STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
45526 000.00.19.H29-200422-0010 200000652/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TƯƠI MART Khẩu trang y tế Mr Tươi

Còn hiệu lực

45527 000.00.19.H29-200422-0003 200000061/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RESHP VIỆT NAM Khẩu trang Y tế cao cấp

Còn hiệu lực

45528 000.00.19.H29-200423-0003 200000062/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG THUẬN MEDICAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45529 20003383/HSCBSX-HCM 200000063/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AGRE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45530 000.00.19.H17-200419-0001 200000031/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45531 000.00.19.H15-200421-0001 200000002/PCBSX-ĐL

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HUMA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45532 000.00.16.H23-200423-0001 200000053/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DHQ Khẩu trang Y tế cao cấp V3N

Còn hiệu lực

45533 000.00.16.H23-200422-0004 200000054/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG RELAX HD

Còn hiệu lực

45534 000.00.16.H23-200422-0002 200000055/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Doctorbio Kids

Còn hiệu lực

45535 000.00.16.H23-200422-0003 200000056/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Doctorbio

Còn hiệu lực

45536 000.00.03.H42-200422-0001 200000019/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

45537 000.00.03.H42-200422-0002 200000020/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bọc giày phòng dịch

Còn hiệu lực

45538 000.00.19.H26-200422-0005 200000718/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP - KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

45539 000.00.19.H26-200422-0003 200000719/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP - KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

45540 000.00.17.H39-200418-0001 200000011/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TUYẾT TRÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45541 000.00.17.H39-200420-0001 200000012/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45542 000.00.19.H29-200422-0001 200000635/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI GIA BẢO PHƯƠNG Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn

Còn hiệu lực

45543 20014023/HSCBA-HCM 200000634/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD KHẨU TRANG Y TẾ TENAMYD® FACE MASK

Còn hiệu lực

45544 20014024/HSCBA-HCM 200000636/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD KHẨU TRANG Y TẾ TENAMYD® FACE MASK

Còn hiệu lực

45545 000.00.19.H29-200422-0002 200000637/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI GIA BẢO PHƯƠNG Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

45546 000.00.17.H54-200420-0001 200000008/PCBSX-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45547 000.00.16.H05-200422-0003 200000025/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH A&M ASIA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

45548 20015349/HSCBA-HN 200000715/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI Khẩu trang y tế Phú Thái

Còn hiệu lực

45549 20006503/HSCBSX-HN 200000066/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÚC AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45550 000.00.19.H26-200418-0012 200000067/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINA TOWEL VIỆT NAM khẩu trang hoạt tính 3 lớp dành cho trẻ em

Còn hiệu lực

45551 000.00.19.H26-200421-0005 200000717/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC – THỜI TRANG MIAN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45552 000.00.16.H23-200422-0006 200000013/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIPHAR Dung dịch sát khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

45553 000.00.16.H23-200422-0005 200000052/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITALY Khẩu trang y tế ITALY

Còn hiệu lực

45554 000.00.12.H19-200420-0001 200000017/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Áo Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

45555 000.00.12.H19-200422-0001 200000016/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT KẾ AN PHÚ Khẩu trang y tế 4 lớp (4-layer medical mask)

Còn hiệu lực

45556 000.00.19.H15-200418-0002 200000004/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC TRUNG VINH Khẩu trang y tế Trung Vinh

Còn hiệu lực

45557 000.00.16.H05-200422-0002 200000038/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XNK CHANG CHANG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

45558 000.00.04.G18-200213-0242 20000056/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

45559 000.00.04.G18-200114-0238 20000055/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

45560 000.00.04.G18-200302-0293 20000054/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực

45561 000.00.04.G18-200207-0241 20000053/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực

45562 000.00.04.G18-200418-0008 200005/NKTTB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST Máy thở

Còn hiệu lực

45563 20003388/HSCBSX-HCM 200000052/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VI NA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

45564 000.00.19.H29-200421-0017 200000053/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI GIA BẢO PHƯƠNG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

45565 000.00.19.H29-200419-0003 200000054/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

45566 000.00.19.H29-200420-0010 200000619/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ECOM NET Khẩu trang 3D 4 lớp Ecom mask

Còn hiệu lực

45567 000.00.19.H29-200420-0011 200000618/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ECOM NET Khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp Ecom mask

Còn hiệu lực

45568 20014070/HSCBA-HCM 200000620/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỆT MAY VĨNH PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN BẢO LINH

Còn hiệu lực

45569 20014077/HSCBA-HCM 200000622/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẤT TRÍ Khẩu trang cao cấp ADPRO

Còn hiệu lực

45570 20014078/HSCBA-HCM 200000623/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẤT TRÍ Khẩu trang y tế kháng khuẩn ADPRO

Còn hiệu lực

45571 000.00.19.H292004170001 200000624/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Kính hiển vi phẫu thuật kỹ thuật số và phụ kiện

Còn hiệu lực

45572 20003393/HSCBSX-HCM 200000055/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GOGREEN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45573 20003392/HSCBSX-HCM 200000056/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH LINA HOME Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45574 20014085/HSCBA-HCM 200000625/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Bộ kit dùng trong xét nghiệm ung thư cổ tử cung

Còn hiệu lực

45575 20014084/HSCBA-HCM 200000626/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Bộ dụng cụ thăm khám & phẫu thuật thanh quản

Còn hiệu lực

45576 20014016/HSCBA-HCM 200000627/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THUẦN VIỆT Bông tẩm cồn

Còn hiệu lực

45577 20014069/HSCBA-HCM 200000628/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC TIẾN Khẩu trang y tế Phước Tiến

Còn hiệu lực

45578 20009552/HSCBMB-HCM 200000103/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

45579 20003389/HSCBSX-HCM 200000057/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ THẢO NGỌC Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

45580 20003386/HSCBSX-HCM 200000058/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ VINAPRO T & T Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45581 20003387/HSCBSX-HCM 200000059/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIẾT BỊ VINH QUANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45582 20013920/HSCBA-HCM 200000629/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Hệ thống tích hợp phòng mổ

Còn hiệu lực

45583 000.00.16.H23-200421-0002 200000012/PCBSX-HD

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO FOOTPRINT Quần áo bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

45584 000.00.17.H09-200422-0002 200000011/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH MỸ THÀNH VN Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

45585 000.00.10.H31-200419-0001 200000001/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45586 20015334/HSCBA-HN 200000709/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Giường bệnh nhân 5 tay quay

Còn hiệu lực

45587 20015332/HSCBA-HN 200000710/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Máy xử lý mô tự động

Còn hiệu lực

45588 20015331/HSCBA-HN 200000711/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN NGỌC GIƯỜNG Y TẾ

Còn hiệu lực

45589 20015300/HSCBA-HN 200000712/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch vệ sinh mũi, xoang Freenose kid

Còn hiệu lực

45590 20015299/HSCBA-HN 200000713/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch vệ sinh mũi, xoang Freenose adult

Còn hiệu lực

45591 20015330/HSCBA-HN 200000714/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45592 20006496/HSCBSX-HN 200000064/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ (MTTS) Máy trợ thở CPAP

Còn hiệu lực

45593 000.00.19.H26-200419-0006 200000065/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH THU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45594 000.00.48.H41-200420-0001 200000018/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HCD Khẩu trang y tế HCD

Còn hiệu lực

45595 20000910/HSCBA-LA 200000031/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN Trang phục bảo hộ (Personal protective equipment- PPE)

Còn hiệu lực

45596 20000909/HSCBA-LA 200000032/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH MTV WOOSUNG VIỆT NAM Giường y tế tự động

Còn hiệu lực

45597 20000013/HSCBMB-VP 200000001/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH LAVICHEM

Còn hiệu lực

45598 20015224/HSCBA-HN 200000690/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Nước muối sinh lý Natri clorid 0.9%

Còn hiệu lực

45599 20015225/HSCBA-HN 200000691/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Dung dịch vệ sinh mũi DOLPHIN

Còn hiệu lực

45600 20015211/HSCBA-HN 200000692/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực