STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52126 000.00.19.H29-200929-0004 200001776/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH GEL BÔI GIẢM ĐAU CƠ XƯƠNG KHỚP

Còn hiệu lực

52127 000.00.19.H29-200929-0005 200001777/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH GEL BÔI GIẢM ĐAU CƠ XƯƠNG KHỚP

Còn hiệu lực

52128 000.00.19.H29-200929-0013 200001778/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MINH MINH Găng tay y tế

Còn hiệu lực

52129 000.00.17.H09-201001-0001 200000125/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NEWSKY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52130 000.00.12.H19-200923-0002 200000030/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ MIDORI Bộ khăn phẫu thuật

Còn hiệu lực

52131 000.00.17.H09-201002-0002 200000124/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG PHƯƠNG NAM ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52132 000.00.15.H01-200928-0001 200000009/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng gạc tiệt trùng đắp vết thương không dệt

Còn hiệu lực

52133 000.00.15.H01-200928-0002 200000010/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng keo cuộn cố định không dệt

Còn hiệu lực

52134 000.00.15.H01-200928-0007 200000013/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng vết thương không thấm nước

Còn hiệu lực

52135 000.00.15.H01-200928-0003 200000014/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Báng keo lụa phẫu thuật

Còn hiệu lực

52136 000.00.15.H01-200928-0004 200000015/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng keo dán vết thương vô trùng

Còn hiệu lực

52137 000.00.15.H01-200928-0005 200000016/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng vết thương có viền loại xốp

Còn hiệu lực

52138 000.00.15.H01-200928-0006 200000017/PCBA-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Băng vết thương không viền loại xốp

Còn hiệu lực

52139 000.00.15.H01-200929-0001 200000005/PCBMB-AG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI AN

Còn hiệu lực

52140 000.00.19.H15-200908-0001 200000004/PCBSX-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN OCEANMASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52141 000.00.18.H57-200904-0001 200000006/PCBMB-TTH

CÔNG TY TNHH DP-TBYT BẢO MINH

Còn hiệu lực

52142 000.00.25.H47-200922-0001 200000002/PCBSX-QNa

CÔNG TY TNHH INDOCHINA GLOVES Sản xuất, san lẻ, đóng gói, hoàn thiện găng tay y tế

Còn hiệu lực

52143 000.00.19.H29-200923-0014 200001763/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOHUB KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52144 000.00.19.H29-200922-0016 200001766/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Máy rửa vi đĩa dùng trong ELISA

Còn hiệu lực

52145 000.00.19.H29-200925-0001 200001767/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52146 000.00.19.H29-200908-0017 200000266/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE

Còn hiệu lực

52147 000.00.19.H29-200925-0002 200000267/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HIỂN THÔNG

Còn hiệu lực

52148 000.00.19.H29-200925-0013 200001768/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

52149 000.00.19.H29-200918-0009 200001769/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ GIỚI LINH KIỆT Khẩu trang y tế Linh Kiệt

Còn hiệu lực

52150 000.00.19.H29-200925-0010 200000268/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN

Còn hiệu lực

52151 000.00.19.H26-201001-0021 200001734/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO Giàn giá đỡ bơm tiêm truyền

Còn hiệu lực

52152 000.00.19.H26-200923-0012 200000232/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

52153 000.00.04.G18-200627-0002 20000614CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MỸ PHẨM ĐĂNG DƯƠNG KHẨU TRANG Y YẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52154 000.00.04.G18-200628-0001 20000613CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THỊNH GIA HUY L.A KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

52155 000.00.04.G18-200716-0007 20000612CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch (Anti-Epidemic Costumes)

Còn hiệu lực

52156 000.00.04.G18-200722-0018 20000611CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN KHẢU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52157 000.00.04.G18-200803-0017 20000610CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI A1 Á CHÂU KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP/ MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

52158 000.00.04.G18-200810-0028 20000609CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN VAHINVEST KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL MASKS)

Còn hiệu lực

52159 000.00.04.G18-200813-0002 20000608CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LÝ ĐAN Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

52160 000.00.04.G18-200813-0005 20000607CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM TIẾN Khẩu trang Y tế 4 Lớp (MEDICAL FACE MASK 4 LAYERS)

Còn hiệu lực

52161 000.00.04.G18-200814-0005 20000606CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ITKT HD DIAMOND KHẨU TRANG Y TẾ DR HUYNH/ DR HUYNH MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

52162 000.00.04.G18-200819-0007 20000605CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHỰA GỖ CHÂU ÂU Khẩu trang y tế Eurostark (Eurostark Medical Face Mask )

Còn hiệu lực

52163 000.00.04.G18-200824-0007 20000604CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC SẤM TRINH 4-Layer Medical Mask

Còn hiệu lực

52164 000.00.04.G18-200827-0014 20000603CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÁN KHẨU TRANG Y TẾ/ MEDICALMASK

Còn hiệu lực

52165 000.00.04.G18-200827-0015 20000602CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HABIMEC VIỆT NAM Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

52166 000.00.04.G18-200828-0002 20000601CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HIỀN LONG KHẨU TRANG Y TẾ - MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

52167 000.00.04.G18-200828-0010 20000600CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ALKA GLUTA VIETNAM KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP (4LAYERS MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52168 000.00.04.G18-200828-0009 20000599CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN AAB VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52169 000.00.04.G18-200903-0004 20000598CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DRAGON PEOPLE Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

52170 000.00.04.G18-200903-0005 20000597CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ SUPER ANTIBACTERIAL MASK Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

52171 000.00.04.G18-200901-0015 20000596CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN LYSINE VIỆT NAM Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

52172 000.00.04.G18-200901-0005 20000595CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWDAY VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ NEWDAY (NEWDAY MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52173 000.00.04.G18-200901-0007 20000594CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEWDAY VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52174 000.00.04.G18-200831-0008 20000593CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆP HÙNG PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN ASANTE/ASANTE ANTIBACTERIAL MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

52175 000.00.04.G18-200904-0006 20000592CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SVN KHẨU TRANG Y TẾ SVN FACE MASK

Còn hiệu lực

52176 000.00.04.G18-200907-0017 20000591CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỊNH TRUNG Khẩu trang y tế/ Medical Masks

Còn hiệu lực

52177 000.00.04.G18-200904-0008 20000590CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY PHƯƠNG NAM Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực

52178 000.00.04.G18-200907-0002 20000589CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TUẤN NHUNG Khẩu trang y tế 4 lớp BOPA ( Medical Face Mask 4 Ply BOPA )

Còn hiệu lực

52179 000.00.04.G18-200904-0011 20000588CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM TỐT Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

52180 000.00.04.G18-200904-0010 20000587CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAZA Khẩu trang y tế/Medical Face Mask

Còn hiệu lực

52181 000.00.04.G18-200827-0001 20000586CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIMIKO Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

52182 000.00.04.G18-200904-0001 20000585CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ALVALO KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP ALVALO/ 4-PLY ALVALO MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

52183 000.00.04.G18-200813-0006 20000584CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HT PHẠM NGUYỄN Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

52184 000.00.04.G18-200910-0004 20000583CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MINH ANH PHÚ Khẩu trang y tế kháng khuẩn ( Antibacterial Medical Grade Masks)

Còn hiệu lực

52185 000.00.04.G18-200910-0006 20000582CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

52186 000.00.04.G18-200910-0012 20000581CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH GIA Bộ trang phục phòng, chống dịch (Medical protective clothing)

Còn hiệu lực

52187 000.00.04.G18-200910-0007 20000580CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SHM VINA KHẨU TRANG Y TẾ DENTAL / DENTAL MASK MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

52188 000.00.04.G18-200910-0005 20000579CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ÁNH VIỆT KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

52189 000.00.04.G18-200912-0001 20000578CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NGỌC BẢO MINH Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

52190 000.00.04.G18-200831-0009 20000577CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI SƠN Khẩu trang y tế (Medical Mask)

Còn hiệu lực

52191 000.00.04.G18-200914-0007 20000576CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC SINH Khẩu trang y tế Nice- life Face Mask ( Nice- Life Face Mask Medical Mask)

Còn hiệu lực

52192 000.00.04.G18-200911-0005 20000575CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SMARTS SOLUTION CEV Trang phục phòng dịch (Epidemic prevent Dress)

Còn hiệu lực

52193 000.00.04.G18-200915-0004 20000574CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á KHẨU TRANG Y TẾ/ MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

52194 000.00.04.G18-200915-0002 20000573CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VTA KHẨU TRANG Y TẾ (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

52195 000.00.04.G18-200915-0003 20000572CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI THẮNG MEDICAL FACE MASK - NUTRIPHAR FACE MASK

Còn hiệu lực

52196 000.00.04.G18-200916-0003 20000571CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT KIM TÚ Khẩu trang y tế kháng khuẩn ( Antibacterial Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

52197 000.00.04.G18-200916-0007 20000570CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HUY KHANG KHẨU TRANG Y TẾ/ MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

52198 000.00.04.G18-200916-0014 20000569CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GMC Khẩu trang y tế GMC (GMC Medical masks)

Còn hiệu lực

52199 000.00.04.G18-200916-0013 20000568CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PVT VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

52200 000.00.04.G18-200919-0003 20000567CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIKARI V.MASK Khẩu trang y tế Hikari V.Mask (Hikari V.Mask Medical masks)

Còn hiệu lực