STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48526 17000812/HSCBA-LA 170000021/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

48527 17008527/HSCBA-HCM 170002637/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN DỤNG CỤ NHA KHOA

Còn hiệu lực

48528 17008522/HSCBA-HCM 170002638/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Màn tăng độ sáng phim X-quang (Intensifying Screens)

Còn hiệu lực

48529 17008526/HSCBA-HCM 170002639/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ KẸP RỐN TRẺ SƠ SINH

Còn hiệu lực

48530 17008528/HSCBA-HCM 170002640/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ BỘ RỬA MŨI XOANG

Còn hiệu lực

48531 17008538/HSCBA-HCM 170002641/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN Dụng cụ điều chỉnh răng

Còn hiệu lực

48532 17007764/HSCBA-HCM 170002642/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Vớ nén y khoa

Còn hiệu lực

48533 17008516/HSCBA-HCM 170002646/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy quét phim kỹ thuật số

Còn hiệu lực

48534 17008497/HSCBA-HCM 170002647/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG ĐÈN PHẪU THUẬT VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

48535 17008530/HSCBA-HCM 170002648/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIFOOD HỌ TÚI ÉP TIỆT TRÙNG DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

48536 17008460/HSCBA-HCM 170002650/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

48537 17008463/HSCBA-HCM 170002651/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

48538 17008461/HSCBA-HCM 170002652/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

48539 17008464/HSCBA-HCM 170002653/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

48540 17008466/HSCBA-HCM 170002654/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

48541 17008467/HSCBA-HCM 170002655/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

48542 17008533/HSCBA-HCM 170002656/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN KHÓA 3 NGÃ

Còn hiệu lực

48543 17008529/HSCBA-HCM 170002657/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN KHÓA 3 NGÃ

Còn hiệu lực

48544 17008571/HSCBA-HCM 170002658/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm hóa chất rửa dùng cho máy huyết học (SWISSAVANS)

Còn hiệu lực

48545 17008568/HSCBA-HCM 170002659/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm hóa chất pha loãng dùng cho máy huyết học (SWISSAVANS)

Còn hiệu lực

48546 17008574/HSCBA-HCM 170002660/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy tiền phân tích cobas p 512

Còn hiệu lực

48547 17008575/HSCBA-HCM 170002661/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy phân tích miễn dịch và sinh hóa cobas 6000

Còn hiệu lực

48548 17008543/HSCBA-HCM 170002662/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng sau khi tiệt trùng

Còn hiệu lực

48549 17008542/HSCBA-HCM 170002663/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng sau khi tiệt trùng

Còn hiệu lực

48550 17008564/HSCBA-HCM 170002664/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĨNH ĐỨC Hệ thống kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

48551 17008549/HSCBA-HCM 170002665/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ẩm kế

Còn hiệu lực

48552 17008550/HSCBA-HCM 170002666/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Nhiệt kế

Còn hiệu lực

48553 17008551/HSCBA-HCM 170002667/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Bơm tiêm thủy tinh

Còn hiệu lực

48554 17008547/HSCBA-HCM 170002668/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Giá đỡ dụng cụ rút mẫu xét nghiệm (Giá đỡ micropippet)

Còn hiệu lực

48555 17008548/HSCBA-HCM 170002669/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Giá đỡ ống nghiệm xét nghiệm

Còn hiệu lực

48556 17008562/HSCBA-HCM 170002670/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Thước đo chiều cao

Còn hiệu lực

48557 17008560/HSCBA-HCM 170002671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Que đè lưỡi dùng trong y tế

Còn hiệu lực

48558 17008559/HSCBA-HCM 170002672/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Phao chống loét

Còn hiệu lực

48559 17008558/HSCBA-HCM 170002673/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Hộp đựng típ đầu col xét nghiệm

Còn hiệu lực

48560 17008557/HSCBA-HCM 170002674/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Hộp đựng miếng lam xét nghiệm

Còn hiệu lực

48561 17008556/HSCBA-HCM 170002675/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Đèn bút khám bệnh

Còn hiệu lực

48562 17008554/HSCBA-HCM 170002676/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Dây garo y tế (Dây thắt mạch)

Còn hiệu lực

48563 17008553/HSCBA-HCM 170002677/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Bó cổ bằng hơi

Còn hiệu lực

48564 17008469/HSCBA-HCM 170002678/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giấy in kết quả chẩn đoán y khoa

Còn hiệu lực

48565 17008540/HSCBA-HCM 170002679/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giấy ghi điện tâm đồ

Còn hiệu lực

48566 17008581/HSCBA-HCM 170002680/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Bơm và phụ kiện dùng trong phẫu thuật nội soi tiêu hóa

Còn hiệu lực

48567 17008541/HSCBA-HCM 170002681/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Máy phân tích đông máu, dung dịch rửa, phụ kiện dùng kèm

Còn hiệu lực

48568 17008544/HSCBA-HCM 170002682/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Giấy ghi kết quả đo điện tim, Giấy in nhiệt

Còn hiệu lực

48569 17008565/HSCBA-HCM 170002683/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURA Ống nhỏ giọt bằng thùy tinh có chia vạch phân liều ( Pipette Assemblies): pipettenmontur PM1812 OVII/GSH 1ml NBR/GL-PIP 60x7.25 GEB.KSP W/W/SD 0.5ml SW-BH; Pipettenmontur PM 1812 OVII/GSH 1ml NBR/GL-PIP 69x7.25 GEB.KSP W/W/SD 0.5ml; 1ml SW-BH

Còn hiệu lực

48570 17008431/HSCBA-HCM 170002684/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Xe vận chuyển dây soi và phụ kiện

Còn hiệu lực

48571 17008432/HSCBA-HCM 170002685/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Máy kiểm tra rò rỉ dây soi mềm và phụ kiện

Còn hiệu lực

48572 17008433/HSCBA-HCM 170002686/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Tủ sấy nội soi và phụ kiện

Còn hiệu lực

48573 17008434/HSCBA-HCM 170002687/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Xe ngâm khử khuẩn và phụ kiện

Còn hiệu lực

48574 17008435/HSCBA-HCM 170002688/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Máy bơm khí dùng cho khử khuẩn và phụ kiện

Còn hiệu lực

48575 17008567/HSCBA-HCM 170002689/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Côn giấy thấm hút ống tuỷ

Còn hiệu lực

48576 17008576/HSCBA-HCM 170002690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Bàn chải tay

Còn hiệu lực

48577 17008585/HSCBA-HCM 170002691/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Họ trang thiết bị y tế cobas® 4800 System Lysis Kit 2

Còn hiệu lực

48578 17008488/HSCBA-HCM 170002692/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Keo làm đầy dành cho hậu môn nhân tạo Stomahesive Paste 56,7g

Còn hiệu lực

48579 17008782/HSCBMB-HCM 170000563/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG

Còn hiệu lực

48580 17009419/HSCBA-HN 170002601/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRAWISE Thiết bị kiểm tra và luyện tập thăng bằng

Còn hiệu lực

48581 17009408/HSCBA-HN 170002602/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực

48582 17009180/HSCBA-HN 170002578/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Bàn khám bệnh nhân

Còn hiệu lực

48583 17009181/HSCBA-HN 170002579/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

48584 17009179/HSCBA-HN 170002580/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Giường cũi thiết kế đặc biệt cho trẻ sơ sinh trong bệnh viện

Còn hiệu lực

48585 17009246/HSCBA-HN 170002581/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Phin lọc khí

Còn hiệu lực

48586 17009236/HSCBA-HN 170002582/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Nút chặn kim luồn

Còn hiệu lực

48587 17009259/HSCBA-HN 170002583/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích nước tiểu Click-50

Còn hiệu lực

48588 17009247/HSCBA-HN 170002584/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

48589 17009119/HSCBA-HN 170002586/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT Máy cắt CNC tự động

Còn hiệu lực

48590 17009128/HSCBA-HN 170002587/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT Máy scan nha khoa 3D

Còn hiệu lực

48591 17009254/HSCBA-HN 170002590/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Hệ thống số hóa hình ảnh X-quang Classic CR System

Còn hiệu lực

48592 17011432/HSCBMB-HN 170001179/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS

Còn hiệu lực

48593 17009008/HSCBA-HN 170002598/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Bộ dụng cụ nội soi khớp gối

Còn hiệu lực

48594 17009239/HSCBA-HN 170002599/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Giường bệnh nhân dùng tay quay

Còn hiệu lực

48595 17011426/HSCBMB-HN 170001180/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH & THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ĐỨC

Còn hiệu lực

48596 17009257/HSCBA-HN 170002600/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN Máy phân tích Hemoglobin

Còn hiệu lực

48597 170006621/HSCBMB-HN 170001181/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VIỆT PHÁT

Còn hiệu lực

48598 17009242/HSCBA-HN 170002591/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Giường bệnh nhân chạy điện

Còn hiệu lực

48599 17009244/HSCBA-HN 170002592/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Nạng tập đi cho người tàn tật

Còn hiệu lực

48600 17009241/HSCBA-HN 170002593/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Xe lăn điện dành cho người tàn tật

Còn hiệu lực