.00.19.H29-200907-0014 200000248/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

44191 000.00.19.H29-200910-0011 200000320/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44192 000.00.19.H29-200908-0004 200001652/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG VŨ KHẨU TRANG Y TẾ THE GOOD YELLOW DUST DISINFECTION MASK (KF94)

Còn hiệu lực

44193 000.00.19.H29-200910-0012 200000249/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG BĂNG

Còn hiệu lực

44194 000.00.19.H29-200910-0003 200000321/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TIÊN TIÊN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44195 000.00.19.H29-200910-0010 200000322/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAIGONMASK KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44196 000.00.19.H29-200910-0015 200000323/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ GIỚI LINH KIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44197 000.00.19.H29-200907-0013 200000250/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT

Còn hiệu lực

44198 000.00.17.H62-200909-0001 200000026/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

44199 000.00.17.H62-200909-0002 200000027/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC DUNG DỊCH LÀM SẠCH DỤNG CỤ Y TẾ

Còn hiệu lực

44200 000.00.17.H62-200904-0002 200000017/PCBSX-VP

CÔNG TY TNHH DENKO VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44201 000.00.18.H57-200805-0001 200000005/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PLASMA

Còn hiệu lực

44202 000.00.17.H09-200904-0002 200000109/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH THIÊN VẠN ĐỨC KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Còn hiệu lực

44203 000.00.17.H09-200904-0003 200000110/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH THIÊN VẠN ĐỨC KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

44204 000.00.17.H09-200908-0003 200000007/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH KHANG AN

Còn hiệu lực

44205 000.00.17.H09-200908-0001 200000111/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MAI GLOBAL SHIELD Khẩu trang y tế 03 lớp

Còn hiệu lực

44206 000.00.17.H09-200908-0002 200000112/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MAI GLOBAL SHIELD Khẩu trang y tế 04 lớp

Còn hiệu lực

44207 000.00.48.H41-200817-0002 200000022/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Xe nôi trẻ em

Còn hiệu lực

44208 000.00.48.H41-200828-0001 200000023/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Xe đẩy dụng cụ

Còn hiệu lực

44209 000.00.48.H41-200828-0002 200000024/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Xe đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

44210 000.00.48.H41-200829-0001 200000025/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Đèn đọc phim

Còn hiệu lực

44211 000.00.48.H41-200903-0001 200000026/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

44212 000.00.48.H41-200903-0002 200000027/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Xe lăn

Còn hiệu lực

44213 000.00.48.H41-200914-0001 200000007/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Còn hiệu lực

44214 000.00.16.H23-200911-0001 200000046/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44215 000.00.16.H23-200915-0001 200000097/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH ĐỨC HẠNH PRO Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

44216 000.00.19.H26-200907-0003 200001608/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA GEL PHỤ KHOA/SENCI VAGINA W

Còn hiệu lực

44217 000.00.19.H26-200907-0005 200001609/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI STERIL/ XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

44218 000.00.19.H26-200907-0004 200001610/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI SMILE/ SÚC MIỆNG TRÀ XANH

Còn hiệu lực

44219 000.00.19.H26-200831-0009 200001611/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỨC Băng dính vết thương có một lớp keo dính không tẩm thuốc Firstgo

Còn hiệu lực

44220 000.00.19.H26-200831-0005 200001612/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỨC Băng dính vết thương dạng cuộn không tẩm thuốc Firstgo

Còn hiệu lực

44221 000.00.19.H26-200829-0001 200001613/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ cưa/cắt

Còn hiệu lực

44222 000.00.19.H26-200821-0028 200001614/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ tưới rửa

Còn hiệu lực

44223 000.00.19.H26-200821-0025 200001615/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ thăm khám

Còn hiệu lực

44224 000.00.19.H26-200821-0020 200001616/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ kẹp

Còn hiệu lực

44225 000.00.19.H26-200821-0019 200001617/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ kéo/cắt

Còn hiệu lực

44226 000.00.19.H26-200821-0021 200001618/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ khay/hộp

Còn hiệu lực

44227 000.00.19.H26-200821-0027 200001619/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ thìa

Còn hiệu lực

44228 000.00.19.H26-200821-0018 200001620/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ giũa/róc

Còn hiệu lực

44229 000.00.19.H26-200821-0023 200001621/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ răng

Còn hiệu lực

44230 000.00.19.H26-200903-0012 200001622/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI WINGROUP KHẨU TRANG Y TẾ WINMASK

Còn hiệu lực

44231 000.00.19.H26-200903-0010 200001623/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44232 000.00.19.H26-200903-0011 200000324/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN

Còn hiệu lực

44233 000.00.19.H26-200904-0004 200000325/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ LINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

44234 000.00.19.H26-200903-0007 200000214/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 2S VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44235 000.00.19.H26-200831-0008 200000326/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Còn hiệu lực

44236 000.00.19.H26-200819-0001 200001624/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt SINILINE

Còn hiệu lực

44237 000.00.19.H26-200619-0011 200001625/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TOPCONS Phao chống loét

Còn hiệu lực

44238 000.00.19.H26-200908-0007 200000215/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INDO Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

44239 000.00.19.H26-200904-0009 200000216/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ NHỰA LONG BIÊN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44240 000.00.19.H26-200827-0016 200001626/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH TẠI HÀ NỘI KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

44241 000.00.19.H26-200911-0001 200000217/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH PHONG NAM - SINHIROSE Bộ sản phẩm ống nghiệm nhựa dùng trong y tế

Còn hiệu lực

44242 000.00.19.H26-200901-0004 200000327/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TMG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

44243 000.00.12.H19-200914-0003 200000029/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH DỆT LÝ MINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44244 000.00.12.H19-200826-0002 200000028/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44245 000.00.19.H29-200815-0005 200001615/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT Máy in phim khô dùng trong y tế và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

44246 000.00.19.H29-200908-0012 200001616/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kerrison dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44247 000.00.19.H29-200909-0010 200001617/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Cán, gương soi thanh quản các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44248 000.00.19.H29-200909-0007 200001618/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Banh mũi / tai dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44249 000.00.19.H29-200908-0013 200001619/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Hộp và khay lưới đựng dụng cụ dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

44250 000.00.19.H29-200909-0012 200001620/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Banh / lưỡi banh dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực