STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
44176 000.00.24.H49-210923-0002 210000024/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Gel bôi da

Còn hiệu lực

44177 000.00.07.H28-211027-0001 210000006/PCBSX-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Dung dịch sát khuẩn dùng trong y tế

Còn hiệu lực

44178 000.00.24.H49-210923-0001 210000023/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Nước súc miệng

Còn hiệu lực

44179 000.00.19.H32-211105-0001 210000007/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO - CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN

Còn hiệu lực

44180 000.00.17.H09-211015-0013 210000110/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA Khẩu trang y tế Anyguard Safety 201

Còn hiệu lực

44181 000.00.17.H09-211015-0015 210000111/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA Khẩu trang y tế Anyguard Safety 350V

Còn hiệu lực

44182 000.00.17.H09-211015-0016 210000112/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA Khẩu trang y tế Anyguard Safety 201V

Còn hiệu lực

44183 000.00.17.H09-211101-0003 210000027/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN BÌNH AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44184 000.00.18.H56-210916-0001 210000009/PCBMB-TH

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP NGHỆ AN - NHÀ MÁY OXY NITƠ THANH HÓA

Còn hiệu lực

44185 000.00.18.H56-211025-0001 210000007/PCBSX-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TCT HOẰNG HOÁ Bộ trang phục phòng dịch y tế

Còn hiệu lực

44186 000.00.22.H44-211103-0006 210000018/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH SƠN

Còn hiệu lực

44187 000.00.22.H44-211103-0005 210000019/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TTYT HUYỆN TAM NÔNG

Còn hiệu lực

44188 000.00.22.H44-211029-0003 210000020/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN HÙNG VƯƠNG

Còn hiệu lực

44189 000.00.22.H44-211108-0002 210000021/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC CHI NHÁNH CHÂN MỘNG – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y HỌC VIỆT

Còn hiệu lực

44190 000.00.22.H44-211104-0001 210000022/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN SƠN

Còn hiệu lực

44191 000.00.22.H44-211029-0001 210000017/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TTYT HUYỆN PHÙ NINH

Còn hiệu lực

44192 000.00.12.H19-211005-0001 210000067/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC TRỊ AN

Còn hiệu lực

44193 000.00.12.H19-211007-0001 210000068/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC

Còn hiệu lực

44194 000.00.12.H19-211105-0001 210000069/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH TB NGUYỄN

Còn hiệu lực

44195 000.00.12.H19-211109-0001 210000070/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH HƯƠNG TRANG (NHÀ THUỐC HƯƠNG TRANG)

Còn hiệu lực

44196 000.00.17.H09-211013-0001 210000033/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 89

Còn hiệu lực

44197 000.00.17.H09-211013-0002 210000034/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 113

Còn hiệu lực

44198 000.00.17.H09-211013-0003 210000035/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 114

Còn hiệu lực

44199 000.00.17.H09-211013-0004 210000036/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 121

Còn hiệu lực

44200 000.00.17.H09-211013-0007 210000037/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 662

Còn hiệu lực

44201 000.00.17.H09-211014-0002 210000038/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 545

Còn hiệu lực

44202 000.00.17.H09-211014-0003 210000039/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 497

Còn hiệu lực

44203 000.00.17.H09-211014-0005 210000040/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 243

Còn hiệu lực

44204 000.00.17.H09-211014-0006 210000041/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 678

Còn hiệu lực

44205 000.00.17.H09-211014-0007 210000042/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 184

Còn hiệu lực

44206 000.00.17.H09-211015-0001 210000043/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 437

Còn hiệu lực

44207 000.00.17.H09-211015-0002 210000044/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 531

Còn hiệu lực

44208 000.00.17.H09-211015-0003 210000045/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 533

Còn hiệu lực

44209 000.00.17.H09-211015-0004 210000046/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 177

Còn hiệu lực

44210 000.00.17.H09-211015-0005 210000047/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 490

Còn hiệu lực

44211 000.00.17.H09-211015-0007 210000048/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 589

Còn hiệu lực

44212 000.00.17.H09-211015-0008 210000049/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 476

Còn hiệu lực

44213 000.00.17.H09-211015-0009 210000050/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 185

Còn hiệu lực

44214 000.00.17.H09-211015-0010 210000051/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 270

Còn hiệu lực

44215 000.00.17.H09-211015-0011 210000052/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 677

Còn hiệu lực

44216 000.00.17.H09-211015-0012 210000053/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 588

Còn hiệu lực

44217 000.00.17.H09-211104-0001 210000025/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOVE ĐẠI NAM Găng tay y tế Nitrile

Còn hiệu lực

44218 000.00.19.H29-211013-0008 210000878/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC VIÊN MUỐI SÚC MIỆNG OPC

Còn hiệu lực

44219 000.00.19.H29-211028-0018 210000877/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ nong, móc các loại các cỡ

Còn hiệu lực

44220 000.00.19.H29-210913-0002 210000285/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM HOA SEN

Còn hiệu lực

44221 000.00.19.H29-210813-0009 210000868/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ gắn cảm biến theo dõi đường huyết liên tục

Còn hiệu lực

44222 000.00.19.H29-211006-0011 210000058/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ LÓT LOVELY - VN Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

44223 000.00.19.H29-211102-0002 210000869/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MEDICARE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44224 000.00.19.H29-211101-0011 210000286/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ KHÁNH HƯNG

Còn hiệu lực

44225 000.00.19.H29-211101-0006 210000870/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Gạc hút dịch tiệt trùng

Còn hiệu lực

44226 000.00.19.H29-211031-0002 210000287/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TƯ NHÂN HIỀN MAI

Còn hiệu lực

44227 000.00.19.H29-211031-0003 210000288/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MỸ ANH

Còn hiệu lực

44228 000.00.19.H29-211031-0004 210000289/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HOÀNG CHINH

Còn hiệu lực

44229 000.00.19.H29-211028-0003 210000290/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ JUN JUN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

44230 000.00.19.H29-211028-0019 210000872/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ ống hút dùng trong phẫu thuật các loại các cỡ

Còn hiệu lực

44231 000.00.19.H29-211006-0002 210000291/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HANNA HEALTHY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

44232 000.00.19.H29-210930-0012 210000292/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NAM KINH

Còn hiệu lực

44233 000.00.19.H29-210913-0006 210000874/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ cấy ghép cột sống vùng lưng ngực ECO

Còn hiệu lực

44234 000.00.19.H29-210604-0002 210000876/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Băng keo có chỉ thị hóa học

Còn hiệu lực

44235 000.00.19.H29-210806-0013 210000293/PCBMB-HCM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ Y TẾ THIỆN MỸ

Còn hiệu lực

44236 000.00.19.H29-210921-0013 210000294/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG OEM

Còn hiệu lực

44237 000.00.19.H29-211106-0003 210000295/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA NHÂN

Còn hiệu lực

44238 000.00.18.H56-210918-0002 210000018/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Khẩu trang y tế 4 lớp TH Pharma

Còn hiệu lực

44239 000.00.16.H33-210922-0003 210000008/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 296

Còn hiệu lực

44240 000.00.16.H33-210923-0001 210000009/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 161

Còn hiệu lực

44241 000.00.19.H17-210924-0001 210000021/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH SELLY

Còn hiệu lực

44242 000.00.19.H17-210923-0001 210000023/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 278

Còn hiệu lực

44243 000.00.19.H17-210922-0002 210000024/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 72

Còn hiệu lực

44244 000.00.19.H17-210922-0003 210000025/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 146

Còn hiệu lực

44245 000.00.19.H17-210923-0002 210000026/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 282

Còn hiệu lực

44246 000.00.19.H17-210913-0001 210000022/PCBMB-ĐNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ TẠI TP ĐÀ NẴNG

Còn hiệu lực

44247 000.00.19.H17-210923-0003 210000027/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 298

Còn hiệu lực

44248 000.00.19.H17-210924-0003 210000028/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 78

Còn hiệu lực

44249 000.00.19.H17-210924-0004 210000029/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 91

Còn hiệu lực

44250 000.00.19.H17-210924-0009 210000030/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 277

Còn hiệu lực