STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
47176 19013844/HSCBA-HN 190001245/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

47177 19013845/HSCBA-HN 190001246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

47178 19013846/HSCBA-HN 190001247/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

47179 19013847/HSCBA-HN 190001248/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

47180 19013840/HSCBA-HN 190001250/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Họ Bàn mổ, khám các chuyên khoa và bàn đẻ

Còn hiệu lực

47181 19013693/HSCBA-HN 190001251/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Giường bệnh 2 tay quay

Còn hiệu lực

47182 19013823/HSCBA-HN 190001252/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

47183 19013824/HSCBA-HN 190001253/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Bàn đẻ

Còn hiệu lực

47184 19013825/HSCBA-HN 190001254/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Bàn đựng dụng cụ

Còn hiệu lực

47185 19013691/HSCBA-HN 190001255/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Giường bệnh nhân inox

Còn hiệu lực

47186 19013694/HSCBA-HN 190001256/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Giường bệnh 3 tay quay

Còn hiệu lực

47187 19013695/HSCBA-HN 190001257/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Giường bệnh điều khiển điện

Còn hiệu lực

47188 19012192/HSCBMB-HN 190000269/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠI LÂM

Còn hiệu lực

47189 19006414/HSCBSX-HN 190000030/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CƯỜNG THUỶ cồn povidone 10%

Còn hiệu lực

47190 19013839/HSCBA-HN 190001249/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Họ Đèn mổ treo trần và di động

Còn hiệu lực

47191 19013850/HSCBA-HN 190001268/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Đèn mổ

Còn hiệu lực

47192 19013696/HSCBA-HN 190001258/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Tủ đầu giường inox

Còn hiệu lực

47193 19013826/HSCBA-HN 190001267/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Cọc treo dịch truyền

Còn hiệu lực

47194 19013827/HSCBA-HN 190001266/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Ghế phòng chờ

Còn hiệu lực

47195 19013697/HSCBA-HN 190001259/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Tủ đựng thuốc

Còn hiệu lực

47196 19013699/HSCBA-HN 190001264/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Bàn khám bệnh

Còn hiệu lực

47197 19013828/HSCBA-HN 190001265/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Xe đẩy thuốc tiêm và dụng cụ

Còn hiệu lực

47198 19013831/HSCBA-HN 190001260/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Xe đẩy bệnh nhân ngồi (xe lăn)

Còn hiệu lực

47199 19013698/HSCBA-HN 190001263/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Tủ đựng dụng cụ

Còn hiệu lực

47200 19013829/HSCBA-HN 190001262/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Xe đẩy cáng

Còn hiệu lực

47201 19013830/HSCBA-HN 190001261/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Xe chở đồ vải

Còn hiệu lực

47202 19005896/HSCBPL-BYT 190000005/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH

Còn hiệu lực

47203 19000091/HSCBA-NA 190000017/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TRUNG Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

47204 19012189/HSCBMB-HN 190000268/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ NAM ANH

Còn hiệu lực

47205 19013795/HSCBA-HN 190001237/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN D2PHARM VIỆT NAM Giường bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

47206 19013816/HSCBA-HN 190001236/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÙY ANH Giường bệnh nhân chạy điện

Còn hiệu lực

47207 19013780/HSCBA-HN 190001235/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dụng cụ, trang thiết bị thăm khám mắt hãng Luneau

Còn hiệu lực

47208 19013810/HSCBA-HN 190001238/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

47209 19013809/HSCBA-HN 190001239/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

47210 19013811/HSCBA-HN 190001240/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

47211 19013812/HSCBA-HN 190001241/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

47212 19013813/HSCBA-HN 190001242/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

47213 19013814/HSCBA-HN 190001243/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Nước biển xịt mũi

Còn hiệu lực

47214 19012534/HSCBA-HCM 190000966/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LAN OANH Dung cụ trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

47215 19012680/HSCBA-HCM 190000967/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Bộ lấy mẫu hơi thở

Còn hiệu lực

47216 19009331/HSCBMB-HCM 190000159/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH

Còn hiệu lực

47217 19013834/HSCBA-HN 190001232/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Đệm chống loét

Còn hiệu lực

47218 19013865/HSCBA-HN 190001233/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

47219 19013864/HSCBA-HN 190001234/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

47220 19000529/HSCBMB-TH 190000003/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHAM

Còn hiệu lực

47221 19012738/HSCBA-HCM 190000962/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT Bộ dụng cụ nhổ răng

Còn hiệu lực

47222 19012745/HSCBA-HCM 190000963/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Hợp kim Coban, Titan, Niken

Còn hiệu lực

47223 19012744/HSCBA-HCM 190000964/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM SX THIÊN ẤN Bộ tiêm chích

Còn hiệu lực

47224 19012739/HSCBA-HCM 190000965/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

47225 19009326/HSCBMB-HCM 190000158/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚC KHANG

Còn hiệu lực

47226 19009330/HSCBMB-HCM 190000156/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VICTORY COMMERCE KOREA

Còn hiệu lực

47227 19001336/HSCBMB-HP 190000009/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA HẢI PHÒNG

Còn hiệu lực

47228 19000020/HSCBA-TB 190000008/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẨN SAO MAI Băng dính y tế cá nhân Unsago

Còn hiệu lực

47229 19012174/HSCBMB-HN 190000261/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SIGMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

47230 19012164/HSCBMB-HN 190000262/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIHADA

Còn hiệu lực

47231 19012169/HSCBMB-HN 190000263/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN

Còn hiệu lực

47232 19013760/HSCBA-HN 190001190/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Đèn mổ ( Đèn khám bệnh, Đèn mổ treo trần, Đèn mổ di động)

Còn hiệu lực

47233 19013757/HSCBA-HN 190001191/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Que thăm phần mềm trong nội soi

Còn hiệu lực

47234 19013756/HSCBA-HN 190001192/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Kìm gắp dị vật

Còn hiệu lực

47235 19012177/HSCBMB-HN 190000264/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ HALIPHAR

Còn hiệu lực

47236 19013642/HSCBA-HN 190001193/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THN VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa Focus

Còn hiệu lực

47237 19013755/HSCBA-HN 190001194/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

47238 19013800/HSCBA-HN 190001195/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

47239 19013797/HSCBA-HN 190001196/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Giường khám bệnh nhân

Còn hiệu lực

47240 19013798/HSCBA-HN 190001197/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Bàn khám điện cho nội soi

Còn hiệu lực

47241 19013799/HSCBA-HN 190001198/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Bàn khám cho siêu âm

Còn hiệu lực

47242 19013794/HSCBA-HN 190001199/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM Bàn mổ chấn thương chỉnh hình điều khiển điện OK BETA (OUK 02)

Còn hiệu lực

47243 19013793/HSCBA-HN 190001200/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM Bàn mổ chuyên sản điều khiển điện OK BETA (OUK 02)

Còn hiệu lực

47244 19013792/HSCBA-HN 190001201/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM Bàn mổ đa năng điều khiển điện OK BETA (OUK 02)

Còn hiệu lực

47245 19013790/HSCBA-HN 190001202/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM Bàn mổ sọ não - cột sống điều khiển điện OK BETA (OUK 02)

Còn hiệu lực

47246 19013791/HSCBA-HN 190001203/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM Bàn mổ tiết niệu điều khiển điện OK BETA (OUK 02)

Còn hiệu lực

47247 19013807/HSCBA-HN 190001204/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Xe lăn tay cho người tàn tật

Còn hiệu lực

47248 19013804/HSCBA-HN 190001205/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Bộ dụng cụ phẫu tích tổ chức

Còn hiệu lực

47249 19012181/HSCBMB-HN 190000265/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDTECH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Còn hiệu lực

47250 19013788/HSCBA-HN 190001206/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÒA PHÁT Đai cố định ống nội khí quản

Còn hiệu lực