STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48301 170006621/HSCBMB-HN 170001181/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VIỆT PHÁT

Còn hiệu lực

48302 17009242/HSCBA-HN 170002591/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Giường bệnh nhân chạy điện

Còn hiệu lực

48303 17009244/HSCBA-HN 170002592/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Nạng tập đi cho người tàn tật

Còn hiệu lực

48304 17009241/HSCBA-HN 170002593/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Xe lăn điện dành cho người tàn tật

Còn hiệu lực

48305 17009264/HSCBA-HN 170002594/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Họ Dụng cụ banh vén tổ chức

Còn hiệu lực

48306 17009265/HSCBA-HN 170002595/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kìm cắt, gặm tổ chức

Còn hiệu lực

48307 17009256/HSCBA-HN 170002596/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HẢI NINH Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm

Còn hiệu lực

48308 17009275/HSCBA-HN 170002597/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HẢI NINH Tủ lạnh bảo quản dược phẩm

Còn hiệu lực

48309 17000009/HSCBA-NĐ 170000008/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN Dung dịch vệ sinh mũi Ngũ Sắc Spray

Còn hiệu lực

48310 17008509/HSCBA-HCM 170002622/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Đèn soi tĩnh mạch

Còn hiệu lực

48311 17008515/HSCBA-HCM 170002623/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN Pasteur Pipette

Còn hiệu lực

48312 17008452/HSCBA-HCM 170002624/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Đèn trùng hợp vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

48313 17008455/HSCBA-HCM 170002625/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

48314 17008456/HSCBA-HCM 170002626/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Máy phân tích huyết học tích hợp

Còn hiệu lực

48315 17008450/HSCBA-HCM 170002627/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG Y Bộ trợ cụ hỗ trô phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

48316 17008523/HSCBA-HCM 170002628/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Gel siêu âm Gel điện tim

Còn hiệu lực

48317 17008449/HSCBA-HCM 170002629/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ GMS Bộ trợ cụ hỗ trợ phẫu thuật khớp háng

Còn hiệu lực

48318 17008448/HSCBA-HCM 170002630/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ GMS Bộ trợ cụ hỗ trợ phẫu thuật khớp gối

Còn hiệu lực

48319 17008482/HSCBA-HCM 170002631/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK SPUTAprep-OGW kit

Còn hiệu lực

48320 17008480/HSCBA-HCM 170002632/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK SPUTAprep-LJ kit

Còn hiệu lực

48321 17008479/HSCBA-HCM 170002633/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK PCR – PVII kit

Còn hiệu lực

48322 17008477/HSCBA-HCM 170002634/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK PCR – PVI kit

Còn hiệu lực

48323 17008476/HSCBA-HCM 170002635/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK PCR – GBS kit

Còn hiệu lực

48324 17008475/HSCBA-HCM 170002636/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA Bộ xét nghiệm IVD NK AGE kit

Còn hiệu lực

48325 17011424/HSCBMB-HN 170001178/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC TÂM VIỆT

Còn hiệu lực

48326 17009396/HSCBA-HN 170002569/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG CRYOVAL

Còn hiệu lực

48327 17009395/HSCBA-HN 170002570/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG PIPET

Còn hiệu lực

48328 17009394/HSCBA-HN 170002571/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG THIẾT BỊ BẢO VỆ CỦA PHÒNG X-QUANG

Còn hiệu lực

48329 17009393/HSCBA-HN 170002572/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG THIẾT BỊ PHỤ TRỢ CHO PHÒNG MỔ

Còn hiệu lực

48330 17009392/HSCBA-HN 170002573/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG CÁNG

Còn hiệu lực

48331 17009391/HSCBA-HN 170002574/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG DÂY THỞ OXY

Còn hiệu lực

48332 17009390/HSCBA-HN 170002575/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG GIÁ ĐỠ

Còn hiệu lực

48333 17009389/HSCBA-HN 170002576/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG DỤNG CỤ VỆ SINH TRONG PHÒNG XÉT NGHIỆM

Còn hiệu lực

48334 17009388/HSCBA-HN 170002577/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG BÓNG ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

48335 17009209/HSCBA-HN 170002554/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ mũi khoan xương

Còn hiệu lực

48336 17009225/HSCBA-HN 170002555/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Đục xương

Còn hiệu lực

48337 17009222/HSCBA-HN 170002556/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (HỌ) Kẹp mang kim

Còn hiệu lực

48338 17009227/HSCBA-HN 170002557/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dao phẫu thuật

Còn hiệu lực

48339 17009224/HSCBA-HN 170002558/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ phẫu tích

Còn hiệu lực

48340 17011428/HSCBMB-HN 170001176/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AD

Còn hiệu lực

48341 17009228/HSCBA-HN 170002559/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN CƯỜNG Ghế bô vệ sinh

Còn hiệu lực

48342 17009226/HSCBA-HN 170002560/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ Bát đựng dịch

Còn hiệu lực

48343 17009234/HSCBA-HN 170002562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH DŨNG Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

48344 17009232/HSCBA-HN 170002563/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH KHUÊ Đai, nẹp chỉnh hình các loại

Còn hiệu lực

48345 17009229/HSCBA-HN 170002564/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN CƯỜNG XE LĂN CHO NGƯỜI TÀN TẬT

Còn hiệu lực

48346 17009223/HSCBA-HN 170002565/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Băng chun dính y tế

Còn hiệu lực

48347 17009208/HSCBA-HN 170002566/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Dụng cụ kẹp Clip Polymer các cỡ

Còn hiệu lực

48348 17011421/HSCBMB-HN 170001177/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB

Còn hiệu lực

48349 17009230/HSCBA-HN 170002567/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Ống nghiệm

Còn hiệu lực

48350 17009231/HSCBA-HN 170002568/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Đầu côn

Còn hiệu lực

48351 17000001/HSCBA-TB 170000003/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Bồn tắm trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

48352 17000002/HSCBA-TB 170000002/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Bồn rửa tay vô trùng

Còn hiệu lực

48353 17000003/HSCBA-TB 170000001/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Máy sắc thuốc

Còn hiệu lực

48354 17008490/HSCBA-HCM 170002597/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Găng khám latex không bột

Còn hiệu lực

48355 17008296/HSCBA-HCM 170002600/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hệ thống các dụng cụ phẫu thuật chấn thương

Còn hiệu lực

48356 17008131/HSCBA-HCM 170002601/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hệ thống Phantom

Còn hiệu lực

48357 17008514/HSCBA-HCM 170002602/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN Dây đeo tay bệnh nhân

Còn hiệu lực

48358 17008495/HSCBA-HCM 170002603/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM Phim X-quang

Còn hiệu lực

48359 17008492/HSCBA-HCM 170002604/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÓA VIỆT Típ, tuýp

Còn hiệu lực

48360 17008779/HSCBMB-HCM 170000558/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH

Còn hiệu lực

48361 17008493/HSCBA-HCM 170002605/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Vali cấp cứu, Túi cứu thương

Còn hiệu lực

48362 17008500/HSCBA-HCM 170002606/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA BANDSON (Băng cá nhân)

Còn hiệu lực

48363 17008501/HSCBA-HCM 170002607/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA Freshcool Ice Cooling Patch ( Miếng dán chườm mát)

Còn hiệu lực

48364 17008776/HSCBMB-HCM 170000559/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA

Còn hiệu lực

48365 17008502/HSCBA-HCM 170002608/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIPEXCO Kính lúp phẫu thuật

Còn hiệu lực

48366 17003223/HSCBSX-HCM 170000051/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DP THIÊN THẢO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48367 17008778/HSCBMB-HCM 170000560/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS

Còn hiệu lực

48368 17008489/HSCBA-HCM 170002609/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ dùng trong phẫu thuật thần kinh cột sống

Còn hiệu lực

48369 17008503/HSCBA-HCM 170002610/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Smith & Nephew Knee Reconstruction Instruments - trial - Hệ thống các dụng cụ dùng cho phẫu thuật thay thế khớp gối –vật tư dùng thử

Còn hiệu lực

48370 17008775/HSCBMB-HCM 170000561/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAN

Còn hiệu lực

48371 17008494/HSCBA-HCM 170002611/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM Máy in phim X-quang

Còn hiệu lực

48372 17008764/HSCBMB-HCM 170000562/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THIÊN BÌNH

Còn hiệu lực

48373 17008009/HSCBA-HCM 170002612/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SƠN TRÀ Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

48374 17008283/HSCBA-HCM 170002614/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ tháo vít khóa đa hướng

Còn hiệu lực

48375 17000024/HSCBA-ĐNa 170000006/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc y tế và các sản phẩm từ gạc

Còn hiệu lực