STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52126 17006736/HSCBA-HCM 170001040/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Hệ thống dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

52127 17006704/HSCBA-HCM 170001041/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Bột thạch cao dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

52128 17008595/HSCBMB-HCM 170000394/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

52129 17006722/HSCBA-HCM 170001042/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Tấm nhận ảnh / IP (Regius Plate)

Còn hiệu lực

52130 17006724/HSCBA-HCM 170001043/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Cassette có tấm nhận ảnh (Regius Cassette Plate)

Còn hiệu lực

52131 17006723/HSCBA-HCM 170001044/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Hộp đựng tấm nhận ảnh / Cassette (Regius Cassette)

Còn hiệu lực

52132 17006730/HSCBA-HCM 170001045/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Cân sức khỏe kèm thước đo chiều cao

Còn hiệu lực

52133 17007501/HSCBA-HN 170000988/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

52134 170006908/HSCBA-HN 170000989/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT Hóa chất xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

52135 17007536/HSCBA-HN 170000990/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CARL ZEISS PTE LTD TẠI HÀ NỘI Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

52136 17007489/HSCBA-HN 170000991/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh miệng

Còn hiệu lực

52137 17007496/HSCBA-HN 170000992/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Gương soi thanh quản

Còn hiệu lực

52138 17007600/HSCBA-HN 170000993/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Họ của hệ thống xe đẩy

Còn hiệu lực

52139 17007601/HSCBA-HN 170000995/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay cầm dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

52140 17007595/HSCBA-HN 170000996/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ vặn vít trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

52141 17007573/HSCBA-HN 170000997/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ quấn bông

Còn hiệu lực

52142 17007570/HSCBA-HN 170000998/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Xi lanh bơm tiêm gây tê

Còn hiệu lực

52143 17007569/HSCBA-HN 170000999/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dẫn chỉ

Còn hiệu lực

52144 17007577/HSCBA-HN 170001000/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Giá đỡ

Còn hiệu lực

52145 17007586/HSCBA-HN 170001001/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ bắt vít

Còn hiệu lực

52146 17007585/HSCBA-HN 170001002/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ dẫn hướng mũi khoan

Còn hiệu lực

52147 17007584/HSCBA-HN 170001003/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ ống dẫn Taro

Còn hiệu lực

52148 17007583/HSCBA-HN 170001004/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

52149 17007581/HSCBA-HN 170001005/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ uốn nẹp

Còn hiệu lực

52150 17007579/HSCBA-HN 170001006/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

52151 17007620/HSCBA-HN 170001007/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Họ kìm kẹp clip titan

Còn hiệu lực

52152 170008901/HSCBMB-HN 170000894/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH AN

Còn hiệu lực

52153 17007608/HSCBA-HN 170001008/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ tạo đường hầm

Còn hiệu lực

52154 17007609/HSCBA-HN 170001009/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ gặm sụn

Còn hiệu lực

52155 17007612/HSCBA-HN 170001010/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ tách phần mềm

Còn hiệu lực

52156 17007617/HSCBA-HN 170001011/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ móc chỉ

Còn hiệu lực

52157 17007619/HSCBA-HN 170001012/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ bắt vít

Còn hiệu lực

52158 17007607/HSCBA-HN 170001013/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ ta rô vít

Còn hiệu lực

52159 17007610/HSCBA-HN 170001014/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Kéo cắt chỉ

Còn hiệu lực

52160 17007611/HSCBA-HN 170001015/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ mài xương

Còn hiệu lực

52161 17007616/HSCBA-HN 170001016/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Kìm gắp

Còn hiệu lực

52162 17007618/HSCBA-HN 170001017/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ khâu

Còn hiệu lực

52163 17007651/HSCBA-HN 170001018/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khoan, mũi khoan

Còn hiệu lực

52164 17007652/HSCBA-HN 170001019/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khuôn định dạng hàm trong nha khoa

Còn hiệu lực

52165 17007653/HSCBA-HN 170001020/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây cáp kết nối

Còn hiệu lực

52166 17007654/HSCBA-HN 170001021/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống nong mạch máu

Còn hiệu lực

52167 17007656/HSCBA-HN 170001022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ khám và điều trị nha khoa

Còn hiệu lực

52168 17007655/HSCBA-HN 170001023/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cối xay nghiền xương trong nha khoa

Còn hiệu lực

52169 17007657/HSCBA-HN 170001024/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dẫn mũi khoan

Còn hiệu lực

52170 17007658/HSCBA-HN 170001025/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ uốn nẹp

Còn hiệu lực

52171 17007659/HSCBA-HN 170001026/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống dây cáp nối kèm bàn đạp

Còn hiệu lực

52172 17007660/HSCBA-HN 170001027/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh phẫu thuật

Còn hiệu lực

52173 17007662/HSCBA-HN 170001029/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tùn xương

Còn hiệu lực

52174 17007663/HSCBA-HN 170001030/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khung căng da

Còn hiệu lực

52175 17007664/HSCBA-HN 170001031/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Đầu nối, khớp nối

Còn hiệu lực

52176 17007591/HSCBA-HN 170001032/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy tách chiết DNA/RNA

Còn hiệu lực

52177 17007599/HSCBA-HN 170001033/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy đọc huỳnh quang

Còn hiệu lực

52178 17007598/HSCBA-HN 170001034/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy đục lỗ mẫu giấy thấm máu khô

Còn hiệu lực

52179 17007596/HSCBA-HN 170001035/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

52180 17007594/HSCBA-HN 170001036/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

52181 17007593/HSCBA-HN 170001037/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

52182 17007592/HSCBA-HN 170001038/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

52183 17007638/HSCBA-HN 170001039/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Dụng cụ tập bước

Còn hiệu lực

52184 17007649/HSCBA-HN 170001040/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Thiết bị tập chi trên, chi dưới

Còn hiệu lực

52185 17007644/HSCBA-HN 170001041/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Thiết bị tập PHCN cơ tay, cơ chân

Còn hiệu lực

52186 17007647/HSCBA-HN 170001042/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Hệ thống tập chi trên, chi dưới 10 kiểu tập

Còn hiệu lực

52187 17007648/HSCBA-HN 170001043/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập đi

Còn hiệu lực

52188 17007645/HSCBA-HN 170001044/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ nong cannula

Còn hiệu lực

52189 17007667/HSCBA-HN 170001045/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY Hệ thống máy phân tích điện giải, khí máu tự động

Còn hiệu lực

52190 17007575/HSCBA-HN 170001046/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy tách chiết DNA/RNA

Còn hiệu lực

52191 170000101/HSCBMB-QB 170000001/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

Còn hiệu lực

52192 17000704/HSCBSX-BD 170000008/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH REMINGTON INTERNATIONAL Giày hậu phẩu

Còn hiệu lực

52193 17006694/HSCBA-HCM 170001022/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN Đai nẹp Phục Hồi Chức Năng

Còn hiệu lực

52194 17006707/HSCBA-HCM 170001023/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN Nẹp Hỗ Trợ Chấn Thương Chỉnh Hình

Còn hiệu lực

52195 17006709/HSCBA-HCM 170001024/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN Dụng Cụ Vật Lý Trị Liệu

Còn hiệu lực

52196 17006710/HSCBA-HCM 170001025/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN Vớ Y khoa

Còn hiệu lực

52197 17006699/HSCBA-HCM 170001026/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Dụng cụ khám và điều trị Răng Hàm Mặt

Còn hiệu lực

52198 17006693/HSCBA-HCM 170001027/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

52199 17006650/HSCBA-HCM 170001028/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Giường bệnh dùng trong y tế

Còn hiệu lực

52200 17006649/HSCBA-HCM 170001029/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Đèn LED dùng trong y tế

Còn hiệu lực