STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
4951 000.00.19.H26-230828-0013 230001618/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giá kê Inox

Còn hiệu lực

4952 000.00.19.H26-230828-0011 230001617/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Bàn tiếp dụng cụ Inox

Còn hiệu lực

4953 000.00.19.H26-230828-0009 230001616/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Giường bệnh nhân Inox

Còn hiệu lực

4954 000.00.19.H26-230828-0008 230001615/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Bàn phẫu thuật lưu động Inox

Còn hiệu lực

4955 000.00.19.H26-230828-0007 230001614/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Xe đẩy Inox

Còn hiệu lực

4956 000.00.12.H19-230823-0001 230000017/PCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT Giường khám bệnh

Còn hiệu lực

4957 000.00.19.H29-230825-0001 230001212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIFOOD GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

4958 000.00.19.H26-230828-0017 230001613/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HOÀNG THÁI Y Bộ dụng cụ phẫu thuật dùng trong nội soi bàng quang

Còn hiệu lực

4959 000.00.19.H29-230824-0021 230000345/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC MINH

Còn hiệu lực

4960 000.00.19.H29-230824-0020 230001211/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI HOÀN QUỐC TẾ Găng tay y tế không tiệt trùng, không bột

Còn hiệu lực

4961 000.00.19.H29-230828-0014 230001973/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

4962 000.00.19.H26-230726-0016 230002137/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Phin lọc động mạch

Còn hiệu lực

4963 000.00.19.H26-230724-0019 230002136/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC NAM VIỆT Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen

Còn hiệu lực

4964 000.00.19.H26-230724-0021 230002135/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC NAM VIỆT Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

4965 000.00.19.H26-230815-0004 230002134/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động

Còn hiệu lực

4966 000.00.19.H26-230815-0007 230002133/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động

Còn hiệu lực

4967 000.00.19.H26-230823-0040 230001612/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

4968 000.00.19.H26-230823-0049 230002132/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THÁI SƠN Catheter chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

4969 000.00.19.H26-230817-0017 230002131/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng chuỗi nhẹ Kappa

Còn hiệu lực

4970 000.00.16.H25-230816-0001 230000005/PCBB-HNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI Máy nội soi y tế

Còn hiệu lực

4971 000.00.16.H25-230816-0002 230000004/PCBB-HNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI Nguồn sáng lạnh LED nội soi y tế

Còn hiệu lực

4972 000.00.19.H26-230817-0016 230002130/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng chuỗi nhẹ Lambda

Còn hiệu lực

4973 000.00.16.H25-230824-0001 230000003/PCBSX-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AMED Dung dịch, xịt vệ sinh tai, mũi, họng, răng miệng

Còn hiệu lực

4974 000.00.16.H25-230825-0001 230000006/PCBMB-HNa

CÔNG TY TNHH BÌNH NAM TÂN

Còn hiệu lực

4975 000.00.19.H26-230817-0014 230002128/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1-Antitrypsin

Còn hiệu lực

4976 000.00.19.H26-230817-0015 230002129/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lipase

Còn hiệu lực

4977 000.00.16.H25-230810-0002 230000005/PCBMB-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1446

Còn hiệu lực

4978 000.00.16.H25-230810-0001 230000004/PCBMB-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1447

Còn hiệu lực

4979 000.00.19.H26-230822-0033 230002127/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DTC PHARM Chân răng nhân tạo dùng trong cấy ghép nha khoa (implant)

Còn hiệu lực

4980 000.00.19.H26-230606-0024 230000407/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC & Y TẾ VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

4981 000.00.19.H26-230822-0017 230001611/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

4982 000.00.19.H26-230822-0014 230000406/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1450

Còn hiệu lực

4983 000.00.19.H26-230818-0024 230002126/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Dây truyền dịch an toàn tránh ánh sáng

Còn hiệu lực

4984 000.00.19.H26-230821-0015 230000405/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1388

Còn hiệu lực

4985 000.00.19.H26-230816-0025 230000404/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1408

Còn hiệu lực

4986 000.00.19.H26-230816-0028 230000403/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1358

Còn hiệu lực

4987 000.00.19.H26-230816-0027 230000402/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1391

Còn hiệu lực

4988 000.00.19.H26-230815-0024 230002125/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Máy siêu âm và phụ kiện

Còn hiệu lực

4989 000.00.19.H26-230815-0027 230001610/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Giường bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

4990 000.00.19.H26-230809-0005 230002124/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy phết( dàn) tế bào trên lam kính

Còn hiệu lực

4991 000.00.19.H26-230809-0008 230002123/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Bộ kit dùng cho máy phết (dàn) tế bào trên lam kính

Còn hiệu lực

4992 000.00.19.H26-230814-0033 230000401/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1359

Còn hiệu lực

4993 000.00.19.H26-230814-0041 230000400/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1420

Còn hiệu lực

4994 000.00.19.H26-230809-0028 230002122/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Máy soi y tế

Còn hiệu lực

4995 000.00.19.H29-230824-0022 230001210/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK MEGATECHPHARMA Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực

4996 000.00.19.H29-230824-0023 230001209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK MEGATECHPHARMA Kem bôi ngoài da

Còn hiệu lực

4997 000.00.19.H29-230818-0008 230001972/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Mặt nạ (Mask) thở

Còn hiệu lực

4998 000.00.19.H29-230823-0025 230001971/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Ống nội khí quản (phế quản) 2 nòng

Còn hiệu lực

4999 000.00.19.H29-230728-0005 230001208/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch và hệ thống máy xét nghiệm tế bào dòng chảy DxFlex

Còn hiệu lực

5000 000.00.48.H41-230821-0001 230000015/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông Citrate

Còn hiệu lực

5001 000.00.48.H41-230815-0002 230000014/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông EDTA K2

Còn hiệu lực

5002 000.00.48.H41-230815-0003 230000013/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông EDTA K3

Còn hiệu lực

5003 000.00.48.H41-230815-0004 230000012/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông Lithium Heparin

Còn hiệu lực

5004 000.00.48.H41-230815-0008 230000011/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG Ống lấy máu chân không Clot Activator

Còn hiệu lực

5005 000.00.48.H41-230815-0006 230000010/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG Ống lấy máu chân không không chứa chất chống đông

Còn hiệu lực

5006 000.00.48.H41-230815-0005 230000009/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG Ống lấy máu chân không Clot+Gel

Còn hiệu lực

5007 000.00.19.H29-230824-0005 230001970/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Máy siêu âm chẩn đoán bao gồm linh phụ kiện và phần mềm

Còn hiệu lực

5008 000.00.19.H29-230824-0008 230001969/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Máy siêu âm chẩn đoán bao gồm linh phụ kiện và phần mềm

Còn hiệu lực

5009 000.00.19.H29-230821-0007 230001968/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Máy siêu âm chẩn đoán bao gồm linh phụ kiện và phần mềm

Còn hiệu lực

5010 000.00.19.H29-230824-0002 230001967/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Máy siêu âm chẩn đoán bao gồm linh phụ kiện và phần mềm

Còn hiệu lực

5011 000.00.19.H29-230824-0014 230001966/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Dây oxy 2 nhánh

Còn hiệu lực

5012 000.00.19.H29-230824-0015 230001965/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Bộ mask thở oxy có túi

Còn hiệu lực

5013 000.00.19.H29-230824-0017 230001964/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Bộ mask xông khí dung

Còn hiệu lực

5014 000.00.19.H29-230825-0007 230001963/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Ampu bóp bóng

Còn hiệu lực

5015 000.00.19.H29-230824-0003 230001962/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC Đèn Trám Răng

Còn hiệu lực

5016 000.00.19.H26-230828-0002 230002121/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDICAL VIỆT NAM Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

5017 000.00.19.H26-230828-0001 230002120/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GOLDCARE VIỆT NAM Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

5018 000.00.19.H29-230824-0011 230001961/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử miễn dịch dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

5019 000.00.19.H29-230823-0018 230001207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIVO OPTICAL VIỆT NAM Tròng kính thuốc bằng nhựa

Còn hiệu lực

5020 000.00.17.H54-230827-0001 230000023/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Băng dính cá nhân y tế

Còn hiệu lực

5021 000.00.19.H29-230821-0011 230001960/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI TÍN Máy siêu âm chẩn đoán UProbe

Còn hiệu lực

5022 000.00.19.H29-230818-0015 230000344/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC THÀNH VĂN

Còn hiệu lực

5023 000.00.19.H29-230809-0002 230001959/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Đèn hỗ trợ tẩy trắng răng

Còn hiệu lực

5024 000.00.19.H29-230823-0015 230001206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT SONG MINH Kẹp gắp clip mạch máu các cỡ

Còn hiệu lực

5025 000.00.19.H29-230823-0016 230001958/PCBB-HCM

VPDD ANGEION MEDICAL INTERNATIONAL PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Van cầm máu

Còn hiệu lực