STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
45526 000.00.04.G18-210914-0002 210206GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

45527 000.00.04.G18-200722-0016 2100320ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MÁY Y TẾ NAM VIỆT Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng

Còn hiệu lực

45528 17000878/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100309ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI Máy theo dõi bệnh nhân trong phòng cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

45529 000.00.04.G18-210417-0005 2100318ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

45530 18006961/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100310ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

45531 17000438/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100307ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bóng nong mạch vành

Còn hiệu lực

45532 000.00.04.G18-201104-0010 2100301ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chạc ba truyền dịch

Còn hiệu lực

45533 19010254/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100303ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang C-arm di động

Còn hiệu lực

45534 000.00.04.G18-210526-0013 2100321ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Vòng cắt nội soi bằng xung điện sử dụng một lần

Còn hiệu lực

45535 18006962/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100311ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

45536 17000439/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100308ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dây dẫn chẩn đoán

Còn hiệu lực

45537 000.00.04.G18-200605-0009 2100304ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

45538 19010883/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100305ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy theo dõi sản khoa

Còn hiệu lực

45539 000.00.04.G18-210616-0004 2100315ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bóng nong động mạch vành

Còn hiệu lực

45540 000.00.04.G18-201113-0007 2100299ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dụng cụ banh mô mềm

Còn hiệu lực

45541 000.00.04.G18-210728-0014 2100322ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Nồi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

45542 000.00.10.H55-210923-0001 210000005/PCBMB-TNg

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH HÀ

Còn hiệu lực

45543 000.00.10.H55-210923-0002 210000006/PCBMB-TNg

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HEPO

Còn hiệu lực

45544 000.00.19.H29-210909-0017 210000694/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Que phết lấy mẫu tỵ hầu

Còn hiệu lực

45545 000.00.19.H29-210901-0003 210000696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Hóa chất dùng cho tách chiết acid nucleic

Còn hiệu lực

45546 000.00.19.H29-210813-0001 210000054/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH VIMEDICAL Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

45547 000.00.19.H29-210826-0008 210000695/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HAVI VIỆT NAM Bộ Quần Áo Phòng Dịch

Còn hiệu lực

45548 000.00.19.H32-210921-0001 210000003/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 112

Còn hiệu lực

45549 000.00.19.H32-210922-0001 210000004/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 291

Còn hiệu lực

45550 000.00.18.H57-210920-0004 210000031/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 23 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45551 000.00.18.H57-210920-0005 210000032/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 32 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45552 000.00.18.H57-210920-0006 210000033/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 25 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45553 000.00.18.H57-210920-0008 210000034/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 29 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45554 000.00.18.H57-210920-0009 210000035/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 34 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45555 000.00.18.H57-210921-0001 210000036/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 36 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45556 000.00.18.H57-210921-0002 210000037/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 33 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45557 000.00.18.H57-210921-0003 210000038/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 37 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45558 000.00.18.H57-210921-0004 210000039/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 22 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45559 000.00.18.H57-210921-0005 210000040/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 28 THUỘC CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

45560 000.00.12.H19-210923-0003 210000049/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Túi ép tiệt trùng Sterileright

Còn hiệu lực

45561 000.00.19.H26-210910-0013 210001655/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Cáng khiêng tay cứu thương

Còn hiệu lực

45562 000.00.19.H26-210913-0001 210001656/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

45563 000.00.19.H26-210803-0017 210000108/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Máy lọc và tiệt trùng không khí

Còn hiệu lực

45564 000.00.19.H26-210907-0005 210001657/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HAVICO XỊT TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

45565 000.00.19.H26-210910-0012 210001658/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Cáng vận chuyển bệnh nhân đa năng và phụ kiện

Còn hiệu lực

45566 000.00.19.H26-210910-0014 210001659/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Bàn khám đa năng

Còn hiệu lực

45567 000.00.19.H26-210910-0015 210001660/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Giường cho trẻ sơ sinh chuyên dùng trong y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

45568 000.00.19.H26-210913-0018 210000585/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA BÁCH NIÊN

Còn hiệu lực

45569 000.00.19.H26-210913-0011 210001661/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AKOPHA PHÁP DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

45570 000.00.19.H26-210913-0012 210001662/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NANO LIFE DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

45571 000.00.19.H26-210913-0013 210001663/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ANPHACO XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

45572 000.00.19.H26-210910-0031 210001665/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

45573 000.00.19.H26-210910-0017 210001666/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hoá chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hoá

Còn hiệu lực

45574 000.00.19.H26-210915-0006 210000586/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI Á ÂU

Còn hiệu lực

45575 000.00.19.H26-210915-0012 210000110/PCBSX-HN

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HẢI YẾN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

45576 000.00.19.H26-210923-0004 210001667/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNITECH VINA Bộ trang phục bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

45577 000.00.19.H26-210922-0012 210001669/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN Máy tách chiết acid nucleic tự động ZiXpress

Còn hiệu lực

45578 000.00.17.H54-210920-0001 210000008/PCBMB-TB

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

45579 000.00.04.G18-210910-0009 210205GPNK/BYT-TB-CT

TORIYAMA KAORU kính áp tròng (loại cận thị)

Còn hiệu lực

45580 000.00.04.G18-201217-0008 2100314ĐKLH/BYT-TB-CT

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ Máy vật lý trị liệu

Còn hiệu lực

45581 000.00.19.H26-210921-0007 210000584/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á

Còn hiệu lực

45582 000.00.19.H29-210305-0006 210000686/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV AN KHANG PHÁT TRÒNG KÍNH BẰNG NHỰA (CẬN, VIỄN LOẠN)

Còn hiệu lực

45583 000.00.19.H29-210901-0004 210000687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Máy chiết tách acid nucleic tự động

Còn hiệu lực

45584 000.00.19.H29-210901-0005 210000688/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Máy chiết tách acid nucleic tự động

Còn hiệu lực

45585 000.00.19.H29-210911-0003 210000689/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

45586 000.00.19.H29-210911-0004 210000690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

45587 000.00.19.H29-210825-0007 210000691/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

45588 000.00.19.H29-210908-0001 210000692/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GLOVE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

45589 000.00.19.H29-210908-0002 210000693/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GLOVE Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

45590 000.00.03.H42-210922-0002 210000006/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bông tẩm cồn

Còn hiệu lực

45591 000.00.10.H37-210921-0001 210000005/PCBMB-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 262

Còn hiệu lực

45592 000.00.16.H02-210917-0001 210000014/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN SHBCARE VIỆT NAM Bộ tăm bông thu thập mẫu vật

Còn hiệu lực

45593 19000523/HSCBMB-NA 210000010/PCBMB-NA

CỬA HÀNG VẬT TƯ Y TẾ BÌNH AN

Còn hiệu lực

45594 000.00.19.H26-210915-0004 210000573/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIMIKO

Còn hiệu lực

45595 000.00.19.H26-210913-0004 210000574/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN

Còn hiệu lực

45596 000.00.19.H26-210916-0004 210000575/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HN VIỆT SƠN

Còn hiệu lực

45597 000.00.19.H26-210913-0008 210001641/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

45598 000.00.19.H26-210913-0017 210000576/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG

Còn hiệu lực

45599 000.00.19.H26-210916-0009 210000577/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TAF

Còn hiệu lực

45600 000.00.19.H26-210914-0017 210000578/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ABG VIỆT NAM

Còn hiệu lực