STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
44401 000.00.19.H29-200901-0017 200001596/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

44402 000.00.19.H29-200901-0018 200001597/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

44403 000.00.19.H29-200901-0019 200001598/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

44404 000.00.19.H29-200901-0020 200001599/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

44405 000.00.19.H29-200901-0021 200001600/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

44406 000.00.19.H29-200901-0022 200001601/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

44407 000.00.19.H29-200902-0010 200001602/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

44408 000.00.19.H29-200902-0019 200001603/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích sinh hóa và máy đông máu.

Còn hiệu lực

44409 000.00.19.H29-200902-0018 200001604/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD được sử dụng cho các máy phân tích sinh hóa và miễn dịch.

Còn hiệu lực

44410 000.00.19.H29-200902-0017 200001605/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

44411 000.00.19.H29-200902-0016 200001606/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

44412 000.00.12.H19-200910-0001 200000045/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH VŨ THÁI THỊNH Găng tay Khám Bệnh Latex

Còn hiệu lực

44413 000.00.12.H19-200910-0002 200000046/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH VŨ THÁI THỊNH Găng tay khám bệnh Nitrile

Còn hiệu lực

44414 000.00.12.H19-200908-0001 200000027/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH OXY BLUE Bình khí oxy mini cầm tay

Còn hiệu lực

44415 000.00.17.H09-200831-0001 200000042/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Các loại bộ kit chẩn đoán bệnh

Còn hiệu lực

44416 000.00.17.H09-200905-0001 200000044/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MAI GLOBAL SHIELD Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44417 000.00.17.H09-200909-0001 200000045/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44418 000.00.17.H09-200911-0001 200000046/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO HỘ LỢI KHANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44419 000.00.19.H29-200823-0001 200000315/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DR.MAN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

44420 000.00.19.H29-200824-0003 200001559/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Đai cố định lưng

Còn hiệu lực

44421 000.00.19.H29-200824-0004 200001560/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Đai cố định lưng

Còn hiệu lực

44422 000.00.19.H29-200901-0030 200001561/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

44423 000.00.19.H29-200901-0023 200001562/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

44424 000.00.19.H29-200901-0024 200001563/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao dùng để vệ sinh đơn vị ISE trên máy phân tích Roche/Hitachi và dùng để vệ sinh máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

44425 000.00.19.H29-200904-0010 200000243/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NỘI TIẾT SINH SẢN VÀ HIẾM MUỘN

Còn hiệu lực

44426 000.00.19.H29-200902-0015 200001564/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

44427 000.00.19.H29-200902-0014 200001565/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

44428 000.00.19.H29-200902-0013 200001566/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD dùng một lần cho máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

44429 000.00.19.H29-200902-0012 200001567/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi

Còn hiệu lực

44430 000.00.19.H29-200828-0007 200001569/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ORTHOTECH VIỆT NAM Xe lăn tay cho người tàn tật và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

44431 000.00.19.H29-200906-0002 200001570/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

44432 000.00.19.H29-200907-0007 200001571/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARTS SOLUTION CEV Kính Bảo Hộ

Còn hiệu lực

44433 000.00.19.H29-200902-0011 200001572/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

44434 000.00.19.H29-200907-0004 200001573/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

44435 000.00.19.H29-200907-0008 200001574/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG NGỌC BÍCH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44436 000.00.19.H29-200907-0005 200000245/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDICAL TRADING LEADER

Còn hiệu lực

44437 000.00.19.H29-200903-0012 200000317/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ trang phục mẹ và bé sau sinh

Còn hiệu lực

44438 000.00.19.H29-200905-0003 200001576/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THẨM MỸ Y TẾ AEMED Gel siêu âm

Còn hiệu lực

44439 000.00.19.H29-200901-0025 200001577/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất phụ trợ cho môđun ISE của hệ thống cobas c Roche/Hitachi được dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion.

Còn hiệu lực

44440 000.00.19.H29-200901-0026 200001578/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất phụ trợ cho hệ thống máy Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

44441 000.00.19.H29-200901-0027 200001579/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất phụ trợ cho môđun ISE của hệ thống Roche/Hitachi cobas c được dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion.

Còn hiệu lực

44442 000.00.19.H29-200901-0028 200001580/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm trên các hệ thống phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

44443 000.00.19.H29-200901-0029 200001581/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm trên các hệ thống máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

44444 000.00.19.H29-200901-0012 200001582/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là thuốc bão dưỡng khuyến cáo trong hoạt động bão dưỡng hàng ngày cho điện cực ISE, ống và kim hút mẫu.

Còn hiệu lực

44445 000.00.19.H29-200902-0009 200001583/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

44446 000.00.19.H29-200902-0008 200001584/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống sinh hóa Roche/Hitachi

Còn hiệu lực

44447 000.00.19.H29-200902-0007 200001585/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi.

Còn hiệu lực

44448 000.00.19.H29-200902-0006 200001586/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

44449 000.00.19.H29-200902-0005 200001587/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch.

Còn hiệu lực

44450 000.00.19.H29-200902-0004 200001588/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch trong quá trình vận hành khi thay đổi thuốc thử.

Còn hiệu lực

44451 000.00.19.H29-200902-0003 200001589/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu.

Còn hiệu lực

44452 000.00.19.H29-200902-0002 200001590/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu trên các máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

44453 000.00.19.H26-200812-0023 200001582/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 4V Giường bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

44454 000.00.19.H26-200821-0016 200001583/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ chọc/móc

Còn hiệu lực

44455 000.00.19.H26-200821-0015 200001584/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ chỉnh hình

Còn hiệu lực

44456 000.00.19.H26-200821-0014 200001585/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ búa/đục

Còn hiệu lực

44457 000.00.19.H26-200821-0017 200001586/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, họ dao

Còn hiệu lực

44458 000.00.19.H26-200831-0014 200001587/PCBA-HN

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT Gel bơm phụ khoa Triphu

Còn hiệu lực

44459 000.00.19.H26-200904-0003 200001588/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI THẮNG KHẨU TRANG Y TẾ NUTRIPHAR FACE MASK

Còn hiệu lực

44460 000.00.19.H26-200820-0008 200001589/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DANA PLYWOOD TẠI HÀ NỘI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44461 000.00.19.H26-200813-0010 200001590/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Họ Dụng cụ dùi (dùng trong phẫu thuật)

Còn hiệu lực

44462 000.00.19.H26-200813-0004 200001591/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Họ Nhíp phẫu thuật

Còn hiệu lực

44463 000.00.19.H26-200813-0012 200001593/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống xe đẩy (dùng trong phẫu thuật)

Còn hiệu lực

44464 000.00.19.H26-200812-0010 200001594/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống dây xích có quả cân dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

44465 000.00.19.H26-200826-0009 200001595/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC MEDEC TẠI HÀ NỘI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

44466 000.00.19.H26-200819-0014 200001596/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GREEN LIFE XỊT MŨI BÁCH NIÊN XOANG GREEN

Còn hiệu lực

44467 000.00.19.H26-200819-0013 200001597/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GREEN LIFE KEM DA LIỄU GREEN NANO

Còn hiệu lực

44468 000.00.19.H26-200831-0006 200001598/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG DUNG DỊCH NHỎ TAI THUẦN MỘC

Còn hiệu lực

44469 000.00.19.H26-200821-0012 200001599/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật, Họ banh/van

Còn hiệu lực

44470 000.00.19.H26-200828-0009 200001600/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa (Gồm cả KHHGĐ)

Còn hiệu lực

44471 000.00.19.H26-200828-0016 200000321/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP

Còn hiệu lực

44472 000.00.19.H26-200824-0019 200001601/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỆT MAY NAM DƯƠNG Áo choàng phẫu thuật – Surgical Gown

Còn hiệu lực

44473 000.00.19.H26-200824-0020 200001602/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỆT MAY NAM DƯƠNG Bộ đồ phòng dịch – Protective Suit

Còn hiệu lực

44474 000.00.19.H26-200824-0010 200001603/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỆT MAY NAM DƯƠNG Áo choàng cách ly – Disposable Isolation Gown

Còn hiệu lực

44475 000.00.19.H26-200824-0016 200001604/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IME Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện

Còn hiệu lực