STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50026 18012458/HSCBA-HN 190000088/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống kìm bấm động mạch chủ

Còn hiệu lực

50027 18012469/HSCBA-HN 190000089/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống dụng cụ cắt trong khớp

Còn hiệu lực

50028 18012470/HSCBA-HN 190000090/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp gặm mô trong phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực

50029 18012472/HSCBA-HN 190000091/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp bấm mô có trục hình ống

Còn hiệu lực

50030 19012504/HSCBA-HN 190000092/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE Medical display

Còn hiệu lực

50031 18012441/HSCBA-HN 190000095/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Buồng đếm dùng trong phân tích nước tiểu Fast-Read và phụ kiện

Còn hiệu lực

50032 19012482/HSCBA-HN 190000058/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG Bơm truyền dịch dùng 1 lần

Còn hiệu lực

50033 19009156/HSCBMB-HCM 190000006/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Còn hiệu lực

50034 19011888/HSCBMB-HN 190000008/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Còn hiệu lực

50035 19011890/HSCBMB-HN 190000007/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN CƯỜNG

Còn hiệu lực

50036 18011886/HSCBMB-HN 190000006/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGIỆP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50037 18011884/HSCBMB-HN 190000005/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM

Còn hiệu lực

50038 18011885/HSCBMB-HN 190000004/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ DILEN

Còn hiệu lực

50039 18011882/HSCBMB-HN 190000003/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NAM THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

50040 18010940/HSCBA-HCM 190000033/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Máy phân tích điện giải IO-005

Còn hiệu lực

50041 18011359/HSCBA-HCM 190000034/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Ống xét nghiệm lấy máu chân không

Còn hiệu lực

50042 18011645/HSCBA-HCM 190000035/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN Đèn phẫu thuật L6, L6A, L6B

Còn hiệu lực

50043 18011663/HSCBA-HCM 190000036/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Gạc lưới che vết thương

Còn hiệu lực

50044 18011664/HSCBA-HCM 190000037/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

50045 18011665/HSCBA-HCM 190000038/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Băng lót hình ống

Còn hiệu lực

50046 18011666/HSCBA-HCM 190000039/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Gạc thấm hút dịch

Còn hiệu lực

50047 18011672/HSCBA-HCM 190000040/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN Giường bệnh

Còn hiệu lực

50048 18011673/HSCBA-HCM 190000041/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN Xe đẩy hộ lý

Còn hiệu lực

50049 18011674/HSCBA-HCM 190000042/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN Băng ca cấp cứu

Còn hiệu lực

50050 18011675/HSCBA-HCM 190000043/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN Ghế thăm nuôi

Còn hiệu lực

50051 19009154/HSCBMB-HCM 190000004/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT TẤN PHÁT

Còn hiệu lực

50052 19009155/HSCBMB-HCM 190000005/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ CÁNH CỬA VIỆT

Còn hiệu lực

50053 19011679/HSCBA-HCM 190000044/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN XUÂN TÂM Găng kiểm tra dùng trong y tế

Còn hiệu lực

50054 19011676/HSCBA-HCM 190000048/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Dung dịch vệ sinh mũi SESAX Trẻ em

Còn hiệu lực

50055 18000003/HSCBSX-TB 190000001/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH INNOPHARM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Băng dán y tế

Còn hiệu lực

50056 18000409/HSCBMB-TB 190000002/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH 268 THÁI HÀ

Còn hiệu lực

50057 18001323/HSCBMB-HP 190000002/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ HẢI PHÒNG

Còn hiệu lực

50058 18001322/HSCBMB-HP 190000001/PCBMB-HP

XÍ NGHIỆP TẬP THỂ THƯƠNG BINH QUANG MINH

Còn hiệu lực

50059 18000011/HSCBA-TTH 190000002/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Gel bôi da Dr.NANO

Còn hiệu lực

50060 18000012/HSCBA-TTH 190000003/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Dung dịch rửa vết thương NANOTECH

Còn hiệu lực

50061 18000013/HSCBA-TTH 190000004/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Gel bôi vết thương NANOTECH

Còn hiệu lực

50062 18000014/HSCBA-TTH 190000005/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Dung dịch phòng ngừa loét do tỳ đè

Còn hiệu lực

50063 18000015/HSCBA-TTH 190000006/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Dung dịch rửa vết thương RRONANO

Còn hiệu lực

50064 18000016/HSCBA-TTH 190000007/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Gel bôi da PRO-GEL

Còn hiệu lực

50065 18011660/HSCBA-HCM 190000023/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy tiền phân tích cobas 8100

Còn hiệu lực

50066 18011661/HSCBA-HCM 190000024/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TÂM BÀN KHÁM

Còn hiệu lực

50067 18011662/HSCBA-HCM 190000025/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Máy in phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

50068 18011667/HSCBA-HCM 190000026/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy trám răng

Còn hiệu lực

50069 18011668/HSCBA-HCM 190000027/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực

50070 18011669/HSCBA-HCM 190000028/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ trám răng

Còn hiệu lực

50071 18011670/HSCBA-HCM 190000029/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ banh môi

Còn hiệu lực

50072 18011671/HSCBA-HCM 190000030/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Mũi trám răng

Còn hiệu lực

50073 18009153/HSCBMB-HCM 190000003/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG

Còn hiệu lực

50074 18011640/HSCBA-HCM 190000031/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Găng tay y tế

Còn hiệu lực

50075 18000841/HSCBA-LA 190000001/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN NÓN CON SÂU

Còn hiệu lực

50076 18000842/HSCBA-LA 190000002/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN BAO CHÂN Y TẾ

Còn hiệu lực

50077 18000843/HSCBA-LA 190000003/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN ÁO CHOÀNG PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

50078 18000824/HSCBA-LA 190000004/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA BĂNG KEO CUỘN

Còn hiệu lực

50079 18000825/HSCBA-LA 190000005/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

50080 18000735/HSCBSX-BD 190000001/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG AN Khẩu trang em bé ( Xanh, Hồng, Trắng )

Còn hiệu lực

50081 18011639/HSCBA-HCM 190000006/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Khẩu trang phẫu thuật tiệt trùng

Còn hiệu lực

50082 18011643/HSCBA-HCM 190000007/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN UNICO ALLIANCE COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy trợ thính EasyHear

Còn hiệu lực

50083 18003278/HSCBSX-HCM 190000002/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN NANOQUANT REAL-TIME HBV

Còn hiệu lực

50084 18011647/HSCBA-HCM 190000009/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Phim X - quang y tế ( Medical X-ray films )

Còn hiệu lực

50085 18011649/HSCBA-HCM 190000011/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Phim X - quang y tế

Còn hiệu lực

50086 18011651/HSCBA-HCM 190000013/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Dụng cụ y tế tái sử dụng nhiều lần sau khi tiệt trùng

Còn hiệu lực

50087 18011652/HSCBA-HCM 190000014/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy ghế nha khoa

Còn hiệu lực

50088 18011653/HSCBA-HCM 190000015/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Hóa chất rửa phim X quang ( Dung dịch tráng rửa phim X quang )

Còn hiệu lực

50089 18011654/HSCBA-HCM 190000016/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Họ xe đẩy y tế

Còn hiệu lực

50090 18011656/HSCBA-HCM 190000018/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Kính phóng đại mổ vi phẫu kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

50091 18011657/HSCBA-HCM 190000019/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MẮT KÍNH TUYẾT HÀ Tròng kính quang học (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

50092 18011658/HSCBA-HCM 190000020/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Bơm tiêm Nipro không kim các cỡ (Nipro syringe without needle)

Còn hiệu lực

50093 18012467/HSCBA-HN 190000033/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Bộ dụng cụ trung phẫu và Bộ dụng cụ nạo buồng tử cung

Còn hiệu lực

50094 18009135/HSCBMB-HCM 190000001/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT

Còn hiệu lực

50095 18000013/HSCBA-PT 190000001/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM cáng vận chuyển bệnh nhân, giường bệnh y tế, tủ đầu giường, xe đẩy y tế, ghế ngồi truyền dịch, xe lăn khung gấp

Còn hiệu lực

50096 19001632/HSCBSX-ĐN 190000001/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH PLATZ VIỆT NAM Giường y tế điều khiển điện 2 mô tơ

Còn hiệu lực

50097 18011881/HSCBMB-HN 190000002/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHÂN THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ TÂM

Còn hiệu lực

50098 18010931/HSCBA-HCM 190000001/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Máy xét nghiệm đông máu SCO-2000

Còn hiệu lực

50099 18010938/HSCBA-HCM 190000002/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Máy phân tích huyết học tự động 28 thông số H-7028

Còn hiệu lực

50100 18011480/HSCBA-HCM 190000003/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG Khẩu trang y tế vải lọc

Còn hiệu lực