STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48226 17009536/HSCBA-HN 170002764/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO XE ĐẨY ĐỂ QUẦN ÁO

Còn hiệu lực

48227 17009533/HSCBA-HN 170002765/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO TỦ ĐẶT TẠI PHÒNG HỒI SỨC

Còn hiệu lực

48228 17009529/HSCBA-HN 170002766/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO TỦ THUỐC TẠI PHÒNG MỔ

Còn hiệu lực

48229 17009534/HSCBA-HN 170002767/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO XE THAY BĂNG

Còn hiệu lực

48230 17009530/HSCBA-HN 170002768/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO TỦ VẬT TƯ TIÊU HAO

Còn hiệu lực

48231 17009531/HSCBA-HN 170002769/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO TỦ VẬT TƯ TIÊU HAO CÓ BÁNH XE

Còn hiệu lực

48232 17009532/HSCBA-HN 170002770/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO TỦ ĐẶT TẠI CÁC PHÒNG MỔ

Còn hiệu lực

48233 17009511/HSCBA-HN 170002771/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO BUỒNG ĐO

Còn hiệu lực

48234 17000001/HSCBA-BG 170000001/PCBA-BG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP HƯNG BÔNG Y TẾ

Còn hiệu lực

48235 17008672/HSCBA-HCM 170002806/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK qPCR – CMquant kit

Còn hiệu lực

48236 17008667/HSCBA-HCM 170002808/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK PCR – TOR kit

Còn hiệu lực

48237 17008668/HSCBA-HCM 170002809/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK PCR – STD kit

Còn hiệu lực

48238 17008670/HSCBA-HCM 170002810/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK PCR – NTM kit

Còn hiệu lực

48239 17008671/HSCBA-HCM 170002811/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK PCR – HS kit

Còn hiệu lực

48240 17008675/HSCBA-HCM 170002812/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK qPCR – EBquant kit

Còn hiệu lực

48241 17008677/HSCBA-HCM 170002813/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK RTPCR – DG kit

Còn hiệu lực

48242 17008678/HSCBA-HCM 170002814/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK RTPCR – JBE kit

Còn hiệu lực

48243 17008679/HSCBA-HCM 170002815/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK RTPCR – MS kit

Còn hiệu lực

48244 17008680/HSCBA-HCM 170002816/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK RTPCR – TCM kit

Còn hiệu lực

48245 17008695/HSCBA-HCM 170002818/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Hóa chất dùng cho phân tích huyết học HTI

Còn hiệu lực

48246 17008711/HSCBA-HCM 170002819/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Dụng cụ chuyển phôi

Còn hiệu lực

48247 17008661/HSCBA-HCM 170002820/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Dầu tra tay khoan và nước vệ sinh tay khoan

Còn hiệu lực

48248 17008681/HSCBA-HCM 170002821/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Tay khoan nha khoa và các phụ kiện

Còn hiệu lực

48249 17008688/HSCBA-HCM 170002822/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN Hệ thống ghế nha khoa và các phụ kiện

Còn hiệu lực

48250 17008710/HSCBA-HCM 170002823/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Cốc trộn

Còn hiệu lực

48251 17008716/HSCBA-HCM 170002824/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Đầu típ

Còn hiệu lực

48252 17008692/HSCBA-HCM 170002825/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Miếng lau tháo đế dán hậu môn nhân tạo ConvaCare Adhesive Remover Wipes

Còn hiệu lực

48253 17008693/HSCBA-HCM 170002826/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Đai đeo túi hậu môn nhân tạo ConvaTec Ostomy Appliance Belt

Còn hiệu lực

48254 17008707/HSCBA-HCM 170002827/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOYU VIỆT NAM Lọ Bảo Quản Tế Bào Novaprep

Còn hiệu lực

48255 17008708/HSCBA-HCM 170002828/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOYU VIỆT NAM Dung Dịch Cố Định Tế Bào Novaprep

Còn hiệu lực

48256 17008700/HSCBA-HCM 170002829/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Dụng cụ bơm tinh trùng vào tử cung

Còn hiệu lực

48257 17008709/HSCBA-HCM 170002831/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Máy lắc tiểu cầu

Còn hiệu lực

48258 17008698/HSCBA-HCM 170002832/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Vật liệu và dụng cụ dùng trong điều trị nha khoa

Còn hiệu lực

48259 17008686/HSCBA-HCM 170002834/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN Vật liệu gắn hàm giả

Còn hiệu lực

48260 17008703/HSCBA-HCM 170002835/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TÂM Đèn khám và phẫu thuật ánh sáng LED

Còn hiệu lực

48261 17008697/HSCBA-HCM 170002836/PCBA-HCM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Băng chấn thương lưới đàn hồi

Còn hiệu lực

48262 17008352/HSCBA-HCM 170002837/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM Xe lăn dành cho người tàn tật

Còn hiệu lực

48263 17008682/HSCBA-HCM 170002839/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HDX VIỆT NAM Phụ tùng thiết bị chữa trị nha khoa

Còn hiệu lực

48264 17008721/HSCBA-HCM 170002842/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM MÁY ĐO TỐC ĐỘ LẮNG MÁU

Còn hiệu lực

48265 17003225/HSCBSX-HCM 170000055/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH THIẾT BỊ RỬA MÀNG LỌC THẬN

Còn hiệu lực

48266 17008736/HSCBA-HCM 170002843/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Vật liệu silicone lấy dấu răng

Còn hiệu lực

48267 17008727/HSCBA-HCM 170002844/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA Băng Cuộn Y Tế

Còn hiệu lực

48268 17008728/HSCBA-HCM 170002845/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA Băng Rốn Em Bé

Còn hiệu lực

48269 17008729/HSCBA-HCM 170002846/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA Rơ Lưỡi Em Bé

Còn hiệu lực

48270 17008730/HSCBA-HCM 170002847/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA Băng Gạc Y Tế

Còn hiệu lực

48271 17008702/HSCBA-HCM 170002848/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ TOÀN CẦU Gạc tẩm alcohol 70%

Còn hiệu lực

48272 17008723/HSCBA-HCM 170002850/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

48273 17008742/HSCBA-HCM 170002851/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

48274 17008754/HSCBA-HCM 170002852/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN HỒNG BẢO Diluent BC3

Còn hiệu lực

48275 17008751/HSCBA-HCM 170002853/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy phân tích đông máu tự động cobas t 511

Còn hiệu lực

48276 17008752/HSCBA-HCM 170002854/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy phân tích đông máu tự động cobas t 711

Còn hiệu lực

48277 17008740/HSCBA-HCM 170002855/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG BÀN MỔ VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

48278 17008741/HSCBA-HCM 170002856/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

48279 17008755/HSCBA-HCM 170002857/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG HẠNH MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI

Còn hiệu lực

48280 17008713/HSCBA-HCM 170002858/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Kẹp túi hậu môn nhân tạo ConvaTec Straight Tail Closure

Còn hiệu lực

48281 17008714/HSCBA-HCM 170002859/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) SurFit Natura Drainable Pouch Opaque Standard

Còn hiệu lực

48282 17008750/HSCBA-HCM 170002860/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Stomadress Plus Drainable Pouch

Còn hiệu lực

48283 17008749/HSCBA-HCM 170002861/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Esteem + Drainable Pouch 20-70mm

Còn hiệu lực

48284 17008748/HSCBA-HCM 170002862/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Đế dán hậu môn nhân tạo Natura Durahesive Flat Moldable Wafe

Còn hiệu lực

48285 17008747/HSCBA-HCM 170002863/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Đế dán hậu môn nhân tạo Esteem Synergy Flex Wht13/48MM

Còn hiệu lực

48286 17008746/HSCBA-HCM 170002864/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Đế dán hậu môn nhân tạo SurFit Natura Stomahesive Wafer 45mm

Còn hiệu lực

48287 17008685/HSCBA-HCM 170002865/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Đèn khám/ Đèn mổ/ Đèn tiểu phẫu, loại di động, cố định, treo tường, treo trần, và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

48288 17008738/HSCBA-HCM 170002866/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Máy xét nghiệm huyết học, phụ kiện và hóa chất đi kèm

Còn hiệu lực

48289 17003227/HSCBSX-HCM 170000056/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN XUÂN TÂM Găng phẫu thuật (Surgical gloves)

Còn hiệu lực

48290 17008744/HSCBA-HCM 170002867/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT LỌC KHUẨN

Còn hiệu lực

48291 17000305/HSCBSX-BN 170000008/PCBSX-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

48292 17000016/HSCBA-BN 170000010/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM Muối rửa mũi Nasal-Salt

Còn hiệu lực

48293 17008737/HSCBA-HCM 170002868/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nghiệm

Còn hiệu lực

48294 17008614/HSCBA-HCM 170002870/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Trợ cụ bộ lưới, nẹp, vít vá sọ

Còn hiệu lực

48295 17008809/HSCBMB-HCM 170000586/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN

Còn hiệu lực

48296 17008808/HSCBMB-HCM 170000585/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y PHƯƠNG

Còn hiệu lực

48297 17008780/HSCBMB-HCM 170000584/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG

Còn hiệu lực

48298 17008804/HSCBMB-HCM 170000583/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA

Còn hiệu lực

48299 17008806/HSCBMB-HCM 170000582/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

48300 17008802/HSCBMB-HCM 170000581/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MINH ANH

Còn hiệu lực